Симбиоза

Од Википедија — слободната енциклопедија
Полипи на корал живеат во симбиоза со едноќелијски мрачни алги.
Заедница на лишаи на кора од даб, еден од најинтимните облици на мутуализам.

Симбиоза претставува меѓусебна животна зависност помеѓу два или повеќе организми. Има многу видови симбиози во природата, од кои најзастапени се: микориза, лишаи, симбиозата меѓу пеперугоцветните растенија и азотофиксаторските бактерии и други.