Предлошка:ЕУ надлежности

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Сумирани во Насловот I на Делот I на консолидираната верзија на Договорот за функционирањето на Европската Унија
Исклучива надлежност
Споделена надлежност
Надлежност за поддржување
Унијата има ексклузивна надлежност да донесува директиви и да склучува меѓународни договори, предвидени со законодавен акт на Унијата.
 • царинската унија
 • воспоставување на правила за конкуренција неопходни за функционирањето на внатрешниот пазар
 • монетарна политика за земјите-членки чија парична единица е еврото
 • зачувување на морските биолошки ресурси во рамките на заедничката политика за рибарство
 • заедничка трговска политика
 • склучување на одредени меѓународни спогодби
Земјите-членки не можат да вршат надлежност во области во кои тоа веќе го направила Унијата.
 • внатрешниот пазар
 • социјална политика, што се однесува на аспектите одредени во овој Договор
 • економска, социјална и територијална кохезија
 • земјоделство и рибарство, со исклучок на зачувување на морските биолошки ресурси
 • животна средина
 • заштита на потрошувачите
 • транспорт
 • трансевропски мрежи
 • енергетика
 • областа на слободата, безбедноста и правдата
 • заеднички безбедносни прашања во областа на јавното здравство, за аспектите одредени во овој Договор
Вршењето надлежност од страна на Унијата не треба да резултира со спречување на земјите-членки да ја извршат својата надлежност во“ …
 • истражувањето, технолошкиот напредок и вселената
 • соработката за развој, хуманитарната помош
Унијата ги усогласува политиките на земјите-членки или инструментите што ги надополнуваат нивните заеднички политики, а кои не се опфатени на друго место
 • координација на економските, политиките за вработување и социјалните политики
 • заедничките надворешни, безбедносни и одбранбени политики
Унијата може да спроведе активности за поддршка,усогласување и дополнување на активностите на земјите-членки во“ …
 • заштитата и подобрувањето на човековото здравје
 • индустријата
 • културата
 • туризмот
 • образованието, младите, спортот и стручното оспособување
 • цивилната заштита (спречување катастрофи)
 • административната соработка