Разлика помеѓу преработките на „Старословенски јазик“

Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
<div class="messagebox cleanup metadata plainlinks">'''НАПОМЕНА:'''<br />Следниве примери не се конкретно преземени од старословенски споменик,<br />туку се преработени за да одговараат на наведената граматичка рамка.</div>
[[Податотека:o pismenah.png|thumb|right|'''[[О писменех|О писмєньхъ]]''' [[Црноризец Храбар|Чрьноризьца Храбра]]]]
'''{{Script|Cyrs|Бъıтиє (Genesis)}} 1:1 - 1:8'''
: 1. Въ нач{{Уникод|ѧ}}тоц{{Уникод|ѣ}} сътвори Богъ нєбо и зємл{{Уникод|ѭ}}.
: 2. зємлıа жє б{{Уникод|ѣ}}ашє нєвидима и нє{{Уникод|ѹ}}строєна и тьма б{{Уникод|ѣ}} врьх{{Уникод|ѹ}} бєздьнъı и д{{Уникод|ѹ}}хъ божии ношаашє сє врьх{{Уникод|ѹ}} водъı.
: 3. и рєчє Богъ: да б{{Уникод|ѫ}}дєтъ св{{Уникод|ѣ}}тъ! и бъıстъ св{{Уникод|ѣ}}тъ.
: 4. и вид{{Уникод|ѣ}} Богъ ıако св{{Уникод|ѣ}}тъ добръ съı и разл{{Уникод|ѫ}}чи Богъ св{{Уникод|ѣ}}тъ отъ тьмъı.
: 5. и нарєчє Богъ св{{Уникод|ѣ}}тъ дьньмь, а тьм{{Уникод|ѫ}} нарєчє ношть{{Уникод|ѭ}}. и бъıстъ вєчєрь и бъıстъ {{Уникод|ѹ}}тро, дьнь пръвъıи.
: 6. и рєчє Богъ: да б{{Уникод|ѫ}}дєтъ твръдь поср{{Уникод|ѣ}}д{{Уникод|ѣ}} водъı, да разл{{Уникод|ѫ}}ча{{Уникод|ѥ}}тъ вод{{Уникод|ѫ}} отъ водъı.
: 7. и сътвори Богъ твръдь и разл{{Уникод|ѫ}}чи мєжд{{Уникод|ѹ}} водо{{Уникод|ѭ}} подъ твръдьмь бъıвъшє{{Уникод|ѭ}} и мєжд{{Уникод|ѹ}} водо{{Уникод|ѭ}} надъ твръдьмь бъıвъшє{{Уникод|ѭ}}.
: 8. и нарєчє Богъ твръдь нєбо. и вид{{Уникод|ѣ}} Богъ нєбо ıако добро съı. и бъıстъ вєчєрь и бъıстъ {{Уникод|ѹ}}тро, дьнь въторъıи.
 
: 1. {{Script|Cyrs|Въ начѧтоцѣ сътвори Богъ нєбо и зємлѭ}}.
'''{{Уникод|ѥ}}ваньгєлиє {{Уникод|ѥ}}жє отъ Л{{Уникод|ѹ}}къı (Secundum Lucam), 20:2 - 20:8'''
: 2. {{Script|Cyrs|Зємлıа жє бѣашє нєвидима и нєѹстроєна и тьма бѣ врьхѹ бєздьнъı и дѹхъ божии ношаашє сє врьхѹ водъı.}}
: 2. р{{Уникод|ѣ}}ш{{Уникод|ѧ}} {{Уникод|ѥ}}м{{Уникод|ѹ}} глагол{{Уникод|ѧ}} ıако рьци намъ ко{{Уникод|ѥ}}{{Уникод|ѭ}} овласть{{Уникод|ѭ}} д{{Уникод|ѣ}}ла{{Уникод|ѥ}}ши сє или къто {{Уникод|ѥ}}стъ дадъıи тєб{{Уникод|ѣ}} овласть сь{{Уникод|ѭ}}?
: 3. {{Script|Cyrs|И рєчє Богъ: да бѫдєтъ свѣтъ! и бъıстъ свѣтъ.}}
: 4. {{Script|Cyrs|И видѣ Богъ ıако свѣтъ добръ съı и разлѫчи Богъ свѣтъ отъ тьмъı.}}
: 5. и{{Script|Cyrs|И нарєчє Богъ св{{Уникод|ѣ}}тъсвѣтъ дьньмь, а тьм{{Уникод|ѫ}}тьмѫ нарєчє ношть{{Уникод|ѭ}}ноштьѭ. иИ бъıстъ вєчєрь и бъıстъ {{Уникод|ѹ}}троѹтро, дьнь пръвъıи.}}
: 6. {{Script|Cyrs|И рєчє Богъ: да бѫдєтъ твръдь посрѣдѣ водъı, да разлѫча|ѥтъ водѫ отъ водъı.}}
: 7. {{Script|Cyrs|И сътвори Богъ твръдь и разлѫчи мєждѹ водоѭ подъ твръдьмь бъıвъшєѭ и мєждѹ водоѭ надъ твръдьмь бъıвъшєѭ}}.
: 8. и{{Script|Cyrs|И нарєчє Богъ твръдь нєбо. иИ вид{{Уникод|ѣ}}видѣ Богъ нєбо ıако добро съı. и бъıстъ вєчєрь и бъıстъ {{Уникод|ѹ}}троѹтро, дьнь въторъıи.}}
 
{{Script|Cyrs|ѥваньгєлиє ѥжє отъ Лѹкъı 20:2 - 20:8}}
: 2. {{Script|Cyrs|Рѣшѧ ѥмѹ глаголѧ ıако рьци намъ коѥѭ овластьѭ дѣлаѥши сє или къто ѥстъ дадъıи тєбѣ овласть сьѭ?}}
: 3. Иис{{Уникод|ѹ}}съ отъв{{Уникод|ѣ}}штавъ рєчє имъ ıако въпрош{{Уникод|ѫ}} васъ слово {{Уникод|ѥ}}дьно{{Уникод|ѥ}}, то рьц{{Уникод|ѣ}}тє ми,
: 4. съ нєбєсє ли б{{Уникод|ѣ}}ашє крьштєниє Иоаново или съ члов{{Уникод|ѣ}}къ жє?

Прегледник