Системот HACCP

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

НАССР системот претставува алатка со која операторите во прехранбената дејност може да вршат контрола на опасностите кои можат да се појават во храната.НАССР системот е заоснован на седум принципи со кои на ефикасен начин се осигурува потполна здравствена безбедност на прехранбените производи во сите сегменти на призводство и преработка.Предностите на примената на HACCP системот се во тоа што се редуцираат болестите од храна, ги обезбедуваат граѓаните со здравствено безбедни и прехранбени производи, овозможуваат исполнување на законските регулативи и поефикасено инспекциско надгледување, поефективна работа на прехранбените произведители, ја зголемува конкурентноста на светскиот пазар, овозможува ефикасно воведување на нови технологии и производи и го зголемува профитот.

НАССР принципи[уреди | уреди извор]

7-те НАССР Принципи, дефинирани од Комисијата на Цодеџ Алиментариус се:

Принцип 1
 • Спроведување на анализа на опасностите.
 • Изготвување на дијаграм на процесот на производство и идентификација на потенцијалните микробиолошки, хемиски и физички опасности, кои може да се појават во секоја фаза од процесот, вклучувајќи контрола на истите.
Принцип 2
 • Одредување на Критичните Контролни Точки (ККТ)
 • Со помош на стеблото на одлука се одредуваат ККТ.
Принцип 3
 • Одредување на критични граници.
 • Критичните граници претставуваат мерлива контролна вредност, која ја одредува прифатливоста.
Принцип 4
 • Воспоставување на систем за мониторинг на ККТ .
 • Спроведување на контролни мерки при дефинирана фрекфенција, со цел да се потврди дека процесот се одвива во рамките на контролните граници.
Принцип 5
 • Воспоставување на корективни акции кога ККТ-ки не се под контрола.
 • Акцијата која треба да се преземе при одредени отстапувања е дефинирана како корективна акција.
Принцип 6
 • Воспоставување на процедури за верификација на НАССР планот.
 • Проверки кои се спроведуваат за да се потврди дека НАССР системот е валиден и ефикасен.
Принцип 7
 • Воспоставување на потребна документација, вклучувајќи ги сите процедури и записи, кои ги исполнуваат барањата на НАССР принципите и примена на истите.
 • Документирана НАССР студија, која вклучува табели, записи од мониторингот на ККТ и други потребни документи и записи.

Надворешни врски[уреди | уреди извор]

http://sezahrana.tumblr.com/post/26208675944

http://iqs.com.mk/HACCP.html