Претседател на Унгарија

Од Википедија — слободната енциклопедија

Претседателот на Република Унгарија ( унгарски: Magyarország köztársasági elnöke унгарски: Magyarország köztársasági elnöke унгарски: Magyarország köztársasági elnöke унгарски: Magyarország köztársasági elnöke , Államelnök или államfő ) е шеф на Унгарија . Канцеларијата има голема церемонијална улога ( фигура ), но исто така може да стави вето на закон или да испрати законодавство до Уставниот суд за преглед. Повеќето други извршни овластувања, како што се изборот на владини министри и водечките законодавни иницијативи, наместо тоа, се наоѓаат во канцеларијата на премиерот .

Сегашниот претседател на Републиката е Јанос Адер , кој ја презеде функцијата на 10 мај 2012 година.

Претседателски избори[уреди | уреди извор]

Уставот на Унгарија предвидува дека Националното собрание ( Országgyűlés ) го избира претседателот на Републиката за период од пет години, кој може да се обновува само еднаш.

Независност на функцијата[уреди | уреди извор]

Според член 12 (2) од Уставот, претседателот при вршењето на својата функција не може да остварува "јавна, политичка, економска или социјална функција или мисија". Тие не смеат да се ангажираат во "која било друга платена професионална дејност и не смеат да примаат надомест за која било друга активност, освен активности подложни на авторски права".

Услов за кандидатура[уреди | уреди извор]

Според член 10 (2), секој унгарски државјанин на возраст од најмалку 35 години може да биде избран за претседател.

Изборен процес[уреди | уреди извор]

Претседателските избори, кои ги повика претседателот на националното собрание, мора да се одржуваат помеѓу 30 и 60 дена пред истекот на мандатот на актуелниот претседател, или во рок од 30 дена, ако канцеларијата е испразнета. Уставот наведува дека кандидатурата мора да биде "предложена во писмена форма од страна на најмалку една петтина од членовите на националното собрание". Тие се доставуваат до претседателот на националното собрание пред гласањето. Член на националното собрание може да номинира само еден кандидат.

Тајното гласање мора да биде завршено најмногу два последователни дена. Во првиот круг, ако еден од кандидатите добие повеќе од 2/3 од гласовите на сите членови на Народното собрание, се избира кандидатот.[1]

Доколку ниту еден кандидат не го добие потребното мнозинство, вториот круг е организиран помеѓу двата кандидати кои добиле најмногу гласови во првиот круг. Кандидатот кој ќе добие мнозинство гласови во вториот круг ќе биде избран за претседател. Ако вториот круг е неуспешен, мора да се одржат нови избори по поднесување на нови кандидатури.[2]

Заклетва на должност[уреди | уреди извор]

Според членот 11 (6), претседателот на Републиката мора да положи заклетва пред Националното собрание.

Заклетвата е како што следува:Én, [name of the person] fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; [name of the function] tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. [And, according to the conviction of the one who takes the oath] Isten engem úgy segéljen!

Јас [ име на личноста ], се заколнам дека сум верен на Унгарија и нејзиниот Устав, да ги почитувам и да ги спроведувам неговите законски правила од други; Ќе ја извршувам мојата функција како [ име на функцијата ] за доброто на унгарската нација. [ И, според убедувањето на оној што ќе ја положи заклетвата ] Да ми помогне Бог!

Компетенции и прерогативи[уреди | уреди извор]

Според Уставот, "Шефот на државата на Унгарија е претседател на Републиката кој го изразува единството на нацијата и го надгледува демократското функционирање на државните институции". Врховен командант на Унгарските сили за одбрана , тој "ја претставува Унгарија", "може да учествува на седниците на Народното собрание и да се повлече", "иницира закони" или национален референдум. Утврдува датумот на избори, учествува во "одлуки во врска со одделни правни состојби" (воена состојба, вонредна состојба, вонредна состојба ...), го свикува Националното собрание по изборите, може да го распушти, да ја провери усогласеноста на законот со Уставен суд.

Тој "ги предлага имињата на премиерот, претседателот на Curia, главниот јавен обвинител и комесарот за фундаментални права", единствениот предлагач на судии и претседателот на буџетскиот совет. Со "потпис на член на владата", тој ги назначува министрите, претседателот на Народната банка, шефовите на независни регулаторни субјекти, универзитетски професори, генерали, мандати амбасадори и универзитетски ректори "," доделува украси, награди и титули ". Но, може да ги одбие овие назначувања "ако законските услови не се исполнети или ако заснованата основа заклучи дека ќе има сериозно нарушување на демократското функционирање на државните институции".

Исто така, со согласност на владата, "го остварува правото на поединечно помилување", "одлучува за прашања за организирање на територијата" и "случаи во врска со стекнувањето и одземањето на државјанството".

Имунитет и отстранување од функцијата[уреди | уреди извор]

Според член 12 од Уставот, "Претседателот на Републиката е неповреден". Како резултат на тоа, сите кривични постапки против него може да се случат само по завршувањето на нивниот мандат.[3]

Меѓутоа, членот 13 (2) од Уставот предвидува отстранување на претседателот. Ова може да се случи само ако Претседателот "намерно го прекрши Уставот или друг закон во извршувањето на своите должности или ако доброволно изврши прекршок". Во таков случај, предлогот за отстранување треба да биде предложен од најмалку 1/5 од членовите на националното собрание.

Постапката за обвинение се поведува со одлука донесена со тајно гласање со мнозинство од 2/3 од членовите на националното собрание.[4] Потоа, во постапките пред Уставниот суд, се утврдува дали претседателот треба да биде ослободен од своите должности.[5]

Ако Судот утврди одговорност на претседателот, претседателот ќе биде отстранет од функцијата.[6]

Сукцесија[уреди | уреди извор]

Прекинување на мандатот и неспособноста[уреди | уреди извор]

Според член 12 (3), мандатот на претседателот на Републиката завршува:

 • Кога мандатот е завршен;
 • Со смртта на претседателот;
 • Со неспособност која го оневозможува извршувањето на нивните должности повеќе од 90 дена;
 • Ако тие повеќе не ги исполнуваат условите за да бидат подобни;
 • Изјава за некомпатибилност на должностите;
 • Со оставка;
 • Со отпуштање.

Според член 12 (4), националното собрание мора да одлучи со мнозинство од 2/3 од сите свои членови да одлучи за неспособноста на претседателот на Републиката да ги извршува своите обврски повеќе од 90 дена.

Отсуство (привремена неспособност)[уреди | уреди извор]

Според членот 14 (1), ако претседателот на Републиката е привремено неспособен да ги извршува своите функции и овластувања, тоа го врши претседателот на националното собрание (кој не може да ги делегира на своите заменици и кој е заменет во своите должности од страна на потпретседателот на Народното собрание [7] до крајот на неспособноста на претседателот.

Според член 14 (2), привремената неспособност на претседателот на Републиката ја утврдува Националното собрание на предлог на самиот претседател, Владата или член на националното собрание.

Историја[уреди | уреди извор]

Улога во законодавството[уреди | уреди извор]

Улогата на претседателот на Републиката во законодавниот процес [8]
Претседател Самопрогласени закони Политички вето Уставни вето Сите
Árpád Göncz

</br> (1990-1995)
3 0 7 10
Árpád Göncz

</br> (1995-2000)
0 2 1 3
Ференц Мадл

</br> (2000-2005)
0 6 13 19
László Sólyom

</br> (2005-2010)
0 31 16 47
Пал Шмит

</br> (2010-2012)
0 0 0 0
János Áder

</br> (2012-2017)
0 28 5 33
János Áder

</br> (2017-денес)
0 3 1 4
Сите 3 70 43 116

Живеат поранешни претседатели[уреди | уреди извор]

Постојат трi поранешни претседатели што живеат на Унгарија:

Последни избори[уреди | уреди извор]

Кандидат Забава Поддржувачки страни Прва рунда 2. круг
Гласови % од

</br> сите пратеници
% од

</br> пратеници кои гласаат
Гласови % од

</br> сите пратеници
% од

</br> пратеници кои гласаат
János Áder Fidesz Фидес - КДНП 131 65.8 74.9 131 65.8 77.1
László Majtényi Независно MSZP - LMP - DK - Együtt - PM - MLP 44 22.1 25.1 39 19.6 22.9
Вкупно гласови 175 87.9 170 85.4
Не гласаше 24 12.1 29 14.6
Вкупно седишта 199 100 199 100
Извор: hvg.hu

Наводи[уреди | уреди извор]

 1. Article 11 (3) of the Constitution
 2. Article 11 (4) of the Constitution
 3. Article 13 (1) of the Constitution
 4. Article 13 (3) of the Constitution
 5. Article 13 (4) of the Constitution
 6. Article 13 (6) of the Constitution
 7. Article 14 (3) of the Constitution
 8. „A köztársasági elnök szerepe a törvényalkotásban“. Országgyűlés.

Надворешни врски[уреди | уреди извор]