Облици на листови

Од Википедија — слободната енциклопедија
Табела со илустрација на поимите за морфологија на листовите
Срцевиден лист
Елиптичен лист
Триаголен лист

Во ботаниката се користат следниве поими за опис на обликот на еден лист:

 • Акикуларен: иглест
 • Акуминатен: се зашилува во долг врв
 • Бипинатен (bipinnata): и ливчињата се пинатни
 • Бубрежен: бубреговиден
 • Венче: кружно околу дршката
 • Делтоиден: триаголен, дршката од страна
 • Дигитатен (digitata): со прстовидни лобули
 • Дланковиден (palmata): со многу лобули
 • Елиптичен (elliptica): овален, со мал или без врв
 • Копјест (hastata): заострен со бодликава основа
 • Кордатен (cordata): срцевиден, дршката во отсекот
 • Кунеарен: клинест со остра основа
 • Ланцеолатен (lanceolata): Долг, поширок по средината
 • Линеарен: Долг и многу тенок
 • Лобатен (lobata): Со неколку врва
 • Мачест (ensiformis): Долг, тесен, зашилен
 • Наизменичен (alternifolia): наизменични листчиња
 • Обкордатен: срцевиден, дршката на врвот
 • Облансеолатен (oblanceolata): Врвот поширок од основата
 • Обоватен: солзовиден, дршката на врвот
 • Овален (ovata): јајцевиден, со врв
 • Округол (rotundifolia): кружен
 • Орбикуларен: округол
 • Пелтатен (peltata): Заоблен, дршката под листот
 • Перфолијатен (perfoliata): Дршката низ листовите
 • Пинатен (pinnata): два реда листчиња
  • непарно пинатен : пинатен со завршено листче
  • парно пинатен : пинатен без завршно листче
 • Пинатисектален (pinnatifida): засечен, но не до жилата
 • Розетен: листчиња во густи престени
 • Ромбоиден (rhomboidalis): баклавивиден
 • Сагитарен: како врв од копје
 • Спатуларен (spathulata): лажицовиден
 • Спротивен (oppositifolia): со спротивни листчиња
 • Субулатен: вретенест врв, шиловиден
 • Трипинатен (tripinnata): секое ливче поделено на три
 • Трифолијатен, тернатен (trifoliata): со три листчиња
 • Унифолијатен: со само еден лист
 • Фалкатен: срповиден
 • Флабелатен: ладаловиден
 • Хастатен: како врв од копје, со остри лобули при основата