Прејди на содржината

Предлошка:Железничка линија-Легенда

Од Википедија — слободната енциклопедија
Легенда на симболите
Бои и значења
Тешка железница
или товарна линија
Лека железница
или метро линија
Во употреба Затворена Тунел Во употреба Затворена Тунел
Почетна станица
Последна станица
Непознат дел од трасата „PARKING“ Станица на пруга
Станица со паркинг
Станица на пруга
Значајна станица
Непознат дел од трасата „ACC“
Станица со инвалидски пристап
Непознат дел од трасата „pBHF“
Станица за локален сообраќај, без брзи возови
Постојка на пруга
Без персонал / мала станица
Непознат дел од трасата „pHST“
Без персонал / мала локална станица, без брзи возови
Непознат дел од трасата „eBHF“
Затворена или предвидена станица долж отворена линија
Вкрстување на пруга
Преодна станица (со приградска или лека жел. мрежа)
Непознат дел од трасата „eINT“
Затворена или предвидена преодна стан. на отвор. линија
Непатничка станица/депо на пруга
Депо или товарна станица
Непознат дел од трасата „eDST“
Затвор. или предвид. депо или товарна стан. на отвор. линија
Непознат дел од трасата „exSTRq“ Непознат дел од трасата „eABZgr“
Вкрстување до затворена линија
Напречна пруга Непознат дел од трасата „ABZgr“
Вкрстување
Напречна пруга Непознат дел од трасата „KRZo“
Мост над друга линија
Напречна пруга Непознат дел од трасата „KRZu“
Мост под друга линија
Напречна пруга Рамен премин
Рамен премин
Напречна пруга Непознат дел од трасата „TBHF“
Преодна станица на вкрстување (неназначен објект)
Напречна пруга Станица во кула на мост над напречна пруга
Планинска станица
Непознат дел од трасата „STR+l“ Вкрстување за и од десно
Триаголно вкрстување
Непознат дел од трасата „XBHF-L“ Непознат дел од трасата „XBHF-R“
Меѓуперонски преод
Станица на пруга + Непознат дел од трасата „HUBaq“
Станица на пруга + Непознат дел од трасата „HUBeq“
Транспортен центар или комплекс
Продолжение нанапред Права пруга
Шини што продолжуваат вон картата
Еднонасочно напред
Еднонасочна пруга во назначена насока
Непознат дел од трасата „LSTR“
Прекин
Непознат дел од трасата „STRo“
Надвозник
Непознат дел од трасата „SKRZ-Ao“
Автопат
Непознат дел од трасата „SKRZ-Bo“
Автопат (британски симбол)
Непознат дел од трасата „hKRZWae“
Мост преку вода
Подвозник
Подвозник
Влез во и излез од тунел
Тунел
Непознат дел од трасата „CSTR“
Пресек
Издигната пруга
Издигната линија
Непознат дел од трасата „DSTR“
Насип
Непознат дел од трасата „GIPl“
Врв
Непознат дел од трасата „KMW“
Промена на километража
Непознат дел од трасата „STR+GRZq“
Граница без царинарница
Непознат дел од трасата „ZOLL“
Царина
Смена на пруга
Свртница/пресек
Рамен премин
Вкрстување
Железнички превоз на брод
Траект (дел од самата траса)
Столбно пристаниште Станица на пруга
Станица на пристаниште / траектен пристап (независна)
Аеродром Станица на пруга
Станица на аеродром
Хелиором Станица на пруга
Станица на хелидром
Автобуска станица Вкрстување на пруга
Станица со преод до градски или меѓуградски автобус
Брза железница Вкрстување на пруга
Станица со преод до големобрзински воз
Градска железница Вкрстување на пруга
Станица со преод до трамвај, лека железница или метро
Жичарница Вкрстување на пруга
Станица со преод до жичарница
Жичена железница Вкрстување на пруга
Станица со преод до жичена или запчена железница
Непознат дел од трасата „ENDEe“
Крај на отворена линија
За читателите:
  • Кога во картата ќе се приложи локално изработена легенда, таа има предност над оваа.
За уредниците: