Нота

Од Википедија — слободната енциклопедија
C dur

Нота – графички запис за бележење на тон во музиката.[1] Се црта на петолиние (на сликата е прикажан запис во Це-дур) каде позицијата во однос на системот ја означува нејзината висина (честота), а графичкиот изглед го означува траењето (цела нота, половина, четвртина, осмина или некое друго траење). Нотата може да означуа и нотен запис на некое одредено музичко дело.

Name прима   секунда   терца кварта   квинта   секста   септима
Природни C   D   E F   G   A   H
Повишени (симбол)   C♯   D♯     F♯   G♯   A♯  
Снижени (симбол)   D♭   E♭     G♭   A♭   B  
Повишени (текст)   Cis   Dis     Fis   Gis   Ais  
Снижени (текст)   Des   Es     Ges   As   B  
Франц./итал. Do   Re   Mi Fa   Sol   La   Si
Варијанти Ut   -   - -   So   -   Ti
Англиски C   D   E F   G   A   B
Честота [Hz] 262 277 294 311 330 349 370 392 415 440 469 495
Нота Пауза Име
Whole note.gif Whole rest.svg цела нота, 1
Half note.gif Half rest.svg половина, 12
Quarter note.gif Quarter rest.gif четвртина, 14
8thNote.svg Eighth rest.svg осмина, 18
Sixteenth note.gif Sixteenth rest.gif шеснаесеттина, 116
32nd note.svg 32nd rest.svg триесетвторина, 132
64th note.svg 64th rest.svg шеесетчетвртина, 164
Quintuple-croche tête en bas.svg 128th rest.svg стодваесетосмина, 1128

Поврзано[уреди | уреди извор]

Наводи[уреди | уреди извор]