Религија во Словачка

From Википедија
Jump to navigation Jump to search

Најголема религија во Словачка е католицизмот. Словачкиот устав ја гарантира слободата на религијата. Околу 68.9% од населението на Словачка се католици. Голем број од населението на Словачка не се изјаснило за религиското прашање и тие се околу 13% од вкупното население. Околу 6.93% се лутеранци, 2% калвинисти, околу 0.9% православни. Денес има околу 2.300 евреи во Словачка.

Наводи[edit | edit source]

Поврзано[edit | edit source]