Прејди на содржината

Список на периодични комети

Од Википедија — слободната енциклопедија
(Пренасочено од Периодична комета)

Периодична комета (наречена и краткопериодична комета) — комета со орбитален период помал од 200 години или кои се забележани во текот на повеќе од еден перихелски премин[1] (на пр. 153P/Икеја–Џанг). Под поимот „периодична комета“ понекогаш се подразбира и секоја комета со периодична орбита, дури и да е поголема од 200 години.

Ваквите комети добиваат трајна бројчена наставка обично по вториот перихелски премин, поради што има и периодични комети без број, како што е P/2005 T5 (Бротон). Кометите кои не се забележани по извесен број перихелски премини, или се сметаат за уништени, ја добиваат ознаката D, а оние со број кои подоцна се изгубени исто така добиваат [n]D наместо [n]P; вакви примери се 3D/Бјела и 5D/Брорсен.

Во речиси сите случаи, кометите се именуваат по нивните откривачи, но во неколку случаи како 2P/Енке и 27P/Кромелин, го носат името на лицето кое ги пресметало нивните орбити. Долгорочните орбити на кометите се тешки за пресметување поради грешки во познатата траекторија кои се натрупуваат со растројувања од планетите, па во времето пред електронските сметачи, некои лица посветувале цели кариери на овие пресметки. Сепак, на извесен број комети им е изгубена трагата, бидејќи на нивните орбити влијаат и негравитациски чинители како испуштањето на гасови и друг материјал кој ги сочинува комата и опашката на кометата. За разлика од долгопериодичната комета, следниот перихелски премин на периодична комета со број може да се предвиди со голема точност.

Периодичните комети понекогаш имаат повторливи имиња (на пр. девет со име Шумејкер–Леви и дваесет и четири со име NEAT); системот на Меѓународниот астрономски сојуз ги разликува според бројчената наставка или според полната ознака (на пр. и 181P и 192P/Шумејкер–Леви се „Комета Шумејкер–Леви“). Во литературата се применува неформален бројчен систем (изоставувајќи ги непериодичните), па така 181P и 192P се познати како Коемта Шумејкер–Леви 6 и Комета Шумејкер–Леви 1. Непериодичните комети Шумејкер–Леви се вметнуваат во таа низа: C/1991 B1 меѓу 2 и 3, C/1991 T2 меѓу 5 и 6, C/1993 K1 и C/1994 E2 по Шумејкер–Леви 9.

Во номенклатурата на кометите, буквата пред косата црта е или „C“ (непериодична), „P“ (периодична), „D“ (изгубена или распадната), „X“ (комета за која не може да се пресмета поуздана орбита — обично историски комети), „I“ за меѓуѕвездено тело и „A“ за објект кој погрешно бил заведен како комета, но впрочем е мала планета,[1] или пак објект на хиперболична орбита кој не покажува кометна активност.[2]

На некои списоци е зачувана претставката „C“ за комети со периоди поголеми од 30 години сè додека не се потврди нивниот повраток.[3]

Список на комети од Халеев вид[уреди | уреди извор]

Список на комети од Јупитеровото семејство без броеви[уреди | уреди извор]

Иако кометите од Јупитеровото семејство официјално се дефинираат како (2< TЈупитер <3), тие сепак можат пошироко да се сметаат како секоја комета со период помал од 20 години, релативно мал наклон и орбита која приближно се совпаѓа со Јупитеровата. Ваквите комети се забележуваат само делумно, бидејќи орбиталните заемодејства со планетата честопати кај нив предизвикуваат растројување, и со тоа не се среќаваат на очекуваното место на небото, па потоа се губат. Покрај тоа, нивното мало албедо и честата близина до Сонцето во споредба со оние од Ортовиот Облак предизвикуваат многу побрз губиток на испарливите составници, со што стануваат споредбено попригушени од кометите со подолги орбитални периоди.

Ознака на кометата Име на кометата Занесување Голема полуоска (ае) Период (години) Наклон (°) Перихелско растојание (ае) Апсолутна величина
X/1979 O3 Ковал 0,33 3,09 5,44 1,75 2,07 15,8
X/1981 R1 Штатмајер 0,26 2,45 3,84 11,00 1,28 13,4
3200 Фаетон IRAS 0,88990215 1,271205253 1,43 22,245786 0,13995697 14,6
X/1991 G1 Мајер 0,44 2,41 3,73 5,96 1,36 18,7
P/1996 R2 Лагерквист 0,30998 3,782 7,36 2,6054 2,60964 6,3
P/1998 VS24 LINEAR 0,24393 4,5041 9,56 5,031 3,4054 11,3
P/1999 J6 SOHO 0,98418 3,1005 5,46 24,61 0,04906
P/1999 RO28 LONEOS 0,65079 3,5272 6,62 8,191 1,23176 19,4
P/1999 XN120 Каталина 0,21391 4,1806 8,55 5,0283 3,2863 9,9
P/2000 R2 LINEAR 0,5837 3,338 6,1 3,2163 1,38997 17,6
P/2001 H5 NEAT 0,6002 5,995 14,68 8,3993 2,3966 6,8
P/2002 EJ57 LINEAR 0,59391 6,49 16,53 4,9697 2,6355 15,8
C/2002 R5 SOHO 0,98526 3,21612 5,77 14,12 0,0474
P/2002 S7 SOHO 0,98496 3,22344 5,79 13,6 0,04849
P/2002 T5 LINEAR 0,437146 6,98979 18,48 30,90295 3,934176 9
P/2003 F2 NEAT 0,54219 6,503 16,58 11,605 2,9772 13,7
P/2003 T12 SOHO 0,775433 2,570078 4,12 11,4579 0,57716 19,7
X/2004 D5 Мураками 1,1
P/2004 FY140 LINEAR 0,1709 4,9523 11,02 2,1279 4,1061 12,5
P/2004 R3 LINEAR-NEAT 0,44184 3,8367 7,52 7,9723 2,14148 13,5
P/2004 V3 Сајдинг Спринг 0,4467 7,117 18,99 50,4529 3,93839 11,5
P/2005 E1 Тубиоло 0,3847 7,225 19,42 5,154 4,4456 10,7
P/2005 J1 Макнот 0,57096 3,5664 6,74 31,7659 1,53015 13,4
P/2005 JD108 Каталина-NEAT 0,374727 6,44339 16,36 3,27533 4,028879 9,9
P/2005 L1 Макнот 0,20924 3,9745 7,92 7,7369 3,1428 10,2
P/2005 SB216 LONEOS 0,463208 7,11312 18,97 24,09843 3,818266 9,9
P/2005 T2 Кристенсен 0,4219 3,825 7,48 8,3378 2,2112 10,4
P/2005 T5 Бротон 0,55245 3,2468 19,54 21,3724 3,2468 11,2
P/2005 W3 Ковалски 0,53052 6,4078 16,22 16,7781 3,0081 8,5
P/2005 XA54 LONEOS-Хил 0,71015 6,133 15,19 16,89592 1,777668 9,4
P/2006 H1 Макнот 0,58157 5,6843 13,55 12,87015 2,37848 9
P/2006 S4 Кристенсен 0,50808 6,2367 15,58 39,6258 3,06798 6,3
P/2006 WY182 Кристенсен 0,55856 6,3347 15,94 26,4916 2,79639 13,7
P/2007 B1 Кристенсен 0,58097 5,8295 14,08 12,3748 2,44272 13,9
P/2007 C2 Каталина 0,462251 7,0283 18,63 8,6747 3,779481 10
P/2007 K2 Гибс 0,684 7,18 19,23 7,6197 2,2686 14
P/2007 Q2 Гилмор 0,67123 5,594 13,23 10,2384 1,83902 16,7
P/2007 R2 Гибс 0,57371 3,4385 6,38 1,43387 1,4658 16,5
P/2007 R4 Гарад 0,67143 5,8476 14,14 20,2257 1,92137 14,7
P/2007 S1 Џао 0,34339 3,7989 7,4 5,973 2,4944 13,5
P/2007 T2 Ковалски 0,77483 3,0904 5,43 9,89528 0,695863 18,6
P/2007 VQ11 Каталина 0,50227 5,4113 12,59 12,32465 2,69336 12,5
P/2008 CL94 Маунт Лемон 0,11941 6,1706 15,33 8,34819 5,4337 8,5
P/2008 L2 Хил 0,613815 6,00069 14,7 25,86062 2,317378 10,4
P/2008 QP20 LINEAR-Хил 0,506314 3,49034 6,52 7,74972 1,723133 13,9
P/2008 WZ96 LINEAR 0,5096 3,3567 6,15 6,95786 1,64624 15,2
P/2008 Y12 SOHO 0,9787 3,07822 5,4 23,35 0,0654
P/2009 B1 Боатини 0,63719 6,688 17,3 22,2285 2,42659 13,2
P/2009 Q1 Хил 0,49649 5,5409 13,04 14,443 2,78988 12,9
P/2009 Q4 Боатини 0,579197 3,13894 5,56 10,96932 3,13894 15,5
P/2009 U4 Макнот 0,6762 5,093 11,49 10,0939 1,64936 12,7
P/2009 WX51 Каталина 0,740297 3,0803 5,41 9,5926 0,799956 20,6
P/2009 Y2 Ковалски 0,64052 6,507 16,6 29,9296 2,33919 6,1
P/2010 A3 Хил 0,73223 6,0568 14,91 15,02825 1,621828 6,5
P/2010 A5 LINEAR 0,664312 5,1001 11,52 5,78438 1,712045 14,8
P/2010 B2 WISE 0,4803 3,1104 5,49 8,9316 1,61646 16,1
P/2010 C1 Скоти 0,25911 7,0657 18,78 9,14247 5,2349 5,7
P/2010 D2 WISE 0,45301 6,6894 17,3 57,17704 3,65902 11,1
P/2010 H2 Вејлс 0,192894 3,85038 7,56 14,2529 3,10767 6,9
P/2010 H4 Скоти 0,272 6,624 17,05 2,314 4,821 10,8
P/2010 H5 Скоти 0,15646 7,1436 19,09 14,0871 6,0259 9,6
P/2010 T2 PANSTARRS 0,3231 5,546 13,06 8,0109 3,754 6,4
P/2010 TO20 LINEAR-Грауер 0,088685 5,6006 13,25 2,6399 5,1039 5,9
P/2010 U1 Боатини 0,26112 6,636 17,09 8,24623 4,90317 6
P/2010 UH55 Спејсвоч 0,57514 6,515 16,63 8,66257 2,767969 6,6
P/2010 WK LINEAR 0,691987 5,7309 13,72 11,47913 1,765178 12,4
P/2011 A2 Скоти 0,49861 3,1089 5,48 4,47394 1,558782 15,1
P/2011 C2 Гибс 0,26846 7,366 19,99 10,91098 5,38854 6,2
P/2011 FR143 Маунт Лемон 0,45305 6,8296 17,85 16,01358 3,73541 11,1
P/2011 N1 ASH 0,545926 6,2935 15,79 35,66877 2,857712 10,3
P/2011 NO1 Еленин 0,777 5,56 13,1 15,27 1,243 13,3
P/2011 Q3 Макнот 0,53153 5,0543 11,36 6,052 2,36778 14,8
P/2011 R3 Новичонок 0,267569 4,85703 10,7 19,26164 3,557436 10,5
P/2011 U2 Бреси 0,11137 5,4436 12,7 9,62363 4,83734 5,5
P/2011 UA134 Спејсвоч-PANSTARRS 0,6327 5,5854 13,2 10,5395 2,05151 15,7
P/2011 V1 Боатини 0,555 3,843 7,53 7,397 1,7094 13,7
P/2011 W1 PANSTARRS 0,28866 4,65606 10,05 3,71861 3,31206 6,2
P/2011 Y2 Боатини 0,71291 6,2251 15,53 6,35139 1,787145 13,6
P/2012 B1 PANSTARRS 0,4104966 6,4887702 16,53 7,62779 3,8251522 5,6
P/2012 F2 PANSTARRS 0,54224 6,3287 15,92 14,72465 2,89707 12
P/2012 G1 PANSTARRS 0,39 4,2 8,6 11,7 2,6 15,2
P/2012 K3 Гибс 0,42596 3,618 6,88 13,2012 2,07686 6,9
P/2012 O1 Макнот 0,57925 3,563 6,73 11,4286 1,499145 16,6
P/2012 O2 Макнот 0,53827 3,597 6,82 24,5274 1,660834 17,3
P/2012 O3 Макнот 0,648808 4,5544 9,72 16,49674 1,599449 15,8
P/2012 S2 Ла Сагра 0,69059 4,4316 9,33 8,58181 1,371192 15,3
P/2012 SB6 Маунт Лемон 0,38462 3,91053 7,73 10,9897 2,4065 14,1
P/2012 T2 PANSTARRS 0,159 5,735 13,73 12,562 4,823 10,2
P/2012 T3 PANSTARRS 0,66 6,7 17,2 9,65 2,29 14,8
P/2012 TK8 Тенагра 0,26137 4,1847 8,56 6,29457 3,09093 6,9
P/2012 U2 PANSTARRS 0,50657 7,3522 19,94 10,5345 3,6278 12,1
P/2012 US27 Сајдинг Спринг 0,64858 5,1814 11,79 39,29295 1,820844 6,8
P/2012 WA34 Маунт Лемон-PANSTARRS 0,34025 4,8097 10,55 6,1167 3,1732 12,7
P/2013 A2 Скоти 0,45584 4,0014 8 3,3661 2,17739 16
P/2013 AL76 Каталина 0,685 6,51 16,6 144,861 2,0476 16
P/2013 EW90 Тенагра 0,19621 4,10605 8,32 31,8102 3,3004 12,2
P/2013 G1 Ковалски 0,51237 6,8765 18,03 5,46867 3,353099 10,3
P/2013 G4 PANSTARRS 0,4104 4,432 9,33 5,926 2,6132 15,1
P/2013 J2 Макнот 0,656146 6,24634 15,61 15,49553 2,147828 10,8
P/2013 J4 PANSTARRS 0,64613 6,4631 16,43 4,7613 2,2871 14,5
P/2013 N5 PANSTARRS 0,7319 6,801 17,74 23,2425 1,82305 14,7
P/2013 O2 PANSTARRS 0,43894 3,82491 7,48 13,30706 2,1401 13,1
P/2013 R3 Каталина-PANSTARRS 0,27345 3,03293 5,28 0,89893 2,20358 6,4
P/2013 R3-A Каталина-PANSTARRS 0,2733 3,0327 5,28 0,898 2,2038
P/2013 R3-B Каталина-PANSTARRS 0,2733 3,0327 5,28 0,8996 2,2038
P/2013 T1 PANSTARRS 0,6233 5,867 14,21 24,21 2,2105 16,6
P/2013 T2 Шварц 0,52849 3,3926 6,25 9,3521 1,59962 14,4
P/2013 TL117 Маунт Лемон 0,689914 3,60439 6,84 9,36564 1,1176721 16,9
P/2013 W1 PANSTARRS 0,59388 3,4857 6,51 4,69951 1,415614 16,5
P/2013 YG46 Спејсвоч 0,4516 3,3103 6,02 8,217 1,815 10,6
P/2014 A2 Хил 0,64983 5,9248 14,42 24,5135 2,07468 13,4
P/2014 A3 PANSTARRS 0,242 4,6796 10,12 13,6706 3,547 12,5
P/2014 C1 TOTAS 0,446 3,043 5,31 2,6796 1,6857 15,6
P/2014 E1 Ларсон 0,423184 3,71198 7,15 15,97916 2,141133 14,5
P/2014 L2 NEOWISE 0,646763 6,32589 15,91 5,18441 2,234541 8,6
P/2014 M4 PANSTARRS 0,59557 5,8139 14,02 3,34519 2,3513 13,1
P/2014 MG4 Спејсвоч-PANSTARRS 0,259172 5,01227 11,22 9,36876 3,71323 8,5
P/2014 R5 Маунт Лемон-PANSTARRS 0,4128 4,0634 8,19 1,0881 2,3859 13,1
P/2014 U4 PANSTARRS 0,4711 3,4853 6,51 6,4571 1,8434 15,4
P/2014 V1 PANSTARRS 0,4 4 8 23 2,6 13,4
P/2014 W4 PANSTARRS 0,35312 6,5877 16,91 15,2738 4,26150 6,1
P/2015 C1 TOTAS-Гибс 0,56256 6,6126 17,00 13,8774 2,89264 12,8
C/2015 D1 SOHO 0,9943 4,9 11 69,62 0,02832 14,7
P/2015 D6 Маунт Лемон-PANSTARRS 0,3696 7,239 19,48 20,1839 4,5637 11,0
P/2015 F1 PANSTARRS 0,27825 3,52142 6,61 2,80440 2,54160 12,2
P/2015 J3 NEOWISE 0,55404 3,3503 6,13 8,1252 3,3503 15,9
P/2015 K5 PANSTARRS 0,5540 6,694 17,32 39,987 2,9861 13,7
P/2015 M2 PANSTARRS 0,17896 7,2017 19,33 3,9741 5,9128 8,2
P/2015 P4 PANSTARRS 0,58424 6,0736 14,97 8,71375 2,52516 6,5
P/2015 PD229 Камерон-ISON 0,32673 7,1768 19,23 2,02687 4,83188 11,0
C/2015 Q1 Скоти 0,489227 3,42951 6,35 22,64933 1,751699 12,7
C/2015 R1 PANSTARRS 0,63286 5,8982 14,32 22,6683 2,16545 13,4
P/2015 R2 PANSTARRS 0,440 4,36 9,1 14,8 2,44 15,8
P/2015 T3 PANSTARRS 0,43 3,9 7,7 12,2 2,21 15,0
P/2015 TO19 Маунт Лемон-PANSTARRS 0,35898 4,5638 9,75 6,4999 2,92547 6,6
P/2015 TP200 LINEAR 0,53621 7,2993 19,72 8,77231 3,38531 13,9
P/2015 W2 Каталина 0,63411 7,3200 19,80 11,6113 2,67834 13,7
P/2015 X1 PANSTARRS 0,42039 3,6292 6,91 12,1622 2,10355 16,3
P/2015 X3 PANSTARRS 0,4382 5,024 11,26 24,38 2,822 14,5
P/2015 X6 PANSTARRS 0,1700 2,756 4,57 4,5583 2,2873 16,1
P/2016 A2 Кристенсен 0,274 4,75 10,34 26,8 3,45 12,1
P/2016 A7 PANSTARRS 0,56662 5,0225 11,26 16,6374 2,17665 7,3
P/2016 BA14 PANSTARRS 0,66617928 3,0215769 5,25 18,918089 1,00866495 20,8
P/2016 G1 PANSTARRS 0,21003 2,58322 4,15 10,9685 2,04068 14,7
P/2016 J1-A PANSTARRS 0,228265 3,17209 5,65 14,33019 2,44801 16,5
P/2016 J1-B PANSTARRS 0,228231 3,17201 5,65 14,3312 2,44806 16,8
P/2016 J3 STEREO 0,8803526 3,902604 7,71 25,32992 0,467 13,3
P/2016 P1 PANSTARRS 0,294 3,23 5,8 26 2,28 15,5
P/2016 R4 Гибс 0,47506 5,3350 12,32 10,8621 2,80052 13,1
P/2017 B4 PANSTARRS 0,360 4,37 9,1 19,9 2,80 14,6
P/2017 D1 Фулс 0,44033 4,80244 10,52 20,7326 2,688 13,4
P/2017 K3 Гаспаровиќ 0,58125 5,574272 13,16 4,27872 2,3342 14,6
P/2017 R1 PANSTARRS 0,195005 4,1325 8,40 2,57265 3,32669 13,9
P/2017 S5 ATLAS 0,31330 3,172446 5,65 11,8503 2,1784 14,1
P/2017 S8 PANSTARRS 0,393696 2,77621 4,63 29,85994 1,68322 14,8
P/2017 S9 PANSTARRS 0,30457 3,15659 5,61 14,1380 2,19518 16,8
P/2017 TW13 Маунт Лемон 0,7098 7,163 19,17 44,837 2,07878 15
P/2017 U3 PANSTARRS 0,0997 4,936 10,97 15,909 4,444 11,1
P/2018 A4 PANSTARRS 0,7818 10,974 36,35 3,1423 2,395 6,9
P/2018 A5 PANSTARRS 0,5230 5,648 13,42 23,577 2,694 13,9
P/2018 C1 Маунт Лемон-Рид 0,5345 5,577 13,17 5,1350 2,596 13,9
P/2018 H2 PANSTARRS 0,5398 4,405 9,25 7,389 2,027 15,4
P/2018 L1 PANSTARRS 0,4822 3,642 6,95 10,588 1,886 14,6
P/2018 L4 PANSTARRS 0,6598 4,928 10,94 26,619 1,676 8,9
P/2018 L5 Леонард 0,363355 3,61815 6,88 2,209 2,3035 6,8
P/2018 P3 PANSTARRS 0,4168 3,01577 5,24 8,91257 1,759 17,8
P/2018 P4 PANSTARRS 0,449 6,656 17,17 23,108 3,6664 12,1
C/2018 P5 PANSTARRS 0,6405 12,72968 45,42 7,2568 4,576 6,5
P/2018 V5 Трухиљо-Шепард 0,475 8,961 26,83 10,58 4,71 8,5
P/2018 VN2 Леонард 0,479 4,0639 8,19 18,147 2,1172 16,4
P/2018 Y2 Африкано 0,4791 7,4765 20,44 11,687 3,8946 11
P/2019 A1 PANSTARRS 0,5689 5,1307 11,62 13,744 2,2117 13,7
P/2019 A2 ATLAS 0,3820 5,7331 13,73 14,856 3,543 10,8
P/2019 A3 PANSTARRS 0,2648 3,1471 5,58 15,366 2,3134 14,9
P/2019 A4 PANSTARRS 0,0896 2,6135 4,23 13,3190 2,3794 15,4
P/2019 A6 Маунт Лемон - PANSTARRS 0,6392 5,3725 12,45 33,2283 1,9385 14,5
P/2019 A7 PANSTARRS 0,1608 3,1884 5,69 17,7725 2,6759 13,2
P/2019 A8 PANSTARRS 0,4387 3,3544 6,14 2,9667 1,8828 13,6
P/2019 B2 Грелер 0,3729 3,8534 7,56 16,8287 2,4165 6,6
P/2019 F2 ATLAS 0,8651 16,5508 67,33 19,1874 2,2328 6,2
P/2019 GG21 PANSTARRS 0,4720 7,4553 20,36 6,0898 3,9365 15,0
P/2019 M2 0,648 3,0198 5,25 12,2722 1,063 21,2
P/2019 S2 PANSTARRS 0,20668 4,7335 10,30 10,473 3,7552 13,1
P/2019 S3 PANSTARRS 0,4706 3,413 6,31 8,692 1,8067 17,9
P/2019 T6 PANSTARRS 0,6235 5,454 12,74 18,7574 2,0534 15,7
P/2019 U4 PANSTARRS 0,475 3,5194 6,60 11,6916 1,847 18,6

Поврзано[уреди | уреди извор]

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. 1,0 1,1 „Cometary Designation System“. Minor Planet Center. Посетено на 3 јули 2011.
  2. „MPEC 2018-H54 : 2. A/ Objects“. Minor Planet Center. 20 април 2018. Посетено на 12 август 2018.
  3. Comet names and designations

Надворешни врски[уреди | уреди извор]