Прејди на содржината

Прв закон на термодинамиката: Разлика помеѓу преработките

с
Јазична исправка, replaced: модификуван → изменет
[непроверена преработка][непроверена преработка]
с (Јазична исправка, replaced: модификуван → изменет)
'''Првиот закон на термодинамиката''' го изразува односот помеѓу два вида [[енергија]] и обично е опишан преку механичкиот еквивалент на [[Топлина|топлинататоплина]]та. Овој закон претставува потврда на универзалниот [[закон за запазување на енергијата]].
 
==Мерна единица==
Стара мерна единица за енергијата кај топлинските процеси е [[Калорија|калоријатакалорија]]та (cal.). Таа е воведена во раните проучувања на топлинските процеси и се дефинира како количество на енергија што треба да се пренесе на 1g вода за температурата на водата да се зголеми од 14,5 до 15,5&nbsp;°C. <br/>Денес за кавнтитативното опишување на топлинските процеси се користи единицата за енергија од SI-системот [[џул]] (J). Топлината, работата и внатрешната енергија кај топлинските процеси се мерат во исти мерни единици-џули. Калоријата како единица за топлинска енергија е еквивалентна на определен број џулимеханичка енергија.
<br/>Во многу експерименти е покажано дека постојат загуби на механичката енергија (најчесто поради триење). Таа не исчезнува,туку се претвора во внатресна енергија на системот. Тоа можеме да го видиме на примерот со чекан кој удира на клинец поставен на парче дрво. При удирањето на чеканот неговата кинетичка енергија во текот на процесот се трансформира во работа извршена за забивање ба клинецот во дрвото. Кога ќе престане удирањето со чеканот дел од неговата кинетичка енергија преминала на клинецот како внатрешна енергија што се гледа од факторот дека клинецот станал значително потопол. Односот меѓу вложената енергија ([[Работа (физика)|работа]]) и добиеното количество топлина се вика [[механички еквивалент на топлината.]]
Изразено како равенство:
<br/>Работа/топлина= механички еквивалент на топлина
<br/>А/H=J.
<br/>Во 1879 година познатиот американски физичар Хенри Роуленд користејќи модификуванаизменета форма на Џуловата апаратура експериментално ја добил вредноста за тој однос.
Ј=4186 Ј/kcal.
Работата што треба да се изврши за подигање на тегот на висина h е еднаква со промената на потенцијалната енергија на тегот E=mgh.