Прејди на содржината

Предлошка:Шаховски дијаграм

Од Википедија — слободната енциклопедија
abcdefgh
8
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Икона за документација Документација за предлошка[преглед] [уреди] [историја] [превчитај]

Синтакса[уреди извор]

Ова се неколку стандардни предлошки за шаховски дијаграми:

На располагање се и предлошки за шаховски варијанти:

Синтаксата е во суштина иста за сите.

{{Шаховски дијаграм
| <alignment> (param #1)
| <header>  (#2) 
| size =
| numbers =
| letters =
| <a8> | <b8> | ... | <h8> (#3 to ...
| <a7> | <b7> | ... | <h7>
...
| <a1> | <b1> | ... | <h1> ( ... #66)
| <footer> (#67)
| reverse = 
}}

Кога таблата е 8×8, постои алтернативна синтакса (погл. Алтернатива за поставање на фигурите: FEN подолу):

{{Шаховски дијаграм
| fen =
| align =
| clear = 
| header = 
| footer =
| size =
| numbers =
| letters =
| reverse =
}}

Параметри:

 • <alignment> — одредува дали таблата ќе се прикаже од левата или деснат страна на страницата на. Мора да биде tright или tleft (или пак ништо)
 • <header> — текстот што се прикажува над дијаграмот, може да биде празно;
 • size — се укажува големината на секое поле во пиксели, по основно: 26.
 • numbers — укажува дали редовите имаат броеви. Можности: left, right, both (по основно) or neither.
 • letters — укажува дали столбовите имаат букви. Можности: top, bottom, both (по основно) or neither.
 • <a8>, <b8>, ... <h1> — се определуваат соодветните полиња на таблата, погледајте подолу;
 • <footer> — текстот што се прикажува под дијаграмот, може да биде празно; по желба — може да се изостави (тековно не е застапен во другите предлошки)

Полето го определува називот на фигурата или празен параметар. Нивните називи се дадени според алгебарскиот запис:

 • k = крал
 • q = дама/кралица
 • r = топ
 • b = ловец
 • n = коњ
 • p = пешак

На располагање се извесни фигури од самовилскиот шах:

 • a = архиепископ/принцеза/кардинал (спој од коњ+ловец)
 • c = канцелар/царица/маршал (спој од коњ+топ)
 • f = превртен крал
 • g = превртена дама/кралица
 • m = превртен топ
 • j(e) = слон
 • N(s) = превртен коњ
 • h = превртен пешак
 • z = првенец (за омега-шах)
 • w = волшебник (за омега-шах)
 • t = шут (за омега-шах)
 • M = стражар
 • C = кентаур

Овие букви се спаруваат со соодветна буква која определува дали фигурата е бела или црна. „l“ значи бела, а „d“ значи црна (од англиските поими light и dark). Така, „kl“ е бел крал, а „nd“ е црн коњ.

Празните полиња се добиваат со внесување на долни, белини (празни места) или ништо. Се препорачуваат две места.

 • <белина> = празно поле

Можете да користите и „xx“ за црн крст, „ox“ за бел крст, „xo“ за црн круг на празно поле или „oo“ за бел круг.

 • xx = црн крст/x
 • ox = бел крст/x
 • xo = црн круг
 • oo = бел круг

За прикажување на движења по таблата (потезите) се користат стрелки

 • ul = горе и лево
 • ua = горе
 • ur = горе и десно
 • la = лево
 • lr = лево и десно
 • ud = горе и долу
 • ra = десно
 • dl = долу и лево
 • da = долу
 • dr = долу и десно

На полињата можат да им се стават и бројки: „x0“ за 0, „x1“ за 1, „x2“ за 2, па сè до „x9“ за 9.

 • x0
 • x1
 • x2
 • x3
 • x4
 • x5
 • x6
 • x7
 • x8
 • x9

Примери[уреди извор]

Вообичаен дијаграм[уреди извор]

Овој дијаграм се препорачува за секојдневна употреба како главен во статии за шаховски отворања, завршници, партии, положби итн. Подолу погледајте ги соодветните кодови.

abcdefgh
8
a8 црн топ
b8 црн коњ
c8 црн ловец
d8 црн дама
e8 црн крал
f8 црн ловец
g8 црн коњ
h8 црн топ
a7 црн пешак
b7 црн пешак
c7 црн пешак
d7 црн пешак
f7 црн пешак
g7 црн пешак
h7 црн пешак
e5 црн пешак
e4 бел пешак
f4 бел пешак
a2 бел пешак
b2 бел пешак
c2 бел пешак
d2 бел пешак
g2 бел пешак
h2 бел пешак
a1 бел топ
b1 бел коњ
c1 бел ловец
d1 бел дама
e1 бел крал
f1 бел ловец
g1 бел коњ
h1 бел топ
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
The King's Gambit
{{Шаховски дијаграм
| tright
| 

|rd|nd|bd|qd|kd|bd|nd|rd
|pd|pd|pd|pd| |pd|pd|pd
| | | | | | | | 
| | | | |pd| | | 
| | | | |pl|pl| | 
| | | | | | | | 
|pl|pl|pl|pl| | |pl|pl
|rl|nl|bl|ql|kl|bl|nl|rl

| Кралев гамбит
}}
abcdefgh
8
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Празна табла
{{Шаховски дијаграм
| tright
| 

| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 

| Празна табла
}}

Дијаграм со двата описа[уреди извор]

В. Ленгстаф, Шаховски аматер 1922
abcdefgh
8
e8 црн крал
h8 црн топ
f6 бел ловец
h6 бел пешак
d5 бел топ
f5 бел крал
g5 црн пешак
h5 бел пешак
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Мат во два потега.
Овој проблем се служи со методот на делумна назадечка анализа.

Ова е згодно за статии кои обратуваат шаховски проблеми. Треба да се напомене дека во заглавието и подножјето можете да користите задебелени или закосени букви. Воедно можете да се послужите и со <br> за да наметнете нов ред.

{{Шаховски дијаграм
| tright
| '''В. Ленгстаф''', ''Шаховски аматер'' 1922

| | | | |kd| | |rd
| | | | | | | | 
| | | | | |bl| |pl
| | | |rl| |kl|pd|pl
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 

| '''Мат во два потега.''' <br> Овој проблем се служи со методот на ''делумна назадечка анализа''.
}}

Дијаграм без описи[уреди извор]

abcdefgh
8
b6 црн крст
c6 црн круг
d6 црн крст
c5 бел пешак
f4 црн круг
e3 црн крст
f3 црн круг
g3 црн крст
f2 бел пешак
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh

Погледајте го соодветникот код подолу. Ако не сакате да има описи, просто отстранете ги, но не ја бришете втората исправена црта „|“ кај горниот опис; се допушта да ја избришете последната права црва за подолгиот опис подолу.

Дијаграмот се прикажува од лево за да ја покаже употребата на првиот параметар.

{{Шаховски дијаграм
| tleft
| 

| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| |xx|xo|xx| | | | 
| | |pl| | | | | 
| | | | | |xo| | 
| | | | |xx|xo|xx| 
| | | | | |pl| | 
| | | | | | | | 

}}

Пример за движење[уреди извор]

Ова е предвидено да покаже како се движат фигурите.

abcdefgh
8
c8 стрелка горе
c7 стрелка горе
a6 стрелка лево
b6 стрелка лево
c6 црн топ
d6 стрелка десно
e6 стрелка десно
f6 стрелка десно
g6 стрелка десно
h6 стрелка десно
c5 стрелка долу
c4 стрелка долу
e4 стрелка горе-лево
f4 стрелка горе
g4 стрелка горе-десно
c3 стрелка долу
e3 стрелка лево
f3 бел крал
g3 стрелка десно
c2 стрелка долу
e2 стрелка долу-лево
f2 стрелка долу
g2 стрелка долу-десно
c1 стрелка долу
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Ова прикажува како белиот крај може да се движи во било кој правец, но само по едно поле, додека пак црниот топ може да се движи по неограничен број полиња, но само горе-долу и лево-десно.
{{Шаховски дијаграм 
| tleft
| 

| | |ua| | | | | 
| | |ua| | | | | 
|la|la|rd|ra|ra|ra|ra|ra
| | |da| | | | | 
| | |da| |ul|ua|ur| 
| | |da| |la|kl|ra| 
| | |da| |dl|da|dr| 
| | |da| | | | | 

|Ова прикажува како белиот крај може да се движи во било кој правец, но само по едно поле, додека пак црниот топ може да се движи по неограничен број полиња, но само горе-долу и лево-десно.
}}
abcdefgh
8
b8 стрелка горе-лево
d8 стрелка горе
f8 стрелка горе-десно
c7 стрелка горе-лево
d7 стрелка горе
e7 стрелка горе-десно
a6 стрелка лево
b6 стрелка лево
c6 стрелка лево
d6 бел дама
e6 стрелка десно
f6 стрелка десно
g6 стрелка десно
h6 стрелка десно
c5 стрелка долу-лево
d5 стрелка долу
e5 стрелка долу-десно
b4 стрелка долу-лево
d4 стрелка долу
f4 стрелка долу-десно
a3 стрелка долу-лево
d3 стрелка долу
g3 стрелка долу-десно
d2 стрелка долу
h2 стрелка долу-десно
d1 стрелка долу
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
{{Шаховски дијаграм
| tright
| 

| |ul| |ua| |ur| | 
| | |ul|ua|ur| | | 
|la|la|la|ql|ra|ra|ra|ra
| | |dl|da|dr| | | 
| |dl| |da| |dr| | 
|dl| | |da| | |dr| 
| | | |da| | | |dr
| | | |da| | | | 

}}

На таблата десно е прикажано дека белата дама може да се движи по неограничен број полиња, во секој правец .

Друг начин за топовскиот пример:

abcdefgh
8
c7 стрелка горе-долу
b6 стрелка лево-десно
c6 црн топ
d6 стрелка лево-десно
c5 стрелка горе-долу
e4 стрелка горе-лево
f4 стрелка горе
g4 стрелка горе-десно
e3 стрелка лево
f3 бел крал
g3 стрелка десно
e2 стрелка долу-лево
f2 стрелка долу
g2 стрелка долу-десно
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
{{Шаховски дијаграм
| tleft
| 

| | | | | | | | 
| | |ud| | | | | 
| |lr|rd|lr| | | | 
| | |ud| | | | | 
| | | | |ul|ua|ur| 
| | | | |la|kl|ra| 
| | | | |dl|da|dr| 
| | | | | | | | 

}}

Мал дијаграм[уреди извор]

Ова е полезно во статии со многу дијаграми. Користи друга предлошка, наречена {{Мал шаховски дијаграм}}.

И малите дијаграми можат да имаат заглавија.

abcdefgh
8
a8 црн топ
d8 црн дама
f8 црн топ
g8 црн крал
a7 црн пешак
b7 црн пешак
e7 црн пешак
f7 црн пешак
g7 црн ловец
h7 црн пешак
b6 црн коњ
c6 црн пешак
f6 црн коњ
g6 црн пешак
c5 бел дама
g5 бел ловец
d4 бел пешак
e4 бел пешак
g4 црн ловец
c3 бел коњ
f3 бел коњ
a2 бел пешак
b2 бел пешак
f2 бел пешак
g2 бел пешак
h2 бел пешак
d1 бел топ
e1 бел крал
f1 бел ловец
h1 бел топ
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Положба по 11.Bg5
{{Мал шаховски дијаграм
| tright
| 

|rd| | |qd| |rd|kd| 
|pd|pd| | |pd|pd|bd|pd
| |nd|pd| | |nd|pd| 
| | |ql| | | |bl| 
| | | |pl|pl| |bd| 
| | |nl| | |nl| | 
|pl|pl| | | |pl|pl|pl
| | | |rl|kl|bl| |rl

| Положба по 11.Bg5
}}

Другоразмерни табли[уреди извор]

Шаховските табли од нестандарден размер бараат посебни предлошки. Ова се предлошките

за следниве табли:
Минишах (5×5) — Предлошка:Шаховски дијаграм 5x5
{{Шаховски дијаграм 5x5
| tright
| 

|kd|qd|bd|nd|rd
|pd|pd|pd|pd|pd
| | | | | 
|pl|pl|pl|pl|pl
|kl|ql|bl|nl|rl

| Гарднеров минишах
}}
a5 бел кралb5 бел дамаc5 бел ловецd5 бел коњe5 бел топ
a4 бел пешакb4 бел пешакc4 бел пешакd4 бел пешакe4 бел пешак
a3b3c3d3e3
a2 црн пешакb2 црн пешакc2 црн пешакd2 црн пешакe2 црн пешак
a1 црн кралb1 црн дамаc1 црн ловецd1 црн коњe1 црн топ
Гарднеров минишах
Лосаламоски шах (6×6) — Предлошка:Шаховски дијаграм 6x6
{{Шаховски дијаграм 6x6
| tright
| 

|rd|nd|qd|kd|nd|rd
|pd|pd|pd|pd|pd|pd
| | | | | | 
| | | | | | 
|pl|pl|pl|pl|pl|pl
|rl|nl|ql|kl|nl|rl

| Лосаламоски шах
}}
abcdef
6a6 бел топb6 бел коњc6 бел дамаd6 бел кралe6 бел коњf6 бел топ6
5a5 бел пешакb5 бел пешакc5 бел пешакd5 бел пешакe5 бел пешакf5 бел пешак5
4a4b4c4d4e4f44
3a3b3c3d3e3f33
2a2 црн пешакb2 црн пешакc2 црн пешакd2 црн пешакe2 црн пешакf2 црн пешак2
1a1 црн топb1 црн коњc1 црн дамаd1 црн кралe1 црн коњf1 црн топ1
abcdef
Лосаламоски шах
Капабланкин шах (8×10)
{{Шаховски дијаграм 8x10
| tright
| 

|rd|nd|ad|bd|qd|kd|bd|cd|nd|rd
|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd
| | | | | | | | | | 
| | | | | | | | | | 
| | | | | | | | | | 
| | | | | | | | | | 
|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl
|rl|nl|al|bl|ql|kl|bl|cl|nl|rl

| Капабланкин шах
}}
abcdefghij
8a8 бел топb8 бел коњc8 бел пронцезаd8 бел ловецe8 бел дамаf8 бел кралg8 бел ловецh8 бел царицаi8 бел коњj8 бел топ8
7a7 бел пешакb7 бел пешакc7 бел пешакd7 бел пешакe7 бел пешакf7 бел пешакg7 бел пешакh7 бел пешакi7 бел пешакj7 бел пешак7
6a6b6c6d6e6f6g6h6i6j66
5a5b5c5d5e5f5g5h5i5j55
4a4b4c4d4e4f4g4h4i4j44
3a3b3c3d3e3f3g3h3i3j33
2a2 црн пешакb2 црн пешакc2 црн пешакd2 црн пешакe2 црн пешакf2 црн пешакg2 црн пешакh2 црн пешакi2 црн пешакj2 црн пешак2
1a1 црн топb1 црн коњc1 црн пронцезаd1 црн ловецe1 црн дамаf1 црн кралg1 црн ловецh1 црн царицаi1 црн коњj1 црн топ1
abcdefghij
Капабланкин шах
Голем шах
{{Шаховски дијаграм 10x10
| tright
| 

|rd| | | | | | | | |rd
| |nd|bd|qd|kd|cd|ad|bd|nd| 
|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd
| | | | | | | | | | 
| | | | | | | | | | 
| | | | | | | | | | 
| | | | | | | | | | 
|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl
| |nl|bl|ql|kl|cl|al|bl|nl| 
|rl| | | | | | | | |rl

| Голем шах
}}
abcdefghij
10a10 бел топb10c10d10e10f10g10h10i10j10 бел топ10
9a9b9 бел коњc9 бел ловецd9 бел дамаe9 бел кралf9 бел царицаg9 бел пронцезаh9 бел ловецi9 бел коњj99
8a8 бел пешакb8 бел пешакc8 бел пешакd8 бел пешакe8 бел пешакf8 бел пешакg8 бел пешакh8 бел пешакi8 бел пешакj8 бел пешак8
7a7b7c7d7e7f7g7h7i7j77
6a6b6c6d6e6f6g6h6i6j66
5a5b5c5d5e5f5g5h5i5j55
4a4b4c4d4e4f4g4h4i4j44
3a3 црн пешакb3 црн пешакc3 црн пешакd3 црн пешакe3 црн пешакf3 црн пешакg3 црн пешакh3 црн пешакi3 црн пешакj3 црн пешак3
2a2b2 црн коњc2 црн ловецd2 црн дамаe2 црн кралf2 црн царицаg2 црн пронцезаh2 црн ловецi2 црн коњj22
1a1 црн топb1c1d1e1f1g1h1i1j1 црн топ1
abcdefghij
Голем шах

Двојни табли[уреди извор]

Тандемски шах (четири играчи)
{{Тандемскошаховски дијаграм
| A1=Екипа 1, Табла А 
| A2=Екипа 2, Табла А 
| B1=Екипа 1, Табла Б 
| B2=Екипа 2, Табла Б
| tright
|

|rd|nd|bd|qd|kd|bd|nd|rd
|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl
|rl|nl|bl|ql|kl|bl|nl|rl

|rl|nl|bl|kl|ql|bl|nl|rl
|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd
|rd|nd|bd|kd|qd|bd|nd|rd

| '''Тандемски шах''' — поставеност и почетна положба
}}


Екипа 2, Табла А

a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1

Екипа 1, Табла А

Екипа 2, Табла Б

a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1

Екипа 1, Табла Б

Тандемски шах — поставеност и почетна положба

Алисин шах[уреди извор]

Алисин шах (двајца играчи)
{{Алисин шаховски дијаграм
| tright
|

|rd|nd|bd|qd|kd| |nd|rd
|pd|pd|pd|pd| |pd|pd|pd
| | | | | | | | 
| | | | |nl| | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl
|rl|nl|bl|ql|kl|bl| |rl

| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | |pd| | | 
| | |bd| | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 

| Положба по '''1. Nf3 e6 2. Ne5 Bc5'''
}}


a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
А
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Б
Положба по 1. Nf3 e6 2. Ne5 Bc5

Табла со поинаков облик[уреди извор]

Тридимензионален шах (просторен шах) — Предлошка:Просторношаховски дијаграм
{{Просторношаховски дијаграм
| tright
|

|rd|nd|kd|nd|rd
|pd|pd|pd|pd|pd
| | | | | 
| | | | | 
| | | | | 

|Nd|bd|qd|Nd|bd
|pd|pd|pd|pd|pd
| | | | | 
| | | | | 
| | | | | 

| | | | | 
| | | | | 
| | | | | 
| | | | | 
| | | | | 

| | | | | 
| | | | | 
| | | | | 
|pl|pl|pl|pl|pl
|bl|Nl|ql|bl|Nl

| | | | | 
| | | | | 
| | | | | 
|pl|pl|pl|pl|pl
|rl|nl|kl|nl|rl

| '''Просторношаховска''' — почетна положба
}}
Ea5 бел топEb5 бел коњEc5 бел кралEd5 бел коњEe5 бел топ
Ea4 бел пешакEb4 бел пешакEc4 бел пешакEd4 бел пешакEe4 бел пешак
Ea3Eb3Ec3Ed3Ee3
Ea2Eb2Ec2Ed2Ee2
Ea1Eb1Ec1Ed1Ee1
Д
Da5 N dDb5 бел ловецDc5 бел дамаDd5 N dDe5 бел ловец
Da4 бел пешакDb4 бел пешакDc4 бел пешакDd4 бел пешакDe4 бел пешак
Da3Db3Dc3Dd3De3
Da2Db2Dc2Dd2De2
Da1Db1Dc1Dd1De1
Г
Ca5Cb5Cc5Cd5Ce5
Ca4Cb4Cc4Cd4Ce4
Ca3Cb3Cc3Cd3Ce3
Ca2Cb2Cc2Cd2Ce2
Ca1Cb1Cc1Cd1Ce1
В
Ba5Bb5Bc5Bd5Be5
Ba4Bb4Bc4Bd4Be4
Ba3Bb3Bc3Bd3Be3
Ba2 црн пешакBb2 црн пешакBc2 црн пешакBd2 црн пешакBe2 црн пешак
Ba1 црн ловецBb1 N lBc1 црн дамаBd1 црн ловецBe1 N l
Б
Aa5Ab5Ac5Ad5Ae5
Aa4Ab4Ac4Ad4Ae4
Aa3Ab3Ac3Ad3Ae3
Aa2 црн пешакAb2 црн пешакAc2 црн пешакAd2 црн пешакAe2 црн пешак
Aa1 црн топAb1 црн коњAc1 црн кралAd1 црн коњAe1 црн топ
А
Просторношаховска — почетна положба
Омега-шахПредлошка:Омегашаховски дијаграм
{{Омегашаховски дијаграм
|
| [[Омега-шах]] (10×10 + 4 агли)

|wd               |wd
  |zd|rd|nd|bd|qd|kd|bd|nd|rd|zd
  |pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd|pd
  | | | | | | | | | | 
  | | | | | | | | | | 
  | | | | | | | | | | 
  | | | | | | | | | | 
  | | | | | | | | | | 
  | | | | | | | | | | 
  |pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl|pl
  |zl|rl|nl|bl|ql|kl|bl|nl|rl|zl
|wl               |wl

| '''Омега-шах''' — почетна положба
}}
Омега-шах (10×10 + 4 агли)
w4 wd <W4   A  B  C  D  E  F  G  H  I W3>   J w3 wd
9 a9 zd b9 rd c9 nd d9 bd e9 qd f9 kd g9 bd h9 nd i9 rd j9 zd 9
8 a8 pd b8 pd c8 pd d8 pd e8 pd f8 pd g8 pd h8 pd i8 pd j8 pd 8
7 a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7 i7 j7 7
6 a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6 i6 j6 6
5 a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5 i5 j5 5
4 a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4 i4 j4 4
3 a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3 i3 j3 3
2 a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2 i2 j2 2
1 a1 pl b1 pl c1 pl d1 pl e1 pl f1 pl g1 pl h1 pl i1 pl j1 pl 1
0 a0 zl b0 rl c0 nl d0 bl e0 ql f0 kl g0 bl h0 nl i0 rl j0 zl 0
w1 wl    A<W1  B  C  D  E  F  G  H  I    JW2> w2 wl
Омега-шах — почетна положба

Алтернатива за поставање на фигурите: FEN[уреди извор]

{{Шаховски дијаграм|fen=rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR|align=tleft}}
abcdefgh
8
a8 црн топ
b8 црн коњ
c8 црн ловец
d8 црн дама
e8 црн крал
f8 црн ловец
g8 црн коњ
h8 црн топ
a7 црн пешак
b7 црн пешак
c7 црн пешак
d7 црн пешак
e7 црн пешак
f7 црн пешак
g7 црн пешак
h7 црн пешак
a2 бел пешак
b2 бел пешак
c2 бел пешак
d2 бел пешак
e2 бел пешак
f2 бел пешак
g2 бел пешак
h2 бел пешак
a1 бел топ
b1 бел коњ
c1 бел ловец
d1 бел дама
e1 бел крал
f1 бел ловец
g1 бел коњ
h1 бел топ
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh

Таблата може да се пополнува и со Форсајт-Едвардсовиот запис наместо положбени параметри.

За таа цел се користи параметарот „fen“. На пример, ова е таблата при отворање на партијата, укажана со споменатиот параметар "rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR":

{{Шаховски дијаграм|fen=rnbqkbnr/acfghzwt/8/8/8/8/ACFGHZWT/RNBQKBNR|align=tleft}}
abcdefgh
8
a8 црн топ
b8 црн коњ
c8 црн ловец
d8 црн дама
e8 црн крал
f8 црн ловец
g8 црн коњ
h8 црн топ
a7 црн архиепископ
b7 црн канцелар
c7 црн превртен крал
d7 црн превртена дама
e7 црн превртен пешак
f7 црн првенец
g7 црн волшебник
h7 црн шут
a2 бел архиепископ
b2 бел канцелар
c2 бел превртен крал
d2 бел превртена дама
e2 бел превртен пешак
f2 бел првенец
g2 бел волшебник
h2 бел шут
a1 бел топ
b1 бел коњ
c1 бел ловец
d1 бел дама
e1 бел крал
f1 бел ловец
g1 бел коњ
h1 бел топ
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh

Постои и можност за прикажување на „самовилски“ фигури со помош на записот FEN. Меѓутоа, бидејќи овој запис се служи со големи и мали букви за да ја означи бојата на фигурите, ова значи дека на таблата не може да се прикаже самовилската фигура превртен коњ (означена со „N“). Еве табла на која пешаците се заменети со самовилски фигури:
Параметарот „fen“ работи само на таблите 8×8. На таблите од поинаков размер мора да се користат положбени параметри.

Приказ на таблата од гледиште на црниот играч[уреди извор]

{{Шаховски дијаграм|fen=rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR|align=tleft|reverse=true}}
hgfedcba
1
h1 бел топ
g1 бел коњ
f1 бел ловец
e1 бел крал
d1 бел дама
c1 бел ловец
b1 бел коњ
a1 бел топ
h2 бел пешак
g2 бел пешак
f2 бел пешак
e2 бел пешак
d2 бел пешак
c2 бел пешак
b2 бел пешак
a2 бел пешак
h7 црн пешак
g7 црн пешак
f7 црн пешак
e7 црн пешак
d7 црн пешак
c7 црн пешак
b7 црн пешак
a7 црн пешак
h8 црн топ
g8 црн коњ
f8 црн ловец
e8 црн крал
d8 црн дама
c8 црн ловец
b8 црн коњ
a8 црн топ
1
22
33
44
55
66
77
88
hgfedcba

Параметарот „reverse=true“ служи за прикажување на таблата од гледиште на црниот играч, каде полето h8 е во долниот лев агол, а a1 е во горниот десен. Ова работи за сите нормални табли од сите размери, но не во предлошките за Алисиниот, тандемскиот, омега и просторниот шах. Тука истиот запис FEN како во претходниот пример дава табла со почетната положба на црниот играч долу.