Прејди на содржината

Предлошка:Инфокутија Честичка

Од Википедија — слободната енциклопедија
Икона за документација Документација за предлошка[преглед] [уреди] [историја] [превчитај]

Употреба

[уреди извор]
{{Инфокутија Честичка
| name = 
| image = 
| caption = 
| num_types = 
| classification =
| composition = 
| statistics = 
| group = 
| generation =
| interaction = 
| particle = 
| antiparticle = 
| status = 
| theorised = 
| theorized = 
| discovered = 
| symbol = 
| mass = 
| mean_lifetime = 
| width = 
| decay_particle = 
| electric_charge = 
| charge_radius = 
| electric_dipole_moment = 
| electric_polarisability = 
| electric_polarizability = 
| magnetic_moment = 
| magnetic_polarisability = 
| magnetic_polarizability = 
| colour_charge = 
| color_charge = 
| spin = 
| num_spin_states = 
| lepton_number = 
| baryon_number = 
| strangeness = 
| charm = 
| bottomness = 
| topness = 
| isospin = 
| weak_isospin = 
| weak_isospin_3 = 
| hypercharge = 
| weak_hypercharge = 
| chirality = 
| B-L =
| X_charge =
| parity = 
| g_parity = 
| c_parity = 
| r_parity = 
| condensed_symmetries =
}}
Праметар Опис
name Назив на честичката (ЗАДОЛЖИТЕЛНО)
image Слика за инфокутијата
caption Опис на сликата
num_types Колку видови постојат од таа честичка
classification Класификациај на честичката (ако има)
composition Дали честичката е елементарна или сложена. Ако е сложена, од што се состои?
statistics Видот на квантна статистика што ја задоволува честичката (на пр. фермионска, бозонска, анјонска итн).
group Дали честичката е лептон, кварк или баждарен бозон?
generation Дали честичката му припаѓа на првото, второто или третото поколение (семејство)?
interaction Во какви заемодејства учествува честичката: гравитација, слабо заемодејство, силно заемодејство или електромагнетно заемодејство?
particle Вид. antiparticle
antiparticle Која е античестичката на оваа честичка? Користете particle за да упатите на страница за античестичката од онаа на честичката. Ако е можно, ставете ја во викиврска.
status Статус на честичката: дали е хипотетичка или веќе откриена? Внесете дека е откриена само ако не е пополнето полето discovered.
theorised
theorized
Кој и кога го препоставил постоењето на честичката?
discovered Кој и кога ја открил честичката?
symbol Симболите што се користат за претставување на честичката.
mass Каква неменлива маса има честичката?
mean_lifetime Колку ѝ треба на честичката да се распадне?
width Која е распадната ширина на честичката?
decay_particle Во која честичка/ки се претвора честичката кога ќе се распадне?
electric_charge Колкав полнеж има честичката?
charge_radius Кој е полупречникот на честичката?
electric_dipole_moment Колкав е електричниот диполен момент?
electric_polarisability
electric_polarizability
Колкава е електричната поларизабилнсот?
magnetic_moment Колкав е магнетниот момент?
magnetic_polarisability
magnetic_polarizability
Колкаа е магнетната поларизабилност?
colour_charge
color_charge
Колав боен полнеж има честичката? Од кои видови?
spin Колкиав спин има честичката?
num_spin_states Колку спинови состојби има честичката?
lepton_number Кој е лептонскиот број на честичката?
baryon_number Кој е барионскиот број на честичката?
strangeness Колкава е чудноста на честичкат?
charm Колкава е волшебноста на честичката?
bottomness Колкава е длабочината на честичката?
topness Колкава е врвноста на честичката?
isospin Колкав е изоспинот на честичката?
weak_isospin Колкав е слабиот изоспин на честичката?
weak_isospin_3 Кој е третиот составен дел од слабиот изоспин?
hypercharge Колкав е хиперполнежот на честичката?
weak_hypercharge Колкав е слабиот хиперполнеж на честичката?
chirality Каква е хиралноста на честиката? Десна или лева?
B-L Колкавa е разликата помеѓу барионскиот и лептонскиот број (B-L) на честичката?
X_charge Колкав е X-полнежот на честичката?
parity Колкава е парноста на честичката?
g_parity Колкава е G-парноста на честичката?
c_parity Колкава е C-парноста на честичката?
r_parity Колкава е R-парноста на честичката?
condensed_symmetries Збирните симетрии во стандарднен формат на честична податочна група (PDG).