Демократска партија на Турците на Македонија — Други јазици