Преспанска мрена

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/Предлошка:Автотаксономија/Barbus|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}} |machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}} |machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}
Преспанска мрена
Научна класификација [ у ]
Непознат таксон (попр): Barbus
Вид: Преспанска мрена
Биномен назив
Barbus prespensis
S. L. Karaman, 1924
Briána
Scientific classification edit
Domain: Eukaryota
Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Actinopterygii
Order: Cypriniformes
Family: Cyprinidae
Subfamily: Barbinae
Genus: Barbus
Species:
B. prespensis
Binomial name
Barbus prespensis

Преспанска мрена (црна мрена) (Barbus prespensis) — вид ципринидна риба.

Ја има во Албанија, Грција и Северна Македонија.[2]

Нејзините природни живеалишта се периодични реки и слатководни езера. Загрозена е загуба на живеалиштата.

Опис и распространетост[уреди | уреди извор]

Телото на преспанската мрена е вретеновидно. Грбот е со светлокафеава до темнокафеава боја, додека страните се со посветла жолтокафеава боја. Стомачниот дел е изразито бел. По телото, особено по грбот, а и по страните и сите перки се наоѓаат многубројни мали црнокафеави дамки со неправилна форма. Дамките се најдобриот показател, според кој најлесно се разликуваат црната од белата мрена. Преспанската мрена има меснати усни и горната усна е истурена над долната. Има два пара мустаќи со различна должина. Еден пар мустаќи се наоѓа над горната усна, а другиот пар е на краевите на горната усна. Преспансклата мрена е ендемичен вид и се среќава само во Преспанското Езеро и притоките.[3]

Основни биолошки карактеристики[уреди | уреди извор]

Карактеристично за мрената е тоа што машките единки го чистат и го чуваат местото на мрестот до доаѓањето на женката. Полово созрева во третата односно четвртата година од животот. Се мрести во долг временски период, од крајот на мај па до почетокот на август. Икрата е провидна и не се лепи за подлогата. Се мрестат на чакалесто дно и покрај покрупни камења. Живее во помали и поголеми јата на дното на речното корито. Се движи во брзиот дел на реката во потрага за храна. Ларвите од мрена се исхрануваат со алги дијатомие. Во исхраната на возрасните единки од мрена доминираат разните видови на ларви, полжави, школки, но не отсуствува и храната од растително потекло. Интересно за мрената е тоа што храната може да ја земе и од под камењата, каде што е недостапна за другите риби.[3]

Значење[уреди | уреди извор]

Месото на преспанската мрена е многу вкусно и се приближува до вкусот на пастрмката, поради сличните еколошки услови на микронаселбата во која живеат. Икрата на мрената е отровна и при јадење може да предизвика грчеви, пролив и поблаги облици на труење.[3]

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. 1,0 1,1 Freyhof, J. (2011). "Barbus prespensis". IUCN Red List of Threatened Species. 2011: e.T2582A9458194. doi:10.2305/IUCN.UK.2011-1.RLTS.T2582A9458194.en.
  2. Фрез, Рене и Поли, Даниел, уред. (2016). "Barbus prespensis"FishBase. February 2016 г.
  3. 3,0 3,1 3,2 Службен весник на Р.М. бр.145 2011 г.