Демократска партија на Србите во Македонија — Други јазици