Разговор со корисник:Ucitelot

Содржината на страницата не е поддржана на други јазици.
Од Википедија — слободната енциклопедија
Почетен курс за ВикипедијаUcitelot, добредојдовте на Википедија на македонски јазик, слободна on-line енциклопедија започната во август 2003 година!

Ве повикуваме на заедничка соработка при создавањето на нови енциклопедиски содржини и подобрување на постоечките 138.777 статии.


Еве неколку страници кои може да ви бидат од помош:


Своите придонеси во статиите не ги потпишувајте, додека коментарите на соодветните страници за разговор, корисничките страници и селската чешма Ве молиме да ги потпишувате на тој начин што ќе притиснете на копчето од лентата со алати или ако напишете 4 тилди (~~~~).

Сопствената корисничка страница (Корисник:Ucitelot) можете да ја уредувате по сопствена желба во согласност со правилата за уредување на корисничките страници.


Ве молиме не вметнувајте заштитени материјали без дозвола од нивниот сопственик!

Не копирајте содржини од други веб страници ако немате добиено изрична согласност за тоа. Ако имате добиено согласност, напишете го тоа на страницата за разговор или едноставно додадете го тоа овде. Но задолжително, прво тоа направете го, а потоа започнете со вметнување на преземените содржини.

Ве молиме, имајте во предвид дека сите придонеси на Википедија се смета дека се објавени под ГНУ-овата Лиценца за слободна документација.


If you are not able to speak, understand or write Macedonian, please visit our Village Pump for non-Macedonian speakers if you have any suggestions or comments.


Поздрав, brest, 04:10, сабота, 30 септември 2023

Внатрешна македонска револуционерна организација[уреди извор]

Организацијата уште пред да го промени своето име од ТМОРО во ВМОРО себеси се нарекува Внатрешната револуционерна организација уште во 1902 година, за се прави разлика од Врховистите, таа само формално го сменила името во ВМОРО... види во весникот Право издаден 1902 година....--Еден Македонец ? (разговор) 13:17, 1 април 2010 (UTC)

Внатрешната револуционерна организација ќе му даде на секој да реазбере дека работи за единството и независноста на Македонија, како слободна држава на Балканскиот полуостров. Таа организација, давала и во иднина ќе дава докази дека не е агент на никоја од балканските држави, туку агент само на македонската слобода и независност. Со таквите докази таа постепено ќе ги остранува племенските разлики во Македонија и ќе го организира идниот, ако и разнобоен, но способен да се самоуправува мирно и тивко, македонски народ Право, II/31 (39), 22.09.1902, 3--Еден Македонец ? (разговор) 13:20, 1 април 2010 (UTC)


Македонска револуционерна организација[уреди извор]

Официјален став на македонската историографија е дека првото име не организацијата е Македонска револуционерна организација, а тоа се гледа од организациската кореподенција... според историчарите а не според мене организацијата егзистирала од 1894 до 1908 година... не сум запознаен со никаков дукумент дека таа се самораспуштила во 1904 година... ако нешто се кажува тртеба тоа да се поткрепи... дополнително ако организацијата се распуштила во 1904 година кој ги наредил и извршил егзекуциите на Сарафов и Гаравнов во 1907 година ака немало организационо јадро...поздрав--Еден Македонец ? (разговор) 21:04, 1 април 2010 (UTC)

Македонска револуционерна организација[уреди извор]

океј те разбарав... Се согласувам дека таквото толкување е прифатливо... ама нема ни еден доказ дека формално организацијата се распуштила во 1904 година , кога нешто се тврди треба да се има поткрепа, во овој случај нема... Ќе ти повторам уште еднаш дека официјален став на Македонската академија на науките и уметностите МАНУ е дека името на организацијата е МРО и како таква егзистира од 1894 до 1908 година, тоа не е мој став тоа е ставот на најкомпетентните историчари во Македонија за тој период, односно Ванчо Ѓорѓиев.... поздрав--Еден Македонец ? (разговор) 05:46, 2 април 2010 (UTC)

Литература[уреди извор]

еве поткрепа за овааа па прочиатајLIT.: Mihajlo Minoski, Prilog kon pra- {aweto za imeto na Makedonskata revolucionerna organizacija vo po~etniot period od nejzinoto dejstvuvawe (1893- 1896), Prilozi na MANU, 2, Skopje, 1995; Zb., Sto godini od osnovaweto na VMRO i 90 godini od Ilindenskoto vostanie, Skopje, MANU, 1994; Ivan Katarxiev, Sto godini od formiraweto na VMRO, sto godini revolucionerna tradicija, Skopje, 1993; Zb. Sto godini VMRO, zlatna kniga, Skopje, 1993; Van~o Georgiev, Makedonskoto nacionalnoosloboditelno dvi`ewe vo Solunskiot vilaet 1893- 1903 godina, Skopje, 2003.--Еден Македонец ? (разговор) 05:52, 2 април 2010 (UTC)

Македонската револуционерна организција, Тајна македоно - одринска организација и Внатрешна македоно - одринска организација се една едеинствена организација[уреди извор]

И тоа е овицијален став на МАНУ и најкопентентните луѓе во државата, луѓе кој животот го посветиле да ја проучуваат оваа организација... и во принцип е неправилно кој стигне да толкува како сака и како му одговара... Повторувам... првото име на организацијата е Македонска револуционерна организација и таа егзистира од 1894 - 1908 година под три имиња МРО, ТМОРО и ВМОРО... И има три устава првиот е донесен 1894, вторит 1897, третиот по Рилскиот конгрес... ова не се мој ставови... повторувам ова е став на Националниот институт за историја, Факултетот за историја и МАНУ... --Еден Македонец ? (разговор) 16:30, 2 април 2010 (UTC)

Македонска револуционерна организација[уреди извор]

Сметам дека вака треба се вика стаијата бидеќи тоа е првото име--Еден Македонец ? (разговор) 06:18, 3 април 2010 (UTC)

Пак јас...[уреди извор]

Сега разбрав што кажуваш... Друг пат биди дециден... јас сум нов на википедија... помагам околу статиите за историја... така беше насловот кога првпат се приклучив на Википедија... Тоа што го говориш е точно треба да се смени името на статијата... бидејќи, (повторно се повикувам на аворитетите во Македонија) а и да дојде до усогласување со официјалниот македонски став... статијата да го носи името Македонска револуционерна организација... треба да истакнам дека ВМОРО треба да остане во рамките на стијата сепак таа е дел од самата историја на организацијата... не треба да се отакжуваме од неја бидејќи браќата ни зедоа се...--Еден Македонец ? (разговор) 06:37, 3 април 2010 (UTC)

Врховен комитет[уреди извор]

Конгресот кога е формиран комитетот и неговот прво име е Македонски комитет.... Првиот македонски конгрес на македонската друштва се одржал во Софија. Со својата работа започнал на19 март 1895 година, и притоа бил формиран Македонскиот комитет. На конгресот присуствувале 60 делегати со него претседавал Трајко Китанчев.На првите три дена се расправало за целта, на дневен ред биле две прашања: Автономија на Македонија или нејзино присоединување кон Бугарија. Бил прифатен првиот предлог со мнозински гласови на делегатите, за вториот предлог гласале само тројца делегати предводени од Димитар Македонски .... На овој конгрес дошло до обединување на македонската емиграција во рамките Македонскиот комитет, подоцна познат како Врховен македонско-одрински комитет. Литератураа.... П. Константин Национлнотоослободително движение в Македония и Тракия 1893-1093, София, 1979... К. Битовски, Македонија и кнежеството Бугарија

Историски погледи за делото на Врховниот Македонски Комитет[уреди извор]

Околу оваа организација постојат голем број на недоречености и контрадикторности, во смисла која е целата на организацијата и чии интереси таа застапувала. Еден дел од историчарите сметат дека зад автономниот принцип се криела, цел за присоединување на Македонија кон Бугарската држава, додека пак македонските историчари околу ов прашање се поделени, од една страна има стојалиште дека Врховениот Комитет е спроводник на големобугарската политика, други пак сметаат декаа таа е македонска организација, но признаваат, дека во неа се нашле голем број симпатизери на големобугарското дело.--Еден Македонец ? (разговор) 10:16, 3 април 2010 (UTC)

Пак јас[уреди извор]

Треба да се прави јасна динстикција.... ама во текот на годините од многу работи сме се откажале...поздрав--Еден Македонец ? (разговор) 10:18, 3 април 2010 (UTC)

Името на МРО[уреди извор]

Здраво! Ако сакаш да го искажеш твоето мислење околу името на статијата ВМРО, тогаш пиши во предпоследната секцијат на страната за разговор на статијата. Исто така нема потреба од нови наслови, туку пред коментарот само стави две точки. Поздрав. --Никола Стоіаноски 18:44, 3 април 2010 (UTC)

Има документи за првото име на организацијата кое гласи Македонска револуционерна организација[уреди извор]

Во сета почетна коресподенција така се означува... ... и сите други комитети така се викатаат пример Огражденски окружен македонско - одрински комитет - печатот е во музејот на Струмица... го нема зборот тајна... од друага страна самите основоположници потврдуваат дека првото име е МРО....Според Татарчев, откако чл. 23 од Берлинскиот договор им се видел:

... како апстарктен за народот, прифатиле да се замени со една попластична фигуративна формула - автономија на Македонија во нејзините географски и етнографски граници и тоа да се впише во Уставот на организацијата и откако ја поставиле целта, основоположниците решиле таа да се вика: Македонска револуционерна Организација (МРО) , на чело со Централен Македонски Револуционерен Комитет (ЦМРК)


....(Д-р, Христо Татарчев, Вътрешна македоно-одринска революционна организация като мит или реалност, Цочо Биљарски и Валентин Китанов, София

пак повторувам дека Македонска револуционерна организација е официјален став на МАНУ и Институтот за национална историја и треба да има усогласување...поздрав--Еден Македонец ? (разговор) 18:51, 3 април 2010 (UTC)

Првиот печат гласи Македонски централен револуционерен комитет[уреди извор]

нема Тајна... нема Внатрешна... нема Одринска... нема Бугарска... намерно е така направен за да го одразува националниот карактер на организацијата... подоцна за да се направи динстикција од Врховниот комитет се додавките Тајна и Внатрешна... и затоа организацијата треба да се вика Македонска револуционерна организација под тоа име е и основана...--Еден Македонец ? (разговор) 19:01, 3 април 2010 (UTC)... поздрав

Многу го форсираш ставот на МАНУ како да се викала Организацијата,но зошто еден став па нека е и на МАНУ???... е тука ја прекинувам секоја ДИСКУСИЈА ... Повеќе нема што да дискутираме--Еден Македонец ? (разговор) 06:11, 4 април 2010 (UTC)

Не дискутирам веќе[уреди извор]

--Еден Македонец ? (разговор) 08:41, 4 април 2010 (UTC)

Известување[уреди извор]

Поради решавање на спорот статијата ВМОРО сега се нарекува Македонска револуционерна организација, првично и најчесто користено име во македонската историографија. Ова име го содржи во сите варијации така што мислам е прифатливо. Поздрав и се најдобро.--Никола Стоіаноски 10:00, 4 април 2010 (UTC)

За усатвите[уреди извор]

ќе ги ставиме и другите два...--Еден Македонец ? (разговор) 16:21, 4 април 2010 (UTC)

За името[уреди извор]

пиши мејл и ќе ти кажам зошто тоа име... поздрав--Еден Македонец ? (разговор) 16:23, 4 април 2010 (UTC)

Политички сепаратизам[уреди извор]

После напишаното за политичкиот сепаратизам... мислам дека е јасно зошто МРО... поздрав--Еден Македонец ? (разговор) 19:26, 4 април 2010 (UTC)

ВМРО (појаснување)[уреди извор]

Нема потреба од додатно уредување на таа статија бидејќи тоа е статија само да се наведат статии за да се појасни нивното значење и не смее да има други статии наведено, само тие што почнуваат на ВМРО. Поз--Никола Стоіаноски 14:45, 6 април 2010 (UTC)

Бидете храбри во ажурирањето на страниците[уреди извор]

Почитуван кориснику. Вашиот придонес за википедија е драгоцен. Администраторите на википедија се корисници и придонесувачи на википедија со слични привилегии во уредувањето како и секој друг корисник на википедија. Тоа значи дека во поглед на уредувањето на статиите корисниците ги имаат речиси сите привилегии како и администраторите. Постои едно правило на википедија кое вели бидете храбри во ажурирањето на страниците, би Ве замолил да го прочитате доколку тоа до сега не сте го направиле и секако ве охрабрувам да го практикувате. Се разбира внимавајте и на другите принципи на википедија. Администраторите не се компетентни за секоја тема и сосема е логично некој корисник во одредени подрачја за одредени теми да има пошироки познавања па дури и да е вистински професионалец, така што неговите придонеси се од непроценливо значење за википедија. Поздрав.--brest (разговор) 07:45, 9 април 2010 (UTC)

ги ставив и останатите устави поздрав...--Еден Македонец ? (разговор) 17:15, 11 април 2010 (UTC)


Благодарам за разбирањето на потребата, да стојат и тиа на страницата. Имам уште еден предлог за корекција, но покасно. поздрав од --Ucitelot (разговор) 23:42, 11 април 2010 (UTC).

Мал совет[уреди извор]

Здравп. Разгледувајќи ги Вашите уредувања, забележав дека имате дух за уредување на Википедија. Сепак, за да го подобрите квалитетот на Вашите уредувања од технички аспект би Ве за молил да го погледнете Почетниот курс за уредување на Википедја. Доколку имате некои нејасни работи или дополнителнипрашања, слободно прашајте ме. Поздрав и успешно уредување.--Kiril Simeonovski (разговор) 15:19, 13 април 2010 (UTC)

Болницата[уреди извор]

Страницата е преместена во Прва партизанска болница на македонско-косовската и поречка бригада. Не е избришана, не ти е точен називот.--Никола Стоіаноски 18:10, 13 април 2010 (UTC)

Не може да биде БМОРО или ТМОРО зошто одринско до 1895 година не влегувало во програмата на организацијата... Татарчев јасно истакнува дека Одринско подоцна влегло во програмата зошто положбата на тамошното население, посебно на бугарското, било во иста положба со Македонскиот народ... Организацијата треба да го носи она име под која е формирана а не како останала запаметена... Организацијата е основана како МРО и тоа го потврдуваат изворите... Од МРО подоцна произлегуваат остантите деривати ТМОРО, ВМОРО, ВМРО - обединета.... поздрав--Еден Македонец ? (разговор) 09:16, 16 април 2010 (UTC)

Не може да се негираат сведоштвата на основоположниците... Тие ја основале организацијата и нивните сведоштва имаат најголемо значење и дополнително ги осветлуваат настаните во почетните години... За името МРО можеш да видиш Д-р, Христо Татарчев, Вътрешна македоно-одринска революционна организация като мит или реалност, Цочо Биљарски и Валентин Китанов, София, 1995.... Христо Шалдев, Основаването на ВМРО (записи на Иван Х. Николов), Ил. Илинден VIII / 1 (71) София, 1936.... поздрав --Еден Македонец ? (разговор) 09:25, 16 април 2010 (UTC)

Татарчев[уреди извор]

Не го кажува тоа само Татарчев... Сите основоположници тоа го потврдуваат... Мислам дека сватив што е проблемот... Станува збор за стереотип... Стереотип кој е наметнат во времето на комунизмот... сите беа бели или црни... а всушност не е така... ТМОРО и Врховниот комитет се македонски организаци... Во уставот на ТМОРО и уставот на ВК имаат иста цел автономија на Македонија... Првото име на Врховниот комитет е Македонски комитет, во самиот таканаречен Врховен комитет имало вистински македонски патриоти кои се залагале за самостојана македонска држава... сето тоа беше заборавено и намерно не кажувано во периодот на Југославија... така што денес не си ја знаеме историјата... Татарчев, Иван Хаџи Николов, Андон Димитров, Даме Груев, Гоце Делцев, Борис Сарафов и уште илјадници други биле Македонски националисти... Судирот помеѓу ТМОРО и Врховниот комитет е граѓанска војна меѓу македонците кој да ја контролира територијата на Македонија... Секако дека тој судир е искористен од Бугарија во нејзина корист но тоа не значи дека ние треба да се откажеме од се... Имаш стереотипи за многу работи во Организацијата не е само Делчев... секако дека тој е најсветлАТА ТОЧКА но не е само тој... Не може да се напаѓаат сите други дека се Бугарофили или незнам што дека имаш погршеен став само прочитајго овој документ:

Ама немој ти да веруваш дека револуционерите работат за автономна Македонија, та отпосле да ја присоединат кон Бугарија? Боже чувај! Тоа никогаш нема да биде... Сите ние Македонци, макар каде и да сме, макар и колку и да сме учеле, никој нема да дозволи Македонија да се присоедини кон било кој, туку ќе работиме... кон неа да се присоединат други провинции. Нас иинтелигенцијата, не школувале, а и денес не школуваат Руси, Романци, Срби и Бугари... Но, никој од нас не ќе постане слуга на ниту една по никоја цена, туку веднаш ќе дојде во своето јато, кон кое и ние дојдовме... Ние имаме славен елемент, а нашиот народ е жилав и еднаш добие ли Македонија автономија, тогаш побрзо Бугарија ќе стане македонска, отколку Македонија - бугарска. Ние за тоа имаме шанса... во Бугарија на највисоки места денес се Македонци... без сомнение во свое време денешните великани Македонци по народност ќе пријдат нам и Бугарија ќе биде македонска... веруваме дека тоа ќе биде порано или подоцна... македонија ќе биде држава - републикансака, таа ќе гледа кон себе да привлече и други во сојуз како кантони и така да биде силна држава


дополнително види Коста Шахов или

Првиот македонски конгрес на македонската друштва се одржал во Софија. Со својата работа започнал на19 март 1895 година, и притоа бил формиран Македонскиот комитет. На конгресот присуствувале 60 делегати со него претседавал Трајко Китанчев.На првите три дена се расправало за целта, на дневен ред биле две прашања: Автономија на Македонија или нејзино присоединување кон Бугарија. Бил прифатен првиот предлог со мнозински гласови на делегатите, за вториот предлог гласале само тројца делегати предводени од Димитар Македонски,П. Константин Национлнотоослободително движение в Македония и Тракия 1893-1093, София, 1979.... К. Битовски, Македонија и кнежеството Бугарија</ref>. На овој конгрес дошло до обединување на македонската емиграција во рамките Македонскиот комитет, подоцна познат како Врховен македонско-одрински комитет....

што ми е поентата... постарите историчари ги направија сите бугари и тие што беа за бугарија и тие што беа за Македонија... исто како на голи оток сите ги ставија во ист кош и македонските патриоти и бугарашите.... ВО ОВОЈ СЛУЧАЈ ТИ ГО НАПРАВИ ТАТАРЧЕВ БУГАРИН , а тој јасно кажува дека тие не се воделе од ниедна друга тенденција освен од идејата за благото и слободата на целиот Македонски народ.... оваа реченица е од збор до збор на Татарчев... тука никаде не гледам дека тој е бугарски настроен.... Отворено ако дискутрираме јас имаам националистички пристап кон релативно современата историја на Македонија... и сите околку ТМОРО, Врховен комитет, Гемиџии, врховисти, сарафисти, санданисти сите тие за мене се македонци и неправам разлика меѓу нив... секој на свој начин имал допринос... некој позитивно некој негативно влијание.... ама не може од се да се откажуваме....--Еден Македонец ? (разговор) 22:30, 16 април 2010 (UTC)

Македонци[уреди извор]

Фактите говораат дека сите тие се Македонци... Од друга страна ние немаме што да им докажуваме на бугарите... повторувам дека сите тие се македонци... ако почнеш на некој да објаснувааш дека си македонец или дека некој е македонец, тоа се вика криза на идентитет... Отука организацијата е основана за време на коледната ваканција 1894 година за прв претседател е избран Татарчев... Не може сведоштвата на првиот претрседател да се нерелевантни... Сепак сметаам дека твоето барање за менување на името од МРО во ТМОРО е идеолошко обоено и задоено од едно друго време и бидејќи веќе сметам дека ваквите дискусии се безпотребни повеќе нема да дискутираам на оваа тема...поздрав--Еден Македонец ? (разговор) 14:44, 17 април 2010 (UTC)

Врховизам[уреди извор]

Не го негирам врховизмот... Меѓутоа тој си има своја генеза... Тој има своја генеза во ТМОРО, ВМОК, ВМРО (Автомистичка)... Сите овие организациции со текот на времето биле заземени од Бугарите... но тоа не значии дека тие организации се Бугарски... Еве еден класичен пример... во редовите на Врховниот комитет имало вистински македонски патриоти кои решавањето на македонското прашање го гледале во создавање на самостојна македонска држава...

Ние имаме славен елемент, а нашиот народ е жилав и еднаш добие ли Македонија автономија, тогаш побрзо Бугарија ќе стане македонска, отколку Македонија - бугарска...

Македонскиот комитет (подоцна познат како врховен) не увидел дека неговата дејност може да се злоупотреби од бугарскиот двор и бугарскиот кнез... Не сакам да го бранам Врховниот комитет само сакам да покажам дека има еден друг аспек а тоа е дека Врховниот комитет е македонска организација која себеси си поставила задача да работи за македонската кауза но со текот на годините таа била заземена од бугарите... оваа дијалектика важи и за ВМРО (Автономистичка) па дури и за ТМОРО... поздрав--Еден Македонец ? (разговор) 12:23, 26 април 2010 (UTC)

Водење разговор на Википедија[уреди извор]

Би сакал да Ви укажам да се запознаете со начинот на водење разговор на википедија, можеби тоа ќе Ви помогне за поуспешно водење на разговор тука на Википедија. --brest (разговор) 19:19, 26 април 2010 (UTC)

Односот на Врховниот комитет кон Македонското прашање[уреди извор]

Трајко Китанчев, претседавал со І македонски конгрес

Првиот македонски конгрес на македонската друштва се одржал во Софија. Со својата работа започнал на 19 март 1895 година, и притоа бил формиран Македонскиот комитет. На конгресот присуствувале 60 делегати со него претседавал Трајко Китанчев.На првите три дена се расправало за целта, на дневен ред биле две прашања:

 • Автономија на Македонија или нејзино присоединување кон Бугарија.

Бил прифатен првиот предлог со мнозински гласови на делегатите, за вториот предлог гласале само тројца делегати предводени од Димитар Македонски[1][2]. На овој конгрес дошло до обединување на македонската емиграција во рамките Македонскиот комитет, подоцна познат како Врховен македонско-одрински комитет.

Конгресот донел одлуки кои добиле формата на Устав, а потоа следеле конкретните решенија:

Цел на македонските друштва е придобивање за населението во Македонија и Одринско политичка автономија, приложена и гарантирана од Големите сили


а тоа може да се постигне преку:

Влијание врз бугарската влада и општествено мнение во Бугарија и Европа преку: а) Печатно слово, б) во другите балкански држави за заедничко дејствување во корист на автономија, в) агитација и митинзи, г) подржување на избор за пратеници во Народното собрание на лица коисе обврзуваат да дејствуваат за постигање на целта на македонските друштва, д) испраќање на делегати и меморандуми до Големите сили, е) воопшто преземање мерки диктирани од силата на условите[3]


Некои од позначајните членови:

Член 3. Сите македонски друштва во Бугарија преставуваат единствена организацијана чело со 2-член комитет со седиште во Софија.

Член 4. Македонските друштва во бугарија да се именуваат како македонски,а во Романија како Македонско Благотворително друштво.

Член 13. Член на македонските друштва можел да биде секој што сочуствува со со нивната цел доколку е препорачан од 3 членови на друштвото кон коесака да се запише.

Член 14. Секој член од македоските друштва по прашањето за автономија на Македонија и Одринско се задолжува да ја подржува секоја бугарска влада,која дејствува за постигање на на таа цел и да настојува да влијае врз онаа влада која би ја игнорирала.

Член 36. Комитетот бил оплномошен од Конгресот да влегува во односи и договори за заеднички дејства со асоцијации од други народности,кои проследуваат слична цел македонските друштва.[4]

Коста Шахов[уреди извор]

Коста Шахов е член на Врховниот комитет и се залагал за решавање на Mакедонското прашање преку создавање на македонска самостојана држава, а тоа го дознаваме од извештајот на Кузман Дамјановиќ од 4.03.1899 година. Дамјановиќ се наоѓал во хотелот Батемберк во Софија и притоа таму се нашле и некој од дејците на МК, Коста Шахов, Андреј Љапчев и други, при што дошло до дискусија во која било истакнато дека:

Ама немој ти да веруваш дека револуционерите работат за автономна Македонија, та отпосле да ја присоединат кон Бугарија? Боже чувај! Тоа никогаш нема да биде... Сите ние Македонци, макар каде и да сме, макар и колку и да сме учеле, никој нема да дозволи Македонија да се присоедини кон било кој, туку ќе работиме... кон неа да се присоединат други провинции. Нас иинтелигенцијата, не школувале, а и денес не школуваат Руси, Романци, Срби и Бугари... Но, никој од нас не ќе постане слуга на ниту една по никоја цена, туку веднаш ќе дојде во своето јато, кон кое и ние дојдовме... Ние имаме славен елемент, а нашиот народ е жилав и еднаш добие ли Македонија автономија, тогаш побрзо Бугарија ќе стане македонска, отколку Македонија - бугарска. Ние за тоа имаме шанса... во Бугарија на највисоки места денес се Македонци... без сомнение во свое време денешните великани Македонци по народност ќе пријдат нам и Бугарија ќе биде македонска... веруваме дека тоа ќе биде порано или подоцна... македонија ќе биде држава - републикансака, таа ќе гледа кон себе да привлече и други во сојуз како кантони и така да биде силна држава (А.М.ф. ПО. мф. 451, пов. бр. 150/99, Софија, 4.03.1899.)


Четвртиот македонски конгрес[уреди извор]

Четвртиот македонски конгрес на македонските друштва бил свикан поради оставката на Генералот Данаил Николаев. На Конгресот присуствувале 22 делегати од 20 македонски друштва. Повторно биле разгледани односите помеѓу ВМК (Врховен македонско-одрински комитет) и ТМОРО, конгресот донел одлука, дека комитетот треба да се подготвува за востание во Македонија и дека треба да стапи во врска со ТМОРО. Конгресот, покажал тенденција, за доближување до ставовите на ЦК на ТМОРО, посебно по прашањето за востанието. За претседател на комитетот бил избран кукушанецот Христо Станишев. Сосема неочекувано за член ВМК бил избран Гоце Делчев. Подоцна писмено Делчев ќе го одбие изборот. (Ѓорче Петров,Спомени,Коресподенција....,102)

Обидот на ТМОРО да го стави под своја контрола Врховниот комитет[уреди извор]

Увидувајќи ја ослабената положба на Комитетот, ТМОРО решава индирекно да го стави ВМК под своја контрола. За таа цел Ѓорче Петров започнал силна агитација во Бугарија. Целта Ѓ. Петров била да најде лице кое ќе има силен авторитет да застане на чело на Комитетот и да ја зацврсти неговата позиција. Сарафов и Антон Бозуков се понудиле но тие не биле по вкусот на ТМОРО, а Ѓ. Петров барал некој кои имал поголема улога во бугарското општеството. Притоа тој имал средби со голем број на македонски интелектуалци од Бугарија и се сретнал со учителот Паунчев во Варна, адвокатот Панов и адвокатот Иван Иванович. Исто така имал средба и со Димитар Благоев но сите го одбиле. Работат премногу им изгледала опасна. На крајот Ѓ. Петров морал да се задоволи со Борис Сарафов. Задграничните преставници на ТМОРО направиле договор со Сарафов и неговите приврзаници, односно ТМОРО ќе ја подржи кандидатурата на Сарафов за претседател на Комитетот, а за возврат Врховниот Комитет нема да презема никави дејства без знаење и согласност на задграничните преставници [5]. На 1 мај 1899 година во Софија започнал VІ македонски конгрес на кој Борис Сарафов бил избран за претседател на Комитетот, секако со поткрепа на Ѓ. Петров и Гоце Делчев. Затоа не треба да зачудува изјавата на Сарафов: Ние сме фирмата, а Ѓорче е комитетот[6],Ѓорче Петров во своите спомени тоа и го потврдува, Ние го уредивме Сарафовиот комитет, тој беше наш продукт [7]. Како и да е Сарфов во својот прв мандат давал голема матерјална и финансиска поткрепа за ТМОРО во Македонија. За време VІІ македонски конгрес било констирано дека за потребите на ТМОРО биле дадени 11 990 златни левови и 23 327, 20 левови во сребро [8]. Меѓутоа, Сарафов бил од далеку од тоа да биде послушник на ТМОРО. Уште од самиот почеток тој почнал со заткулисни игри, неговата цел било да ја преземе токму тој ТМОРО во свој раце и тоа било евидентно за време на преговорите помеѓу ТМОРО и Бугарското тајно револуционерно братство кога Сарафов се наметнал како посредник и претендирал да биде раководител на целото македонско револуционерно дело, поради што ќе дојде до судир со ЦК и ЗП на ТМОРО.

Гоце Делчев и Врховниот комитет[уреди извор]

Гоце Делчев
Стојан Михајловски

Осмиот македонски конгрес на македонските друштва во Бугарија започнал со својата работа на 4.04.1901 година во Софија. На овој конгрес присуствувале 123 делегати , а меѓу нив бил и Гоце Делчев [9]. Конгресот ги разгледал односите помеѓу ТМОРО и Врховниот Комитет (Врховен македонско-одрински комитет) и била осудена дејноста на Борис Сарафов[9]. Било разгледано прашањето за востание во Македонија [9], притоа Димитар Ризов истакнал дека треба да се избегнува предвремено кревање на востание и во таа смисла го осудил Иван Цончев[9]. Д. Ризов за претседател на ВК го предложил Гоце Делчев[9]. Во името на ТМОРО се обратил Н. Габровски кои истакнал дека организацијата треба да го подготвува востанието, а Врховниот комитет да ги помогне матерјално и морално[9]. И. Цончев и Стојан Михајловски од тактички причини ги прифатиле барањата [9].

Гоце Делчев на 7.04.1901 година се обратил пред конгресот и притоа истакнал:

Внатрешната организација не се стреми само да им дава оружје на луѓето, туку и да го разбие нивниот ропски дух. Пред да влеземе во врска со комитетот од 1899 година, нам ни помагаа официрите. Врската сега не постои бидејќи Борис сарафов сакаше да прати од тука свои луѓе за раководители на Внатрешната организација... Се спротиставивме на Сарфов, зашто ако тој испратеше од тука луѓе за раководители.. ќе се создадеше катастрофа... Само ако тукашната Оргазнизација го одобрува духот на Внатрешната организација и не стреми да и дава инпулс, воздејство, т.е да не и се меша во нејзините работи, само во таков случај може да постои врска меѓу тие две организации [10]

На конгресот било избрано ново раководство за Врховниот Комитет и во него влегле: претседател Стојан Михајловски, потпреседател Владимир Димитров, секретар Иван Кепов, советници - д - р Димитар Владов и Георги Минков. За уредник на Реформи бил избран Никола Харлаков . На овие избори за новото раководство учествувал и Гоце Делчев и тој добил 46 гласа [9], односно 2 гласа помалку од С. Михајловски, зад кој стоел кнезот Фердинанд I. Целата била Стојан Михајловски да го подготви теренот за вклучување на Иван Цончев во Врховниот Комитет[9].

Иван Цончев

Десетиот македонски конгрес на македонските друштва во Бугарија со својата работа започнал на 28 јули 1902 година во Софија. Претходно со посебно окружно бил објавен списокот на друштвата кои можеле да учествуваат и да испратат делегати. Како приврзаници на ТМОРО присуствувале: Никола Наумов, Тома Карајовов, Борис Сарафов, Пејо Јаворов и други[9]. Од друга страна пак Софиското друштво добило задача да ги организира непоканетите друштва[9]. Врховниот комитет за да се осигура дека нема да присуствуваат непожелните друштва, внимателно ги проверувал полномоштвата кои ги испаратил и тоа одзело неколку дена[9]. Истовремено непризнаените друштва се организирале за да го усогласат ставот кон Иван Цончев. Притоа Борис Сарафов сакал да се пробијата со кама и револвер, што било одбиено од Ѓорче Петров, притоа опозициските делегати решиле да учествуваат на конгресот[9]. Конгресот ги разгледал односите помеѓу ТМОРО и Врховниот комитет Врховен македонско-одрински комитет, притоа било истакнато дека ТМОРО не е во состојба да го снабди населението во Македонија со оружје и да крене револуција и било осудено Задграничното преставништво на организацијата[9].

Гоце Делчев одбил да зборува на конгресот, бидејќи не им било допуштено на сите делегати да присуствуваат. Конгресот го повикал да даде образложение за неговото држење, на што Делчев одговорил писмено, притоа до конгресот се обратил како:

До собрание на Славјанска беседа[11]


На тој начин сакал конгресот да го сведе на ниво на собрание и да го доведе во прашање неговиот легитимитет, и притоа истакнал:

Во моите очи собранието на луѓето, кое ме кани на објаснување, не преставува вистински израз на дејците по македонското дело, бидејќи уште многу преставници на друштва... не се допуштени во него... Од друга страна, не би сакал да давам отчет на оние, од чии дејства Внатрешната организација се мачи повеќе, отколку од турските власти[11]


Писмото на Делчев на конгресот требало да биде прочитано од страна на Никола Наумов, но тој во тоа бил спречен [9] . Објаснувањата дополнително ги дал задграничниот преставник Димитар Стефанов[9]. Од своја страна тој обвинил дека Врховниот Комитет има завојувачка тенденција кон ТМОРО[9]. Во истиот контекст се изјасниле и Н. Наумов, Пејо Јаворов, Тома Карајовов и Борис Сарафов.

Бидејќи опозицијата била слаба, таа решила да го напушти конгресот, а на него останале 41 делегат. Тие за претседател го избарале повторно Стојан Михајловски и Иван Цончев за потпретседател. По конгресот Врховниот комитет продолжил со своите провокации во Македонија[12]

РЕЗИМЕ[уреди извор]

НЕ МОЖЕ РАБОТИТЕ ДА СЕ ГЛЕДААТ ЦРНО И БЕЛО... ВО ПОСЛЕДНИВЕ ГОДИНИ АРХИВАТА НА БУГАРИЈА Е ОТВОРЕНА И СЕ ОТКРИЕНИ ГОЛЕМ БРОЈ НА НОВИ ДОКУМЕНТИ КОИ ДОПОЛНИТЕЛНО ФРЛААТ СВЕТЛО ВРЗ НАСТАНИТЕ... Оваа статија е конкретно за организацијата МРО - ТМОРО или како и да е....но не треба да се заборави дека МРО, Врховниот комитет, Бугарското тајно револуционерно братство, Солунските атентатори, ВМРО (обединета), ВМРО (автономистичка), анархисти, социјалисти и незнам што и незнам како сите се дел од МАКЕДОНСКОТО НАЦИОНАЛНООСЛОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕЊЕ.... Конкретно проблемот не е дали Врховниот комитет и ВМРО (Автономистичка) се бугарски... Во целото МАКЕДОНСКОТО НАЦИОНАЛНООСЛОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕЊЕ има бугарска компоненета... Бугарска компоненета во смисла присоединување на Македонија кон Бугарија... Сакам само да истакнам дека работите не може да се гледаат црно и бело... ако така се гледа тогаш македонска револуционерна организација постои само од 1896 год. до 1903 поточно до смрта на Гоце, отука произлегува дека Илинденското востание не е македонско туку бугарско... Што е глупост. Не може да се делаат работите на Гоцева организација или Александрова... има една организација... Како што има едно МАКЕДОНСКОТО НАЦИОНАЛНООСЛОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕЊЕ... Повторувам... МАКЕДОНСКИОТ КОМИТЕТ - ВРХОВЕН Е МАКЕДОНСКА РЕВОЛУЦИОНЕРНА ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈА СЕ БОРЕЛА ЗА МАКЕДОНИЈА... ТОЧНО Е ДЕКА ТАА ЌЕ СТАНЕ ОРУДИЕ НА БУГАРИЈА НО ТОА НЕЗНАЧИ ДЕКА ТРЕБА ДА СЕ НЕГИРА МАКЕДОНСКАТА КОМПОНЕНТА, СТРУЈА ВО ВРХОВНИОТ КОМИТЕТ... ДЕЛЧЕВ Е САМИОТ АКТИВЕН ВО ТОЈ КОМИТЕТ И ПО ДЕСЕТИОТ КОМИТЕТ КОГА ЦОНЧЕВ ЌЕ ЈА ПРЕЗЕДЕ ОРГАНИЗАЦИЈАТА СИТЕ МАКЕДОНЦИ ОД ВРХОВНИОТ КОМИТЕТ ЌЕ ЗАСТАНАТ ЗАД ГОЦЕ... Кога Врховниот комитет или ВМРО (автономистичка) исклучиво се преставуваат како бугарски организации се омаловажува, се негира и се заборава делото на голем број македонски патриоти во овие организациии

за на КРАЈ[уреди извор]

ВМРО (АВТОНОМИСТИЧКА) е формирана врз начелата и основите на ТМОРО... Тоа се гледа од нејзините уставо - статутарни акти, поставеност, состав на организацијата, заклетвата на ВМРО (АВТО) не кон Бугарија туку кон Македонија... т.н.... Затоа тој дел од стаијата во МРО треба да си остане како што си е...--Еден Македонец ? (разговор) 02:27, 27 април 2010 (UTC)

ИЗБРИШАВ[уреди извор]

Се согласувам... сакав да истакнам дека сепак има македонска компонента во ВМРО (Автономистичка) и Македонскиот комитет.... Ќе избришаам ИДЕАЛИТЕ со останува само ВОЗБНОВУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА.... поздрав--Еден Македонец ? (разговор) 02:52, 28 април 2010 (UTC)

Треба да си остане како што си е.... ако се избрише се негира македонската компоненета....--Еден Македонец ? (разговор) 10:31, 28 април 2010 (UTC)

Можеш да допишеш други организации и дејци... ВМРО (Автономистичка) нека остане и неможеш да ја бришеш има референца тоа не мој став тоа е став на некој историчари... поздрав --Еден Македонец ? (разговор) 12:36, 28 април 2010 (UTC) ВМРО (АВ), ВМРО (ОБ), сите други организации се македонски, за кои сметатш дека треба да се допишаат... допишиги јас осрганизациите не ги делам на леви или десни... таква идеолошка обоеност немало сите тие се патриоти да не речаам македонски националисти минус бугарите... поздрав--Еден Македонец ? (разговор) 12:41, 28 април 2010 (UTC)

Не те рзбираам, јас не збораам за идеолошка обоеност... ниту ги двојам организациите... што сакаш да кажеш и што конкретно ти пречи во статијата... даде предлог да се избрише иделите се избриша сега ти смета и остатокот од текстот, што е проблемот...--Еден Македонец ? (разговор) 13:53, 28 април 2010 (UTC)

Здравей учителю[уреди извор]

Понеже виждам, че критикуваш некои от грешките на Далко в статията му за МРО ще ми бъде интересно да напишеш какво ти е мнението за българската статия за ВМОРО и по-точно критиките ти към нея. Аз се опитвам да я подобря в момента и съм готов да добавя и твои разумни предложения. Поради това, че ми е забранено и не мога да пиша тук по тези въпроси, ако обичаш да пишеш на страницата ми в българския проект на Википедия на Потребител беседа:Jingiby. С поздрав! Jingiby (разговор) 14:07, 28 април 2010 (UTC)

Здравей пак почитаеми учителю. Все още очаквам твоите забележки. С поздрав! Jingiby (разговор) 07:41, 4 мај 2010 (UTC)

Втор Илинден[уреди извор]

Те разбрав...

Македонската Илинденска генерација го најави вториот македонски Илинден. Нивниот идеал за независна македонска држава стана реалност само на еден дел од територијата на Македонија

пропустот е направен од невнимание и насоченост кон други други работи, додади дополнително тоа што сметаш дека треба поздрав...--Еден Македонец ? (разговор) 06:02, 29 април 2010 (UTC)

Националноослободително... =[уреди извор]

Доброе... Другпат слободно допиши тоа се факти и никој не може да избрише.... поздрав--Еден Македонец ? (разговор) 15:02, 30 април 2010 (UTC)

Македонисти[уреди извор]

ок.... само мала забелешка.... Јане Сандански /македонисти/.... не е правилно македонисти.... македонист може да биде лице кое не е припадник на македонскиот народ... србин, бугарин и така натаму може да бидаат македонисти.... јане сандански може да биде само македонец... укажувам жошто терминот македонисти се злоупотребува од бугарската историографија и има значење на отпадници од бугарштината.... поздрав--Еден Македонец ? (разговор) 18:56, 9 мај 2010 (UTC)


Тодор Александров[уреди извор]

Расписка на ЦК на ВМРО на која јасно се гледа лозунгот Смрт или Слобода и Независна Македонија

овае е официјален документ на ЦК на ВМРО Автономистичка на кој јасно се гледа лозунгот Слобода или Смрт и Независна Македонија потпишан е тодор александров... Од друга страна нема ни еден релевантен писмен документ каде е истакнато дека Тодор Александров е за присоединување на БУгарија--Еден Македонец ? (разговор) 20:46, 9 мај 2010 (UTC)

 • Ако треба да му се верува на Христо Татарчев на она што го напишал во своите мемоари и на Ванчо Михаајлов признанието пре негови соработници во последниот разговор пред неговата смрт,дека Организацијата од наведените причини не смеела да го истакнува присоединувањето на Македонија во рамките на Бугарската држава,сосема јасно е зошто тоа не може да се најде напишано во некој документ.Секако таков некаде постои но во Софија, а не кај нас.
  Инаку јас неможам да ја спорам таа расписка и ја прифаќам како таква.Често на блоговиве се сретнуваат бугарски блогери кои постојано ги повторуваат во секоја прилики некои уникатни документи, како на пр. некој рекол некаде или некому нешто или некој некаде се потпишал,наведно како бугарин и за нив тое е доволно да кажат дека нема македонци дека ние сме сите бугари си сл.
  Значи неможам да и поверувам само на оваа расписка дека Александров,финасиран директно од бугарската влада да не работел за остварување на нејзините интереси.Затоа на крајот кога направил грешка и си зел за право сам да одлучува,ја изгубил главата.Со поздрав--Ucitelot (разговор) 23:26, 9 мај 2010 (UTC)

Извори[уреди извор]

 1. П. Константин Национлнотоослободително движение в Македония и Тракия 1893-1093, София, 1979
 2. К. Битовски, Македонија и кнежеството Бугарија
 3. Решения на I - и македонски конгрес, Право, I / 25, София, 9.05.1893.3; В. Георгиев и С. Трифонов, История на българите ...., 360-361
 4. Решения на I - и македонски конгрес, Право, I / 25, София, 9.05.1893.3
 5. Ѓорче Петров, Спомени, Коресподенција...,118.
 6. Ѓорче Петров, Спомени, Коресподенција...,120.
 7. Ѓорче Петров, Спомени, Коресподенција...,117
 8. Пандев К.,Националноослободително движење...,229
 9. 9,00 9,01 9,02 9,03 9,04 9,05 9,06 9,07 9,08 9,09 9,10 9,11 9,12 9,13 9,14 9,15 9,16 П. Константин Национлнотоослободително движение в Македония и Тракия 1893-1093, София, 1979. Грешка во наводот: Неважечка ознака <ref>; називот „ht“ е зададен повеќепати со различна содржина.
 10. Гоце Делчев, Писма и други матерјали
 11. 11,0 11,1 Гоце Делчев, Писма и други документи
 12. Ванчо Ѓорѓиев, Смрт или Слобода, Македонското националноослободително движење во Солунскиот вилает 1893 - 1903 година, Табернакул, Институт за Историја - Филозофски факултет, Скопје, 2003

Ќустендилски конгрес[уреди извор]

Не те разбирам што сум избришаал... поздрав--Еден Македонец ? (разговор) 12:24, 14 мај 2010 (UTC)

Деми Хисар - Серски[уреди извор]

Станува збор за Деми Хисар - Серски... ама не сум сигурен треба да провераам... --Еден Македонец ? (разговор) 12:18, 14 мај 2010 (UTC).... Демир Хисар (Валовишта) види Валовишта--Еден Македонец ? (разговор) 12:19, 14 мај 2010 (UTC)

Конгресот[уреди извор]

Кој конгрес сум избришал... не те разбирам... биди јасен--Еден Македонец ? (разговор) 10:26, 15 мај 2010 (UTC)

НИШТО НЕ Е ИЗБРИШАНО...[уреди извор]

Станува збор за лапсус... има две статиии за Ќустендилскиот конгрес.... Ќустендилски конгрес и Ќустендилски конгрес 1908... Ќе ја избришам стаијат под наслов Ќустендилски конгрес... Има две статии за Мајскиот конгрес... имено Мајски конгрес и Мајски конгрес (Банско)1908 пак лапсус... бидејќи има две статиии се идентични ќе избришам една статија... --Еден Македонец ? (разговор) 10:44, 15 мај 2010 (UTC)

ок двата конгреса се таму... поздрав--Еден Македонец ? (разговор) 19:19, 15 мај 2010 (UTC)

Рилскиот конгрес е последен конгрес на МРО... со дополнувањето што си го направил за Ќустендилскиот конгрес и Мајскиот конгрес сега е појасно... --Еден Македонец ? (разговор) 20:06, 15 мај 2010 (UTC)

Поправи слободно... па ќе ја прочитам... многу статии имаа... секоја помош е добро дојдена... поздрав--Еден Македонец ? (разговор) 23:53, 19 мај 2010 (UTC)

Весникот на левицата - групата околу Јане Сандански „Конституционна заря“ (редактиран од Д.Х.Димов и Д.Мирасчиев, во еден период и од П.Тошев) во бр.26 (Солун, 26.11.1908) под насловот „Особените отношения на властта спрямо българската националност“ меѓу другото пишува: „Ако не беа тие односи поособени и поразлични од оние кон другите подвластени националности во Импријата, ние несомнено, дури немаше ниту да го спомнуваме името на бугарската националност, кон која припаѓаме и кон која се вбројуваме. Нашиот основен принцип е да се бореме за правата и слободата на сите националности без исклучок; да се бориме за полна рамноправност на сите отомански националности кон било која нација или религија тие да припаѓат. ...Исповедувајки го тој политички принцип, нас никој не смее да не обвини за за шовинизам или за национален сепаритизам... Во однос на бугарската националност официјалната власт и сите нејзини агенти држат едно поведение, многу различно во споредба со тоа, кое таа го држи спрема другите националности особено во Македонија“. (БАН. Македония Сборник от документи и материали, София 1978. 519-520) Jingiby (разговор) 14:54, 21 мај 2010 (UTC)

Вандализам[уреди извор]

Здраво. Вандализмот во Википедија е забранет т.е немате право да избришете делови од статија, само затоа што не ви се допаѓаат. Мора да имате причина, за да го направите тоа. Ако се сомневате во вистинитоста на информација можете да го користите шаблонот {{факт}}. Се надевам дека нема да продолжите да вандализирате статии, како избришете содржина која не ви одговара на гледната точка ви. Википедија е место каде тврдењата се поткрепени со факти, а не со триење на информации. Поздрави! --Стан (разговор) 21:49, 21 мај 2010 (UTC)

Павел Делирадев e секретар на четата на Јане Сандански, близок приjaтел со Павел Шатев. Главен идеолог на левицата. Изнесол е главниот доклад на конгресот во Банско во 1908 г. Автор е на проекто-програмата на МОРО. Изработува уставот и програмата на Народната федеративна партиja, како и Манифестот до сите народности во Османлиското Царство. Голем дел на лидерите на левицата биле чисти бугари: Павел Делирадев, Александар Буjнов, Христо Чернопеев, Тодор Паница, Чудомир Кантарджиев и др. Тие и сформирали Бугарска партиja. Зошто ги бришеш и манипулираш тиа непобитни факти? Jingiby (разговор) 08:12, 22 мај 2010 (UTC)

Брат, со волку многу корекции на сопствените мисли изгледа како да препишуваш од некаде или како некој да ти диктира. Или можеби не ти течат мислите многу лесно кога си под стрес? Инаку, што се однесува до зборот вандализам тој има значење овде. Те молам да не го користиш секогаш кога нема да знаеш што друго да напишеш. :-( Поздрав, --Wikimk (разговор) 13:50, 22 мај 2010 (UTC)

Вики, Делирадев е од Панагюрище, од дека сум и jaс. Што да ти кажам. Моj градски писал уставот на НФП на бугарски. Во уставот пише дека тамо могли да членуваат само Бугари. Па сега излиза дека тоа бил Македонец! И как да ми текат мислите лесно? Па после Бугарите крадели Македонска историja! Jingiby (разговор) 14:14, 22 мај 2010 (UTC)

Ова не е форум, џингибинги. --Никола Стоіаноски 14:39, 22 мај 2010 (UTC)

Мяза повече на форум, отколкото на енциклопедия! Jingiby (разговор) 16:35, 22 мај 2010 (UTC)

Народна федеративна партија (бугарска секција)[уреди извор]

Решенија на основачкиот конгрес на Народната федеративна партија (Бугарска секција), Солун, 1909 г. Се види jасно дека основачкиот конгрес на НФП (Бугарска секција), се оддржал во Солун, а не во Софиja.

Статијата е за Народна федеративна партија или пак за Народна федеративна партија (бугарска секција)... Мислам дека не е исто... Ако имаш литература провери зошто мислам дека Народна федеративна партија и Народна федеративна партија (бугарска секција) не е исто... Народна федеративана партија е формирана и делувала во Отоманското Царство а Народна федеративна партија (бугарска секција) е огранок на оваа партија во Бугарија затоа додавката (бугарска секција)... Инаку не е спорно членување на бугари во партијата... Како што кажа, македонците не биле признати како народност во империјата но не биле признати ниту во Бугарија... Претходно во бугарија егзистираат македонски асоцијации меѓутоа сега станува збор за класична партија која сакала да настапи на парламентарни избори во Бугарија а бидејќи нели бугарија признава индивидуални права во НФМ можеле да членуваат само Бугари... Работам некои деруги статии ако најадам литература кај сум читал ќе ти кажам поздрав... --Еден Македонец ? (разговор) 23:21, 23 мај 2010 (UTC) • Партията е создадена со идеята да биде интернационална-левичарска на сите народи во Отоманската империя. Прво е создадена Бугарската секция, оти сите членови во началото биле само Бугари, но и само Отомански грагани. Т.е. не може Бугари, бугарски грагани да бидат членови. Чети го правилникот: Чл. 1. „Член на бугарската секција може да биде секој Бугарин, отомански граѓанин кој наполнил 20 години.“ Забележка: Приема се за член и гражданин от друга нация (освен българската) до образуването на партийна секция от тая нация. Но до краjот си останала само Бугарската секциja.
Устав на НФП (бугарска секција), во која „член на бугарската секција може да биде секој Бугарин, отомански граѓанин кој наполнил 20 години.“ Забележка:Приема се за член и гражданин от друга нация (освен българската) до образуването на партийна секция от тая нация.

Весникот „Работническа искра“, чиј уредник е Васил Главинов во бр.4 (Битола, 5.11.1909), во уводната статија „Партиите и работниците“ дава своја карактеристика на Народната федеративна партија:

„...сакаме да кажеме неколку думи за бугарските партии кои имаат извесно значение во иднина...Засега во Македоно-Одринско се одделуваат главно две партии: едната е партија на македоно-одринските конституциони клубови; другата - на Јане Сандански и Хр. Чернопеев, крстена неодамна на „Българска народна федеративна партия“. За работниците во Македонија и Одринско е извонредно важно да знаат што претставуваат тие партии и како треба да се држат кон нив...Бугарската федеративна партија се јавува како представителка на дребните трговци, занаетчии и селани-сопстевници, на бакалите и крчмарите - со еден збор, на тое коешто се нарекува воопшто дребна буржоазија. Така што, ако првата од нив е една буржоазна парија, втората е дребнобуржоазна...Од друга страна, и Бугарската народна федеративна партија истотака е националистичка, како и првата. Разликата е само во тоа што, првата сака содинување на Бугарите кон Бугарија при сите услови, додека втората тоа го сака само под услов во Бугарија да нема монархизам и др. Барем тоа се разбира од нивните зборови....Во секој случај сèпомалобројната дребнобуржоазна класа исто наклонува кон соединувањето со своите „браќа“ затоа што во тоа го гледа спасот од нејзиното пропаѓање. И колку повеќе таа ќе пропаѓа со разитокот на капитализмот во Турција, толку повеќе бугарскиот национализам ќе закрепнува во неа, а затоа Бугарската федеративна партија ќе станува понационалистичка

Бугарскиот дневен весник „Дневник“ бр. 2522 од 11.08.1909 г. известува за распрвата во врска со Егзархијата на основачкото собрание на НФП:

Сношти [08.08.1909 г.], касно навечер, кога конгресот на федералистите го разледуваше чл. 32 од пратискта програма, во кој се третира материјата за учебното дело, еден од делагатите проговори против Егзархијата, дека таа не си го исполнувала добро долгот и пречи на учебното дело во Македонија. Возбудата беше општа. Во тој момент Сандански, кој претседателствуваше со конгресот, стана и со растреперен и енергичен тон изјави: „Не ја засегајте Егзархијата! Положбата во Турција уште не е зацврстена“. Се создаде врева. Се даде оддишка. За време на паузата Сандански појде кај делегатот кој го покрена прашањето за Егзархијата и му изјави: „Ти не знаеш ништо. Ако се јави потреба да не се задоволуваат потребите на Бугарите во Македонија, јас ќе ја заштитувам Егзархијата со оружје во рака...“

Весникот на левицата „Народна воля“, редактиран од А.Томов, во бр.1 (Солун, 19.01.1909) во увидната статија „Нашите позиции“ пишува:

„Во средината на бугарскиот елемент во Империјата се извршува организирање на демократските сили. Од една страна, ние имаме брзо никнење на Бугарската народна федеративна партија [Оснивачкиот конгрес на НФП ќе се одржи во август 1909 г.], а од друга - почетоците на Работничката партија. ...Како орган на Б.Н.Ф. партија „Народна воля“ застанува врз почвата главно на оној дел од бугарското население кое го сочинува неговото преовладувачко мнозинство и најглавниот елемент во таа партија - лишените од државни грижи ситни сопственици, безимотни или малкуимотни чифлигари, ситни стопани, занаетчии и трговци. Тие се слоевите, чиишто интереси денес се интересите на бугарската националност во Империјата. Обединувањето на бугарската националност и нејзиниот културен развиток ние не го гледаме ниту во присоединувањето на делови од Империјата кон Бугарија, ниту во сосипувањето на било која од нејзините соседни држави и на било која од националностите во Империјата, напротив - само во заедничкото нивно благодејствие и во општото нивно побратимување, кое ќе се реализира во реализацијата на Источната федерација.“

Денеска, на 24-ти маj, Бугарската Википедиja мина 100 000 статии! Со поздрав! Jingiby (разговор) 07:37, 24 мај 2010 (UTC)

Ispravka--Ucitelot (разговор) 10:04, 28 мај 2010 (CEST)Одговори[одговори]

Точно е дека во партијата членувале бугари и мислам дека даде објаснение зошто.... од едноставна причина што македонците не се признанени како народ во турската империја... пример власите се до 1905 година немале право на свој црковни општини и дотогаш ги нерекувале грци... Во однос на статијата на НФП треба да има објаснување покрепено со извори за да не може да се бунат... поздрав--Еден Македонец ? (разговор) 11:09, 28 мај 2010 (CEST)Одговори[одговори]

Не е проблем наставката бугарска секција само објасни зошто е таа а за текстот ако сметаш дека треба додадиго ако најдам други извори ќе ти кажам или ќе ги внесам во статијата поздрав...--Еден Македонец ? (разговор) 11:16, 28 мај 2010 (CEST)Одговори[одговори]

Дали македонското име е вечно? Се прават миситификации околу континуитетот на името Македонија географски и етнички. За жал, реалноста потврдува друго. За разлика од етничкиот, географскиот термин Македонија можеме да го следиме подолго време, но најчесто преку картографска определба на тој простор. Интересен е фактот дека секогаш кога биваат востоличени словенските владетели во Македонија, вклучително и автохтониот цар Самоил, не е евидентирано името Македонија; Во 802 година во наредните 250 години Византија името Македонија го пренесува на областа близу Одрин. Подоцна, во XV век на овој простор Турција ги основа Косовскиот, Битолскиот и Солунскиот вилает. Името Македонија како географски простор и политички проблем воскреснува дури по Берлинскиот конгрес. Кога станува збор за етничкиот континуитет проблемот е уште посложен. Од Новиот завет па до Крсте П. Мисирков, ние имаме тежок проблем да ја пополниме јамата од 2000 години. Тешко ќе најдеме настани, процеси, институции наречени со тоа име. За жал, виртуелните поими кои што ги измисли комунистичката историографија од типот на "старомакедонски" наместо старословенски, "македонскиот цар" Самоил, "Македонската" православна црква или "македонските" преродбеници Миладинови, Прличев, Шапкарев, логично придонесоа новата видео гаме генерација, виртуелните настани да ги претвора во виртуелна историја за интерна употреба. Навистина е чудна оваа ваша амбиција од епитетот "најмлада нација во Европа" да си го припишете атрибутот "најстара нација во светот". Народот кој што од Новиот завет па до К.П. Мисирков не може да наведе еден институционален процес за својот континуитет; народот кој што од Османлиското Царство никогаш не побарал да му даде посебен Македонски милет; (Власите последни во 1905 година бараат од султанот Влашки милет и тоа им е дадено); народот кој што првпат некаква институција (Коминтерната) го има признаено во 1934 година; народот кој што својата прва книга поезија на сопствен македонски јазик ја има издадено 1938 година, а својот прв роман 1951 година, одеднаш претендира да биде најстар. Затоа, молам за малку скромност. Jingiby (разговор) 09:36, 29 мај 2010 (CEST)Одговори[одговори]

Мал совет[уреди извор]

Здраво Учителе. Како е? Гледам дека се интересирате за историјата и баш ми е многу мило зошто со тоа имаме можност да ни помогнете при уредувањето на историските статии. Сепак сакам да Ви укажам не паѓајте на ниските провокации, најчесто тие од исток, игнорирајте ги за да не паѓате во незгодни ситуации. Уредувајте како знаете, со доволно референци и сè ќе биде добро. Избегнувајте празни муабети и фокусирајте се на поплодни нешта зошто инаку ќе се вртиме во круг. Поздрав и сè најдобро.--Никола Стоіаноски 11:52, 28 мај 2010 (CEST)Одговори[одговори]

За да видите кој ја менувал статијата, видете ја историјата и според неа мислам е Далчо. Сепак како и да, договорете се како да изгледа воведот. Поз--Никола Стоіаноски 13:25, 30 мај 2010 (CEST)Одговори[одговори]

Јас го сменив воведот зошто почнаа да се бунат некои коисници... На секој документ, правилник или решенија на партијата стои бугарска секција и тоа не може да се брише зошто со други зборови ќе стане збор за цензура. Во самата статија малку подоле си стои објаснување зошто бугарска а не македонска секција и секој кој има малку ум ќе разбере... За да се доближиме до вистината би требало по детално да се објасни целта на НФП да се види за што тие се залагале и колку што прочитав од други места уставот на НФП суштински не се разликува многу од уставот на Гоце Делчев и Ѓорче Петров (секако се дало акцент на социјалниот аспект)... сметам дека токму тука треба да се стави акцентот - Обединување на сите во едно цело или со други зборови обединување на сите народности во Македонија без разлика на верата и народноста, секако Македонскиот народ и Македонија како обединувачка алка на сите... Би ти посочил дека во политичките науки со овие зборови се дефинира нација во овој случај Македонската нација... Од друга страна треба да се истакне дека на крајот НФП е преземена од бугарите... Интересна е кариерата на Христо Тенчев последен претседател на НФП, а поранешен член на Бугарското тајно револуционерно братство прочитај ја статијата.... дополнително во последното биро само двајца се родени во Македонија.... би требало да се објасни зошто е тоа така и какви се тие секташки делувања... Најдобро би било ако може да се најдаат прогласи, манифести, а убеден сум во тоа дека никаде не се спомнува дека партијата делува во интерес на бугарскиот народ... Со други зборови за да се зајкне македонската позиција во статијата треба да се дополни со други извори и литература... Се надевам дека ме разбра што сакав да ти кажам па ако имаш некој предолог слободно дополни на статијата, а јас ќе се потрудам да најдам историски документи за НФП па ќе ги префрлам како цитати... поздрав--Еден Македонец ? (разговор) 15:16, 30 мај 2010 (CEST)Одговори[одговори]

Здраво Учителе. До некаде сум запознат со проблемот со статијата, но за да се преземе конечна одлука за видот на текстот мора прво убаво да ја разгледам статијата. Никој не донел последна одлука, бидете во тоа сигурни и не се грижете заеднички ќе ја средиме. Исто така ве подржувам во ставот дека постоеле Македонците, но не смееле да создадат политички партии, а и Далчо е на истото мислење. Мислам дека проблемот е само за воведот на статијата, па јас предлагам вака: сите инволвирани страни нека дадат предлог вовед (краток) па ќе склопиме еден заеднички и ќе го ставиме во статијата. Значи прво сите знаеме која пропаганда работела и тоа секако оди во воведот и второ мора да споменеме за историските факти, какви и да се, но секако ќе ги дообјасниме. И мислам овој спор ќе се реши. Само дајте ми време во текот на оваа недела да го средиме текстот, не ни се брза нели? Полека полека се ќе се среди со разум и трпение. Јас во последно време не интервенирав во статијата бидејќи немав време, но ве уверувам дека статијата ќе биде добра. Поздрав и се најдобро.--Никола Стоіаноски 00:57, 2 јуни 2010 (CEST)Одговори[одговори]
Здраво пак. Кратко и јасно кажи ми што мислиш не е соодветно во статијата. Напиши ми во неколку реченици со кои делови од текстот на статијата не се сложуваш (на пример дали е целиот вовед или останатите делови) за да ги имаме во предвид па понатака да зборуваме за решение. Поз--Никола Стоіаноски 01:12, 2 јуни 2010 (CEST)Одговори[одговори]
Добра вечер Учителе. Бидејќи јас не знам кога бил ставен и отстранет текстот (не можам да најдам во историја), стави го текстот што велиш ти го избришале во статијата па јас ќе го досредам, важи? Поздрав --Никола Стоіаноски 00:30, 5 јуни 2010 (CEST)Одговори[одговори]
Благодарам за текстовите и мислам никој нема право да ги избрише ако се референцирани. Не досадувате со тоа што уредувате, напротив, ти и Далчо сте повеќе од добредојдени да помогнете на Википедија за статии од областа на историјата. Се надевам ќе имаме и понатака одлична соработка. Поз--Никола Стоіаноски 10:26, 6 јуни 2010 (CEST)Одговори[одговори]