Разлика помеѓу преработките на „Шаховска стратегија и тактика“

Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
с
нема опис на уредувањето
с
с
[[Коњ (шах)|Коњот]] е отприлика вреден колку и [[Ловец (шах)|ловецот]] (овие две се нарекуваат '''лесни фигури'''), но помалку вреден од [[Топ (шах)|топот]], а уште помалку вреден од [[Кралица (шах)|кралицата]] (топовите и кралиците се нарекуват '''тешки фигури'''). Ловците обично се сметаат за малку подобри по коњите на отворени позиции (како кон крајот на партијата, кога многу од фигурите се земени), додека коњите имаат предност на затворени позиции. Имањето на два ловца претставува особено моќно оружје, посебно ако противникот има изгубено еден или два ловца.
 
Три [[Пион (шах)пони|пиони]] веројатно се покорисни од коњ при крајот на играта, но во средината коњот е помоќен. Две лесни фигури се посилни од еден топ. Два топа се посилни од кралица, но не за многу.
 
Еден чест систем на поени дава 1 поен за пион, 3 за коњ или ловец, 5 за топ и 9 за кралица. Со еден ваков сисрњм, откажување од коњ или ловец за добивање на топ дава предност и вреди околу два пиона. Ова, се разбира, не зема в предвид компликации како моментаната позиција и слободата на фигурите во прашање, но претставува добра појдовна точка. На отворена позиција, ловците би би ле повредни од коњите (во некои ситуации пар ловци вредат 7 или повеѓе поени); во затворена позиција пак, ловците би биле помалку вредни од коњите. [[Крал (шах)|Кралот]] е бесконечно многу вреден бидејќи со неговото губење се губи и партијата.
=== Напаѓање и одбрана на фигури ===
 
Една фигура се вели дека '''напаѓа''' противничка фигура ако, во следниот потег, може да ја земе таа фигура. дна фигура се вели дека '''брани''' или '''штити''' друга фигура во ситуација каде ако штитената фигура биде земена од противникот, фигурата-заштитник ќе може да ја земе фигурата со кој противникот земал. Нападсот на една фигура го принудува противникот на одговор само ако нападнатата фигура е незаштитена, или ако напаѓачки.
A piece is said to '''attack''' an opponent's piece if, in the next move, it could capture that piece. A piece is said to '''defend''' or to '''protect''' a piece of the defender's color if, in case the defended piece were taken by the opponent, the defender could recapture right away. Attacking a piece forces the opponent to respond only if the attacked piece is undefended, or if the attacking piece is of lower value than the attacked one.
 
=== Вилушки ===
:''Главна статија: [[Вилушка (шах)|Вилушка]]''
Вилушка е потег при кој една фигура напаѓа две противнички фигури истовремено, со надеж за постигнување на материјална предност (заради тоа што противникот може да се соочи со само еден од двата напада). Коњите чести се користат за вилушки: тие скокаат на позиции каде можат да нападнат две фигури. Прилично честа ситуација оваа каде балиот коњ скока на c7, така загрозувајќи го и топот на a8 и кралот на e8. Вакви „кралеви вилушки“ се особено ефективни, заради тоа што во таа ситуација противникот е обврзан да се соочи со нападот на кралот; противникот неможе да избере да брани друга фигура, и затоа неможе да употреби ''цвишенцуг'' (видете подолу) за да ја искомплицира ситуацијата. Пионите исто така можат да напаѓаат со вилушки: со поместување на пионот напред, може да се нападнат две фигури: една дијагонално-десно и друга дијаголано-лево. Честа ситуација е потегот Пион d2-d4 кој истовремено напаѓа црн ловец на c5 и црн коњ на e5.
A fork is a move that uses one piece to attack two of the opponent's pieces at the same time, hoping to achieve material advantage (because the opponent can only counter one of the two threats). Knights are often used for forks: they jump to a position from where they attack two pieces. A quite common situation is a white knight jumping to c7, thereby threatening both the rook at a8 and the king at e8. Such "king forks" are particularly effective, because the opponent is forced by the rules of the game to counter the threat to the king; the opponent cannot choose to defend the other piece, and thus cannot use a ''zwischenzug'' (see below) to complicate the situation. Pawns can also fork enemy pieces: by moving a pawn forward, it may attack two pieces: one diagonally to the left and one diagonally to the right. A common situation is the move Pawn d2-d4 forking a black bishop at c5 and a black knight at e5.
 
<table width="80%">
</tr>
<td align="center">
<i>[[Каспаров против светот|Каспаров против Светскиот тим 1999]]<br>
<i>[[Kasparov versus The World|Kasparov vs. World Team 1999]]<br>
KasparovКаспаров playedодиграл 12.Nc7+</i></td>
<td align="center">
<i>Варијација на отворањето „Три коња“</br>
<i>A variation of the Three Knights Opening</br>
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 Bc5 4.Nxe5 Nxe5 5.d4</i></td>
</table>
 
Кралицата исто така често може да нападне две фигури истовремено, но ова е корисно само ако двете се незаштитени, или ако една е незаштитена, а другата е противничкиот крал. Кралицата е повредна од фигурите кои ги напаѓа и затоа обично не се исплати да се земе штитена фигура.
A queen move also often attacks two pieces at the same time, but this is only useful if both pieces are undefended, or if one is undefended and the other is the opposing king. The queen is more valuable than the pieces it is attacking, so it is usually not profitable for it to capture a defended piece.
 
=== Кочница ===

Прегледник