Поглавје VIII од Повелбата на Обединетите нации

Од Википедија — слободната енциклопедија

Поглавје VIII од Повелбата на Обединетите нации се занимава со регионални аранжмани. Овластува регионални организации (како што е Африканската унија ) и дури бара обиди за решавање на спорови преку такви агенции (доколку се достапни) пред интервенција од Советот за безбедност на ООН . Сепак, членот 53 предвидува дека „нема да се преземаат мерки за спроведување според регионални аранжмани или од регионални агенции без одобрение на Советот за безбедност“.

Поглавје VIII се повикува на непријателските држави, кои биле моќни како Јапонија и Германија, кои останале непријатели на потписниците на ООН за време на објавувањето на Повелбата на ООН (во последните месеци од Втората светска војна во средината на 1945 година). Имало предлози за отстранување на овие препораки, но ниту еден не се оствари. Поглавје VIII е аналогно на членот 21 од Пактот на Лигата на нациите.