Разлика помеѓу преработките на „Википедија:Без свои истражувања“

Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
с
поправки
(+ секција „Користење на извори“)
с (поправки)
{{принцип|ВП:ОИ|ВП:БОИ|ВП:БЕЗ}}
{{најважното|Википедија [[Википедија:Што не е Википедија|не]] објавува оригинални замислиистражувања или оригинални мисли: сиот материјал во Википедијатаенциклопедијата мора да биде приписливпрепишан на [[Википедија:Проверливост|сигурен,веродостојни објавенобјавени изворизвори]].|Статиите можене дасмеат неда содржат нови анализи или синтези на публикуваниздаден материјал кој служи за да се напредне ставот кој не е јасно поддржан од изворите.}}
{{Листа на принципи}}
 
'''Википедија не објавува оригинални истражувања или оригинална мисла.''' Ова вклучува необјавени факти, аргументи, шпекулации и идеи, и сите необјавени анализи или синтеза на објавени материјали која служи за да се дојде до некоја позиција. Тоа подразбира декадеука Википедија не е место каде што се објавуваат свои мислења, искуства, аргументи, или заклучоци.
 
Цитирањето извори и избегнување на оригинални истражувања се неразделно поврзани. За да покажете дека не сте презентирале оригинални истражувања, мора да цитирате сигурни извори кои директно се поврзани со темата на статијата, а кои директно ги поддржуваат информациите како што се претставени.
Истражување што се состои од собирање и организирање на материјалот од постоечките извори во рамките на одредбите на овој и други содржински принципи се охрабрува: ова е „истражување базирано врз извори“ и тоа е клучно за пишување на една енциклопедија. Сепак, внимавајте да не одите подалеку од она што е изразено во изворите или да ги користите на начини во спротивност со намерата на изворот како што е користиње на материјал надвор од контекст. Накратко: '''држете се до изворите'''.
 
'''Ако сигурни независни извори не можат да се најдат веродостојни независни извори за темата на една статија, Википедија не треба да има една статија за таа тема.'''
 
===Веродостојни извори===
Секој материјал кој е оспорен или за кој постои веројатност да бидат оспорен мора да биде поддржан од сигурен извор. Материјал за кој не може да се најде веродостоен извор се смета за оригинално истражување. Единствениот начин на кој може да се покаже дека Вашите уредувања не доаѓаат под оваа категорија е да се произведе веродостоен објавен извор кој го содржи истиот материјал. Дури и со добро покриен материјал со извори, сепак, ако се користи надвор од контекст или за да се унапрединапредне позиција која не е директно и експлицитно поддржана од изворот кој се користи, Вие како уредувач се ангажирате во оригинално истражување; видете подолу.
 
Општо, најсигурни извори се рецензирани научни списанија и книги објавени во универзитетските печатници; учебници на универзитетско ниво, списанија, весници и книги објавени од почитувани издавачки куќи и „мејнстрим“ весници. Како правило, колку повеќе луѓе се ангажирани во проверка на фактите, анализа на правни прашања, како и преглед на пишувањето, толку подоверливо е изданието. Материјал објавен од себе, дали на хартија или на интернет, обично не се смета за доверлив.

Прегледник