Прејди на содржината

Излачување: Разлика помеѓу преработките

Додадени 460 бајти ,  пред 8 години
поправки
[непроверена преработка][проверена преработка]
(дополнување, обновување)
 
(поправки)
Органските материи во клетката постојано се разложуваат во присуство на [[кислород ]], при што се добива [[јаглерод диоксид ]], [[енергија]], [[вода]] и штетни [[материи]], кои ако не се отстранат од организмот можат да предизвикаат труење. Такви материи се разни [[соли]] растворени во [[вода]], мочната[[мочна киселина]], уреата[[уреа]]та, амоњакот[[амонијак]]от и други. Овие материи ја сочинуваат [[мочта]]. Отстранувањето на штетните материи и водата ([[мочта]]) од организмот се вика '''лачење'''.
Органите преку кои се исфрла мочта се викаат органи за излачување.
 
== Органи за излачување кај безрбетници ==
*Кај парамециумот[[парамециум]]от непотребните материи што се создаваат при варењето[[варење]]то, се исфрлаат преку целото тело, преку порите на клеточната[[клеточна мембрана]] или преку контрактилните[[контрактилни вакуоли]]. Вакуолите[[Вакуоли]]те имаат ѕвездовидна форма. Преку каналчињата на вакуолата[[вакуола]]та во неа однадвор навлегува и излегува водата[[вода]]та. На тој начин постојано се врши полнење и празнење на вакуолата[[вакуола]]та, и исфрлање на непотребните материи. Поради тоа оваа [[вакуола]] е наречена уште и пулсативна вакуола.
 
*Кај планаријата[[планарија]]та излачувањето се врши преку ситни собирни каналчиња кои се влеваат во два главни странични изводни канали, кои преку пори, ги излачуваат штетните материи од телото.
*Кај парамециумот непотребните материи што се создаваат при варењето, се исфрлаат преку целото тело, преку порите на клеточната мембрана или преку контрактилните вакуоли. Вакуолите имаат ѕвездовидна форма. Преку каналчињата на вакуолата во неа однадвор навлегува и излегува водата. На тој начин постојано се врши полнење и празнење на вакуолата, и исфрлање на непотребните материи. Поради тоа оваа вакуола е наречена уште и пулсативна вакуола.
*Кај прстенестите[[прстенести црви]] излачувањето се врши преку мали парни цевчиња со отвори од страната на телото. Овие цевчиња се наречени [[левкасти цевчиња]] ([[малпигиеви]]). Цевчињата на почетниот дел се проширени и имаат трепки. Трепките ја тераат водата и штетните материи да влегуваат во цевчето, бидејќи треперат навнатре.
*Кај членконогите[[членконоги]]те во телесната празнина (мешето) има систем од цевки за излачување, наречени [[малпигиеви садови]]. Преку [[малпигиевите цевчиња]] [[мочта]] се влева во задното црево и заедно со изметот[[измет]]от се исфрла надвор.
*Мекотелите[[Мекотели]]те имаат органи за излачување - [[бубрези]]. Бубрезите[[Бубрези]]те се изградени од каналчиња кои на почетниот дел се проширени во вид на инка со трепки. Сите каналчињата завршуваат со еден заеднички отвор кој се наоѓа меѓу стопалото и трупот.
 
== Органи за излачување кај рбетниците ==
*Кај планаријата излачувањето се врши преку ситни собирни каналчиња кои се влеваат во два главни странични изводни канали, кои преку пори, ги излачуваат штетните материи од телото.
Kaj [['рбетницитербетници]]те, штетните материи и водата се излачуваат преку систем на органи за излачување и тоа: [[бубрезите]], [[мочоводите]], мочниoт[[мочен меур]] и [[изводен мочен канал]].
 
Сите [['рбетници]] немаат ист систем за излачување. Кај рибите системот за излачување е преставен со [[парни бубрези]] сместени од
*Кај прстенестите црви излачувањето се врши преку мали парни цевчиња со отвори од страната на телото. Овие цевчиња се наречени левкасти цевчиња (малпигиеви). Цевчињата на почетниот дел се проширени и имаат трепки. Трепките ја тераат водата и штетните материи да влегуваат во цевчето, бидејќи треперат навнатре.
двете страни на [['рбетотрбет]]от, како две издолжени ленти со темноцрвена боја. Секој [[бубрег]] преку [[мочоводен канал]] е поврзан со мочниот меур. Преку [[изводен мочен канал]] [[мочта]] се исфрла надвор низ отвор кој се наоѓа зад аналниот отвор. Органите за излачување кај водоземците[[водоземци]]те, влечугите[[влечуги]]те и птиците[[птици]]те се слични како кај рибите[[риби]]те. Кај овие групи животни, бубрезите[[бубрези]]те се пократки и истите немаат [[мочен меур]]. Преку мочоводните канали мочта се исфрла во клоаката[[клоака]]та кој е проширен заден дел на цревото. Мочта заедно со изметот се исфрла надвор. Цицачите имаат најсложен систем за излачување.
 
Бубрегот[[Бубрег]]от има форма на гравче со темноцрвена боја. На вдлабнатата страна се гледаат два крвни сада и излезот на мочоводот.
*Кај членконогите во телесната празнина (мешето) има систем од цевки за излачување, наречени малпигиеви садови. Преку малпигиевите цевчиња мочта се влева во задното црево и заедно со изметот се исфрла надвор.
На надолжниот пресек на бубрегот[[бубрег]]от однадвор бубрегот[[бубрег]]от е потемен и има зрнеста структура. Тоа е [[бубрежната кора]]. Тие ситни
зрнца се наречени нефрони[[нефрон]]и или [[малпигиеви телца]], кои се богати со [[крвни капилари]]. Малпигиевите телца продолжуваат во малпигиеви цевчиња кои се групираат и формираат од 10 до 12 [[бубрежни пирамиди]]. [[Бубрежните пирамиди]] го формираат вториот слој на бубрегот наречен бубрежна средина. Третиот слој на бубрегот е празнина со неправилна форма и жолтеникава боја, наречен бубрежно легенче.
 
Во нефроните телца и цевчиња се врши цедење и прочистување на крвта при што се создава мочта, која се собира во бубрежното легенче и преку мочоводите се спроведува во мочниот меур. Од мочниот меур преку изводниот мочен канал се исфрла надвор.
*Мекотелите имаат органи за излачување - бубрези. Бубрезите се изградени од каналчиња кои на почетниот дел се проширени во вид на инка со трепки. Сите каналчињата завршуваат со еден заеднички отвор кој се наоѓа меѓу стопалото и трупот.
 
Мочта[[Мочт]]а е жолтеникава течност со солен вкус и непријатен мирис кој доаѓа од растворениот амоњак[[амонијак]] и други штетни материи. Дел од штетните материи и водата кај цицачите се исфрла и преку кожата како пот. Потта[[Пот]]та има сличен состав како мочта.
== Органи за излачување кај рбетниците ==
Kaj 'рбетниците, штетните материи и водата се излачуваат преку систем на органи за излачување и тоа: бубрезите, мочоводите, мочниoт меур и изводен мочен канал.
Сите 'рбетници немаат ист систем за излачување. Кај рибите системот за излачување е преставен со парни бубрези сместени од
двете страни на 'рбетот, како две издолжени ленти со темноцрвена боја. Секој бубрег преку мочоводен канал е поврзан со мочниот меур. Преку изводен мочен канал мочта се исфрла надвор низ отвор кој се наоѓа зад аналниот отвор. Органите за излачување кај водоземците, влечугите и птиците се слични како кај рибите. Кај овие групи животни, бубрезите се пократки и истите немаат мочен меур. Преку мочоводните канали мочта се исфрла во клоаката кој е проширен заден дел на цревото. Мочта заедно со изметот се исфрла надвор. Цицачите имаат најсложен систем за излачување.
 
== Види исто така ==
Бубрегот има форма на гравче со темноцрвена боја. На вдлабнатата страна се гледаат два крвни сада и излезот на мочоводот.
На надолжниот пресек на бубрегот однадвор бубрегот е потемен и има зрнеста структура. Тоа е бубрежната кора. Тие ситни
зрнца се наречени нефрони или малпигиеви телца, кои се богати со крвни капилари. Малпигиевите телца продолжуваат во малпигиеви цевчиња кои се групираат и формираат од 10 до 12 бубрежни пирамиди. Бубрежните пирамиди го формираат вториот слој на бубрегот наречен бубрежна средина. Третиот слој на бубрегот е празнина со неправилна форма и жолтеникава боја, наречен бубрежно легенче.
 
* [[Бубрези]]
Во нефроните телца и цевчиња се врши цедење и прочистување на крвта при што се создава мочта, која се собира во бубрежното легенче и преку мочоводите се спроведува во мочниот меур. Од мочниот меур преку изводниот мочен канал се исфрла надвор.
* [[Мочен меур]]
* [[Мочен меур]]
 
[[Категорија:Излачување]]
Мочта е жолтеникава течност со солен вкус и непријатен мирис кој доаѓа од растворениот амоњак и други штетни материи. Дел од штетните материи и водата кај цицачите се исфрла и преку кожата како пот. Потта има сличен состав како мочта.
[[Категорија:Биолошки процеси]]
1.713

уредувања