ОУ „Кирил и Методиј“ - Тетово

Од Википедија — слободната енциклопедија
Кирил и Методиј

OU Kiril i Metodij - Tetovo.jpg
Место
Општина: Тетово
Нас. место: Тетово
Местоположба
Основни информации
Контактни информации

Кирил и Методиј — општинско основно училиште основано во 1988 година од Општина Тетово како училиште каде што учениците ќе ce здобијат co основнo образование на два јазика: македонски и албански јазик. ОУ „Кирил и Методиј“ е централно училиште, во склоп на која е и периферното училиште во цело Фалише.

ОУ „Кирил и Методиј“ се наоѓа во триаголникот на улиците „Благоја Тоска“, „Видое Смилевски-Бато“ и „Илинденска“, дел од градот Тетово на територијата на месната заедница „Тетекс“. Месната заедница „Тетекс“ е со мултиетнички состав: Албанци, Македонци, роми и други.

Вкупниот број на учениците достигнува 840 ученици во 35 паралелки, од кои 27 на албански и 8 на македонски јазик.Училиштето работи во две смени. Училиштетo брои вкупно 69 работници од кои 56 наставници, 3 администратори (директор, педагог и секретар) и 10 текнички персонал.