Предлошка:Претседател на Собранието на Социјалистичка Република Македонија