Сесиско ниво

Од Википедија — слободната енциклопедија
OSI модел
7 Апликациско ниво
6 Презентациско ниво
5 Ниво на сесија
4 Транспортно ниво
3 Мрежно ниво
2 Ниво на податоци
1 Физичко ниво

Сесиското ниво (анг. Session Layer) е петтиот слој од седумслојскиот OSI модел на компјутерските мрежи. Сесиското ниво обезбедува механизам за отворање, затворање и управување со сесијата помеѓу крајниот корисник на апликациските процеси т.е. полупостојан дијалог. Комуникациските сесии се состојат од барања и одговори кои се јавуваат помеѓу апликациите. Сервисите на сесискиот слој најчесто се користени во апликациските средини кои ги користат далечинските процедурални повици (RPCs). Пример за сесиско ниво е OSI протоколот познат како X.225 или ISO 8327. Во случај на губење на врска овој протокол може да се обиде да ја поправи врската. Ако врската не се користи во подолг период, на сесискиот слој може да се затвори и повторно да се отвори. Тој може да биде истовремено во две насоки (full-duplex) или најизменично во две насоки (half-duplex) и обезбедува синхронизациски бодови во тек на разменување на пораки. Други примери за имплементирање на сесиското ниво е и Протокол за информативна зона (Zone Information Protocol - ZIP) и Протокол за контрола на сесии (Session Control Protocol - SCP).

Сервиси[уреди | уреди извор]

 • Автентичност
 • Пермисии
 • Реставрациски слој

Сесиското ниво на OSI моделот е одговорен за сесиски контролен пункт и закрепнување. Тоа им дозволува на информациите од различни извори да бидат правилно комбинирани и синхронизирани. Апликациски пример се веб конференции, во кои тековите на аудио и видео мора да бидат синхронизирани за да се избегне т.н. усни синхронизирачки проблеми. Етажната контрола осигурува дека лицето прикажано на екранот е актуелен водител. Друга примена е ТВ програми во живо, каде тековите на аудио и видео треба да бидат беспрекорно сбодови преминати од една до друга за да се избегне тивко емитување или прекумерно поклопување.

Протоколи[уреди | уреди извор]

 • ADSP, AppleTalk Data Stream Protocol
 • ASP, AppleTalk Session Protocol
 • H.245, Call Control Protocol for Multimedia Communication
 • ISO-SP, OSI Session Layer Protocol (X.225, ISO 8327)
 • iSNS, Internet Storage Name Service
 • L2F, Layer 2 Forwarding Protocol
 • L2TP, Layer 2 Tunneling Protocol
 • NetBIOS, Network Basic Input Output System
 • PAP, Password Authentication Protocol
 • PPTP, Point-to-Point Tunneling Protocol
 • RPC, Remote Procedure Call Protocol
 • RTCP, Real-time Transport Control Protocol
 • SMPP, Short Message Peer-to-Peer
 • SCP, Session Control Protocol
 • ZIP, Zone Information Protocol
 • SDP, Sockets Direct Protocol

Споредба со TCP/IP моделот[уреди | уреди извор]

TCP/IP референтен модел не се занимава со детали од OSI моделот на барањето или протокол за транспорт значење и затоа не се сметаат за сесиски нивоа. Сесија за управување со OSI е во врска со типични транспорт протоколи (TCP, SCTP), се содржи и во транспортно ниво или на друг начин се смета во областа на апликациски слој TCP/IP и слоеви се описи на оперативен домет (апликација, домаќин-до-домаќин, мрежа, линк) и не детални прописи на оперативни процедури или податоци за семантика.