Основни средства

Од Википедија — слободната енциклопедија

Основни средства — познати како материјални средства или имот, постројки и опрема, се термин кој се користи при сметководство за средства и имот што не може лесно да се претвори во пари. Ова може да се спореди со тековни средства како што се пари или банкарски сметки, кои се опишани како ликвидни средства. Во повеќето случаи, само материјалните средства се нарекуваат фиксирани.

Меѓународниот сметководствен стандард 16 (МСС 16) ги дефинира фиксните средства како средства чија идна економска корист е веројатно да се влезе во ентитетот чијшто трошок може да се измери веродостојно. Основните средства припаѓаат на еден од два вида: „бескорисни средства“ - средства кои се купени со законско право на сопственост и користени и „закупни средства“ - средства што ги користи сопственикот без законско право за одреден временски период.