Пиктографи

From Википедија
Jump to navigation Jump to search
Симболот за рециклирање претставува пиктограм

Пиктографите или пиктограмите се сликовите претставување на некој објект. Најраните примероци на пиктографите се античките или праисториските цртежи на карпи. Пиктографите исто така се користат за пишување каде еден писктограф претставува еден или повеќе зборови.

Пиктографијата е форма на пишување кое користи претставително сликовито цртање. Базирано е на куниформите и на некој начин на хиероглифите.