Друштво на ликовните уметници на Македонија — Други јазици