Прејди на содржината

Откуп

Од Википедија — слободната енциклопедија

Откуп е понуда на имател кој поседува архивски материјал со парична сума.

Имателот може да го понуди за откуп архивскиот материјал што го поседува, а понудениот материјал за откуп го проценува Комисија за откуп на архивски материјал. Комисијата изготвува записник за откуп со опис на видот, содржината, годините и цената за секој документ. Записникот се изготвува во три примероци, од кои два за Архивот и еден за лицето од кое се откупени документите.