Поглавје XIV од Повелбата на Обединетите нации

Од Википедија — слободната енциклопедија
Викиизвор на англиски јазик содржи текст на тема:

Поглавје XIV од Повелбата на Обединетите нации се занимава со Меѓународниот суд на правдата. Повеќето одредби поврзани со Светскиот суд се содржани во Статутот на Меѓународниот суд на правдата, кој е прилог на Повелбата. Членот 93 вели дека сите членки на ООН се членки на Светскиот суд. Членот 94 бара сите членки да ги почитуваат одлуките на Светскиот суд во сите случаи во кои тие се странки и му дава овластување на Советот за безбедност на ООН да ги спроведува ваквите одлуки. Светскиот суд е исто така овластен да издава советодавни мислења по барање. Поглавје XIV е аналогно на член 14 (и до одреден степен, член 13) од Пактот на Лигата на нациите.