Симпатричка специјација

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на: содржини, барај

Видот на специјација, која се одвива во една мешана заедница, на едно исто живеалиште се нарекува симпатричка специјација. Се смета дека во симпатричката специјација, единките на една популација водат најостра борба за опстанок. Така, постапно доаѓа до дивергенција или оддалечување на одделни подпопулации кон различни услови за живеење, како на пример начнот на исхрана или видот на храна.

Додека Чарлс Дарвин бил на архипелагот Галапагос, тој заклучил дека таа фауна има најголеми сличности со една група на птици од фамилијата пејачки, населена во Јужна Америка. Група од овие птици успеала прво да насели еден од островите на архипелагот, а потоа од неа биле населени сите негови острови. Прегу дивергентната географска специјација настанале голем број на видови, кои се приспособиле и кон различните начини на живеење и исхрана. Оттука, денес, според испитувањата на англиските оринтолози, тие се разликуваат како по големината на телото, бојата на пердувите и однесувањето, така и по начините на исхрана. Така, на пример, различните форми на клунот се резултат на посебните приспособености кон видот храна. Едни од нив се приспособиле кон исхрана со семки, други со инсекти, трети со кактуси и сл. Меѓутоа, и од видовите коишто се припособиле кон исхрана со семки, настанала дивергенција во избирањето семки со определена големина и цврстина на лушпите. Преку постапна адаптација, оние коишто се хранеле со крупни семки, добиле цврст и голем клун, а тие што се хранеле со ситни семки добиле помал и послаб клун.