Региони на Македонија

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на: содржини, барај
Регионите на Македонија.

Регионите на Македонија се усвоени во Владата на Македонија во 2007 година, а во Собранието на 29 септември 2009 година. Официјално, Македонија е поделена на осум плански региони, кои служат за статистички, економски и административни цели. Покрај регионите, првостепена административна поделба на Македонија се општините.

Најголем регион по површина е пелагонискиот, кој има и најмногу населени места, околу 343, но се одликува со мала густина на населеност од 50 жители на километар квадратен, додека најмалиот регион, скопскиот има изразито густа населеност од 319 жители на километар квадратен и апсорбира повеќе од една четвртина од вкупното население во Македонија. Руралните општини се доста застапени речиси во сите региони, меѓутоа најголем дел од населението живее во поголемите урбани центри, што упатува на нерамномерна концентрација на населението внатре во регионите.

Полошкиот и југозападниот регион се издвојуваат според високото учество на населението кое живее во руралните средини, додека во другите региони руралните населби се поретко населени[1].

NUTS[уреди | уреди извор]

Crystal Clear app xmag.svg Главна статија: „NUTS на Македонија.

Како земја-кандитат за членство во Европската Унија, Македонија (код: MK) е вклучена во тристепената номенклатура на територијални статистички единици (NUTS). Покрај тоа постојат и два нижи степена што се однесуваат на општините и населените места.

Население[уреди | уреди извор]

Според проценките на Заводот за статистика, населението по региони е[2]:

2010
Регион Население Густина
(жит/км²)
Logo of Vardar Region.svg Вардарски регион 153.858 38,1
Logo of Eastern Region, Macedonia.svg Источен регион 179.770 50,8
Logo of Southwestern Region, Macedonia.svg Југозападен регион 221.855 66,4
Logo of Southeastern Region, Macedonia.svg Југоисточен регион 172.858 63,1
Logo of Pelagonia Region.svg Пелагониски регион 234.137 49,6
Logo of Polog Region.svg Полошки регион 314.804 130,3
Logo of Northeastern Region, Macedonia.svg Североисточен регион 175.045 75,8
Logo of Skopje Region.svg Скопски регион 602.677 322,4
2011
Регион Население Густина
(жит/км²)
Logo of Vardar Region.svg Вардарски регион 153.822 38,1
Logo of Eastern Region, Macedonia.svg Источен регион 179.387 50,7
Logo of Southwestern Region, Macedonia.svg Југозападен регион 221.517 66,3
Logo of Southeastern Region, Macedonia.svg Југоисточен регион 173.056 63,2
Logo of Pelagonia Region.svg Пелагониски регион 233.628 49,5
Logo of Polog Region.svg Полошки регион 315.964 130,8
Logo of Northeastern Region, Macedonia.svg Североисточен регион 175.266 75,9
Logo of Skopje Region.svg Скопски регион 605.899 334,2
2012
Регион Население Густина
(жит/км²)
Logo of Vardar Region.svg Вардарски регион 153.659 38,0
Logo of Eastern Region, Macedonia.svg Источен регион 178.814 50,6
Logo of Southwestern Region, Macedonia.svg Југозападен регион 220.840 66,1
Logo of Southeastern Region, Macedonia.svg Југоисточен регион 173.187 63,2
Logo of Pelagonia Region.svg Пелагониски регион 232.959 49,4
Logo of Polog Region.svg Полошки регион 317.003 131,2
Logo of Northeastern Region, Macedonia.svg Североисточен регион 175.442 75,9
Logo of Skopje Region.svg Скопски регион 609.140 336,0

Поделба[уреди | уреди извор]

Македонија, според Собранието на републиката, е поделена на осум региони[1].

Вардарски регион[уреди | уреди извор]

Crystal Clear app xmag.svg Главна статија: „Вардарски регион.

Овој регион се простира во централниот дел на Македонија и го опфаќа средното сливно подрачје на реката Вардар, долните теченија на притоките Брегалница и Црна Река и крајниот западен дел од Овче Поле. Зафаќа површина од 4.042 квадратни километри или 16,2 проценти од територијата на Македонија. Вардарскиот регион го соочинуваат следните општини[1]:

Вардарскиот регион во рамките на Македонија.
 1. Coat of arms of Veles Municipality.svg Општина Велес
 2. Grb-gradsko.jpg Општина Градско
 3. Coat of arms of Demir Kapija Municipality.svg Општина Демир Капија
 4. Coat of arms of Kavadarci Municipality.svg Општина Кавадарци
 5. Coat of arms of Lozovo Municipality.svg Општина Лозово
 6. Coat of arms of Negotino Municipality.svg Општина Неготино
 7. Coat of arms of Rosoman Municipality.svg Општина Росоман
 8. Грб на општина Свети Николе.jpg Општина Свети Николе
 9. Coat of arms of Čaška Municipality.svg Општина Чашка

Источен регион[уреди | уреди извор]

Crystal Clear app xmag.svg Главна статија: „Источен регион.

Овој регион го опфаќа сливното подрачје на реката Брегалница и зафаќа површина од 3.537 квадратни километри или 14,2 проценти од територијата на Македонија. Источниот регион го соочинуваат следните општини[1]:

Источниот регион во рамките на Македонија.
 1. Coat of arms of Berovo Municipality.svg Општина Берово
 2. Coat of arms of Vinica Municipality, Macedonia.svg Општина Виница
 3. Coat of arms of Delčevo Municipality.svg Општина Делчево
 4. Coat of arms of Zrnovci Municipality.jpg Општина Зрновци
 5. Coat of arms of Karbinci Municipality.svg Општина Карбинци
 6. Coat of arms of Kočani Municipality.svg Општина Кочани
 7. Coat of arms of Makedonska Kamenica Municipality.svg Општина Македонска Каменица
 8. Coat of arms of Pehčevo Municipality.svg Општина Пехчево
 9. Coat of arms of Probištip Municipality.svg Општина Пробиштип
 10. Coat of arms of Češinovo-Obleševo Municipality.svg Општина Чешиново-Облешево
 11. Coat of arms of Štip Municipality.svg Општина Штип

Југозападен регион[уреди | уреди извор]

Crystal Clear app xmag.svg Главна статија: „Југозападен регион.

Овој регион го опфаќа басенот на Охридското Езеро и сливното подрачје на реката Треска, зафаќа површина од 3.340 квадратни километри или 13,4 проценти од територијата на Македонија. Југозападниот регион го соочинуваат следните општини[1]:

Југозападниот регион во рамките на Македонија.
 1. Coat of arms of Vevčani Municipality.svg Општина Вевчани
 2. Grb-debar.jpg Општина Дебар
 3. Coat of arms of Debarca Municipality.svg Општина Дебарца
 4. Coat of arms of Kičevo Municipality.png Општина Кичево
 5. Coat of arms of Makedonski Brod Municipality (2012).svg Општина Македонски Брод
 6. 20px Општина Охрид
 7. Coat of arms of Plasnica Municipality.svg Општина Пласница
 8. Coat of arms of Struga Municipality.svg Општина Струга
 9. Coat of arms of Centar Župa Municipality.svg Општина Центар Жупа
Во март 2013 година општините Вранештица, Другово, Зајас и Осломеј биле припоени кон општина Кичево.

Југоисточен регион[уреди | уреди извор]

Crystal Clear app xmag.svg Главна статија: „Југоисточен регион.

Овој регион ги опфаќа струмичко-радовишката и гевгелиско-валандовската котлина, односно сливното подрачје на Струмичката река и долното сливно подралје на реката Вардар. Неговата површина е 2.739 квадратни километри или 11 проценти од територијата на Македонија. Југоисточниот регион го сочинуваат општините[1]:

Југоисточниот регион во рамките на Македонија.
 1. Coat of arms of Bogdanci Municipality.svg Општина Богданци
 2. Coat of arms of Bosilovo Municipality.svg Општина Босилово
 3. Coat of arms of Valandovo Municipality.svg Општина Валандово
 4. Coat of arms of Vasilevo Municipality.svg Општина Василево
 5. Coat of arms of Gevgelija Municipality.svg Општина Гевгелија
 6. Coat of arms of Dojran Municipality.svg Општина Дојран
 7. Coat of arms of Konče Municipality.svg Општина Конче
 8. 20px Општина Ново Село
 9. Coat of arms of Radoviš Municipality.svg Општина Радовиш
 10. Coat of arms of Strumica Municipality.svg Општина Струмица

Пелагониски регион[уреди | уреди извор]

Crystal Clear app xmag.svg Главна статија: „Пелагониски регион.

Овој регион ги опфаќа пелагониската и преспанската котлина, зафаќа површина од 4.717 квадратни километри или 18,9 проценти од територијата на Македонија. Пелагонискиот регион го сочинуваат општините[1]:

Пелагонискиот регион во рамките на Македонија.
 1. Coat of arms of Bitola Municipality.svg Општина Битола
 2. Грб на Општина Демир Хисар.png Општина Демир Хисар
 3. Coat of arms of Krivogaštani Municipality.svg Општина Кривогаштани
 4. Coat of arms of Kruševo Municipality.svg Општина Крушево
 5. Coat of arms of Mogila Municipality.svg Општина Могила
 6. Coat of arms of Prilep Municipality.svg Општина Прилеп
 7. Coat of arms of Resen Municipality.svg Општина Ресен
 8. Coat of arms of Novaci Municipality.svg Општина Новаци
 9. Coat of arms of Dolneni Municipality.svg Општина Долнени

Полошки регион[уреди | уреди извор]

Crystal Clear app xmag.svg Главна статија: „Полошки регион.
Полошкиот регион во рамките на Македонија.

Овој регион ги опфаќа полошката котлина, мавровската висорамнина, планинскиот масив Бистра и долината на реката Радика. Вкупната површина на регионот е 2.416 квадратни километри или 9,7 проценти од територијата на Македонија. Полошкиот регион го сочинуваат општините[1]:

 1. Coat of arms of Bogovinje Municipality.svg Општина Боговиње
 2. Coat of arms of Municipality of Brvenica.svg Општина Брвеница
 3. Coat of arms of Vrapčište Municipality.svg Општина Врапчиште
 4. Coat of arms of Gostivar Municipality.svg Општина Гостивар
 5. Coat of arms of Želino Municipality.svg Општина Желино
 6. Coat of arms of Jegunovce Municipality.svg Општина Јегуновце
 7. Coat of arms of Mavrovo and Rostuša Municipality.svg Општина Маврово и Ростуша
 8. Coat of arms of Tearce Municipality.svg Општина Теарце
 9. Coat of arms of Tetovo Municipality, Macedonia.svg Општина Тетово

Североисточен регион[уреди | уреди извор]

Crystal Clear app xmag.svg Главна статија: „Североисточен регион.

Овој регион го зафаќа сливното подрачје на реката Пчиња и Крива Река. Вкупната површина на регионот изнесува 2.310 квадратни километри, што преставува 9,3 проценти од вкупната површина на Македонија. Североисточниот регион го сочинуваат општините[1]:

Североисточниот регион во рамките на Македонија.
 1. Coat of arms of Kratovo Municipality.svg Општина Кратово
 2. Coat of arms of Kriva Palanka Municipality.svg Општина Крива Паланка
 3. Coat of arms of Kumanovo Municipality.svg Општина Куманово
 4. Coat of arms of Lipkovo Municipality.jpg Општина Липково
 5. Coat of arms of Rankovce Municipality.svg Општина Ранковце
 6. Coat of arms of Staro Nagoričane.svg Општина Старо Нагоричане

Скопски регион[уреди | уреди извор]

Crystal Clear app xmag.svg Главна статија: „Скопски регион.

Овој регион ја опфаќа скопската котлина, а неговата површина изнесува 1.812 квадратни километри или 7,3 проценти од вкупната површина на Македонија. Скопскиот регион го сочинуваат општините[1]:

Скопскиот регион во рамките на Македонија.

Наводи[уреди | уреди извор]

Поврзано[уреди | уреди извор]

Надворешни врски[уреди | уреди извор]