Предлошка:Други SI-единици

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Некои изведени SI-единици
Назив Симбол Величина Изразено во
основни SI-единици
квадратен метар m2 површина m2
кубен метар m3 зафатнина m3
метар во секунда m/s брзина m⋅s−1
кубен метар во секунда m3/s проток m3⋅s−1
метар во секунда на квадрат m/s2 забрзување m⋅s−2
метар во секунда на куб m/s3 тргање m⋅s−3
метар во секунда на четврта m/s4 тресок m⋅s−4
радијан во секунда rad/s аголна брзина s−1
њутн-секунда N⋅s момент, импулс m⋅kg⋅s−1
њутнметар-секунда N⋅m⋅s момент на импулс m2⋅kg⋅s−1
њутнметар N⋅m = J/rad момент на сила m2⋅kg⋅s−2
њутн во секунда N/s дрпање m⋅kg⋅s−3
заемен метар m−1 бранов број m−1
килограм на квадратен метар kg/m2 површинска густина m−2⋅kg
килограм на кубен метар kg/m3 густина, густина на маса m−3⋅kg
кубен метар на килограм m3/kg специфичен волумен m3⋅kg−1
мол на кубен метар mol/m3 згуснатост на материјата m−3⋅mol
кубен метар на мол m3/mol моларен волумен m3⋅mol−1
џул-секунда J⋅s дејство m2⋅kg⋅s−1
џул на келвин J/K специфична топлина, ентропија m2⋅kg⋅s−2⋅K−1
џул на келвин-мол J/(K⋅mol) моларна специфична топлина, моларна ентропија m2⋅kg⋅s−2⋅K−1⋅mol−1
џул на килограм-келвин J/(K⋅kg) густина на специфична топлина, специфична ентропија m2⋅s−2⋅K−1
џул на мол J/mol моларна енергија m2⋅kg⋅s−2⋅mol−1
џул на килограм J/kg специфична енергија m2⋅s−2
џул на кубен метар J/m3 густина на енергијата m−1⋅kg⋅s−2
њутн на метар N/m = J/m2 површински напон kg⋅s−2
ват на квадратен метар W/m2 густина на топлотен тек, озраченост kg⋅s−3
ват на келвинметар W/(m⋅K) топлинска спроводливост m⋅kg⋅s−3⋅K−1
квадратен метар во секунда m2/s кинематска вискозност, коефициент на дифузија m2⋅s−1
паскал-секунда Pa⋅s = N⋅s/m2 динамична вискозност m−1⋅kg⋅s−1
кулон на квадратен метар C/m2 електрична индукција, вектор на поларизација m−2⋅s⋅A
кулон на кубен метар C/m3 густина на електричен набој m−3⋅s⋅A
ампер на квадратен метар A/m2 густина на електрична струја A⋅m−2
сименс на метар S/m електрична спроводливост m−3⋅kg−1⋅s3⋅A2
сименс-квадратен метар на мол S⋅m2/mol моларна спроводливост kg-1⋅s3⋅mol−1⋅A2
фарад на метар F/m диелектрична спроводливост m−3⋅kg−1⋅s4⋅A2
хенри на метар H/m магнетна спроводливост m⋅kg⋅s−2⋅A−2
волт на метар V/m јачина на електрично поле m⋅kg⋅s−3⋅A−1
ампер на метар A/m јачина на магнетно поле A⋅m−1
кандела на квадратен метар cd/m2 осветленост cd⋅m−2
лумен-секунда lm⋅s светлосна енергија cd⋅sr⋅s
лукс-секунда lx⋅s светлосна изложеност cd⋅sr⋅s/m−2
кулон по килограм C/kg изложеност (икс и гама-зраци) kg−1⋅s⋅A
греј во секунда Gy/s стапка на апсорбирана доза m2⋅s−3
омметар Ω⋅m електрична отпорност m3⋅kg⋅s−3⋅A−2