Словјански

Од Википедија — слободната енциклопедија
(Пренасочено од Словјански јазик)
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Словјански
Slovianski, Slovjanski, Словјански, Словянски 
Знаме:
Знамето на словјанскиот јазик
 
Изговор: словјански
Создаден од: Ондреј Речник, Габриел Свобода, Јан ван Стенберген, Игор Пољаков  2006 
Се користи во:
Вкупно говорници: 50-100
Категорија (намена): Вештачки јазик 
Писмо: кирилица, латиница 
Регулиран од: Нема
Јазични кодови
ISO 639-1: Нема
ISO 639-2: art
ISO 639-3:

Словјански (исто така и словянски на кирилица и slovjanski или slovianski на латиница) е сесловенски вештачки јазик, осмислен во 2006 г. од страна на лингвисти од разни места на светот. Неговата цел е да ја олесни комуникацијата помеѓу говорниците на било кој словенски јазик, како и да помогне на луѓе кои не зборуваат еден таков јазик да комуницираат успешно.

Словјански е полувештачки јазик. Произлегува од импровизираните јазични форми кои Словени ги користеле со векови да комуницираат со други Словени од различни народности.[1] Целта на словјански е да ги втемели научно овие јазични форми, така што граматиката и речникот се засновани на словенските јазици. За разлика од Словио кој е шематски јазик со граматика заснована на Есперанто[2], Словјански е повеќе природен, отколку вештачки. Главната цел е разбирање, а не лесно учење.[1]

Словјански може да се пишува со кириличното или латиничното писмо.

Пример[уреди | уреди извор]

Кирилица Латиница Македонски

Ленка

Одкогда Ленка оставила
кошула тенка ленена
недоткајена на ткало
и на древаки ишла
табак да рјади в фабрика --
лице јеј се изменило;
брови паднули навдол
и усти завили кораво.

Не уродила се Ленка
за те пусти табаки!
Табаки - жолти отрови,
за перси - венци розови.

Перви год поминал
грудка в сердце јеј лежнала;
други год поминал
хвороба је в перси разорила.
Трети год земја
на Ленка сила покрила.

И на ноч когда Луна
гроб јеј с једваб мотала
Ленка од ветерич тихи
под жална туга лежала:
»Зашто ми, зашто останала
кошула недоткајена?
Кошула била дарна...«

Lenka

Odkogda Lenka ostavila
košula tenka lenena
nedotkajena na tkalo
i na drevaki išla
tabak da rjadi v fabrika --
lice jej se izmenilo;
brovi padnuli navdol
i usti zavili koravo.

Ne urodila se Lenka
za te pusti tabaki!
Tabaki - žolti otrovi,
za persi - venci rozovi.

Pervi god pominal
grudka v serdce jej ležnala;
drugi god pominal
hvoroba je v persi razorila.
Treti god zemja
na Lenka sila pokrila.

I na noč kogda luna
grob jej s jedvab motala
Lenka od veterič tihi
pod žalna tuga ležala:
»Zašto mi, zašto ostanala
košula nedotkajena?
Košula bila darna...«

Ленка

Откако Ленка остави
кошула тенка ленена
недовезена на разбој
и на наломи отиде
тутун да реди в монопол ––
лицето и се измени
веѓи паднаја надолу
и усти свија кораво.

Не беше Ленка родена
за тија пусти тутуни!
Тутуни – жолти отрови
за гради – китки розови.

Прва година помина
грутка в срцето и легна,
втора година намина
болест ја в гради искина.
Трета година земјата
на Ленка покри снагата.

И ноќе кога месечко
гроб ѝ со свила виеше.
Ветерчок тихо над неа
жална и тага рееше:
„Зошто ми, зошто остана
кошула недоткаена?
Кошула беше даровна...“

Писма[уреди | уреди извор]

Словјанските писма
Латиница (I) A B C Č D E F G H I J/’ K L M N O P R S Š T U V Z Ž (JA) (JU) (L') (N')
Латиница (II) A B C CZ D E F G H I J/’ K L M N O P R S SZ T U V Z ZS (JA) (JU) (L') (N')
Кирилица (I) А Б Ц Ч Д Е Ф Г Х И Й/Ь К Л М Н О П Р С Ш Т У В З Ж Я Ю (ЛЬ) (НЬ)
Кирилица (II) А Б Ц Ч Д Е Ф Г Х И Ј К Л М Н О П Р С Ш Т У В З Ж (ЈА) (ЈУ) Љ Њ
Изговор ɑ
a
b ʦ ʧ d ɛ f g
h
x i
ɪ
ɨ
j k l m n o
ɔ
p r s ʂ
ʃ
t u v
ʋ
z ʐ
ʒ

Наводи[уреди | уреди извор]

Надворешни врски[уреди | уреди извор]