Помош:Египетски хиероглифи

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

ВикиХиеро (WikiHiero) е PHP-скрипта што служи за прикажување на египетски хиероглифи како слики во png формат. Бидејќи Уникод во моментов само делумно поддржува египетски хиероглифи, ова претставува единствениот начин да се прикажат хиероглифи во текстот на статиите.

Скриптата се повикува со ознаката <hiero>. На пример, со <hiero>A</hiero> го добивате хиероглифот „алеф“,

A

Имајте предвид дека употребата на ознаката <hiero> дава HTML-табела (од class='mw-hierotable') што го раздвојува околниот текст во пасуси. За да ги користите сликите од ВикиХиеро во текст, додавајте ја ознаката <div> рачно, како во следниов пример:

Се смета дека буквата алеф е изведена од западносемитскиот збор за „вол“, и се заснова на хиероглифот во облик на воловска глава,
F1
- што на египетски се чита како двостран (билатерален) знак со фонетска вредност
ı͗ḥ.

Предлошката {{hiero}} е наменета за инфокутии и прегледнички кутии што содржат хиероглифски знаци.

Еве ја проектната страница на МедијаВики.

Хиероглифи[уреди | уреди извор]

Постојат два на чина на шифрирање (кодирање) на хиероглифи:

  • со кодови од Гардинеровиот список на знаци (на пр. A12)
  • со позастапените фонеми (на пр. xA)

Гардинеров список на знаци[уреди | уреди извор]

Секој хиероглиф се шифрира вака:

  • буква што ја претставува категоријата
  • број што претставува ранг во категоријата

Напомена: Треба да се има соодветна програма - во спротивно ќе се прикажува шифрирањето наместо хиероглифот.

A. Мажот и неговите активности[уреди | уреди извор]

Очекувана количина: 55

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A50
A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60
A51
A52
A53
A54
A55
A56
A57
A58
A59
A60

B. Жената и нејзините активности[уреди | уреди извор]

Очекувана количина: 7

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20

C. Човеколики божества[уреди | уреди извор]

Очекувана количина: 9

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30

D. Делови од човечкото тело[уреди | уреди извор]

Очекувана количина: 63

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30
D21
D22
D23
D24
D25
D26
D27
D28
D29
D30
D31 D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D39 D40
D31
D32
D33
D34
D35
D36
D37
D38
D39
D40
D41 D42 D43 D44 D45 D46 D47 D48 D49 D50
D41
D42
D43
D44
D45
D46
D47
D48
D49
D50
D51 D52 D53 D54 D55 D56 D57 D58 D59 D60
D51
D52
D53
D54
D55
D56
D57
D58
D59
D60
D61 D62 D63 D64 D65 D66 D67 D68 D69 D70
D61
D62
D63
D64
D65
D66
D67
D68
D69
D70

E. Цицачи[уреди | уреди извор]

Очекувана количина: 34

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29 E30
E21
E22
E23
E24
E25
E26
E27
E28
E29
E30
E31 E32 E33 E34 E35 E36 E37 E38 E39 E40
E31
E32
E33
E34
E35
E36
E37
E38
E39
E40

F. Делови од цицачи[уреди | уреди извор]

Очекувана количина: 52

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30
F21
F22
F23
F24
F25
F26
F27
F28
F29
F30
F31 F32 F33 F34 F35 F36 F37 F38 F39 F40
F31
F32
F33
F34
F35
F36
F37
F38
F39
F40
F41 F42 F43 F44 F45 F46 F47 F48 F49 F50
F41
F42
F43
F44
F45
F46
F47
F48
F49
F50
F51 F52 F53 F54 F55 F56 F57 F58 F59 F60
F51
F52
F53
F54
F55
F56
F57
F58
F59
F60

G. Птици[уреди | уреди извор]

Очекувана количина: 54

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10
G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G20
G11
G12
G13
G14
G15
G16
G17
G18
G19
G20
G21 G22 G23 G24 G25 G26 G27 G28 G29 G30
G21
G22
G23
G24
G25
G26
G27
G28
G29
G30
G31 G32 G33 G34 G35 G36 G37 G38 G39 G40
G31
G32
G33
G34
G35
G36
G37
G38
G39
G40
G41 G42 G43 G44 G45 G46 G47 G48 G49 G50
G41
G42
G43
G44
G45
G46
G47
G48
G49
G50
G51 G52 G53 G54 G55 G56 G57 G58 G59 G60
G51
G52
G53
G54
G55
G56
G57
G58
G59
G60

H. Делови од птици[уреди | уреди извор]

Очекувана количина: 8

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10

I. Водоземци, влекачи итн.[уреди | уреди извор]

Очекувана количина: 15

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10
I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20
I11
I12
I13
I14
I15
I16
I17
I18
I19
I20

J. нема[уреди | уреди извор]

Не постои категорија J, веројатно за да се одбегне забуна со I.

K. Риби и делови од риби[уреди | уреди извор]

Очекувана количина: 7

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10

L. Без‘рбетници и ситни животни[уреди | уреди извор]

Очекувана количина: 7

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10

M. Дрва и растенија[уреди | уреди извор]

Очекувана количина: 44

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18
M19
M20
M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30
M21
M22
M23
M24
M25
M26
M27
M28
M29
M30
M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40
M31
M32
M33
M34
M35
M36
M37
M38
M39
M40
M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50
M41
M42
M43
M44
M45
M46
M47
M48
M49
M50

N. Небо, земја, вода[уреди | уреди извор]

Очекувана количина: 42

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 N19 N20
N11
N12
N13
N14
N15
N16
N17
N18
N19
N20
N21 N22 N23 N24 N25 N26 N27 N28 N29 N30
N21
N22
N23
N24
N25
N26
N27
N28
N29
N30
N31 N32 N33 N34 N35 N36 N37 N38 N39 N40
N31
N32
N33
N34
N35
N36
N37
N38
N39
N40
N41 N42 N43 N44 N45 N46 N47 N48 N49 N50
N41
N42
N43
N44
N45
N46
N47
N48
N49
N50

O. Градби, делови од градби итн.[уреди | уреди извор]

Очекувана количина: 51

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10
O11 O12 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19 O20
O11
O12
O13
O14
O15
O16
O17
O18
O19
O20
O21 O22 O23 O24 O25 O26 O27 O28 O29 O30
O21
O22
O23
O24
O25
O26
O27
O28
O29
O30
O31 O32 O33 O34 O35 O36 O37 O38 O39 O40
O31
O32
O33
O34
O35
O36
O37
O38
O39
O40
O41 O42 O43 O44 O45 O46 O47 O48 O49 O50
O41
O42
O43
O44
O45
O46
O47
O48
O49
O50
O51 O52 O53 O54 O55 O56 O57 O58 O59 O60
O51
O52
O53
O54
O55
O56
O57
O58
O59
O60

P. Бродови и делови од бродови[уреди | уреди извор]

Очекувана количина: 11

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20

Q. Покуќнина и погребен мебел[уреди | уреди извор]

Очекувана количина: 7

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10

R. Мебел во храмови и свети симболи[уреди | уреди извор]

Очекувана количина: 25

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30

S. Круни, облека, стапови итн.[уреди | уреди извор]

Очекувана количина: 45

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40
S31
S32
S33
S34
S35
S36
S37
S38
S39
S40
S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50
S41
S42
S43
S44
S45
S46
S47
S48
S49
S50

T. Војување, лов, касапски занает[уреди | уреди извор]

Очекувана количина: 35

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20
T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30
T21
T22
T23
T24
T25
T26
T27
T28
T29
T30
T31 T32 T33 T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40
T31
T32
T33
T34
T35
T36
T37
T38
T39
T40

U. Земјоделство, занаети и занимања[уреди | уреди извор]

Очекувана количина:

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
U10
U11 U12 U13 U14 U15 U16 U17 U18 U19 U20
U11
U12
U13
U14
U15
U16
U17
U18
U19
U20
U21 U22 U23 U24 U25 U26 U27 U28 U29 U30
U21
U22
U23
U24
U25
U26
U27
U28
U29
U30
U31 U32 U33 U34 U35 U36 U37 U38 U39 U40
U31
U32
U33
U34
U35
U36
U37
U38
U39
U40
U41 U42 U43 U44 U45 U46 U47 U48 U49 U50
U41
U42
U43
U44
U45
U46
U47
U48
U49
U50

V. Јажиња, предива, кошници, троби итн.[уреди | уреди извор]

Очекувана количина: 38

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20
V11
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18
V19
V20
V21 V22 V23 V24 V25 V26 V27 V28 V29 V30
V21
V22
V23
V24
V25
V26
V27
V28
V29
V30
V31 V32 V33 V34 V35 V36 V37 V38 V39 V40
V31
V32
V33
V34
V35
V36
V37
V38
V39
V40

W. Садови од камен и грнчарија[уреди | уреди извор]

Очекувана количина: 25

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20
W11
W12
W13
W14
W15
W16
W17
W18
W19
W20
W21 W22 W23 W24 W25 W26 W27 W28 W29 W30
W21
W22
W23
W24
W25
W26
W27
W28
W29
W30

X. Векни и колачи[уреди | уреди извор]

Очекувана количина: 8

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10

Y. Писарство, игри, музика[уреди | уреди извор]

Очекувана количина: 8

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10

Z. Потези, знаци изведени од хиератски геометриски фигури[уреди | уреди извор]

Очекувана количина: 11

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z10
Z11 Z12 Z13 Z14 Z15 Z16 Z17 Z18 Z19 Z20
Z11
Z12
Z13
Z14
Z15
Z16
Z17
Z18
Z19
Z20

Aa. Некласифицирани[уреди | уреди извор]

Очекувана количина: 31

Aa1 Aa2 Aa3 Aa4 Aa5 Aa6 Aa7 Aa8 Aa9 Aa10
Aa1
Aa2
Aa3
Aa4
Aa5
Aa6
Aa7
Aa8
Aa9
Aa10
Aa11 Aa12 Aa13 Aa14 Aa15 Aa16 Aa17 Aa18 Aa19 Aa20
Aa11
Aa12
Aa13
Aa14
Aa15
Aa16
Aa17
Aa18
Aa19
Aa20
Aa21 Aa22 Aa23 Aa24 Aa25 Aa26 Aa27 Aa28 Aa29 Aa30
Aa21
Aa22
Aa23
Aa24
Aa25
Aa26
Aa27
Aa28
Aa29
Aa30
Aa31 Aa32 Aa33 Aa34 Aa35 Aa36 Aa37 Aa38 Aa39 Aa40
Aa31
Aa32
Aa33
Aa34
Aa35
Aa36
Aa37
Aa38
Aa39
Aa40
Aa41 Aa42 Aa43 Aa44 Aa45 Aa46 Aa47 Aa48 Aa49 Aa50
Aa41
Aa42
Aa43
Aa44
Aa45
Aa46
Aa47
Aa48
Aa49
Aa50

Фонеми[уреди | уреди извор]

Да се напише.

Погледајте и Транслитерација на староегипетскиот јазик.

Кодови[уреди | уреди извор]

Кодовите се знаци што:

  • ги одделуваат хиероглифите
  • ја означуваат организацијата на хиероглифите во просторот (т.е. нивната положба во рамките на еден блок)

Одделувач[уреди | уреди извор]

The official hieroglyph separator is the hyphen character ("-", also called block separator) but you are also allowed to use a space because it is a widespread practice.

Пример[уреди | уреди извор]

правилно A1-B1
A1B1
допуштено A1 B1
A1B1
погрешно A1B1
A1B1

Поставање едно врз друго[уреди | уреди извор]

За да поставите хиероглифи еден врз друг, употребете го знакот за две точки („:“) наместо црта.

Пример[уреди | уреди извор]

нормален распоред p-t
pt
едно над друго p:t
p
t

Поставање едно до друго[уреди | уреди извор]

За да поставите хиероглифи еднен до друг, употребете го знакот за ѕвездичка („*“). Ваквото поставање е релевантно само кога хиероглифите се дел од блок што е поставен врз некој друг.

Пример[уреди | уреди извор]

нормален распоред p-t
pt
едно до друго
(исто како нормалниот распоред)
p*t
p t
correct p*t:a
p t
a
p*p*p:t*t*t
p p p
t t t

Крај на редот[уреди | уреди извор]

За да направите нов ред во текстот, употребете го знакот за извичник („!“). Крајот на редот мора да е обиколен со одделувачи (како -!-), но допуштено е и празно место или ништо.

Примери[уреди | уреди извор]

правилно A1-B1-!-C1-D1
A1B1
C1D1
допуштено A1-B1 ! C1-D1
A1B1
C1D1
допуштено
но се испоставува дека
не е наполно функционално
A1-B1! C1-D1
A1B1
C1D1

Поврзано[уреди | уреди извор]