Современи бугарски погледи на пописот од 1946

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

Денес се смета дека со овој попис е направено присилно. Со наредба која е добиена како телеграма на 27 декември 1946 на околискиот управител до кметовите во Неврокопско се наредува сите граѓани да бидат пишувани како Македонци по националност, со исклучок на Евреите, Турците, Циганите и Бугарите коишто се дојдени од пределите на Бугарија. Наредено е исто така сите бугаро-мохамедани да се пишуват како Македонци.[1] Ако на времето со една телефонограма толку широко се распространила веста дека Македонците може слободно да се изјаснуваат за својата етничка припадност, тогаш може да замислиме како денес би изгледала ситуацијата кога постојат толку многу средства кои ја поедноставуваат комуникацијата.

Менување на народноста на Бугарите во регионот зборува и народниот преставник Борис Чанџиев од Неврокоп. Тој остро ја критикува оваа политика на внатрешното министрерство кон Бугарите. Населението е огорчено од ова „насилство врз совеста“[2]. Оние од населението кои се спротивуват, биле заплашувани дека ќе бидат пријавени како фашисти и ќе бидат иселени од нивните домовите.[3] Oва присилно менување на етничката припадност на Бугарите во Пиринска Македонија од страна на бугарските комунисти под влијание на политиката на Коминтерната ја потврдува и бившиот претседател на Република Бугарија Петар Стојанов. [4] - изјава на современ почитичар која можеби е дадена во дневнополитички цели.

Литература[уреди | уреди извор]

  1. Бърза! Телефонограма до Г Г кметовете на околията: Незабавно свикайте контрольорите и преброителите и им съобщете при попълване на графа 13 от домакинската карта и графа 5 на домакинския лист Б народност да се пише МАКЕДОНСКА, по изключение само евреите, циганите, турците и българите дошли от пределите на България. Българомохамеданите да се пишат по народност македонци, без разлика дали са отсам или оттатък р. Места. #10269, 27 XII 1946 г., гр. Неврокоп. Окол. Управител: Лаков (подпис и печат) - „од државниот архив на Благоевград, ф.242, оп.1, а.е.25, л.50“ (бугарски)
  2. в-к "Македония", брой 44, 2 декември 1998 г. - Партийното насилие над нацията през 1946 година НЕВРОКОП (30.XII.1946 година) Вътрешното министерство е наредило до общината да внушат на преброителите, щото листовете за преброяване да бъдат попълвани от самите тях, като в графата за народността всички българи и българомохамедани се посочват за македонци. Тези, които протестират, се заплашват, че ще бъдат обявени за фашисти и ще бъдат изнесени от домовете им. Населението е възмутено от това нечувано изнасилване на съвестта. - Борис Чанджиев - народен представител
  3. в-к "Македония", брой 44, 2 декември 1998 г.
  4. Телефонен разговор на Петър Стоянов в предаването на Велизар Енчев Телевизија „Скат“, 12.08.2009