Никлас Луман

Од Википедија — слободната енциклопедија

Никлас Луман ( 8 декември 1927 - 6 ноември 1998 ) бил германски социолог, експерт за администрација, теоретичар за социјален систем и еден од најистакнатите современи мислители на социолошката теорија на системот.[1]

Работи[уреди | уреди извор]

Луман пишува плодно, автир е на повеќе од 70 книги и речиси 400 научни статии објавени на различни теми, вклучувајќи право, економија, политика, уметност, религија, екологија, медиуми и љубов. Иако неговите теории допрва треба да дадат значителна проценка во американската социологија, неговата теорија во моментов е добро позната и популарна во германската социологија,[2] и е доста интензивно примена во Јапонија и Источна Европа, вклучувајќи ја и Русија . Неговиот релативно низок профил во остатокот од светот делумно се должи на фактот дека преведувањето на неговото дело е тешка задача, бидејќи неговото пишување е предизвик дури и за германските читатели, вклучувајќи и многу социолози.[3]

Голем дел од делото на Луман директно се занимава со работењето на правниот систем. Неговата теорија на автопоетичкиот закон се смета за еден од највлијателните придонеси за социологијата на правото и социо-правни истражувања.[4]

Теорија на системот[уреди | уреди извор]

Суштински елемент на теоријата на Луман е комуникацијата .[5] Социјалните системи се системи за комуникација и општеството е токму општествениот систем во кој е најдобро да се чита унификацијата во комуникацијата. Поаѓајќи од фактот дека општествените системи вклучуваат целосна комуникација, денешното друштво може да се нарече друштво општество. Системот е определен од границата помеѓу него и околината која го одделува од бескрајно копмплексен, колоквијално кажано, хаотичен екстериер. Затоа, внатрешноста на системот е редуцирана зона : комуникацијата што се појавува во внатрешноста на системот се заснова на селектирање исклучително ограничување на вкупниот износ на информации што доаѓаат однадвор. Затоа, овој процес се нарекува "редукција на комплекности". Критериум за избирање и обработка на информации е значењето (на германски -). Социјалните системи, психолошки и лично, функционираат преку обработка на значења.

Публикации[уреди | уреди извор]

Лутман напиша значителен број книги и статии.

 • 1963: (with Franz Becker): Verwaltungsfehler und Vertrauensschutz: Möglichkeiten gesetzlicher Regelung der Rücknehmbarkeit von Verwaltungsakten, Berlin: Duncker & Humblot
 • 1964: Funktionen und Folgen formaler Organisation, Berlin: Duncker & Humblot
 • 1965: Öffentlich-rechtliche Entschädigung rechtspolitisch betrachtet, Berlin: Duncker & Humblot
 • 1965: Grundrechte als Institution: Ein Beitrag zur politischen Soziologie, Berlin: Duncker & Humblot
 • 1966: Recht und Automation in der öffentlichen Verwaltung: Eine verwaltungswissenschaftliche Untersuchung, Berlin: Duncker & Humblot
 • 1966: Theorie der Verwaltungswissenschaft: Bestandsaufnahme und Entwurf, Köln-Berlin
 • 1968: Vertrauen: Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität, Stuttgart: Enke
  (English translation: Trust and Power, Chichester: Wiley, 1979.)
 • 1968: Zweckbegriff und Systemrationalität: Über die Funktion von Zwecken in sozialen Systemen, Tübingen: J.C.B. Mohr, Paul Siebeck
 • 1969: Legitimation durch Verfahren, Neuwied/Berlin: Luchterhand
 • 1970: Soziologische Aufklärung: Aufsätze zur Theorie sozialer Systeme, Köln/Opladen: Westdeutscher Verlag
  (English translation of some of the articles:
  The Differentiation of Society, New York: Columbia University Press, 1982)
 • 1971 (with Jürgen Habermas): Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie - Was leistet die Systemforschung? Frankfurt: Suhrkamp
 • 1971: Politische Planung: Aufsätze zur Soziologie von Politik und Verwaltung, Opladen: Westdeutscher Verlag
 • 1972: Rechtssoziologie, 2 volumes, Reinbek: Rowohlt
  (English translation: A Sociological Theory of Law, London: Routledge, 1985)
 • 1973: (with Renate Mayntz): Personal im öffentlichen Dienst: Eintritt und Karrieren, Baden-Baden: Nomos
 • 1974: Rechtssystem und Rechtsdogmatik, Stuttgart: Kohlhammer
 • 1975: Macht, Stuttgart: Enke
  (English translation: Trust and Power, Chichester: Wiley, 1979.)
 • 1975: Soziologische Aufklärung 2: Aufsätze zur Theorie der Gesellschaft, Opladen: Westdeutscher Verlag. Никлас Луман
  (English translation of some of the articles:
  The Differentiation of Society, New York: Columbia University Press, 1982)
 • 1977: Funktion der Religion, Frankfurt: Suhrkamp
  (English translation of pp. 72–181: Religious Dogmatics and the Evolution of Societies, New York/Toronto: Edwin Mellen Press)
 • 1978: Organisation und Entscheidung (= Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften, Vorträge G 232), Opladen: Westdeutscher Verlag
 • 1979 (with Karl Eberhard Schorr): Reflexionsprobleme im Erziehungssystem, Stuttgart: Klett-Cotta
 • 1980: Gesellschaftsstruktur und Semantik: Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft I, Frankfurt: Suhrkamp
 • 1981: Politische Theorie im Wohlfahrtsstaat, München: Olzog
  (English translation with essays from Soziologische Aufklärung 4: Political Theory in the Welfare State, Berlin: de Gruyter, 1990)
 • 1981: Gesellschaftsstruktur und Semantik: Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft II, Frankfurt: Suhrkamp
 • 1981: Ausdifferenzierung des Rechts: Beiträge zur Rechtssoziologie und Rechtstheorie, Frankfurt: Suhrkamp
 • 1981: Soziologische Aufklärung 3: Soziales System, Gesellschaft, Organisation, Opladen: Westdeutscher Verlag
 • 1982: Liebe als Passion: Zur Codierung von Intimität, Frankfurt: Suhrkamp
  (English translation: Love as Passion: The Codification of Intimacy, Cambridge: Polity Press. Никлас Луман)
 • 1984: Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie, Frankfurt: Suhrkamp
  (English translation: Social Systems, Stanford: Stanford University Press, 1995)
 • 1985: Kann die moderne Gesellschaft sich auf ökologische Gefährdungen einstellen? (= Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften, Vorträge G 278), Opladen: Westdeutscher Verlag
 • 1986: Die soziologische Beobachtung des Rechts, Frankfurt: Metzner
 • 1986: Ökologische Kommunikation: Kann die moderne Gesellschaft sich auf ökologische Gefährdungen einstellen? Opladen: Westdeutscher Verlag
  (English translation: Ecological communication, Cambridge: Polity Press, 1989)
 • 1987: Soziologische Aufklärung 4: Beiträge zur funktionalen Differenzierung der Gesellschaft, Opladen: Westdeutscher Verlag
 • 1987 (edited by Dirk Baecker and Georg Stanitzek): Archimedes und wir: Interviews, Berlin: Merve
 • 1988: Die Wirtschaft der Gesellschaft, Frankfurt: Suhrkamp
 • 1988: Erkenntnis als Konstruktion, Bern: Benteli
 • 1989: Gesellschaftsstruktur und Semantik: Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft 3, Frankfurt: Suhrkamp
 • 1989 (with Peter Fuchs): Reden und Schweigen, Frankfurt: Suhrkamp
  (partial English translation: "Speaking and Silence", New German Critique 61 (1994), pp. 25–37)
 • 1990: Risiko und Gefahr (= Aulavorträge 48), St. Gallen
 • 1990: Paradigm lost: Über die ethische Reflexion der Moral, Frankfurt: Suhrkamp
  (partial English translation: "Paradigm Lost: On the Ethical Reflection of Morality: Speech on the Occasion of the Award of the Hegel Prize 1988", Thesis Eleven 29 (1991), pp. 82–94)
 • 1990: Essays on Self-Reference, New York: Columbia University Press
 • 1990: Soziologische Aufklärung 5: Konstruktivistische Perspektiven, Opladen: Westdeutscher Verlag
 • 1990: Die Wissenschaft der Gesellschaft, Frankfurt: Suhrkamp
  (English translation of chapter 10: "The Modernity of Science", New German Critique 61 (1994), pp. 9–23)
 • 1991: Soziologie des Risikos, Berlin: de Gruyter
  (English translation: Risk: A Sociological Theory, Berlin: de Gruyter)
 • 1992 (with Raffaele De Giorgi): Teoria della società, Milano: Franco Angeli
 • 1992: Beobachtungen der Moderne, Opladen: Westdeutscher Verlag
 • 1992 (edited by André Kieserling): Universität als Milieu, Bielefeld: Haux
 • 1993: Gibt es in unserer Gesellschaft noch unverzichtbare Normen?, Heidelberg: C.F. Müller
 • 1993: Das Recht der Gesellschaft, Frankfurt: Suhrkamp
  (English translation: Law as a Social System, Oxford: Oxford University Press. Никлас Луман)
 • 1994: Die Ausdifferenzierung des Kunstsystems, Bern: Benteli
 • 1995: Die Realität der Massenmedien (= Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften, Vorträge G 333), Opladen second, extended edition 1996.)
  (English translation: The Reality of the Mass Media, Stanford: Stanford University Press. Никлас Луман)
 • 1995: Soziologische Aufklärung 6: Die Soziologie und der Mensch, Opladen: Westdeutscher Verlag
 • 1995: Gesellschaftsstruktur und Semantik: Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft 4, Frankfurt: Suhrkamp
 • 1995: Die Kunst der Gesellschaft, Frankfurt: Suhrkamp
  (English translation: Art as a Social System, Stanford: Stanford University Press, 2000.)
 • 1996: Die neuzeitlichen Wissenschaften und die Phänomenologie, Wien: Picus
 • 1996 (edited by Kai-Uwe Hellmann: Protest: Systemtheorie und soziale Bewegungen, Frankfurt: Suhrkamp
 • 1996: Modern Society Shocked by its Risks (= University of Hong Kong, Department of Sociology Occasional Papers 17), Hong Kong, available via HKU Scholars HUB
 • 1997: Die Gesellschaft der Gesellschaft, Frankfurt: Suhrkamp
  (English translation: Theory of Society, Stanford: Stanford University Press)
 • 1998: Die Politik der Gesellschaft, Frankfurt: Suhrkamp (Herausgegeben von André Kieserling, 2000)
 • 1998: Die Religion der Gesellschaft, Frankfurt: Suhrkamp (Herausgegeben von André Kieserling, 2000)
 • 1998: Das Erziehungssystem der Gesellschaft, Frankfurt: Suhrkamp (Herausgegeben von Dieter Lenzen, 2002)
 • 2006, "System as Difference". Organization, Volume 13 (1) (January 2006), pp. 37–57

Наводи[уреди | уреди извор]

 1. Bechmann and Stehr, 'The Legacy of Niklas Luhmann' Society (2002).
 2. Roth, S. (2011) Les deux angleterres et le continent. Anglophone sociology as the guardian of Old European semantics, Journal of Sociocybernetics, Vol. 9, No. 1-2, available for download at SSRN
 3. p. xxvii Social Systems 1995
 4. Luhmann, N, A Sociological Theory of Law (1985) and Law As a Social System, translated by Klaus A. Ziegert (Oxford University Press, 2003)
 5. Niklas Luhmann (1975), "Systemtheorie, Evolutionstheorie und Kommunikationstheorie", in: Soziologische Gids 22 3. pp. 154–168