Општествена сопственост

Од Википедија — слободната енциклопедија

Јавна сопственост е сопственост, достапна за употреба на јавноста. Спаѓа во рамките на државна сопственост. Терминот може да се користи било за да се опише употребата на даден имот, или пак да се опише карактерот на сопственоста (колективна сопственост од страна на населението на државата). Овој тип на сопственост е спротивен на приватната сопственост, т.е сопственост на физичко лице кое ги застапува финансиските интереси на некој ентитет, како што се корпорациите.

Државна сопственост , што исто така се нарекува јавна сопственост,владина сопственост илидржавен имот, се имотни интереси кои се во рацете на државата, а не поединци или заедници.