Предлошка:Инфокутија Веројатносен распоред

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Pараметри: {{{parameters}}}
носач: {{{support}}}
: {{{pdf}}}
Распоредна функција: {{{cdf}}}
средина: {{{mean}}}
Медијана: {{{median}}}
Модус: {{{mode}}}
: {{{variance}}}
Асиметрија: {{{skewness}}}
Вишок испакнатост: {{{kurtosis}}}
Ентропија: {{{entropy}}}
МТФ: {{{mgf}}}
КФ: {{{cf}}}
Икона за документација Документација за предлошка[преглед] [уреди] [историја] [превчитај]

Употреба[уреди извор]

Предлошкава става инфокутија десно во статијата, опишувајќи го дадениот веројатносен распоред (наречен „дистрибуција“ или „распределба“), зависно од укажаните параметри. За да ја ставите предлошката, прекопирајте го следниов код и пополнете ги вредностите.

{{Инфокутија Веројатносен распоред
 | name    = 
 | type    = 
 | pdf_image = 
 | cdf_image = 
 | notation  = 
 | parameters = 
 | support  = 
 | pdf    = 
 | cdf    = 
 | mean    = 
 | median   = 
 | mode    = 
 | variance  = 
 | skewness  = 
 | kurtosis  = 
 | entropy  = 
 | mgf    = 
 | cf     = 
 | pgf    =
 | fisher   = 
 }}

Параметри[уреди извор]

 • name — Назив што стои најгоре во инфокутијата. Треба да биде називот на распоредот без да го содржи зборот „распоред“, како на пр. „Нормален“, „Експоненцијален“ (незадолжително).
 • type — тип на распоредот. Можни вредности: „дискретна“ (или „масна“), „непрекината“ (или „густинска“) и „повеќеваријантна“.
 • pdf_image — слика на веројатносната густина, плус друг текст, како на пример: [[Податотека:xxx.svg|250п]]<br/>текст овде (незадолжително).
 • cdf_image — слика на збирниот распоред, плус друг текст, како на пример: [[Податотека:xxx.svg|250п]]<br/>текст овде (незадолжително).
 • notation — типично означување на распоредот, како на пример . Прибележувањето (нотацијата) вклучувајќи ги сите параметрите на респоредот образложени во следната ќелија.
 • parameters — параметрите на распоредното семејство (како на пр. μ и σ2 за нормален распоред).
 • support — носачот на распоредот, кој моеж да зависи од параметрите. Ова наведете го како <math>x \in some set</math> за непрекинати рапсределби, а како <math>k \in some set</math> за дискретни распореди.
 • pdf — функција на веројатносната густина (или функција на веројатносната маса), како на пример: <math>\frac{\Gamma(r+k)}{k!\,\Gamma(r)}\,p^r\,(1-p)^k \!</math>. Изоставете ја ознаката на функцијата, како на пример „ƒ(x;μ,σ2)“.
 • cdf — збирна функција на распоредот, како на пример: <math>I_p(r,k+1)\text{ каде }I_p(x,y)</math> е регуларизирана непотполна бета-функција.
 • meanсредина, или очекувана вредност.
 • medianмедијаната, само за безваријантни распоредот.
 • modeмодусот.
 • varianceваријансата од распоредот, или коваријантна матрица во повеќеваријантни случаи.
 • skewnessкоефициентот на асиметрија (накривеноста).
 • kurtosisвишокот испакнатост.
 • entropyинформациската ентропија.
 • mgfмоментотворната функција, како на пример: <math>\left(\frac{p}{1-(1-p) e^t}\right)^r \!</math>.
 • char или cfкарактеристичната функција, како на пр: <math>\left(\frac{p}{1-(1-p) e^{i\,t}}\right)^r \!</math>.
 • pgf - веројатноснотворната функција.
 • fisherФишеровата информациска матрица на моделот.
 • intro — порака што се прикажува прва, пред сите други содржини на инфокутијата (незадолжително).
 • marginleft — маргината лево од инфокутијата (по основно: 1em).
 • box_width — ширина на инфокутијата (по основно: 325 пиксели).