Предлошка:Инфокутија Музичко дело

Од Википедија — слободната енциклопедија
Икона за документација Документација за предлошка[преглед] [уреди] [историја] [превчитај]

Употреба[уреди извор]

Параметри[уреди извор]

Оваа предлошка е мошне општонаменскa, и затоа нуди широк избор на параметри. Честопати делумната варијанта ќе биде доволна за да се покријат потребните информации. Кога има потреба од повеќекратна употреба на некој параметар, послужете се со {{раменсписок}} или {{простсписок}}.

Делумна варијанта[уреди извор]

Инфокутија Музичко дело
{{Инфокутија Музичко дело
| name        = 
| composer      = 
| image        = 
| alt         = 
| caption       = 
| translation     = 
| key         = 
| catalogue      = 
| opus        = 
| genre        = 
| form        = 
| text        = 
| language      = 
| melody       = 
| client       = 
| composed      = <!-- {{Времеслед-настан|date={{почетен датум|ГГГГ|ММ|ДД|df=y}}|end_date={{Завршен датум|ГГГГ|ММ|ДД|df=y}}|location=}} -->
| performed      = <!-- {{Времеслед-настан|date={{почетен датум|ГГГГ|ММ|ДД|df=y}}|location=}} -->
| published      = <!-- {{Времеслед-настан|date={{почетен датум|ГГГГ|ММ|ДД|df=y}}|location=}} -->
| movements      = 
| scoring       = 
| misc        = 
}}

Делумна варијанта[уреди извор]

 • |name= наслов на делото
 • |image= соодветна слободна слика
 • |alt= алтернативен опис на сликата за читатели кои не можат да ја видат
 • |caption= опис на сликата
 • |translation= наслов на македонски, доколку вообичаениот наслов мора да стои на изворниот јазик
 • |native_name= наслов на делото на изворниот јазик
 • |native_name_lang= код на изворниот јазик на делото
 • |type= вид дело, како на пр. кантата
 • |composer= творец (композитор) на делото
 • |genre= род на делото, како на пр. хорска музика
 • |form= облик, како на пр. гудачки квартет
 • |key= тоналитет, како на пр це-мол или цис-дур
 • |catalogue= каталошки број, наведувајќи го каталогот со врска, како на пр. K.
 • |opus= опусен број
 • |year= година на создавање на делото, ако се разликува од датумот подолу
 • |text= текст на делата со содржини како песни и кантати
 • |language= јазик на текстот
 • |melody= назив на мелодијата или нејзиниот творец; корисно за духовни химни, песни и варијации
 • |client= лице или установа-нарачател на делото
 • |composed= време и место на творбата ако е познато и различно од |performed=
 • |performed= датум и место на попознати изведби, обично премиерната
 • |published= датум(и) и место/а на издавање
 • |movements= број на ставови
 • |scoring= нотното издание
 • |misc= место за внесување на дополнителни информации

Варијанта за духовни химни[уреди извор]

Инфокутија Музичко дело
{{Инфокутија Музичко дело
| name        = <!-- назив(и) на химната во наводници -->
| type        = <!-- за кој вид на химна се работи; на пр. шпанска химна, со можност за врска до список -->
| image        = <!-- без претставката „Податотека:“ или „File:“ -->
| alt         = 
| caption       = 
| translation     = <!-- на македонски, ако вообичаениот назив на химната мора да стои на друг јазик -->
| native_name     = <!-- назив на химната на изворниот јазик -->
| native_name_lang  = <!-- код на изворниот јазик на химната -->
| composer      = 
| genre        = [[химна]]
| occasion      = 
| text        = од <!-- творец на текстот --> 
| language      = 
| written       = <!-- {{Времеслед-настан|date={{почетен датум|ГГГГ|ММ|ДД|df=y}}|end_date={{Завршен датум|ГГГГ|ММ|ДД|df=y}}|location=}} -->
| based_on      = <!-- на пример, извадок од Библијата, на пр. {{Sourcetext|source=Библија|version=Јаковова|book=1 Коринтјани|chapter=13|verse=1|range=–13}} --> 
| meter        = <!-- на стихотворбата -->
| melody       = <!-- име (во наводници) или извор на традиционалната мелодија, или на химната чија мелодија е употребена, или пак на композиторот -->
| composed      = <!-- {{Времеслед-настан|date={{почетен датум|ГГГГ|ММ|ДД|df=y}}|end_date={{Завршен датум|ГГГГ|ММ|ДД|df=y}}|location=}} -->
| published      = <!-- {{Времеслед-настан|date={{почетен датум|ГГГГ|ММ|ДД|df=y}}|location=}} -->
| misc        = простор за забелешки
}}

Целосна синтакса[уреди извор]

Инфокутија Музичко дело
{{Инфокутија Музичко дело
| name        = <!-- употребете го „|list_title=“ ако е список на наслови -->
| subtitle      = 
| type        = 
| composer      = 
| image        = <!-- само слободна слика -->
| image_size     = 
| alt         = 
| border       = <!-- задајте му „yes“ за да ја обрабите -->
| caption       = 
| translation     = 
| native_name     = 
| native_name_lang  = 
| full_title     = 
| full_title_English = 
| other_name     = 
| key         = 
| catalogue      = 
| opus        = 
| ISWC        = 
| year        = <!-- {{почетен датум|ГГГГ}} (само за 1583 г. или подоцна) -->
| period       = 
| genre        = 
| style        = 
| form        = 
| related       = 
| occasion      = 
| client       = 
| written       = <!-- {{Времеслед-настан|date={{почетен датум|ГГГГ|ММ|ДД|df=y}}|end_date={{Завршен датум|ГГГГ|ММ|ДД|df=y}}|location=}} -->
| text        = 
| libretto      = 
| language      = 
| based_on      = 
| meter        = 
| time        = <!-- тактот, доколку е необичен или значаен за спомнување -->
| composed      = <!-- {{Времеслед-настан|date={{почетен датум|ГГГГ|ММ|ДД|df=y}}|end_date={{Завршен датум|ГГГГ|ММ|ДД|df=y}}|location=}} -->
| dedication     = 
| performed      = <!-- {{Времеслед-настан|date={{почетен датум|ГГГГ|ММ|ДД|df=y}}|location=}} -->
| published      = <!-- {{Времеслед-настан|date={{почетен датум|ГГГГ|ММ|ДД|df=y}}|location=}} --><!--hAudio-микоформат-->
| publisher      = 
| first_recording   = 
| duration      = <!-- {{времетраење|m=3|s=45}}; по потреба и h за часови --><!-- hAudio-микроформат -->
| movements      = 
| scoring       = 
| solo        = 
| vocal        = 
| instrumental    = 
| comment       = 
| premiere_date    = 
| premiere_location  = 
| premiere_conductor = 
| premiere_performers = 
| misc        = 
}}

Дополнителни параметри[уреди извор]

 • |list_title= се користи место „name“ ако инфокутијата стои на списочна статија
 • |subtitle= поснаслов, стои веднаш под насловот
 • |type= наведен со композиторот, над сликата: (незадолжително) служи да го опише музичкото дело доколку името не дава доволно уточнета претстава, особено кај дела претежно застапени во извесни краишта, како на пр. миса, гудачко трио, симфониска поема, циклус песни
 • |full_title= ако делото има полн наслов, а вообичаено се нарекува со пократкиот
 • |other_name= други наслови на делото, како на пр. Месечева соната
 • |ISWC= Меѓународен стандарден код за музички дела, како на пр. „T-000.000.001-0“
 • |period= период на делото, како на пр. „романтизам
 • |style= стил делото, како на пр. „слободна атоналност“
 • |related= поврзани дела, како на пр. верзии на истото или подоцнежни дела изведени од него
 • |occasion= по кој повод (во која прилика) е создадено или нарачано делото
 • |client= лице или установа која го нарачала делото
 • |written= поопшто, доколку не е познато кога делото е создадено како музичка композиција, т.е. параметарот „composed“
 • |libretto= текстот доколку се работи за либрето, како на пр. за ораториуми
 • |based_on= темата, доколку се работи за варијации или парафразирање
 • |meter= метриката на стихотворбата (поемата)
 • |time= тактот, доколку е необичен или значаен
 • |publisher= издавач(и) на делото
 • |first_recording= датум и место каде е направена првата снимка на делото
 • |dedication= на кое лице и сл. е посветено делото
 • |duration= вообичаено времетраење на изведбата, како на пр. „12 минути“
 • |solo= солист(и)
 • |vocal= гласовни изведувачи (пејачи)
 • |instrumental= изведувачи на инструменти
 • |comment= забелешка за сознанија кои не се опфатени погоре
 • |premiere_date= кога делото е првпат јавно изведено
 • |premiere_location= место на првата јавна изведба, како на пр. сала, град, земја
 • |premiere_conductor= диригент на првата јавна изведба
 • |premiere_performers= учесници во првата јавна изведба

Примери[уреди извор]

Пример 1 — Симфонија[уреди извор]

Симфонија бр. 5
од Антон Брикнер
Портерет на Антон Брукнер
Тоналитетбе-дур
КаталогWAB 105
Сочинето
 • 1875 (1875)–1876
 • 1877 (1877)–1881
Посветено наКарл фон Штремајр
Објавено
 • 1896 (1896) (уред. Шалк)
 • 1935 (1935) (уред. Роберт Хас)
 • 1951 (1951) (уред. Леополд Новак)
Снимено1937 (1937)
Ставови4
Премиерна изведба
Датум8 април 1894 (1894-04-08)
МестоГрац
ДиригентФранц Шалк
{{Инфокутија Музичко дело
| name       = Симфонија бр. 5
| image       = Anton Bruckner.jpg
| caption      = Портерет на Антон Брукнер
| key        = бе-дур
| dedication    = [[Карл фон Штремајр]]
| composer     = [[Антон Брукнер]]
| catalogue     = [[Каталог на делата на Антон Брукнер|WAB]] 105
| movements     = 4
| composed     = {{простсписок|
* {{почетен датум|1875}}–1876
* {{почетен датум|1877}}–1881
}}
| premiere_date   = {{почетен датум|1894|04|08|df=y}}<ref>Paul Hawkshaw and Timothy L. Jackson. "Bruckner, Anton." Во Grove Music Online. Oxford Music Online, http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/40030 (accessed 4 јуни 2011).</ref>
| premiere_location = [[Грац]]
| premiere_conductor= [[Франц Шалк]]
| published     = {{простсписок|
* {{почетен датум|1896}} (уред. Шалк)
* {{почетен датум|1935}} (уред. Роберт Хас)
* {{бп|{{почетен датум|1951}} (уред. Леополд Новак)}}
}}
| first_recording  = {{почетен датум|1937}} [[Карл Бем]], [[Државна капела - Дрезден]]
}}

Пример 2 — Духовна химна[уреди извор]

Од вишно небо доаѓам овде
Химна од Мартин Лутер
Издание од 1567 г.
ИзворноVom Himmel hoch, da komm ich her
Род
Сочинето1534 (1534)
Текстод Мартин Лутер
Јазикгермански
Метрика8.8.8.8
Мелодија
 • на световната песна (1535)
 • од Мартин Лутер (1539)
Објавено1535 (1535)
{{Инфокутија Музичко дело
| name        = Од вишно небо доаѓам овде
| image        = VomHimmel00007012.jpg
| caption       = Издание од 1567 г.
| native_name     = Vom Himmel hoch, da komm ich her
| native_name_lang  = [[германски јазик|германски]]
| composer      = 
| genre        = {{простсписок|
* [[химна|духовна химна]]
* [[божиќна песна]]
}}
| text        = од [[Мартин Лутер]]
| written       = {{почетен датум|1534}}
| meter        = 8.8.8.8
| language      = германски
| melody       = {{простсписок|
* на световната песна (1535)
* од Мартин Лутер (1539)
}}
| published      = {{почетен датум|1535}}
}}

Пример 3 — Песни[уреди извор]

Везендонкови песни
циклус песни од Рихард Вагнер
Портрет на Матилда Везендонк (1850) од Карл Фердинанд Зон
ИзворноWesendonck Lieder
КаталогWWV 91
Текстпесни на Матилда Везендонк
Јазикгермански
Сочинето1857 (1857)–1858
Нотно изданиеглас и пијано
{{Инфокутија Музичко дело
| name        = Везендонкови песни
| type        = [[циклус песни]]
| composer      = [[Рихард Вагнер]]
| image        = Mathilde Wesendonck by Karl Ferdinand Sohn, 1850.jpg
| alt         = 
| caption       = Портрет на Матилда Везендонк (1850) од [[Карл Фердинанд Зон]]
| native_name     = Wesendonck Lieder
| catalogue      = [[Каталог на Вагнеровите дела|WWV]] 91
| text        = песни на [[Матилда Везендонк]]
| language      = [[германски јазик|германски]]
| composed      = {{почетен датум|1857}}–1858
| scoring       = глас и пијано
}}

Пример 4 — првобитен облик на предлошката[уреди извор]

Народот под Артур
од Јован Алански
Насловна страница
ИзворноSub Arturo plebs
Годинакрај на XIV век
Периодсреден век
Стиларс нова
Обликмотет

Старите параметри (како „cover“) не треба да се користат при создавање на нови инфокутии.

{{Инфокутија Музичко дело
| name   = Народот под Артур
| image  = Nocover.svg
| alt   = Насловна страница
| native_name = Sub Arturo plebs
| form   = [[мотет]]
| composer = [[Јован Алански]]
| year   = крај на XIV век
| period  = [[средновековна музика|среден век]]
| style  = [[арс нова]]
}}

Поврзано[уреди извор]