Национална класификација на културното наследство/Движно

Од Википедија — слободната енциклопедија

2.1 Археолошки предмети[уреди | уреди извор]

2.1.1 Праисториски предмети[уреди | уреди извор]

2.1.1.1 Керамички предмети[уреди | уреди извор]

2.1.1.1.1 Кујнски сад
2.1.1.1.1.1 црпалка
2.1.1.1.1.2 цедалка
2.1.1.1.1.3 капак
2.1.1.1.1.4 соларник
2.1.1.1.1.5 лонец
2.1.1.1.1.6 грне
2.1.1.1.1.7 тава
2.1.1.1.1.8 затворач
2.1.1.1.2 Сад за течност
2.1.1.1.2.1 амфора
2.1.1.1.2.2 топчест сад
2.1.1.1.2.3 бокал
2.1.1.1.2.4 олпа
2.1.1.1.2.5 кратер
2.1.1.1.2.6 хидрија
2.1.1.1.2.7 гутус
2.1.1.1.3 Сад за пиење
2.1.1.1.3.1 пехар
2.1.1.1.3.2 шолја
2.1.1.1.3.3 чаша
2.1.1.1.3.4 котон
2.1.1.1.3.5 скифос
2.1.1.1.4 Трпезен сад
2.1.1.1.4.1 чинија длабока
2.1.1.1.4.2 паница
2.1.1.1.5 Сад за зачин
2.1.1.1.5.1 минијатурен цилиндричен сад со 2 држалки
2.1.1.1.5.2 минијатурен цилиндричен сад со 4 држалки
2.1.1.1.5.3 минијатурен заоблен сад со 2 држалки
2.1.1.1.5.4 минијатурен гутус
2.1.1.1.6 Сад за складирање
2.1.1.1.6.1 питос
2.1.1.1.6.2 врчва
2.1.1.1.7 Култен сад
2.1.1.1.7.1 жртвеник - отворен модел на куќа
2.1.1.1.7.2 жртвеник – затворен модел на куќа
2.1.1.1.7.3 жртвеник со рамен реципиент
2.1.1.1.7.4 жртвеник со 3 нозе
2.1.1.1.7.5 жртвеник со 4 нозе
2.1.1.1.7.6 минијатурен жртвеник
2.1.1.1.7.7 антропоморфен жртвеник
2.1.1.1.7.8 зооморфен жртвеник
2.1.1.1.7.9 жртвеник - ритон
2.1.1.1.7.10 сад за либација – ритон
2.1.1.1.7.11 урна - амфора
2.1.1.1.7.12 урна - кратер
2.1.1.1.7.13 урна – тип „вилла нонва”
2.1.1.1.8 Култен предмет
2.1.1.1.8.1 антропоморфни фигурини
2.1.1.1.8.2 антропоморфен цилиндар
2.1.1.1.8.3 зооморфни фигурини
2.1.1.1.9 Магиски предмет
2.1.1.1.9.1 печат (пинтадера)
2.1.1.1.9.2 амулет
2.1.1.1.9.3 антропоморфен амулет
2.1.1.1.9.4 амулет во форма ма рамнокрак крст
2.1.1.1.9.5 кружна амајлија
2.1.1.1.10 Ритуален предмет
2.1.1.1.10.1 антропоморфен
2.1.1.1.10.2 зооморфен
2.1.1.1.10.3 орнитолошки
2.1.1.1.10.4 капак
2.1.1.1.11 Накит
2.1.1.1.11.1 елипсовидно монисто
2.1.1.1.11.2 купесто монисто
2.1.1.1.11.3 топчесто монисто
2.1.1.1.11.4 монисто во облик на зрно жито
2.1.1.1.12. Детска играчка
2.1.1.1.12.1 дискоидна плочка
2.1.1.1.12.2 тркало
2.1.1.1.13 Орудие
2.1.1.1.13.1 бубрежест тег
2.1.1.1.13.2 чунест тег
2.1.1.1.13.3 конусен тег
2.1.1.1.13.4 купест тег
2.1.1.1.13.5 пирамидален тег
2.1.1.1.13.6 тег во форма на макара
2.1.1.1.13.7 тег во форма на корпа
2.1.1.1.13.8 пршлен сплескан
2.1.1.1.13.9 пршлен биконусен
2.1.1.1.13.10 пршлен конусен
2.1.1.1.14 Оружје
2.1.1.1.14.1 куглички за праќа во форма на топче
2.1.1.1.14.2 куглички за праќа во форма на јајце
2.1.1.1.15 Фрагмент од керамички садови
2.1.1.1.15.1 фрагмент украсен со прсти
2.1.1.1.15.2 фрагмент украсен со пластични налепки
2.1.1.1.15.3 фрагмент украсен со алатки
2.1.1.1.15.4 фрагмент украсен со техника на сликање
2.1.1.1.15.5 фрагмент според формата на венецот
2.1.1.1.15.6 фрагмент според формата на дното
2.1.1.1.15.7 фрагмент според формата на држалката
2.1.1.1.15.8 фрагмент според карактерот на апликацијата

2.1.1.2 Предмети од коска[уреди | уреди извор]

2.1.1.2.1 Орудие
2.1.1.2.1.1 шило
2.1.1.2.1.2 сврдло
2.1.1.2.1.3 длето
2.1.1.2.1.4 стругалка
2.1.1.2.1.5 спатула
2.1.1.2.1.6 харпун
2.1.1.2.1.7 игла
2.1.1.2.1.8 пробоец
2.1.1.2.1.9 јадица
2.1.1.2.1.10 гладилица
2.1.1.2.2 Оружје
2.1.1.2.2.1 бодеж
2.1.1.2.2.2 проектил
2.1.1.2.2.3 секира
2.1.1.2.3 Накит од коска
2.1.1.2.3.1 приврзок
2.1.1.2.3.2 украсна игла
2.1.1.2.3.3 прстен
2.1.1.2.3.4 петлица
2.1.1.2.3.5 копец за каиш/тока
2.1.1.2.3.6 перла
2.1.1.2.3.7 амајлија од животински заб

2.1.1.3 Предмети од рог[уреди | уреди извор]

2.1.1.3.1 Орудие
2.1.1.3.1.1 игла за ткаење
2.1.1.3.1.2 пробоец
2.1.1.3.1.3 дикел/казма
2.1.1.3.1.4 длето
2.1.1.3.1.5 мотика
2.1.1.3.1.6 садилка
2.1.1.3.1.7 спатула
2.1.1.3.1.8 лажиче
2.1.1.3.1.9 харпун
2.1.1.3.1.10 јадица
2.1.1.3.1.11 игла
2.1.1.3.1.12 стап
2.1.1.3.2 Оружје
2.1.1.3.2.1 бодеж
2.1.1.3.2.2 секира
2.1.1.3.2.3 толчник
2.1.1.3.2.4 стрела
2.1.1.3.2.5 стап
2.1.1.3.3 Накит
2.1.1.3.3.1 украсна игла
2.1.1.3.3.2 цилиндар

2.1.1.4 Предмети од камен[уреди | уреди извор]

2.1.1.4.1 Отсечен камен предмет
2.1.1.4.1.1 секач
2.1.1.4.1.2 стругач
2.1.1.4.1.3 стругалка
2.1.1.4.1.4 јадро
2.1.1.4.1.5 пила
2.1.1.4.1.6 сврдло
2.1.1.4.1.7 друго
2.1.1.4.2 Предмет од мазен камен
2.1.1.4.2.1 секира
2.1.1.4.2.2 секира чекан
2.1.1.4.2.3 чекан
2.1.1.4.2.4 длето
2.1.1.4.2.5 брус
2.1.1.4.2.6 точило
2.1.1.4.2.7 мотика
2.1.1.4.2.8 дикел/казма
2.1.1.4.2.9 кугличка за крунење зрнеста храна
2.1.1.4.2.10 тег
2.1.1.4.2.11 рачна мелница
2.1.1.4.2.12 друго
2.1.1.4.3 Оружје
2.1.1.4.3.1 секира
2.1.1.4.3.2 перкутер
2.1.1.4.3.3 стрела
2.1.1.4.3.4 нож
2.1.1.4.4 Накит
2.1.1.4.4.1 амулет
2.1.1.4.4.2 бисер

2.1.1.5 Метални предмети[уреди | уреди извор]

2.1.1.5.1 Украсен накит
2.1.1.5.1.1 ѓердан
2.1.1.5.1.2 прстен
2.1.1.5.1.3 торквест
2.1.1.5.1.4 белегзија
2.1.1.5.1.5 салталеон
2.1.1.5.1.6 обетка
2.1.1.5.2 Утилитарен накит
2.1.1.5.2.1 лачна фибула
2.1.1.5.2.2 наочареста фибула
2.1.1.5.2.3 игла за коса
2.1.1.5.2.4 брош/копча
2.1.1.5.2.5 тока
2.1.1.5.2.6 фалера/пафта
2.1.1.5.2.7 двојна игла
2.1.1.5.2.8 копче
2.1.1.5.2.9 алка
2.1.1.5.3 Култен накит
2.1.1.5.3.1 садче со капак
2.1.1.5.3.2 минијатурно садче/бокал
2.1.1.5.3.3 ажурирана топка
2.1.1.5.3.4 приврзок
2.1.1.5.3.5 бобец
2.1.1.5.3.6 гроздовиден приврзок
2.1.1.5.3.7 консекративен рог
2.1.1.5.3.8 висулец
2.1.1.5.3.9 лабрис
2.1.1.5.4 Тоалетен прибор
2.1.1.5.4.1 брич
2.1.1.5.4.2 камен острач
2.1.1.5.4.3 пинцета
2.1.1.5.4.4 чешел
2.1.1.5.5 Оружје
2.1.1.5.5.1 меч
2.1.1.5.5.2 бодеж
2.1.1.5.5.3 двојна секира
2.1.1.5.5.4 шлем
2.1.1.5.5.5 стрела

2.1.1.6 Збирки на праисториски предмети[уреди | уреди извор]

2.1.1.6.1 Општа збирка на праисториски предмети
2.1.1.6.2 Специјализирана збирка на праисториски предмети

2.1.2 Предмети од античкиот период[уреди | уреди извор]

2.1.2.1 Архитектонска декоративна пластика[уреди | уреди извор]

2.1.2.1.1 Столб
2.1.2.1.1.1 мазен
2.1.2.1.1.2 канелиран (ребрест)
2.1.2.1.1.3 тордиран
2.1.2.1.1.4 многуаголен
2.1.2.1.1.5 каријатида
2.1.2.1.1.6 пиластер
2.1.2.1.2 База
2.1.2.1.2.1 дорска
2.1.2.1.2.2 јонска
2.1.2.1.2.3 кубична
2.1.2.1.2.4 осумаголна
2.1.2.1.2.5 полукружна
2.1.2.1.3 Капител
2.1.2.1.3.1 дорски
2.1.2.1.3.2 јонски
2.1.2.1.3.3 коринтски
2.1.2.1.3.4 комбиниран
2.1.2.1.3.5 импост
2.1.2.1.3.6 фигурален
2.1.2.1.3.7 тордиран
2.1.2.1.3.8 кубичен
2.1.2.1.3.9 псевдо капител
2.1.2.1.3.10 корпа
2.1.2.1.4 Монолитен столб (база и капител)
2.1.2.1.5 Мено
2.1.2.1.5.1 база
2.1.2.1.5.2 столб
2.1.2.1.5.3 капител
2.1.2.1.5.4 монолитно мено
2.1.2.1.6 Фрагмент од арка
2.1.2.1.7 Фрагмент од архитрав
2.1.2.1.8 Акротерија
2.1.2.1.9 Фрагмент од фриз
2.1.2.1.10 Фрагмент од корниз/венец/киматион
2.1.2.1.11 Фрагмент од стреа/геизон
2.1.2.1.12 Фрагмент од тимпанон
2.1.2.1.13 Фрагмент од олук/сима
2.1.2.1.14 Украсни покровни и ѕидни елементи
2.1.2.1.15 Конзола
2.1.2.1.16 Оплатна плоча
2.1.2.1.16.1 ѕидна
2.1.2.1.16.2 подна
2.1.2.1.16.3 таванска
2.1.2.1.17 Врата
2.1.2.1.17.1 довратник
2.1.2.1.17.2 надвратник
2.1.2.1.17.3 праг
2.1.2.1.18 Прозорска рамка
2.1.2.1.19 Транзена
2.1.2.1.20 Парапет
2.1.2.1.21 Трон
2.1.2.1.22 Друга архитектонска декоративна пластика

2.1.2.2 Утилитарни камени предмети[уреди | уреди извор]

2.1.2.2.1 Аван
2.1.2.2.2 Мелница
2.1.2.2.3 Острило
2.1.2.2.4 Толчник
2.1.2.2.5 Калап
2.1.2.2.6 Сполија
2.1.2.2.7 Други утилитарни камени предмети

2.1.2.3 Уметнички творби[уреди | уреди извор]

2.1.2.3.1 Скулптура од камен
2.1.2.3.1.1 фигура
2.1.2.3.1.2 фигурална група
2.1.2.3.1.3 биста
2.1.2.3.1.4 торзо
2.1.2.3.1.5 статуета
2.1.2.3.2 Релјефен предмет
2.1.2.3.4 Фрагмент од поден мозаик
2.1.2.3.5 Фрагмент од ѕиден мозаик
2.1.2.3.6 Фрагмент од ѕидно сликарство
2.1.2.3.7 Други уметнички творби

2.1.2.4 Градежна керамика[уреди | уреди извор]

2.1.2.4.1 Тула
2.1.2.4.1.1 кружна тула
2.1.2.4.1.2 квадратна тула
2.1.2.4.1.3 бипедал
2.1.2.4.1.4 шуплива правоаголна тула
2.1.2.4.1.5 тула со држалка
2.1.2.4.1.6 забеста правоаголна тула
2.1.2.4.1.7 шестаголна плочка
2.1.2.4.1.8 тула со клинест пресек
2.1.2.4.1.9 лидиска тула
2.1.2.4.1.10 тетрадорон тула
2.1.2.4.2 Имбрекс
2.1.2.4.3 Тегула
2.1.2.4.3.1 коринтска
2.1.2.4.3.2 лаконска
2.1.2.4.3.3 лаконска со кружен отвор
2.1.2.4.3.4 лаконска со правоаголен отвор
2.1.2.4.4 Цилиндрична суспензура
2.1.2.4.4.1 со правоаголен отвор
2.1.2.4.4.2 со вертикален отвор
2.1.2.4.5 Печка за печење на градежна керамика

2.1.2.5 Керамички предмети[уреди | уреди извор]

2.1.2.5.1 Кујнски сад
2.1.2.5.1.1 хитра
2.1.2.5.1.2 лонец
2.1.2.5.1.3 траоник
2.1.2.5.1.4 патера
2.1.2.5.1.5 цедалка
2.1.2.5.1.6 црпалка
2.1.2.5.1.7 сад со две или три држалки
2.1.2.5.1.8 инка
2.1.2.5.1.9 соларник
2.1.2.5.1.10 поклопец
2.1.2.5.1.11 тава
2.1.2.5.1.12 лебес
2.1.2.5.1.13 топкалест сад
2.1.2.5.1.14 тон печат за украсување на колачиња
2.1.2.5.2 Сад за течност
2.1.2.5.2.1 кратер
2.1.2.5.2.2 декантерот
2.1.2.5.2.3 бокал
2.1.2.5.2.4 стомна
2.1.2.5.2.5 хидрија
2.1.2.5.2.6 оинохое
2.1.2.5.2.7 олпе
2.1.2.5.2.8 кана
2.1.2.5.2.9 котон
2.1.2.5.2.10 вазна
2.1.2.5.2.11 гутус
2.1.2.5.2.12 аскос
2.1.2.5.3 Сад за мириси и масла
2.1.2.5.3.1 алабастрон
2.1.2.5.3.2 амфориск
2.1.2.5.3.3 лекит - арибалос
2.1.2.5.3.4 арибалос
2.1.2.5.3.5 унгвентариум
2.1.2.5.3.6 флакон
2.1.2.5.4 Сад за пиење
2.1.2.5.4.1 шоља
2.1.2.5.4.2 купа
2.1.2.5.4.3 чаша
2.1.2.5.4.4 релјефна чаша - мегарска
2.1.2.5.4.5 пехар
2.1.2.5.4.6 скифос
2.1.2.5.4.7 ритон
2.1.2.5.4.8 кантарос
2.1.2.5.4.9 киликс
2.1.2.5.4.10 котон
2.1.2.5.5 Трпезен сад
2.1.2.5.5.1 чинија
2.1.2.5.5.2 паница
2.1.2.5.5.3 грнец
2.1.2.5.5.4 ехинус – паничка
2.1.2.5.5.5 ихтија
2.1.2.5.5.6 патера
2.1.2.5.6 Култен сад
2.1.2.5.6.1 лагинос
2.1.2.5.6.2 фиала
2.1.2.5.6.3 кијатус
2.1.2.5.6.4 урна
2.1.2.5.6.5 урна - грнец
2.1.2.5.7 Сад за лична тоалета
2.1.2.5.7.1 пиксида
2.1.2.5.7.2 лекит
2.1.2.5.7.3 палета
2.1.2.5.8 Складиштен сад
2.1.2.5.8.1 питос
2.1.2.5.8.2 стамнос
2.1.2.5.8.3 пелике
2.1.2.5.8.4 амфора
2.1.2.5.8.5 запушач за амфора
2.1.2.5.9 Средства за керамичко производство
2.1.2.5.9.1 калап за култни предмети
2.1.2.5.9.2 прстен за сушење
2.1.2.5.10 Утилитарна керамика
2.1.2.5.10.1 каса
2.1.2.5.10.2 сад со огниште
2.1.2.5.12.3 тег
2.1.2.5.10.5 пршлен
2.1.2.5.10.7 друга утилитарна керамика
2.1.2.5.11 Тера сигилата

2.1.2.6 Медицинско-фармацевтски и козметички предмети[уреди | уреди извор]

2.1.2.6.1 Скалпел
2.1.2.6.2 Нож за трепанација
2.1.2.6.3 Офталмолошки нож
2.1.2.6.4 Сонда
2.1.2.6.4.1 лажичеста сонда
2.1.2.6.4.2 сонда - игла
2.1.2.6.4.3 сонда шпакла
2.1.2.6.4.4 сонда
2.1.2.6.4.5 двоен инструмент
2.1.2.6.4.6 куки
2.1.2.6.5 Длето
2.1.2.6.6 Игла
2.1.2.6.7 Пинцета
2.1.2.6.8 Лажица
2.1.2.6.9 Ножици
2.1.2.6.10 Кутија за лекови
2.1.2.6.11 Огледало
2.1.2.6.12 Пиксида
2.1.2.6.13 Балсамариум
2.1.2.6.14 Лекит – арибалос
2.1.2.6.15 Капсула
2.1.2.6.16 Стригил
2.1.2.6.17 Толчник
2.1.2.6.18 Печат на очен лекар

2.1.2.7 Стаклени предмети[уреди | уреди извор]

2.1.2.7.1 Сад за држење храна
2.1.2.7.1.1 чинија
2.1.2.7.1.2 чиниче миллефиори
2.1.2.7.1.3 капак
2.1.2.7.1.4 ваган
2.1.2.7.2 Сад за носење и излевање на течност
2.1.2.7.2.1 шише
2.1.2.7.2.2 врчва
2.1.2.7.2.3 оинохое
2.1.2.7.2.4 стомна
2.1.2.7.3 Сад за пиење
2.1.2.7.3.1 чаша
2.1.2.7.3.2 пехар
2.1.2.7.3.3 лотос пехар
2.1.2.7.3.4 шолја
2.1.2.7.3.5 модиолус (модиолус)
2.1.2.7.4 Тоалетен сад за козметички, фармацевтски и медицински препарати
2.1.2.7.4.1 алабастрон
2.1.2.7.4.2 меркур шишенце
2.1.2.7.4.3 арибалос
2.1.2.7.4.4 амфоричка
2.1.2.7.4.5 амфорикс
2.1.2.7.4.6 балсамариум
2.1.2.7.4.7 унгвентариум
2.1.2.7.4.8 гутус
2.1.2.7.4.9 аскос
2.1.2.7.4.10 пипета
2.1.2.7.4.11 цевчеста капалка
2.1.2.7.4.12 вретенаста капкалка
2.1.2.7.4.13 мешалка
2.1.2.7.4.14 пиксида
2.1.2.7.4.15 лакримариум
2.1.2.7.5 Сад за преточување
2.1.2.7.5.1 инка
2.1.2.7.6 Сад за осветлување
2.1.2.7.6.1 ламба - луцерна
2.1.2.7.6.3 свеќник
2.1.2.7.7 Култен сад
2.1.2.7.7.1 урна
2.1.2.7.8. Накит и украсен предмет
2.1.2.7.8.1 белегзија
2.1.2.7.8.2 монисто
2.1.2.7.8.3 приврзок
2.1.2.7.8.4 гема
2.1.2.7.8.5 алка
2.1.2.7.9 Утилитарно стакло
2.1.2.7.9.1 прозорец
2.1.2.7.9.2 плочка
2.1.2.7.9.3 окулус
2.1.2.7.10 Сад со натпис
2.1.2.7.10.1 пехар
2.1.2.7.10.2 диатрета
2.1.2.7.10.3 чинија – фонди д’оро

2.1.2.8 Посебни серии на предмети[уреди | уреди извор]

2.1.2.8.1 Еулогија - поклонички сувенир
2.1.2.8.1.1 амулет
2.1.2.8.1.2 приврзок
2.1.2.8.1.3 медалјон
2.1.2.8.1.4 ампула/була
2.1.2.8.1.5 прстен
2.1.2.8.1.6 друго
2.1.2.8.2 Ковчег/кутија
2.1.2.8.2.1 опков
2.1.2.8.2.2 брава
2.1.2.8.2.3 клуч
2.1.2.8.3 Книга
2.1.2.8.4 Диплома
2.1.2.8.5 Украсен /функционален елемент за фиксирање
2.1.2.8.5.1 опков
2.1.2.8.5.2 пломба
2.1.2.8.5.3 шарнир
2.1.2.8.5.4 кламфа
2.1.2.8.5.5 сталка
2.1.2.8.5.6 клинец
2.1.2.8.5.7 нитна
2.1.2.8.5.8 аплика
2.1.2.8.6 Играчка
2.1.2.8.6.1 сатче
2.1.2.8.6.2 тропалче
2.1.2.8.6.3 лулка
2.1.2.8.6.4 количка
2.1.2.8.6.5 кукла
2.1.2.8.6.6 жетон
2.1.2.8.6.7 коцка
2.1.2.8.6.8 пион
2.1.2.8.7 Друга посебна серија на предмети

2.1.2.9 Предмети од метал[уреди | уреди извор]

2.1.2.9.1 Кујнски сад
2.1.2.9.1.1 котел
2.1.2.9.1.2 стамноидна ситула
2.1.2.9.1.3 овоидна ситула
2.1.2.9.1.4 лебес
2.1.2.9.1.5 цедалка
2.1.2.9.1.6 тава
2.1.2.9.1.7 врчва
2.1.2.9.1.8 аутепса
2.1.2.9.1.9 поклопец
2.1.2.9.1.10 мерило
2.1.2.9.2 Сад за течност
2.1.2.9.2.1 оинохое
2.1.2.9.2.2 црпалка
2.1.2.9.2.3 бокал
2.1.2.9.2.4 хидрија
2.1.2.9.2.5 кратер
2.1.2.9.2.6 кана
2.1.2.9.2.7 касерола
2.1.2.9.2.8 амфора
2.1.2.9.3 Сад за пиење
2.1.2.9.3.1 кантарос
2.1.2.9.3.2 киликс
2.1.2.9.3.3 пехар
2.1.2.9.4 Трпезен сад
2.1.2.9.4.1 чинија
2.1.2.9.4.2 послужавник
2.1.2.9.4.3 паница
2.1.2.9.4.4 чинија за миење раце
2.1.2.9.5 Патера – култен сад
2.1.2.9.6 Метална скулптура
2.1.2.9.6.1 фигура
2.1.2.9.6.2 фигурална група
2.1.2.9.6.3 биста
2.1.2.9.6.4 статуета
2.1.2.9.7 Накит за глава
2.1.2.9.7.1 венец (гирланда)
2.1.2.9.7.2 дијадема
2.1.2.9.7.3 обетка
2.1.2.9.7.4 наушница
2.1.2.9.8 Накит за врат
2.1.2.9.8.1 синџирче
2.1.2.9.8.2 гердан
2.1.2.9.8.3 торквест
2.1.2.9.8.4 надградник/гушник
2.1.2.9.8.5 медалјон
2.1.2.9.8.6 тубулус
2.1.2.9.8.7 приврзок
2.1.2.9.9 Накит за раце
2.1.2.9.9.1 белегзија
2.1.2.9.9.2 прстен
2.1.2.9.9.3 прстен – клуч
2.1.2.9.10. Украс за облека
2.1.2.9.10.1 фибула
2.1.2.9.10.2 елемент од појасна гарнитура
2.1.2.9.10.3 копче
2.1.2.9.10.4 златноткаена ткаеница
2.1.2.9.11 Дел од обувки
2.1.2.9.11.1 тока
2.1.2.9.11.2 опков
2.1.2.9.11.3 копче
2.1.2.9.11.4 украсно клинче (анцон)
2.1.2.9.11.5 апликација
2.1.2.9.12 Други метални предмети
2.1.2.9.12.1 постамент
2.1.2.9.12.2 трипод
2.1.2.9.12.3 држалка
2.1.2.9.12.4 фалус
2.1.2.9.12.5 аташи
2.1.2.9.12.6 опкови
2.1.2.9.12.7 оплата
2.1.2.9.12.8 светилка (луцерна)
2.1.2.9.12.9 канделабар
2.1.2.9.12.10 лантерна
2.1.2.9.12.11 свеќник (шандан)
2.1.2.9.12.12 клин (цанеус)
2.1.2.9.12.13 јадица
2.1.2.9.12.14 игла за шиење
2.1.2.9.12.15 напрсток
2.1.2.9.12.16 клуч
2.1.2.9.12.17 брава
2.1.2.9.12.18 касета/кутија (арца)
2.1.2.9.12.19 маска
2.1.2.9.12.20 фрагмент од столица
2.1.2.9.12.21 фрагмент од кревет
2.1.2.9.12.22 кола
2.1.2.9.12.23 мастилница
2.1.2.9.12.24 тубус
2.1.2.9.12.25 стило
2.1.2.9.12.26 палимпсест
2.1.2.9.12.27 фрутулус (за мешање коцки)
2.1.2.9.12.28 каламус
2.1.2.9.12.29 ѕвоно
2.1.2.9.12.30 приврзок
2.1.2.9.12.31 друго

2.1.2.10 Инсигнии и одликувања[уреди | уреди извор]

2.1.2.10.1 Белезица (армила)
2.1.2.10.2 Ѓердан (торљес)
2.1.2.10.3 Медал (пхалера)
2.1.2.10.4 Демисионирана монета
2.1.2.10.5 Појас (цингулум)
2.1.2.10.5.1 тока
2.1.2.10.5.2 опков
2.1.2.10.5.3 апликација
2.1.2.10.5.4 висулец
2.1.2.10.5.5 приврзок
2.1.2.10.5.6 јазиче
2.1.2.10.5.7 пафта
2.1.2.10.6 Венец (corona)

2.1.2.11 Коњска опрема[уреди | уреди извор]

2.1.2.11.1 Нитна
2.1.2.11.2 Мамуза
2.1.2.11.3 Узенгија
2.1.2.11.4 Жвал
2.1.2.11.5 Апликација
2.1.2.11.6 Приврзок
2.1.2.11.7 Разводник

2.1.2.12 Воена опрема[уреди | уреди извор]

2.1.2.12.1 Дефанзивна опрема
2.1.2.12.1.1 шлем
2.1.2.12.1.2 штит
2.1.2.12.1.3 оклоп
2.1.2.12.1.4 појас
2.1.2.12.1.5 пекторална плоча
2.1.2.12.1.6 гнемида
2.1.2.12.1.7 назувка (ocreae)
2.1.2.12.2 Офанзивна опрема
2.1.2.12.2.1 меч
2.1.2.12.2.2 канија
2.1.2.12.2.3 копје
2.1.2.12.2.4 копје за фрлање
2.1.2.12.2.5 стрела
2.1.2.12.2.6 нож
2.1.2.12.2.7 бојна секира
2.1.2.12.2.8 тоболец

2.1.2.13 Мерни инструменти[уреди | уреди извор]

2.1.2.13.1 Кантар
2.1.2.13.2 Терезија
2.1.2.13.3 Тег
2.1.2.13.4 Шестар
2.1.2.13.5 Висок
2.1.2.13.6 Агломер
2.1.2.13.7 Либела
2.1.2.13.8 Линијар
2.1.2.13.9 Хорологиум (мерен инструмент за време)
2.1.2.13.10 Гномон (мерен инструмент за време)

2.1.2.14 Орудија од железо[уреди | уреди извор]

2.1.2.14.1 Земјоделска алатка
2.1.2.14.1.1 ашов
2.1.2.14.1.2 мотика
2.1.2.14.1.3 двозаба мотика
2.1.2.14.1.4 градинарска мотика
2.1.2.14.1.5 гребло
2.1.2.14.1.6 дикел
2.1.2.14.1.7 сор
2.1.2.14.1.8 срп
2.1.2.14.1.9 коса
2.1.2.14.1.10 ралник
2.1.2.14.1.11 цртало (цултер)
2.1.2.14.1.12 гределница (плауморатум)
2.1.2.14.1.13 бришач (раллум)
2.1.2.14.1.14 вила
2.1.2.14.2 Алатка за обработка на дрво
2.1.2.14.2.1 кесер
2.1.2.14.2.2 секира
2.1.2.14.2.3 секира – тесла
2.1.2.14.2.4 пила
2.1.2.14.2.5 стругалка за дрво
2.1.2.14.2.6 сечило за ренде
2.1.2.14.2.7 сврдло
2.1.2.14.2.8 тесла
2.1.2.14.3 Рударска алатка
2.1.2.14.3.1 казма
2.1.2.14.3.2 секира – казма
2.1.2.14.3.3 дикел - чекан
2.1.2.14.4 Ковачка алатка
2.1.2.14.4.1 турпија
2.1.2.14.4.2 клешта
2.1.2.14.4.3 наковална
2.1.2.14.4.4 калап за ковање монети
2.1.2.14.4.5 лажица за лиење
2.1.2.14.4.6 ковачка ножица
2.1.2.14.5 Алатка за обработка на камен
2.1.2.14.5.1 секира - чекан (сецурес)
2.1.2.14.5.2 длето
2.1.2.14.5.3 клин
2.1.2.14.5.4 чекан
2.1.2.14.5.5 спирален сврдел
2.1.2.14.5.6 пила
2.1.2.14.5.7 канџести ножици
2.1.2.14.6 Алатка за обработка на кожа
2.1.2.14.6.1 нож
2.1.2.14.6.2 кожарски нож
2.1.2.14.6.3 кожарска ножица
2.1.2.14.7 Ѕидарска алатка
2.1.2.14.7.1 мистрија

2.1.2.15 Предмети од коска и рог[уреди | уреди извор]

2.1.2.15.1 Предмет за лична употреба
2.1.2.15.1.1 чешел
2.1.2.15.1.2 украсна игла
2.1.2.15.1.3 шнола/фуркета
2.1.2.15.1.4 игла за прицврстување на облека
2.1.2.15.1.5 копец и јазиче за поја
2.1.2.15.1.6 Предмет за лична хигиена, аптекарство и козметика
2.1.2.15.1.7 тоалетна игла
2.1.2.15.1.8 козметичко стапче
2.1.2.15.1.9 аптекарско лажиче
2.1.2.15.1.10 козметичко лажиче
2.1.2.15.1.11 козметичка спатула
2.1.2.15.1.12 пиксида
2.1.2.15.2 Накит
2.1.2.15.2.1 меланесто монисто
2.1.2.15.2.2 белезица/розета
2.1.2.15.2.3 белезица од споени тенки плочки
2.1.2.15.2.4 алка
2.1.2.15.2.5 обетка
2.1.2.15.2.6 прстец
2.1.2.15.3 Оплата
2.1.2.15.3.1 правоаголна оплата
2.1.2.15.3.2 забеста оплата
2.1.2.15.3.3 оплата за футрола
2.1.2.15.3.4 лачна оплата
2.1.2.15.3.5 лунулеста оплата
2.1.2.15.4 Апликација
2.1.2.15.4.1 кружна
2.1.2.15.4.2 елипсовидна
2.1.2.15.5 Култен и магиски предмет
2.1.2.15.5.1 игла со протом на рака
2.1.2.15.5.2 игла со протом на Венера
2.1.2.15.5.3 игла со протом на животно
2.1.2.15.5.4 игла со протом на птица
2.1.2.15.5.5 игла со протом на факел
2.1.2.15.6 Амулет
2.1.2.15.6.1 амулет/животински заб песјак
2.1.2.15.6.2 амулет.Хераклов стап
2.1.2.15.6.3 амулет/фалус
2.1.2.15.6.4 амулет призматичен
2.1.2.15.6.5 амулет цилиндрично монисто
2.1.2.15.6.6 амулет – кружно назабена плоча
2.1.2.15.7 Предмет за предење
2.1.2.15.7.1 калотест пршлен
2.1.2.15.7.2 купест пршлен
2.1.2.15.7.3 пршлен со рамни страни
2.1.2.15.7.4 биконичен пршлен
2.1.2.15.7.5 вретено
2.1.2.15.7.6 макара
2.1.2.15.8 Предмет за ткаење
2.1.2.15.8.1 триаголна плочка
2.1.2.15.8.2 правоаголна плочка
2.1.2.15.8.3 игленица
2.1.2.15.9 Предмет за шиење
2.1.2.15.9.1 игла со зашилена глава и уво
2.1.2.15.9.2 игла со кружно уво
2.1.2.15.9.3 игла со уво во форма на осумка
2.1.2.15.10 Предмет за плетење
2.1.2.15.10.1 игла со две ува
2.1.2.15.10.2 игла со три ува
2.1.2.15.11 Предмет за везење
2.1.2.15.11.1 игла со една ушичка
2.1.2.15.12 Орудие
2.1.2.15.12.1 шило/шилец
2.1.2.15.12.2 цилиндрично стапче
2.1.2.15.12.3 алатка/клуч
2.1.2.15.12.4 алатка/пила
2.1.2.15.13 Држалка
2.1.2.15.13.1 валчеста држалка за метални предмети
2.1.2.15.13.2 валчеста држалка за нож
2.1.2.15.13.3 правоаголна држалка
2.1.2.15.13.4 јазичеста држалка
2.1.2.15.13.5 цевчеста држалка
2.1.2.15.13.6 држалка за меч
2.1.2.15.14 Стило (прибор за пишување)
2.1.2.15.15 Музички инструмент
2.1.2.15.15.1 кавал/флејта
2.1.2.15.15.2 лира
2.1.2.15.15.3 клуч за штимање
2.1.2.15.15.4 резонаторска кутија
2.1.2.15.16 Полупроизвод
2.1.2.15.16.1 отсечок за парожок
2.1.2.15.16.2 корен за рог (розета)
2.1.2.15.16.3 плочка од стебло на рог
2.1.2.15.16.4 плочка од рог
2.1.2.15.16.5 коскено стапче

2.1.2.16 Сфрагистички предмети[уреди | уреди извор]

2.1.2.16.1 Печат
2.1.2.16.1.1 пинтадера
2.1.2.16.1.2 планта педис (планта педис)
2.1.2.16.1.3 легиски печат
2.1.2.16.1.4 була печат

2.1.2.17 Водоводни инсталации[уреди | уреди извор]

2.1.2.17.1 Водоводна цевка
2.1.2.17.1.1 керамичка
2.1.2.17.1.2 оловна
2.1.2.17.1.3 славина/вентилска поклопка
2.1.2.17.2 Разводна шахта
2.1.2.17.2.1 вентилациска
2.1.2.17.2.2 контролна
2.1.2.17.2.3 таложна
2.1.2.17.2.4 решетка/сливник
2.1.2.17.3 Камен разводник

2.1.2.18 Збирка на археолошки предмети од античкиот период[уреди | уреди извор]

2.1.2.18.1 Општа збирка на археолошки предмети од античкиот период
2.1.2.18.2 Специјализирана збирка на археолошки предмети од античкиот период

2.1.3 Предмети од средновековниот период[уреди | уреди извор]

2.1.3.1 Архитектонска декоративна пластика[уреди | уреди извор]

2.1.3.1.1 Столб
2.1.3.1.1.1 мазен
2.1.3.1.1.2 канелиран (наребран)
2.1.3.1.1.3 тордиран
2.1.3.1.1.4 многуаголен
2.1.3.1.1.5 пиластер
2.1.3.1.2 База
2.1.3.1.2.1 кружна
2.1.3.1.2.2 колукружна
2.1.3.1.2.3 кубична
2.1.3.1.2.4 октагонална
2.1.3.1.3. Капител
2.1.3.1.3.1 композитен
2.1.3.1.3.2 импост
2.1.3.1.3.3 кубичен
2.1.3.1.3.4 псевдокапител
2.1.3.1.3.5 корпа
2.1.3.1.4 Монолитен столб
2.1.3.1.5 Мено
2.1.3.1.5.1 база
2.1.3.1.5.2 столб
2.1.3.1.5.3 капител
2.1.3.1.5.4 монолитно мено
2.1.3.1.6 Фрагмент од арка
2.1.3.1.7 Фрагмент од архитрав
2.1.3.1.8 Фрагмент од фриз
2.1.3.1.9 Фрагмент од венец
2.1.3.1.10 Фрагмент од стреа
2.1.3.1.11 Фрагмент од тимпанон
2.1.3.1.12 Фрагмент од олук/сима
2.1.3.1.13 Украсен кровен и ѕиден елемент
2.1.3.1.14 Оплатна плоча
2.1.3.1.14.1 ѕидна
2.1.3.1.14.2 подна
2.1.3.1.14.3 фасадна
2.1.3.1.14.4 таванска
2.1.3.1.15 Врата
2.1.3.1.15.1 довратник
2.1.3.1.15.2 надвратник
2.1.3.1.15.3 оков за врата
2.1.3.1.15.4 праг
2.1.3.1.16 Прозорска рамка
2.1.3.1.17 Транзена
2.1.3.1.18 Парапет
2.1.3.1.18.1 парапетна плоча
2.1.3.1.18.2 киматиум (горен рам на парапет)
2.1.3.1.18.3 друго
2.1.3.1.19 Чесна трпеза
2.1.3.1.20 Столбче од олтарна преграда
2.1.3.1.21 Цибориум
2.1.3.1.22 Амвон/Певница
2.1.3.1.23 Синтронос/Екседра
2.1.3.1.24 Трон/катедра
2.1.3.1.25 Друга архитектонска декоративна пластика

2.1.3.2. Утилитарни камени предмети[уреди | уреди извор]

2.1.3.2.1 Мортар
2.1.3.2.2 Аван
2.1.3.2.3 Мелница
2.1.3.2.4 Острило
2.1.3.2.5 Толчник
2.1.3.2.6 Калап
2.1.3.2.7 Сполија

2.1.3.3 Уметнички творби[уреди | уреди извор]

2.1.3.3.1. Скулптура
2.1.3.3.1.1. фигура
2:.1.3.3.1.2. фигурална група
2. :1.3.3.1.3. биста
2.1.3.3.1.4. постамент
2.1.3.3.1.5. статуета
2.1.3.3.2 Релјефен предмет
2.1.3.3.3. Резбан предмет
2.1.3.3.3.1. во техника дрворез
2.1.3.3.3.2 во техника бакрорез
2.1.3.3.3.3 во техника каменорез
2.1.3.3.4. Керамичка икона
2.1.3.3.5. Мозаичен фрагмент
2.1.3.3.6. Фрагмент од ѕидно сликарство
2.1.3.3.6.1. ал секо
2.1.3.3.6.2. ал фреско
2.1.3.3.7 Други уметнички творби

2.1.3.4 Градежна керамика[уреди | уреди извор]

2.1.3.4.1 Цигла
2.1.3.4.2 Имбрекс
2.1.3.4.3 Тегула
2.1.3.4.4 Тула
2.1.3.4.5 Тубулус
2.1.3.4.6 Керамичка плоча
2.1.3.4.7 Друга градежна керамика

2.1.3.5 Керамички предмети[уреди | уреди извор]

2.1.3.5.1 Кујнски сад
2.1.3.5.1.1 грне
2.1.3.5.1.2 лонец
2.1.3.5.1.3 тава
2.1.3.5.1.4 подница
2.1.3.5.1.5 капак
2.1.3.5.1.6 цедалка
2.1.3.5.1.7 црпалка
2.1.3.5.1.8 лажица
2.1.3.5.1.9 инка
2.1.3.5.1.10 соларник
2.1.3.5.1.11 трипод
2.1.3.5.1.12 вршник
2.1.3.5.2 Сад за течност
2.1.3.5.2.1. амфороидна стомна
2.1.3.5.2.2. бокал
2.1.3.5.2.3. ибрик
2.1.3.5.2.4. бардак
2.1.3.5.2.5. стомна
2.1.3.5.2.6. вазна
2.1.3.5.2.7. канче
2.1.3.5.2.8. матарка
2.1.3.5.2.9. друго
2.1.3.5.3 Сад за пиење
2.1.3.5.3.1. пехар
2.1.3.5.3.2 чаша
2.1.3.5.3.3 филџан
2.1.3.5.3.4 друго
2.1.3.5.4 Трпезен сад
2.1.3.5.4.1 паница
2.1.3.5.4.2 чинија
2.1.3.5.4.3 патера
2.1.3.5.4.4 купа
2.1.3.5.4.5 керамопластично лонче
2.1.3.5.4.6 друго
2.1.3.5.5 Складиштен сад
2.1.3.5.5.1. питос
2.1.3.5.5.2. амфора
2.1.3.5.5.3. ќуп
2.1.3.5.5.4. друго
2.1.3.5.6 Друг керамички предмет

2.1.3.6 Утилитарна керамика[уреди | уреди извор]

2.1.3.6.1 Када
2.1.3.6.2 Пршлен
2.1.3.6.3 Ткајачки тег
2.1.3.6.4 Трокрака основа – трипод
2.1.3.6.5 Сад за триење
2.1.3.6.6 Друга утилитарна керамика

2.1.3.7 Стаклени предмети[уреди | уреди извор]

2.1.3.7.1 Трпезен предмет
2.1.3.7.1.1 шише
2.1.3.7.1.2 бокал
2.1.3.7.1.3 чаша
2.1.3.7.1.4 вазна
2.1.3.7.1.5 пехар
2.1.3.7.1.6 капак
2.1.3.7.1.7 затка
2.1.3.7.1.6 друго
2.1.3.7.2 Украсен предмет
2.1.3.7.2.1 белегзија
2.1.3.7.2.2 алка
2.1.3.7.2.3 апликација
2.1.3.7.2.4 монисто/перла
2.1.3.7.2.5 приврзок
2.1.3.7.2.6 друго
2.1.3.7.3 Утилитарно стакло
2.1.3.7.3.1 прозорец
2.1.3.7.3.2 плочка
2.1.3.7.3.3 свеќник
2.1.3.7.3.4 окулус
2.1.3.7.3.5 чаша за кандило
2.1.3.7.3.6 друго
2.1.3.7.4 Други стаклени предмети

2.1.3.8 Посебни серии на предмети[уреди | уреди извор]

2.1.3.8.1 Светилник
2.1.3.8.1.1 луцерна
2.1.3.8.1.2 кандило
2.1.3.8.1.3 поликанделеон
2.1.3.8.1.4 полиелеј
2.1.3.8.1.5 хорос
2.1.3.8.1.6 свеќник
2.1.3.8.2 Предмет за пушење
2.1.3.8.2.1 луле
2.1.3.8.2.2 чибук
2.1.3.8.3 Музички инструмент
2.1.3.8.4 Гробен предмет
2.1.3.8.4.1 урна
2.1.3.8.4.2 питос
2.1.3.8.4.3 ковчег
2.1.3.8.4.4 одар
2.1.3.8.5 Еулогија-поклонички предмет
2.1.3.8.5.1 крст
2.1.3.8.5.2 амулет
2.1.3.8.5.3 приврзок
2.1.3.8.5.4 медалјон
2.1.3.8.5.5 ампула/була
2.1.3.8.5.6 прстен
2.1.3.8.6 Ковчег/кутија
2.1.3.8.6.1 опков
2.1.3.8.6.2 брава
2.1.3.8.6.3 клуч
2.1.3.8.7 Елемент од книга
2.1.3.8.7.1 опков
2.1.3.8.7.2 брава
2.1.3.8.7.3 клуч
2.1.3.8.8 Прибор за пишување
2.1.3.8.8.1. мастилница
2.1.3.8.8.2. стило
2.1.3.8.9 Украсни/функционални предмети за фиксирање
2.1.3.8.9.1. опков
2.1.3.8.9.2. пломба
2.1.3.8.9.3. шарнир
2.1.3.8.9.4. Кламфа
2.1.3.8.9.5. сталка
2.1.3.8.9.6. клинец
2.1.3.8.9.7. нитна
2.1.3.8.9.8. аплика
2.1.3.8.10 Играчка
2.1.3.8.10.1. сатче
2.1.3.8.10.2. тропалче
2.1.3.8.10.3. коцка
2.1.3.8.10.4. лулка
2.1.3.8.10.5. количка
2.1.3.8.10.6. кукла
2.1.3.8.10.7. жетон
2.1.3.8.10.8 пион
2.1.3.8.11 Предмет за предење
2.1.3.8.11.1 тег
2.1.3.8.11.2 друго
2.1.3.8.12 Предмет за лична тоалета
2.1.3.8.12.1 тоалетна кутија
2.1.3.8.12.2 чешел
2.1.3.8.12.3 стригилис
2.1.3.8.12.4 брич
2.1.3.8.12.5 шише за парфем
2.1.3.8.12.6 огледало
2.1.3.8.12.7 друго
2.1.3.8.13 Друга посебна серија на предмети

2.1.3.9 Предмети и украси за облека[уреди | уреди извор]

2.1.3.9.1 Појасна гарнитура
2.1.3.9.1.1 појас
2.1.3.9.1.2 гајка
2.1.3.9.1.3 разводник
2.1.3.9.1.4 пафта
2.1.3.9.1.5 тока
2.1.3.9.1.6 приврзок
2.1.3.9.1.7 висулец
2.1.3.9.1.8 јазичина
2.1.3.9.1.9 оков
2.1.3.9.1.10 копец
2.1.3.9.2 Украс за облека
2.1.3.9.2.1 копче
2.1.3.9.2.2 фибула
2.1.3.9.2.3 фалера
2.1.3.9.2.4 игла
2.1.3.9.2.5 апликација

2.1.3.10 Обувки[уреди | уреди извор]

2.1.3.10.1 Сандали
2.1.3.10.2 Чевил
2.1.3.10.3 Чизми
2.1.3.10.4 Делови од обувки
2.1.3.10.4.1 тока
2.1.3.10.4.2 опков
2.1.3.10.4.3 копче
2.1.3.10.4.4 украсно клинче
2.1.3.10.4.5 апликација

2.1.3.11 Накит[уреди | уреди извор]

2.1.3.11.1 Накит за глава
2.1.3.11.1.1 венец/гирланда
2.1.3.11.1.2 дијадема
2.1.3.11.1.3 цоја
2.1.3.11.1.4 круна
2.1.3.11.1.5 врбило/клиска
:2.1.3.11.1.6 капа
2.1.3.11.1.7 чешел
2.1.3.11.1.8 накосница
2.1.3.11.1.9 низа
2.1.3.11.1.10 наушница
2.1.3.11.1.11 обетка
2.1.3.11.2 Накит за врат
2.1.3.11.2.1 торквес
2.1.3.11.2.2 ѓердан
2.1.3.11.2.3 огрлица
2.1.3.11.2.4 гушник-низанка
2.1.3.11.2.5 ланче
2.1.3.11.2.6 синџир
2.1.3.11.2.7 приврзок
2.1.3.11.3 Накит за раце
2.1.3.11.3.1 белегзија
2.1.3.11.3.2 гривна
2.1.3.11.3.3 прстен

2.1.3.12 Инсигнии и одликувања[уреди | уреди извор]

2.1.3.12.1 Медал
2.1.3.12.2 Друго

2.1.3.13 Воена опрема и коњска опрема[уреди | уреди извор]

2.1.3.13.1 Офанзивна опрема
2.1.3.13.1.1 меч
2.1.3.13.1.2 канија
2.1.3.13.1.3 нож
2.1.3.13.1.4 бодеж
2.1.3.13.1.5 копје
2.1.3.13.1.6 лак
2.1.3.13.1.7 стрела
2.1.3.13.1.8 тоболец
2.1.3.13.1.9 бојна секира
2.1.3.13.1.10 боздоган
2.1.3.13.1.11 стап
2.1.3.13.1.12 аплика
2.1.3.13.2 Дефанзивна опрема
2.1.3.13.2.1 оклоп
2.1.3.13.2.2 шлем
2.1.3.13.2.3 штит
2.1.3.13.2.4 панцир
2.1.3.13.2.5 кнемида
2.1.3.13.2.6 визор
2.1.3.13.2.7 галерус (штитник за рамо)
2.1.3.13.2.8 кестус (ракавици)
2.1.3.13.2.9 друго
2.1.3.13.3 Коњска орма
2.1.3.13.3.1 узда
2.1.3.13.3.2 жвали
2.1.3.13.3.3 седло
2.1.3.13.3.4 узенгии
2.1.3.13.3.5 апликација
2.1.3.13.3.6 приврзок
2.1.3.13.3.7 разводник
2.1.3.13.3.8 нитна
2.1.3.13.3.9 мамузи

2.1.3.14 Хералдички предмети[уреди | уреди извор]

2.1.3.14.1 Знаме
2.1.3.14.2 Грб
2.1.3.14.3 Појас
2.1.3.14.4 Орден
2.1.3.14.5 Печат

2.1.3.15 Мерни инструменти[уреди | уреди извор]

2.1.3.15.1 Градежен инструмент
2.1.3.15.1.1 висок
2.1.3.15.1.2 агломер
2.1.3.15.1.3 либела
2.1.3.15.1.4 линијар
2.1.3.15.1.5 шестар
2.1.3.15.2 Мерен инструмент за време
2.1.3.15.2.1 хронометар
2.1.3.15.2.2 друго
2.1.3.15.3 Мерен инструмент за тежина
2.1.3.15.3.1 вага
2.1.3.15.3.2 егзагија
2.1.3.15.3.3 тег
2.1.3.15.3.4 полуга
2.1.3.15.3.5 кантар
2.1.3.15.3.6 друго
2.1.3.15.4 Друг мерен инструмент

2.1.3.16 Сфрагистички предмети[уреди | уреди извор]

2.1.3.16.1 Печат
2.1.3.16.1.1 була
2.1.3.16.1.2 оловен печат
2.1.3.16.1.3 проскурник
2.1.3.16.1.4 печат – прстен
2.1.3.16.1.5 восочен отпечаток

2.1.3.17 Алатки[уреди | уреди извор]

2.1.3.17.1 Каменорезбарски алат
2.1.3.17.1.1 чекан
2.1.3.17.1.2 чекан со една острица
2.1.3.17.1.3 токмак
2.1.3.17.1.4 секира
2.1.3.17.1.5 копач
2.1.3.17.1.6 тесла
2.1.3.17.1.7 секира копач
2.1.3.17.1.8 длето
2.1.3.17.1.9 секач
2.1.3.17.1.10 шило
2.1.3.17.1.11 клин
2.1.3.17.1.12 сврдел
2.1.3.17.1.13 пила
2.1.3.17.2 Земјодејлски алат
2.1.3.17.2.1 лопата
2.1.3.17.2.2 лопатка
2.1.3.17.2.3 дикел
2.1.3.17.2.4 сор
2.1.3.17.2.5 срп
2.1.3.17.2.6 мотика
2.1.3.17.2.7 комбинирана алатка
2.1.3.17.2.8 казма
2.1.3.17.2.9 ралник
2.1.3.17.2.10 цртало
2.1.3.17.2.11 ашов/дурија
2.1.3.17.2.12 коса
2.1.3.17.2.13 наковална за коса
2.1.3.17.2.14 вила
2.1.3.17.2.15 оков за плуг
2.1.3.17.2.16 вериги
2.1.3.17.3 Алат за обработка и обликување на дрво
2.1.3.17.3.1 секира
2.1.3.17.3.2 секира - чекан
2.1.3.17.3.3 тесла
2.1.3.17.3.4 тесла - чекан
2.1.3.17.3.5 длето
2.1.3.17.3.6 сврдло
2.1.3.17.3.7 пила
2.1.3.17.3.8 жиг за дрво
2.1.3.17.4 Алат за обработка на кожа
2.1.3.17.4.1 стругалка
2.1.3.17.4.2 секач
2.1.3.17.4.3 шило
2.1.3.17.4.4 кожарски нож
2.1.3.17.4.5 игла
2.1.3.17.4.6 радла
2.1.3.17.5 Ѕидарски алат
2.1.3.17.5.1 мистрија
2.1.3.17.5.2 ѕидарски чекан
2.1.3.17.5.3 кламфа
2.1.3.17.6 Ковачки алат
2.1.3.17.6.1 матрица
2.1.3.17.6.2 чекан
2.1.3.17.6.3 наковална
2.1.3.17.6.4 клешта
2.1.3.17.6.5 пробоец
2.1.3.17.6.6 менгеме
2.1.3.17.6.7 друго
2.1.3.17.7 Шивачки и ткајачки прибор
2.1.3.17.7.1 макара
2.1.3.17.7.2 ножици
2.1.3.17.7.3 игла
2.1.3.17.7.4 друго
2.1.3.17.8 Риболовен прибор
2.1.3.17.8.1 јадица
2.1.3.17.8.2 харпун
2.1.3.17.8.3 друго
2.1.3.17.9 Средство за керамичко производство
2.1.3.17.9.1 сад за подготовка на глина
2.1.3.17.9.2 калап за керамика
2.1.3.17.9.3 прстен за сушење
2.1.3.17.9.4 троножец за сушење
2.1.3.17.9.5 алатка за декорација
2.1.3.17.9.6 друго
2.1.3.17.10 Златарски алат
2.1.3.17.10.1 чеканче златарско
2.1.3.17.10.2 златарска клешта
2.1.3.17.10.3 лонче за лиење
2.1.3.17.10.4 лонче за топење
2.1.3.17.10.5 наковална
2.1.3.17.10.6 теразија
2.1.3.17.11 Друг алат и занаетчиски прибор
2.1.3.17.11.1 толчник
2.1.3.17.11.2 аван
2.1.3.17.11.3 острило
2.1.3.17.11.4 калап
2.1.3.17.11.5 тркало
2.1.3.17.11.6 колце
2.1.3.17.11.7 длето
2.1.3.17.11.8 нож
2.1.3.17.11.9 жарач
2.1.3.17.11.10 огнило
2.1.3.17.11.11 ченгел
2.1.3.17.11.12 шарка
2.1.3.17.11.13 шајка
2.1.3.17.11.14 катанец
2.1.3.17.11.15 клуч
2.1.3.17.11.16 ѕвоно
2.1.3.17.11.17 потковица
2.1.3.17.11.18 алка
2.1.3.17.12 Медицинско-фармацевски инструмент
2.1.3.17.12.1 кутија за инструменти
2.1.3.17.12.2 спатула
2.1.3.17.12.3 сонда
2.1.3.17.12.4 лажичка
2.1.3.17.12.5 пинцета
2.1.3.17.12.6 скалпел
2.1.3.17.12.7 нож
2.1.3.17.12.8 кука (хамус)
2.1.3.17.12.9 вага
2.1.3.17.12.10 ножица (форцепс)
2.1.3.17.12.11 инка
2.1.3.17.12.12 пипета
2.1.3.17.12.13 мешалка
2.1.3.17.12.14 шипенце

2.1.3.18 Транспортни средства[уреди | уреди извор]

2.1.3.18.1 Кола
2.1.3.18.2 Чун

2.1.3.19 Водоводни инсталации[уреди | уреди извор]

2.1.3.19.1 Канализациона решетка
2.1.3.19.2 Корито
2.1.3.19.3 Канал
2.1.3.20 Збирка на археолошки предмети од средновековниот период

2.1.3.20.1 Општа збирка на археолошки предмети од средновековниот период[уреди | уреди извор]

2.1.3.20.2 Специјализирана збирка на археолошки предмети од средновековниот период

2.1.4 Антрополошки предмети[уреди | уреди извор]

2.1.4.1 Скелетни серии[уреди | уреди извор]

2.1.4.1.1 Детски
2.1.4.1.2 Возрасни
2.1.4.1.2.1 машки
2.1.4.1.2.2 женски

2.1.4.2 Епигенетски варијации[уреди | уреди извор]

2.1.4.2.1 Череп

2.1.4.3 Посткранијални серии[уреди | уреди извор]

2.1.4.3.1 Посткранијална серија

2.1.4.4 Остеолошки предмети со патолошки промени[уреди | уреди извор]

2.1.4.4.1 Остеолошки предмет со патолошки промени

2.1.4.5 Збирка на антрополошки предмети[уреди | уреди извор]

2.1.4.5.1 Општа збирка на антрополошки предмети
2.1.4.5.2 Специјализирана збирка на антрополошки предмети

2.1.5 Епиграфски споменици[уреди | уреди извор]

2.1.5.1 Натписи на сепулкрални споменици[уреди | уреди извор]

2.1.5.1.1 Надгробна плоча
2.1.5.1.1.1 плоча со натписно поле како единствен украсен елемент
2.1.5.1.1.2 плоча со вегетативен елемент
2.1.5.1.1.3 плоча со друг стилизиран елемент
2.1.5.1.1.4 плоча со портретни претстави
2.1.5.1.1.5 плоча со фигурални претстави
2.1.5.1.2 Сепулкрална ара
2.1.5.1.3 Саркофаг
2.1.5.1.4 Медаљон
2.1.5.1.5 Миљоказ
2.1.5.1.6 Надгробен споменик од типот кип (cippus) со шишарка (pinia)

2.1.5.2 Збирки на епиграфски споменици[уреди | уреди извор]

2.1.5.2.1 Општа збирка на епиграфски споменици
2.1.5.2.2 Специјализирана збирка на епиграфски споменици

2.1.6 Нумизматички предмети[уреди | уреди извор]

2.1.6.1 Класичен период[уреди | уреди извор]

2.1.6.1.1 Златни монети
2.1.6.1.1.1 тетрастатер /4
2.1.6.1.1.2 дистатер /2
2.1.6.1.1.3 статер /1
2.1.6.1.1.4 хемистатер 1/2
2.1.6.1.1.5 четврт статер 1/4
2.1.6.1.1.6 осмина статер 1/8
2.1.6.1.1.7 дванаестина статер 1/12
2.1.6.1.1.8 дваесетчетвртина 1/24
2.1.6.1.2 Сребрени монети
2.1.6.1.2.1 дистатер
2.1.6.1.2.2 статер /1
2.1.6.1.2.3 хемистатер 1/2
2.1.6.1.2.4 четвртстатер 1/4
2.1.6.1.2.5 осмина статер 1/8
2.1.6.1.2.6 дванаесетина статер 1/12
2.1.6.1.2.7 дваесетчетвртина статер 1/24
2.1.6.1.2.8 додекадрахма /12
2.1.6.1.2.9 декадрахма /10
2.1.6.1.2.10 октодрахма /8
2.1.6.1.2.11 тетрадрахма /4
2.1.6.1.2.12 дидрахма /2
2.1.6.1.2.13 драхма /1
2.1.6.1.2.14 тетробол
2.1.6.1.2.15 хемидрахма 1/2
2.1.6.1.2.16 диобол /2
2.1.6.1.2.17 трихемиобо 1+1/2
2.1.6.1.2.18 обол тритартемиорион
2.1.6.1.2.19 3/4 обол
2.1.6.1.2.20 хемиобол 1/2
2.1.6.1.2.21 трихемитартеморион 3/8 обол
2.1.6.1.2.22 тетратеморион 1/4 обол
2.1.6.1.2.23 хемитартеморион 1/8 обол
2.1.6.1.3 Бронзени монети
2.1.6.1.3.1 халк

2.1.6.2 Римски републикански период[уреди | уреди извор]

2.1.6.2.1 Златни монети
2.1.6.2.1.1 статер
2.1.6.2.1.2 полустатер
2.1.6.2.1.3 ауреус
2.1.6.2.2 Сребрени монети
2.1.6.2.2.1 дидрахма
2.1.6.2.2.2 квадригатус
2.1.6.2.2.3 викторијат
2.1.6.2.2.4 денар
2.1.6.2.2.5 денар - серат
2.1.6.2.2.6 денар - суберат
2.1.6.2.2.7 квинар
2.1.6.2.2.8 сестерциј
2.1.6.2.3 Бронзени монети
2.1.6.2.3.1 аес руде
2.1.6.2.3.2 ас
2.1.6.2.3.3 семисис
2.1.6.2.3.4 триенс
2.1.6.2.3.5 квадранс
2.1.6.2.3.6 секстанс
2.1.6.2.3.7 унција
2.1.6.2.3.8 семиунција

2.1.6.3 Римски царски период (I-III век)[уреди | уреди извор]

2.1.6.3.1 Златни монети
2.1.6.3.1.1 ауреус
2.1.6.3.1.2 квинар
2.1.6.3.2 Сребрени монети
2.1.6.3.2.1 цистофор
2.1.6.3.2.2 денар
2.1.6.3.2.3 квинар
2.1.6.3.2.4 антониниан
2.1.6.3.3 Орихалк
2.1.6.3.3.1 сестерциј
2.1.6.3.3.2 дупондиј
2.1.6.3.3.3 семисис
2.1.6.3.4 Бакарни монети
2.1.6.3.4.1 ас
2.1.6.3.4.2 квадранс

2.1.6.4 Римски доцноцарски период[уреди | уреди извор]

(крај III - средина V век)
2.1.6.4.1 Златни монети
2.1.6.4.1.1 ауреус
2.1.6.4.1.2 солид
2.1.6.4.1.3 семисис
2.1.6.4.1.4 мултипла
2.1.6.4.1.5 11/2 скрипулум
2.1.6.4.1.6 тремисис
2.1.6.4.2 Сребрени монети
2.1.6.4.2.1 аргентеус
2.1.6.4.2.2 полуаргентеус
2.1.6.4.2.3 милиаренз
2.1.6.4.2.4 силиква
2.1.6.4.2.5 мултипла
2.1.6.4.3 Бронзени монети
2.1.6.4.3.1 антонианиан
2.1.6.4.3.2 фолис
2.1.6.4.3.3 полуфолис
2.1.6.4.4 Бакарни монети
2.1.6.4.4.1 мајорина
2.1.6.4.4.2 кентентионалис
2.1.6.4.4.3 полукентионалис

2.1.6.5 Рановизантиски период[уреди | уреди извор]

2.1.6.5.1 Златни монети
2.1.6.5.1.1 солид
2.1.6.5.1.2 семисис
2.1.6.5.1.3 тремисис
2.1.6.5.1.4 полатремис
2.1.6.5.2 Сребрени монети
2.1.6.5.2.1 милиаренс
2.1.6.5.2.2 силиква
2.1.6.5.2.3 полусиликва
2.1.6.5.2.4 четвртсиликва
2.1.6.5.2.5 хексаграм
2.1.6.5.3 Бакарни монети
2.1.6.5.3.1 фолис (40 нумми)
2.1.6.5.3.2 33 нумми
2.1.6.5.3.3 3/4 фолис (30 нумми)
2.1.6.5.3.4 полуфолис (20 нумми)
2.1.6.5.3.5 16 нумми
2.1.6.5.3.6 додеканумиум (12 нумми)
2.1.6.5.3.7 деканиум (10 нумми)
2.1.6.5.3.8 8 нумми
2.1.6.5.3.9 6 нумми
2.1.6.5.3.10 пентанумиум (5 нумми)
2.1.6.5.3.11 4 нумми
2.1.6.5.3.12 3 нумми
2.1.6.5.3.13 2 нумми

2.1.6.6 Средновизантиски период[уреди | уреди извор]

2.1.6.6.1 Златни монети
2.1.6.6.1.1 солид
2.1.6.6.1.2 семисис
2.1.6.6.1.3 тремисис
2.1.6.6.1.4 номизма
2.1.6.6.1.5 стаменон номизма
2.1.6.6.1.6 тетартерон номизма
2.1.6.6.1.7 хистаменон
2.1.6.6.1.8 трахеја номизма
2.1.6.6.1.9 хиперпирономизма
2.1.6.6.2 Сребрени монети
2.1.6.6.2.1 хексаграм
2.1.6.6.2.2 милиаренс
2.1.6.6.2.3 1/3 милиаренс
2.1.6.6.2.4 2/3 милиаренс
2.1.6.6.2.5 1/2 милиаренс
2.1.6.6.3 Електрум
2.1.6.6.3.1 аспрон трахеја номизма
2.1.6.6.3.2 електрум стаменон номизма
2.1.6.6.3.3 електрум тетранон номизма
2.1.6.6.4 Билон
2.1.6.6.4.1 билон аспрон трахеја
2.1.6.6.4.2 билон трахеја
2.1.6.6.5 Бакарни монети
2.1.6.6.5.1 фолис
2.1.6.6.5.2 полуфолис
2.1.6.6.5.3 додеканумиум
2.1.6.6.5.4 тетартерон
2.1.6.6.5.5 полутетартерон

2.1.6.7 Доцен среден век[уреди | уреди извор]

2.1.6.7.1 Златни монети
2.1.6.7.1.1 хиперпирон
2.1.6.7.1.2 цекин
2.1.6.7.2 Електрум
2.1.6.7.2.1 аспрон трахеја номизма
2.1.6.7.3 Сребрени монети
2.1.6.7.3.1 грош
2.1.6.7.3.2 динар
2.1.6.7.3.3 асарион
2.1.6.7.3.4 ставрата
2.1.6.7.3.5 базилика
2.1.6.7.4 Билон
2.1.6.7.4.1 билон аспрон трахеја
2.1.6.7.4.2 билон трахеја
2.1.6.7.5 Бакарни монети
2.1.6.7.5.1 тетартерон
2.1.6.7.5.2 полутетартерон
2.1.6.7.5.3 торензе

2.1.6.8 Османлиски период[уреди | уреди извор]

2.1.6.8.1 Златни монети
2.1.6.8.1.1 алтан (altun)
2.1.6.8.1.2 елилик (ellilik)
2.1.6.8.1.3 черек (çeyrek)
2.1.6.8.2 Сребрени монети
2.1.6.8.2.1 акча (akça)
2.1.6.8.2.2 јузлук (yüzlük)
2.1.6.8.2.3 чифте золта (çifte zolta)
2.1.6.8.3 Бронзени монети
2.1.6.8.3.1 мангар (mangır)
2.1.6.8.3.2 килик (kilik)
2.1.6.8.3.3 курушлук (kuruşluk)
2.1.6.8.3.4 јирми паралак (yirmi paralık) - 20 пари

2.1.6.9 Почесни емисии (донатива)[уреди | уреди извор]

2.1.6.9.1 Медал
2.1.6.9.2 Медалјон
2.1.6.9.3 Моливдовул
2.1.6.9.4 Конторнијат
2.1.6.9.5 Инкунабула
2.1.6.9.6 Жетон (тантуз/тукмак)
2.1.6.9.7 Бон (хартија)

2.1.6.10 Збирки на нумизматички предмети[уреди | уреди извор]

2.1.6.10.1 Општа нумизматичка збирка
2.1.6.10.2 Специјализирана нумизматичка збирка

2.1.7 Збирки на археолошки предмети[уреди | уреди извор]

2.1.7.1 Збирки на археолошки предмети[уреди | уреди извор]

2.1.7.1.1 Мешовита збирка на археолошки предмети од општ тип
2.1.7.1.2 Посебна (специјализирана) збирка на археолошки предмети (според културната, хронолошката и друга припадност

2.2 Етнолошки предмети[уреди | уреди извор]

2.2.1 Народно стопанство[уреди | уреди извор]

2.2.1.1 Полјоделство[уреди | уреди извор]

2.2.1.1.1 Справи, алатки и прибор за подготвување на почвата за засејување житни култури
2.2.1.1.1.1 рало
2.2.1.1.1.2 ралник
2.2.1.1.1.3 паличник
2.2.1.1.1.4 јарем
2.2.1.1.1.5 привој - гужва
2.2.1.1.1.6 стап - остен со метални копрлиња
2.2.1.1.1.7 лопатка дрвена
2.2.1.1.1.8 плуг ковачки
2.2.1.1.1.9 кошничка - мрежа од повит
2.2.1.1.1.10 кошничка – мрежа од врвка
2.2.1.1.1.11 јастаг дрвен за поврзување со плуг
2.2.1.1.1.12 кошничка – мрежа од метална жица
2.2.1.1.2 Алатки за кршење грутки на изорани ниви и за набивање колја
2.2.1.1.2.1 валјак од дрво или камен
2.2.1.1.2.2 чекан дрвен – пупале
2.2.1.1.2.3 грибло дрвено и ковачко, за кршење грутки
2.2.1.1.2.4 дрвен чекан – токмак, за набивање колја
2.2.1.1.3 Справи и прибор за сеење житни култури
2.2.1.1.3.1 дисаѓи волнени
2.2.1.1.3.2 брана од трње, дрвена и ковачка брана
2.2.1.1.4 Справи за плашење птици и животни
2.2.1.1.4.1 кречетало, крештало, вртешка
2.2.1.1.5 Алатки за жнеење житни култури и прибор
2.2.1.1.5.1 срп
2.2.1.1.5.2 кука дрвена со напрстоци - палмарки
2.2.1.1.5.3 гребулче ковачко за коса
2.2.1.1.5.4 паламидарка за сечење трева во жито
2.2.1.1.6 Прибор за врзување на снопови
2.2.1.1.6.1 вител дрвен
2.2.1.1.6.2 колче дрвено
2.2.1.1.6.3 клин дрвен
2.2.1.1.6.4 лопатка дрвена за рамнење снопови
2.2.1.1.6.5 амајлија – брада од житни стебленца
2.2.1.1.7 Алатки и прибор за пренос на слама и сено
2.2.1.1.7.1 набодња дрвена
2.2.1.1.7.2 врзма од дрвени стапови и јажиња
2.2.1.1.7.3 вила дрвена и ковачка
2.2.1.1.7.4 гребло дрвено со запци дрвени
2.2.1.1.7.5 стап – ластагарка со чапорошка
2.2.1.1.7.6 тезгере за пренос на арско ѓубре
2.2.1.1.8 Алатки - прибор за вадење слама и сено од копа и стог
2.2.1.1.8.1 кука дрвена
2.2.1.1.9 Справи и алатки - прибор за вршење и веење житни култури
2.2.1.1.9.1 кука дрвена за закачување јаже
2.2.1.1.9.2 вила дрвена и ковачка
2.2.1.1.9.3 грибло дрвено
2.2.1.1.9.4 метла за метење крупна и ситна слама
2.2.1.1.9.5 лопата дрвена за прво веење жито
2.2.1.1.9.6 лопата дрвена за второ веење жито
2.2.1.1.9.7 дрмон за прво чистење жито
2.2.1.1.9.8 решето за второ чистење
2.2.1.1.9.9 чукалка - фркачка за чукање ’рж
2.2.1.1.9.10 дикањ за вршење жито на гумно
2.2.1.1.9.11 стожер
2.2.1.1.10 Мерници за жито и друга зрнеста храна и соодветен прибор
2.2.1.1.10.1 црпка дрвена за црпење
2.2.1.1.10.2 полукутла - половник
2.2.1.1.10.3 кутел
2.2.1.1.10.4 шиник
2.2.1.1.11 Садови за чување жито, житно семе, храна, слама
2.2.1.1.11.1 коруба за чување жито
2.2.1.1.11.2 бучук за чување жито, грав, брашно
2.2.1.1.11.3 кош плетен за чување на житно семе
2.2.1.1.11.4 амбар за чување два вида житно семе
2.2.1.1.11.5 кош плетен за чување на слама
2.2.1.1.11.6 амајлија - леси од житни стебленца за ставање над или во амбар
2.2.1.1.12 Справи и прибор за ронење пченкарни кочани
2.2.1.1.12.1 леса со ногарки за чукање пченкарни кочани
2.2.1.1.12.2 стап-боаљка за чукање класинки на леса
2.2.1.1.12.3 троначка за ронење пченкарни кочани
2.2.1.1.13 Друг пољоделски справи алатки и прибор

2.2.1.2 Одгледување на фуражни култури[уреди | уреди извор]

2.2.1.2.1 Алатки за косење трева
2.2.1.2.1.1 косир за жнеење трева
2.2.1.2.1.2 коса за косење трева
2.2.1.2.2 Прибор за острење и клепање коси
2.2.1.2.2.1 наковална ковачка
2.2.1.2.2.2 клин дрвен - тезга
2.2.1.2.2.3 камен – острило, точило
2.2.1.2.2.4 чеканче
2.2.1.2.2.5 водир - кошарина
2.2.1.2.3 Алатка и прибор за собирање и носење сено
2.2.1.2.3.1 колце дрвено за стегање јаже при врзување стогови сено
2.2.1.2.4 Други алатки и прибор за фуражни култури

2.2.1.3 Градинарство[уреди | уреди извор]

2.2.1.3.1 Алатки и прибор за копање, прашење и грлење земја
2.2.1.3.1.1 мотика за копање градинарски расад
2.2.1.3.1.2 мотиче/прашалче за прашење градинарски насад
2.2.1.3.1.3 полжаварка за собирање полжави
2.2.1.3.2 Алатки за садење градинарски расад
2.2.1.3.2.1 кука дрвена - колачиња и садилчиња
2.2.1.3.3 Други градинарски алатки и прибор

2.2.1.4 Одгледување на индустриски култури[уреди | уреди извор]

2.2.1.4.1 Алатки и прибор за одгледување афион
2.2.1.4.1.1 мотиче/прашалче за прашење афион
2.2.1.4.1.2 ноже - режалка за режење афионски чушки
2.2.1.4.1.3 ноже - бералка за собирање катран од афионски чушки
2.2.1.4.1.4 кутија метална за собирање на афионски чушки
2.2.1.4.1.5 чеканче дрвено за кршење афионски чушки
2.2.1.4.2 Справи и прибор за одгледување лен и коноп
2.2.1.4.2.1 мелица-чукалка за лен и коноп
2.2.1.4.2.2 стап-бијач за чукање коноп
2.2.1.4.2.3 четка од свински влакна за чистење повесмо од коноп
2.2.1.4.3 Други

2.2.1.5 Лозарство[уреди | уреди извор]

2.2.1.5.1 Алатки за копање и грибање лозје
2.2.1.5.1.1 мотика
2.2.1.5.1.2 копач
2.2.1.5.1.3 дикел
2.2.1.5.2 Алатки за кроење лозје и кастрење шума
2.2.1.5.2.1 сорче за кроење лозје
2.2.1.5.2.2 косир за кастрење шума
2.2.1.5.2.3 камес за кастрење гранки
2.2.1.5.3 Лозарски садови и лозарски прибор
2.2.1.5.3.1 кош плетен за пренос на грозје
2.2.1.5.3.2 крбло за гмечење грозје за слатина - гмечалка
2.2.1.5.3.3 чеканче дрвено за гмечење грозје
2.2.1.5.3.4 буре за вино
2.2.1.5.3.5 мелица дрвена и метална за мелење грозје
2.2.1.5.4 Прибор за садење лозови прачки
2.2.1.5.4.1 садило за садење лозови прачки
2.2.1.5.5 Други

2.2.1.6 Овоштарство[уреди | уреди извор]

2.2.1.6.1 Алатки и прибор
2.2.1.6.1.1 ноже за калемење овошки
2.2.1.6.1.2 штипка-јаболчарка за берење јаболка
2.2.1.6.1.3 кошница плетена за берење јаболка
2.2.1.6.1.4 кука дрвена за лупење костени
2.2.1.6.1.5 скала – рожник за берење јаболка
2.2.1.6.2 Овоштарски садови
2.2.1.6.2.1 кош плетен за чување овошни плодови
2.2.1.6.2.2 кош плетен за остава
2.2.1.6.3 Други

2.2.1.7 Алатки и прибор за смоларење[уреди | уреди извор]

2.2.1.7.1 Секира-ќулумарка за засекување борова кора
2.2.1.7.2 Секира-беларка за симнување борова кора
2.2.1.7.3 Гребалче-струшка за собирање борова смола
2.2.1.7.4 Сад во кој се собира борова смола

2.2.1.8 Превозни средства за луѓе, стока, слама и сено[уреди | уреди извор]

2.2.1.8.1 Кола дрвена со две и четири тркала
2.2.1.8.2 Санка дрвена
2.2.1.8.3 Чеза
2.2.1.8.4 Пајтон

2.2.1.9 Алатки за копање земја, вадење камења и сечење трња[уреди | уреди извор]

2.2.1.9.1 Копач
2.2.1.9.2 Казма
2.2.1.9.3 Ашов
2.2.1.9.4 Лопата
2.2.1.9.5 Косирче за косење шевар
2.2.1.9.6 Трнорец за сечење трња
2.2.1.9.7 Набодни за товарење трња
2.2.1.9.8 Сор за сечење гранки
2.2.1.9.9 Други

2.2.1.10 Алати и прибор за различна намена[уреди | уреди извор]

2.2.1.10.1 Секира
2.2.1.10.2 Тесла
2.2.1.10.3 Мистрија
2.2.1.10.4 Пила
2.2.1.10.5 Чекани дрвени и ковачки
2.2.1.10.6 Рокан за изработка на дрвени рачки
2.2.1.10.7 Сврдел
2.2.1.10.8 Шестар
2.2.1.10.9 Грибло
2.2.1.10.10 Лопатка-пиралка за рамнење при правење ’ржани покриви
2.2.1.10.11 Игла за врзување ’ржаница при правење ’ржани покриви
2.2.1.10.12 Други

2.2.1.11 Макети на стопански објекти и справи[уреди | уреди извор]

2.2.1.11.1 Макета на воденица за мелење жито
2.2.1.11.2 Макета на валавица за валање ткаенини
2.2.1.11.3 Макета на динка за лупење на оризова арпа
2.2.1.11.4 Макета на кола со црпки и буки за наводнување градинарски култури

2.2.1.12 Сточарство[уреди | уреди извор]

2.2.1.12.1 Овчарски прибор
2.2.1.12.1.1 јанџик и такарџик (мешина)
2.2.1.12.1.2 букарче или торка
2.2.1.12.1.3 нож
2.2.1.12.1.4 огнило со трат и кремен
2.2.1.12.1.5 крлуз-стап
2.2.1.12.1.6 крпљи за одење по снег
2.2.1.12.1.7 мачки за одење по мраз
2.2.1.12.1.8 стол овчарски
2.2.1.12.1.9 лажица овчарска
2.2.1.12.1.10 кука
2.2.1.12.1.11 котел
2.2.1.12.2 Прибор за молзење
2.2.1.12.2.1 ведро или кобле
2.2.1.12.3 Прибор/справи за крмење овци
2.2.1.12.3.1 плоча за солило
2.2.1.12.3.2 корито-копанка
2.2.1.12.4 Прибор и справи за преработка на млеко
2.2.1.12.4.1 бутин или чурило
2.2.1.12.4.2 каца - сирник
2.2.1.12.4.3 дрвен рам за сирење
2.2.1.12.4.4 корито за саламура
2.2.1.12.4.5 тезга за сува саламура
2.2.1.12.4.6 каче
2.2.1.12.4.7 казан за варење урда
2.2.1.12.4.8 котловарка
2.2.1.12.4.9 рабуш
2.2.1.12.4.10 калап за сирење и кашкавал
2.2.1.12.4.11 штица за месење
2.2.1.12.4.12 котловарка за закачување котле
2.2.1.12.4.13 мев/мешина за чување сирење и млеко
2.2.1.12.5 Прибор за одгледување на домашни животни
2.2.1.12.5.1 ѕвонец и клопотарец
2.2.1.12.5.2 алка-боцкалка
2.2.1.12.5.3 справа за кастрирање
2.2.1.12.5.4 ножица-крклиза
2.2.1.12.5.5 знак-дамка
2.2.1.12.5.6 камшик
2.2.1.12.5.7 зобник
2.2.1.12.5.8 сопка-букагија
2.2.1.12.5.9 мрежа-кошничка
2.2.1.12.5.10 самар
2.2.1.12.5.11 узда
2.2.1.12.5.12 узенгија
2.2.1.12.5.13 јинглија
2.2.1.12.5.14 чешел за чешлање на стоката
2.2.1.12.5.15 оглав
2.2.1.12.5.16 мелница рачна за мелење житни зрна
2.2.1.12.6 Макета на бачило
2.2.1.12.7 Друго

2.2.1.13 Пчеларство - справи и прибор за одгледување пчели[уреди | уреди извор]

2.2.1.13.1 Кошница-трмка и улишка
2.2.1.13.2 Сандаче за пчели
2.2.1.13.3 Букаре за диви пчели
2.2.1.13.4 Пуфка за чадење
2.2.1.13.5 Центрифуга
2.2.1.13.6 Грне за чување мед
2.2.1.13.7 Виљушка за отпечатување
2.2.1.13.8 Ноже за вадење рамови
2.2.1.13.9 Четка
2.2.1.13.10 Капа пчеларска
2.2.1.13.11 Друго

2.2.1.14 Лов - справи за ловење дивеч[уреди | уреди извор]

2.2.1.14.1 Стапица - кљуси
2.2.1.14.2 Прутале за чистење ловџиски пушки
2.2.1.14.3 Секира за лов
2.2.1.14.4 Друго

2.2.1.15 Риболовни справи, прибор и рибарски макети[уреди | уреди извор]

2.2.1.15.1 Мрежа со прибор за плетење
2.2.1.15.2 Ости
2.2.1.15.3 Кош
2.2.1.15.4 Вршка
2.2.1.15.5 Серкме
2.2.1.15.6 Црпало
2.2.1.15.7 Кепче
2.2.1.15.8 Сак
2.2.1.15.9 Турило
2.2.1.15.10 Рибарски чизми
2.2.1.15.11 Варолинга
2.2.1.15.12 Гелберија
2.2.1.15.13 Косир или сорче
2.2.1.15.14 Игла за нижење риби
2.2.1.15.15 Плетало
2.2.1.15.16 Букеџик
2.2.1.15.17 Вретено
2.2.1.15.18 Вилица
2.2.1.15.19 Брдце
2.2.1.15.20 Конец
2.2.1.15.21 Плуто
2.2.1.15.22 Коприна
2.2.1.15.23 Игла
2.2.1.15.24 Тезга за плетење мрежи
2.2.1.15.25 Рибарски чун
2.2.1.15.26 Макета на чун
2.2.1.15.27 Макета на ловишта за риби
2.2.1.15.28 Макета на рибарски прибор
2.2.1.15.29 Друго

2.2.2 Макети на архитектонски објекти и делови од ентериер[уреди | уреди извор]

2.2.2.1 Макети[уреди | уреди извор]

2.2.2.1.1 Макета на објект од традиционалната градска архитектура
2.2.2.1.2 Макета на објект од традиционалната селска архитектура
2.2.2.1.3 Макета на објект од граѓанската архитектура
2.2.2.1.4 Други макети

2.2.2.2 Делови од ентериер и екстериер[уреди | уреди извор]

2.2.2.2.1 Делови од објекти на традиционалната архитектура
2.2.2.2.1.1 таван
2.2.2.2.1.2 колце
2.2.2.2.1.3 мусандра
2.2.2.2.1.4 долап
2.2.2.2.1.5 врата
2.2.2.2.1.6 надвратник
2.2.2.2.1.7 прозорец
2.2.2.2.1.8 натпрозорник
2.2.2.2.1.9 столб
2.2.2.2.1.10 ограда
2.2.2.2.1.11 рамка
2.2.2.2.1.12 друго
2.2.2.2.2 Делови од објекти на граѓанската архитектура

2.2.3 Традиционални дрвени покуќнински предмети, алатки за преработка на текстилни влакна и стилски мебел[уреди | уреди извор]

2.2.3.1 Дрвени покуќнински предмети[уреди | уреди извор]

2.2.3.1.1 Предмети за приготвување храна
2.2.3.1.1.1 копанка
2.2.3.1.1.2 дибек
2.2.3.1.1.3 лукарка
2.2.3.1.1.4 текне
2.2.3.1.1.5 ноќви
2.2.3.1.1.6 бутин
2.2.3.1.1.7 тарун
2.2.3.1.1.8 сукалка
2.2.3.1.1.9 фрчка
2.2.3.1.1.10 бркалка
2.2.3.1.1.11 толчник
2.2.3.1.1.12 штркалка
2.2.3.1.1.13 тргалце
2.2.3.1.1.14 прскалка
2.2.3.1.1.15 сито
2.2.3.1.1.16 дробило (нож)
2.2.3.1.2 Предмети за изнесување и послужување храна
2.2.3.1.2.1 маса
2.2.3.1.2.2 послужавник
2.2.3.1.2.3 ваган
2.2.3.1.2.4 лажица
2.2.3.1.2.5 црпалка
2.2.3.1.2.6 склопец
2.2.3.1.2.7 чаша
2.2.3.1.2.8 лејка
2.2.3.1.2.9 соларник
2.2.3.1.2.10 штица за леб
2.2.3.1.2.12 лопатче за црпење брашно
2.2.3.1.2.13 виљушка
2.2.3.1.3 Предмети за чување храна
2.2.3.1.3.1 брашненик
2.2.3.1.3.2 ќуп
2.2.3.1.3.3 соларник
2.2.3.1.3.4 кошница
2.2.3.1.3.5 каче
2.2.3.1.3.6 кутија за шеќер, сол и сл.
2.2.3.1.3.7 табла
2.2.3.1.3.8 капак
2.2.3.1.4 Предмети за носење и чување течности
2.2.3.1.4.1 букла
2.2.3.1.4.2 буре
2.2.3.1.4.3 карта
2.2.3.1.4.4 кобле
2.2.3.1.4.5 торка
2.2.3.1.5 Предмети со различна намена
2.2.3.1.5.1 столче
2.2.3.1.5.2 клупа
2.2.3.1.5.3 софра
2.2.3.1.5.4 сандак за алишта
2.2.3.1.5.5 полица
2.2.3.1.5.6 лажичарник
2.2.3.1.5.7 колевка за деца
2.2.3.1.5.8 кревет
2.2.3.1.5.9 корито
2.2.3.1.5.10 држач за свитале
2.2.3.1.5.11 водник
2.2.3.1.5.12 пиралка
2.2.3.1.5.13 машина за шиење
2.2.3.1.5.14 черен
2.2.3.1.5.15 стапица за глувци
2.2.3.1.5.16 табла
2.2.3.1.5.17 кука
2.2.3.1.5.18 комода
2.2.3.1.5.19 саат
2.2.3.1.5.20 шаралка

2.2.3.2 Алатки за преработка на текстилни влакна (памук, лен, коноп, козина)[уреди | уреди извор]

2.2.3.2.1 Витло за чистење семе од памук
2.2.3.2.2 Гребен
2.2.3.2.3 Фурка
2.2.3.2.4 Вретено
2.2.3.2.5 Пршлени
2.2.3.2.6 Мотало
2.2.3.2.7 Летка
2.2.3.2.8 Кончалка
2.2.3.2.9 Вртешка за сукање преѓа
2.2.3.2.10 Вител за намотување цевки
2.2.3.2.11 Елемија за мотање клопци
2.2.3.2.12 Чек’рк/Родан
2.2.3.2.13 Разбој
2.2.3.2.14 Совалка
2.2.3.2.15 Стивала
2.2.3.2.16 Цевка
2.2.3.2.17 Штица за сновање
2.2.3.2.18 Влечка за навивање
2.2.3.2.19 Чокан
2.2.3.2.20 Бијач за ткаење ќенери
2.2.3.2.21 Брдо
2.2.3.2.22 Набрдила
2.2.3.2.23 Ништалки
2.2.3.2.24 Шкрипци
2.2.3.2.25 Чешел за навивање
2.2.3.2.26 Плетач
2.2.3.2.27 Ѓерѓев
2.2.3.2.28 Игли
2.2.3.2.29 Трлица -Мелица
2.2.3.2.30 Стап-Бијач
2.2.3.2.31 Четка за чистење коноп (Повесмо)

2.2.3.3 Стилски мебел од граѓанската епоха[уреди | уреди извор]

2.2.3.3.1 Стилски мебел од граѓанската епоха

2.2.3.4 Стилски мебел од модерната епоха[уреди | уреди извор]

2.2.3.4.1 Стилски мебел од модерната епоха

2.2.4 Традиционални метални покуќнински предмети[уреди | уреди извор]

2.2.4.1 Бакарни садови и предмети[уреди | уреди извор]

2.2.4.1.1 Садови за подготвување храна
2.2.4.1.1.1 котел
2.2.4.1.1.2 аранија
2.2.4.1.1.3 тенџере
2.2.4.1.1.4 грне
2.2.4.1.1.5 тава
2.2.4.1.1.6 тепсија
2.2.4.1.1.7 саан со капак (голем)
2.2.4.1.1.8 цедилка
2.2.4.1.1.9 масларче
2.2.4.1.2 Садови за послужување
2.2.4.1.2.1 синија
2.2.4.1.2.2 саан
2.2.4.1.2.3 табла/послужавник
2.2.4.1.2.4 тас
2.2.4.1.2.5 сефер-тас
2.2.4.1.2.6 јол-тас
2.2.4.1.2.7 ќасе
2.2.4.1.2.8 кутија за шеќер и/или кафе
2.2.4.1.2.9 лажица за црпење
2.2.4.1.3 Садови за течност
2.2.4.1.3.1 ѓум
2.2.4.1.3.2 ѓум-стомна
2.2.4.1.3.3 ибрик
2.2.4.1.3.4 чаша
2.2.4.1.3.5 карта за вино - плоско
2.2.4.1.3.6 ѓезве
2.2.4.1.3.7 зарф
2.2.4.1.4 Предмети за греење, осветлување и украсување
2.2.4.1.4.1 мангал
2.2.4.1.4.2 фенер
2.2.4.1.4.3 вазнa
2.2.4.1.4.4 пепелник
2.2.4.1.4.5 кутија за дробен тутун
2.2.4.1.5 Предмети за лична хигиена
2.2.4.1.5.1 казан
2.2.4.1.5.2 амам тас
2.2.4.1.5.3 леген
2.2.4.1.5.4 кутија за сапун
2.2.4.1.5.5 ѓулсуа
2.2.4.1.6 Предмети за култна намена
2.2.4.1.6.1 кршталник
2.2.4.1.6.2 кандило-бухурдар
2.2.4.1.6.3 кадилник
2.2.4.1.6.4 дискус-саан
2.2.4.1.6.5 кутија-нафорник
2.2.4.1.6.6 путир
2.2.4.1.6.7 чаша
2.2.4.1.6.8 свеќник
2.2.4.1.7 Предмети за занаетчиско-трговска намена
2.2.4.1.7.1 казан за ракија
2.2.4.1.7.2 казан за билки
2.2.4.1.7.3 тас-кантар
2.2.4.1.7.4 кутија за алати
2.2.4.1.7.5 садови за други занаети

2.2.4.2 Железни предмети[уреди | уреди извор]

2.2.4.2.1 Предмети за домашна употреба
2.2.4.2.1.1 бршник
2.2.4.2.1.2 верига
2.2.4.2.1.3 пирустија
2.2.4.2.1.4 мачка
2.2.4.2.1.5 лажица-црпалка
2.2.4.2.1.6 тенџере
2.2.4.2.1.7 кандило
2.2.4.2.1.8 пегла
2.2.4.2.1.9 ѓубралник
2.2.4.2.1.10 ногарки за синии
2.2.4.2.1.11 маша
2.2.4.2.2 Предмети за греење, осветлување и украсување
2.2.4.2.2.1 ќумбе
2.2.4.2.2.2 мангал
2.2.4.2.2.3 свеќњак-шамадан
2.2.4.2.2.4 фенер
2.2.4.2.2.5 лустер
2.2.4.2.2.6 пепелник
2.2.4.2.2.7 ченгел
2.2.4.2.3 Предмети за занаетчиско-трговска и друга намена
2.2.4.2.3.1 синџир
2.2.4.2.3.2 секира
2.2.4.2.3.3 клуч
2.2.4.2.3.4 кантар

2.2.4.3 Предмети од месинг и од други легури[уреди | уреди извор]

2.2.4.3.1 Предмети за домашна употреба
2.2.4.3.1.1 синија
2.2.4.3.1.2 саан
2.2.4.3.1.3 тас
2.2.4.3.1.4 чаша
2.2.4.3.1.5 дискус
2.2.4.3.1.6 послужавник
2.2.4.3.1.7 авани
2.2.4.3.2 Предмети за греење, осветлување и украсување
2.2.4.3.2.1 мангал
2.2.4.3.2.2 свеќник
2.2.4.3.2.3 каделник
2.2.4.3.2.4 кандило
2.2.4.3.2.5 вазна
2.2.4.3.3 Предмети за занаетчиско-трговска и друга намена
2.2.4.3.3.1 дискус
2.2.4.3.3.2 ѕвонец
2.2.4.3.3.3 клопотарец

2.2.4.4 Оловни предмети[уреди | уреди извор]

2.2.4.4.1 Кандило
2.2.4.4.2 Пагур (шишиња за ракија)

2.2.4.5 Ламаринени (тенекеџиски предмети)[уреди | уреди извор]

2.2.4.5.1 Ќумбе
2.2.4.5.2 Кофа
2.2.4.5.3 Корито
2.2.4.5.4 Леген
2.2.4.5.5 Канта
2.2.4.5.6 Тулумба
2.2.4.5.7 Ѓубралник

2.2.5 Традиционални керамички, порцелански и стаклени садови и предмети[уреди | уреди извор]

2.2.5.1 Керамички садови и предмети работени без грнчарско колце[уреди | уреди извор]

2.2.5.1.1 Црепна (подница)
2.2.5.1.2 Питуличарка
2.2.5.1.3 Топка (потпорник, попци, старчиња)
2.2.5.1.4 Пршлен
2.2.5.1.5 „Човече”

2.2.5.2 Керамички садови и предмети работени на грнчарско колце[уреди | уреди извор]

2.2.5.2.1 Садови за приготвување храна
2.2.5.2.1.1 грне
2.2.5.2.1.2 тава
2.2.5.2.1.3 тенџере
2.2.5.2.1.4 ѓувеч
2.2.5.2.1.5 друго
2.2.5.2.2 Садови за послужување храна
2.2.5.2.2.1 каленик
2.2.5.2.2.2 чорбалак
2.2.5.2.2.3 котлај
2.2.5.2.2.4 саан
2.2.5.2.2.5 рачник
2.2.5.2.2.6 друго
2.2.5.2.3 Садови за чување храна
2.2.5.2.3.1 врчва
2.2.5.2.3.2 ќуп
2.2.5.2.3.3 ока-тегла
2.2.5.2.3.4 друго
2.2.5.2.4 Садови за течности
2.2.5.2.4.1 стомна
2.2.5.2.4.2 бардак
2.2.5.2.4.3 ибрик
2.2.5.2.4.4 бокал
2.2.5.2.4.5 карта
2.2.5.2.4.6 „плоска”
2.2.5.2.4.7 винско грнче
2.2.5.2.4.8 „авланка”
2.2.5.2.4.9 врчва
2.2.5.2.4.10 ибриче за ракија
2.2.5.2.4.11 плоско - пагурче
2.2.5.2.4.12 кондир
2.2.5.2.4.13 киселинарка
2.2.5.2.4.14 масолник
2.2.5.2.4.15 друго
2.2.5.2.5 Предмети за култна намена
2.2.5.2.5.1 кршталник
2.2.5.2.5.2 кадилник
2.2.5.2.5.3 свеќник
2.2.5.2.5.4 ласјаник
2.2.5.2.5.5 шаралка за обрдни лебови
2.2.5.2.5.6 друго
2.2.5.2.6 Предмети со различна намена во домаќинството
2.2.5.2.6.1 вазна
2.2.5.2.6.2 пепелник
2.2.5.2.6.3 тутунарка
2.2.5.2.6.4 ламба
2.2.5.2.6.5 поилка
2.2.5.2.6.6 мангал
2.2.5.2.6.7 леген
2.2.5.2.6.8 капак со „бебе” за печење ракија
2.2.5.2.6.9 друго
2.2.5.2.7 Предмети за занаетчиска намена
2.2.5.2.7.1 калап за изготвување на капи
2.2.5.2.7.2 врчва за превривање грозје
2.2.5.2.8 Керамички делови од архитектура
2.2.5.2.8.1 ќунци
2.2.5.2.8.2 оџак
2.2.5.2.9 Музички инструменти
2.2.5.2.9.1 дарабука

2.2.5.3 Порцелански и стаклени садови и предмети[уреди | уреди извор]

2.2.5.3.1 Украсни предмети
2.2.5.3.1.1 вазна
2.2.5.3.1.2 огледало
2.2.5.3.1.3 украс
2.2.5.3.1.4 друго
2.2.5.3.2 Садови за служење на јадење
2.2.5.3.2.1 чинија
2.2.5.3.2.2 чорбалак
2.2.5.3.3 Садови за течности
2.2.5.3.3.1 бокал
2.2.5.3.3.2 чаша
2.2.5.3.3.3 шише
2.2.5.3.3.4 друго
2.2.5.3.4 Прибор за осветлување
2.2.5.3.4.1 лустер
2.2.5.3.4.2 ламба
2.2.5.3.5 Прибор за пишување
2.2.5.3.5.1 мастилник
2.2.5.3.5.2 впивалник
2.2.5.3.6 Прибор за хигиена
2.2.5.3.6.1 леген
2.2.5.3.6.2 бокал
2.2.5.3.6.3 тоалетен прибор
2.2.5.3.6.4 друго
2.2.5.3.7 Прибор за пушење
2.2.5.3.7.1 пепелник
2.2.5.3.7.2 наргиле
2.2.5.3.7.3 друго

2.2.6 Традиционална текстилна покуќнина[уреди | уреди извор]

2.2.6.1 Постилачи и покривачи[уреди | уреди извор]

2.2.6.1.1 Постилач за под
2.2.6.1.1.1 килим со мазно ткаење
2.2.6.1.1.2 килим со јазли
2.2.6.1.1.3 муфтаџиски изработки
2.2.6.1.1.4 валани постилачи
2.2.6.1.1.5 плетени килими
2.2.6.1.1.6 пачворк килими
2.2.6.1.1.7 постилачи од партали
2.2.6.1.2 Покривач за кревети, клупи и миндери
2.2.6.1.2.1 памучни чаршафи
2.2.6.1.2.2 свилени чаршафи
2.2.6.1.2.3 волнени покривки
2.2.6.1.2.4 козињави покривки
2.2.6.1.3 Постилач и покривач за спиење
2.2.6.1.3.1 од нештавени кожи
2.2.6.1.3.2 рогозини од слама и барски растенија
2.2.6.1.3.3 конопени
2.2.6.1.3.4 волнени
2.2.6.1.3.5 козињави
2.2.6.1.3.6 памучни
2.2.6.1.3.7 навлаки за душеци
2.2.6.1.3.8 лица за јоргани
2.2.6.1.4 Покривач за коњ
2.2.6.1.5 Покривач за маса
2.2.6.1.6 Погребни покривки
2.2.6.1.7 Молитвени постилачи

2.2.6.2 Перница[уреди | уреди извор]

2.2.6.2.1 Перница за спиење
2.2.6.2.2 Украсна перница

2.2.6.3 Крпи[уреди | уреди извор]

2.2.6.3.1 Украсна крпа
2.2.6.3.2 Крпа за хигиена
2.2.6.3.3 Даровна крпа
2.2.6.3.4 Цедило за секојдневна употреба
2.2.6.3.5 Цедило со обредна функција
2.2.6.3.6 Трпезник

2.2.6.4 Торби[уреди | уреди извор]

2.2.6.4.1 Торба за секојдневна употреба
2.2.6.4.2 Торба со обредна функција
2.2.6.4.3 Детска торба

2.2.6.5 Детски ткаеници[уреди | уреди извор]

2.2.6.5.1 Пелена
2.2.6.5.2 Покривка за колевка
2.2.6.5.3 Лулка
2.2.6.5.4 Повој
2.2.6.5.5 Јорган
2.2.6.5.6 Опашувалка
2.2.6.5.7 Ќулавка
2.2.6.5.8 Детска перница

2.2.6.6 Тенди[уреди | уреди извор]

2.2.6.6.1 Тенда

2.2.6.7 Ткаеници за ѕид[уреди | уреди извор]

2.2.6.7.1 Ткаеница
2.2.6.7.2 Индустриска
2.2.6.7.3 Везена
2.2.6.7.4 Од пердуви

2.2.6.8 Пердиња[уреди | уреди извор]

2.2.6.8.1 Ткаено перде
2.2.6.8.2 Плетено перде
2.2.6.8.3 Везено перде

2.2.6.9 Ткаеници за носии[уреди | уреди извор]

2.1.6.9.1 Платна
2.1.6.9.2 Клашни

2.2.6.10 Гајтани[уреди | уреди извор]

2.2.6.10.1 Гајтан

2.2.6.11 Вреќи[уреди | уреди извор]

2.2.6.11.1 Вреќа

2.2.6.12 Бисаги[уреди | уреди извор]

2.2.6.12.1 Бисаги

2.2.7 Народна носиија, модерна облека и театарски костими[уреди | уреди извор]

2.2.7.1 Народни носии[уреди | уреди извор]

2.2.7.1.1 Традиционална машка носија
2.2.7.1.1.1 поткошула
2.2.7.1.1.2 кошула
2.2.7.1.1.3 фанела
2.2.7.1.1.4 елек
2.2.7.1.1.5 клашеник
2.2.7.1.1.6 кожув
2.2.7.1.1.7 антерија
2.2.7.1.1.8 минтан
2.2.7.1.1.9 гаќи
2.2.7.1.1.10 чакшири
2.2.7.1.1.11 пантолони
2.2.7.1.1.12 ѕиври-ногавици
2.2.7.1.1.13 скутина
2.2.7.1.1.14 појас
2.2.7.1.1.15 учкур-гаќник
2.2.7.1.1.16 гушник
2.2.7.1.1.17 покривка за глава
2.2.7.1.1.18 крпи
2.2.7.1.1.19 чорапи
2.2.7.1.1.20 подвески
2.2.7.1.1.21 калци
2.2.7.1.1.22 тозлуци
2.2.7.1.1.23 обојци
2.2.7.1.1.24 опинци
2.2.7.1.1.25 чевли
2.2.7.1.2 Традиционална женска носија
2.2.7.1.2.1 поткошула
2.2.7.1.2.2 кошула
2.2.7.1.2.3 сукња
2.2.7.1.2.4 потсукња
2.2.7.1.2.5 фанела
2.2.7.1.2.6 елек
2.2.7.1.2.7 клашеник
2.2.7.1.2.8 кожув
2.2.7.1.2.9 антерија
2.2.7.1.2.10 фустан
2.2.7.1.2.11 минтан
2.2.7.1.2.12 гаќи
2.2.7.1.2.13 чинтијани
2.2.7.1.2.14 скутина
2.2.7.1.2.15 учкур-гаќник
2.2.7.1.2.16 ракави
2.2.7.1.2.17 ракавчиња
2.2.7.1.2.18 ракавици
2.2.7.1.2.19 гушник
2.2.7.1.2.20 везови
2.2.7.1.2.21 оји-тантели
2.2.7.1.2.22 покривка за глава
2.2.7.1.2.23 крпи
2.2.7.1.2.24 коса-наплитци
2.2.7.1.2.25 чорапи
2.2.7.1.2.26 калци
2.2.7.1.2.27 тозлуци
2.2.7.1.2.28 опинци
2.2.7.1.2.29 папучи
2.2.7.1.2.30 налани
2.2.7.1.3 Традиционална детска носија
2.2.7.1.3.1 кошула
2.2.7.1.3.2 елеци
2.2.7.1.3.3 кожуви
2.2.7.1.3.4 антерии
2.2.7.1.3.5 скутини
2.2.7.1.3.6 појаси
2.2.7.1.3.7 чорапи
2.2.7.1.3.8 опинци
2.2.7.1.4 Градска машка облека
2.2.7.1.4.1 поткошула
2.2.7.1.4.2 кошула
2.2.7.1.4.3 елек
2.2.7.1.4.4 палто
2.2.7.1.4.5 пантолони
2.2.7.1.4.6 минтан
2.2.7.1.4.7 антерија
2.2.7.1.4.8 чакшири
2.2.7.1.4.9 појас
2.2.7.1.4.10 учкур-гаќник
2.2.7.1.4.11 гушник
2.2.7.1.4.12 покривка за глава
2.2.7.1.4.13 крпи
2.2.7.1.4.14 чевли
2.2.7.1.5 Градска женска облека
2.2.7.1.5.1 поткошула
2.2.7.1.5.2 кошула
2.2.7.1.5.3 сукња
2.2.7.1.5.4 потсукња
2.2.7.1.5.5 долна облека
2.2.7.1.5.6 фустан
2.2.7.1.5.7 палто
2.2.7.1.5.8 антерија
2.2.7.1.5.9 џубе
2.2.7.1.5.10 долама
2.2.7.1.5.11 елек
2.2.7.1.5.12 минтан
2.2.7.1.5.13 чинтијани
2.2.7.1.5.14 учкур
2.2.7.1.5.15 појас
2.2.7.1.5.16 скутина
2.2.7.1.5.17 покривка за глава
2.2.7.1.5.18 крпи
2.2.7.1.5.19 оји-тантели
2.2.7.1.5.20 ракавици
2.2.7.1.5.21 чорапи
2.2.7.1.5.22 чевли
2.2.7.1.5.23 папучи
2.2.7.1.5.24 налани
2.2.7.1.6 Градска детска облека
2.2.7.1.6.1 кошула
2.2.7.1.6.2 елек
2.2.7.1.6.3 антерија
2.2.7.1.6.4 појас
2.2.7.1.6.5 капа

2.2.7.2 Модерна облека[уреди | уреди извор]

2.2.7.2.1 Машка модерна облека
2.2.7.2.2 Женска модерна облека
2.2.7.2.3 Детска модерна облека

2.2.7.3 Театарски костими[уреди | уреди извор]

2.2.7.3.1 Театарски костим

2.2.7.4 Збирка на народна носија, модерна облека и театарски костими[уреди | уреди извор]

2.2.7.4.1 Општа збирка на народни носии, модерна облека и театарски костими
2.2.7.4.2 Специјализирана збирка на народни носии, модерна облека и театарски костими

2.2.8 Традиционален накит, прибор и оружје[уреди | уреди извор]

2.2.8.1 Накит[уреди | уреди извор]

2.2.8.1.1 Метален накит
2.2.8.1.1.1 тепелаци
2.2.8.1.1.2 корона
2.2.8.1.1.3 игла за на глава
2.2.8.1.1.4 сачбој
2.2.8.1.1.5 обетка
2.2.8.1.1.6 вешки
2.2.8.1.1.7 пиришани
2.2.8.1.1.8 ѓердан
2.2.8.1.1.9 чапраз
2.2.8.1.1.10 брош
2.2.8.1.1.11 пафта
2.2.8.1.1.12 колан
2.2.8.1.1.13 низалка
2.2.8.1.1.14 мангур
2.2.8.1.1.15 ќустек за саат
2.2.8.1.1.16 решме
2.2.8.1.1.17 прстен
2.2.8.1.1.18 нараквица
2.2.8.1.1.19 копче
2.2.8.1.1.20 крст
2.2.8.1.1.21 друго
2.2.8.1.2 Монистрен накит
2.2.8.1.2.1 невестинска капа
2.2.8.1.2.2 подбрадник
2.2.8.1.2.3 киска
2.2.8.1.2.4 китка
2.2.8.1.2.5 ѓердан
2.2.8.1.2.6 ќустек
2.2.8.1.2.7 колан
2.2.8.1.2.8 тока
2.2.8.1.2.9 алка
2.2.8.1.2.10 бројаник
2.2.8.1.2.11 потколеница
2.2.8.1.2.12 дизгија
2.2.8.1.2.13 ќесе за пари
2.2.8.1.2.14 чанти
2.2.8.1.2.15 паричник
2.2.8.1.2.16 футрола за шише
2.2.8.1.2.17 друго

2.2.8.3 Амајлии[уреди | уреди извор]

2.2.8.3.1 Амајлија

2.2.8.4 Прибор за пушење[уреди | уреди извор]

2.2.8.4.1 Чибук
2.2.8.4.2 Цигарлак
2.2.8.4.3 Табакера
2.2.8.4.4 Ќесе со огнило
2.2.8.4.5 Наргиле
2.2.8.4.6 Пепелник
2.2.8.4.7 Луле за цигари
2.2.8.4.8 Кутија за цигари
2.2.8.4.9 Кутија за тутун
2.2.8.4.10 Кутија за бурмут

2.2.8.5 Предмети за лична и домашна употреба[уреди | уреди извор]

2.2.8.5.1 Сурмендлк
2.2.8.5.2 Ѓулсуа
2.2.8.5.3 Пудриера
2.2.8.5.4 Бастун
2.2.8.5.5 Кутија за накит
2.2.8.5.6 Часовник
2.2.8.5.7 Зарф
2.2.8.5.8 Ваза
2.2.8.5.9 Филџан
2.2.8.5.10 Огледало
2.2.8.5.11 Ножици
2.2.8.5.12 Лажици
2.2.8.5.13 Нож
2.2.8.5.14 Дивит
2.2.8.5.15 Мастилница
2.2.8.5.16 Перодршка
2.2.8.5.17 Пенкало
2.2.8.5.18 Друго

2.2.8.6 Оружје и прибор со кујунџиска и седевкарска декорација[уреди | уреди извор]

2.2.8.6.1 Пушка кременка
2.2.8.6.2 Кубура
2.2.8.6.3 Пиштол
2.2.8.6.4 Сабја
2.2.8.6.5 Јатаган
2.2.8.6.6 Нож
2.2.8.6.7 Арбија
2.2.8.6.8 Паласка
2.2.8.6.9 Везме
2.2.8.6.10 Калап за куршуми
2.2.8.6.11 Копје
2.2.8.6.12 Рог за барут
2.2.8.6.13 Друго

2.2.9 Музички инструменти и предмети во народните обичаи[уреди | уреди извор]

2.2.9.1 Народни музички инструменти[уреди | уреди извор]

2.2.9.1.1 Идиофони инструменти
2.2.9.1.1.1 ѕвонец
2.2.9.1.1.2 клопотарец
2.2.9.1.1.3 прапорец
2.2.9.1.1.4 рикало
2.2.9.1.1.5 кречетало
2.2.9.1.1.6 клепало
2.2.9.1.1.7 пукало
2.2.9.1.1.8 ќемене од пченка
2.2.9.1.2 Мембранофони инструменти
2.2.9.1.2.1 тарабука
2.2.9.1.2.2 дајре
2.2.9.1.2.3 тапан
2.2.9.1.3 Кордофони инструменти
2.2.9.1.3.1 тамбура
2.2.9.1.3.2 ут
2.2.9.1.3.3 ќемене
2.2.9.1.3.4 гусла
2.2.9.1.3.5 канон
2.2.9.1.4 Аерофони инструменти
2.2.9.1.4.1 свирка од лист
2.2.9.1.4.2 врмчало
2.2.9.1.4.3 шупелка
2.2.9.1.4.4 флејта
2.2.9.1.4.5 кавал
2.2.9.1.4.6 врбово свирче
2.2.9.1.4.7 свирче од глина
2.2.9.1.4.8 дудук
2.2.9.1.4.9 двојанка
2.2.9.1.4.10 свирка од трска
2.2.9.1.4.11 грнета-кларинет
2.2.9.1.4.12 гајда
2.2.9.1.4.13 зурла
2.2.9.1.4.14 труба од кора од дрво

2.2.9.2 Предмети со обредна функција во народните обичаи[уреди | уреди извор]

2.2.9.2.1 Предмети за преоблекување
2.2.9.2.2 Маски
2.2.9.2.3 Коледашки
2.2.9.2.4 Обредни лебови и колачиња
2.2.9.2.5 Велигденски јајца и предмети за нивно шарање
2.2.9.2.6 Свадбарски бајраци
2.2.9.2.7 Други предмети

2.2.9.3 Класични и модерни музички инструменти[уреди | уреди извор]

2.2.9.3.1 Класични инструменти
2.2.9.3.2 Модерни инструменти

2.2.10 Детски играчки[уреди | уреди извор]

2.2.10.1 Дрвени играчки[уреди | уреди извор]

2.2.10.1.1 Количка
2.2.10.1.2 Санка
2.2.10.1.3 Пушка
2.2.10.1.4 Рало
2.2.10.1.5 Лулка
2.2.10.1.6 Игралиште
2.2.10.1.7 Шупелка
2.2.10.1.8 Друго

2.2.10.2 Керамички играчки[уреди | уреди извор]

2.2.10.2.1 Свирче
2.2.10.2.2 Бардаче
2.2.10.2.3 Други керамички играчки

2.2.10.3 Метални играчки[уреди | уреди извор]

2.2.10.3.1 Метална играчка

2.2.10.4 Текстилни играчки[уреди | уреди извор]

2.2.10.4.1 Текстилна играчка

2.2.11 Занаетчиски алати[уреди | уреди извор]

2.2.11.1 Грнчарски занаетчиски алати[уреди | уреди извор]

2.2.11.1.1 Рог (шаралка)
2.2.11.1.2 Чарк
2.2.11.1.3 Штиче
2.2.11.1.4 Чешле
2.2.11.1.5 Умесоалка
2.2.11.1.6 Стоалче
2.2.11.1.7 Штица за биење ума
2.2.11.1.8 Цресло
2.2.11.1.9 Скеле
2.2.11.1.10 Камен за мелење
2.2.11.1.11 Чекан за клепање
2.2.11.1.12 Пратец
2.2.11.1.13 Бачило
2.2.11.1.14 Цреп за вода
2.2.11.1.15 Кашарник
2.2.11.1.16 Копач за копање ума
2.2.11.1.17 Кошара
2.2.11.1.18 Други алати

2.2.11.2 Зурлаџиско-гајдаџиски занаетчиски алати[уреди | уреди извор]

2.2.11.2.1 Секира
2.2.11.2.2 Тесла
2.2.11.2.3 Ноже
2.2.11.2.4 Длето
2.2.11.2.5 Сврдло
2.2.11.2.6 Пиличе
2.2.11.2.7 Чарк
2.2.11.2.8 Турпија
2.2.11.2.9 Дурпија
2.2.11.2.10 Маткапи метални
2.2.11.2.11 Маткапи дрвени
2.2.11.2.12 Шаралка
2.2.11.2.13 Мерки за мерење на мелодиски отвори и должина на гајдарката
2.2.11.2.14 Глетца
2.2.11.2.15 Жиг
2.2.11.2.16 Дупчало
2.2.11.2.17 Счанкурк
2.2.11.2.18 Еге
2.2.11.2.19 Пергел
2.2.11.2.20 Шестар
2.2.11.2.21 Рокче
2.2.11.2.22 Алчиња
2.2.11.2.23 Други алати

2.2.11.3 Казанџиски занаетчиски алати[уреди | уреди извор]

2.2.11.3.1 Тезгаф
2.2.11.3.2 Чекан дрвен
2.2.11.3.3 Чекан метален
2.2.11.3.4 Клешта
2.2.11.3.5 Пергел
2.2.11.3.6 Ножици
2.2.11.3.7 Шило
2.2.11.3.8 Чиви калап
2.2.11.3.9 Длето
2.2.11.3.10 Секач
2.2.11.3.11 Турпија метална
2.2.11.3.12 Турпија дрвена
2.2.11.3.13 Наја (наковална)
2.2.11.3.14 Цанко (наковална)
2.2.11.3.15 Наковална
2.2.11.3.16 Мев
2.2.11.3.17 Други алати

2.2.11.4 Калајџиски занаетчиски алати[уреди | уреди извор]

2.2.11.4.1 Пирустија
2.2.11.4.2 Чекан
2.2.11.4.3 Клешта
2.2.11.4.4 Маша
2.2.11.4.5 Ножица
2.2.11.4.6 Наковална
2.2.11.4.7 Ајва
2.2.11.4.8 Други алати

2.2.11.5 Ковачки занаетчиски алати[уреди | уреди извор]

2.2.11.5.1 Пирустија
2.2.11.5.2 Чекан
2.2.11.5.3 Клешти
2.2.11.5.4 Маша
2.2.11.5.5 Ножици
2.2.11.5.6 Наковална
2.2.11.5.7 Други алати

2.2.11.6 Леарски занаетчиски алати[уреди | уреди извор]

2.2.11.6.1 Тезгаф
2.2.11.6.2 Калап
2.2.11.6.3 Клешти
2.2.11.6.4 Ножици
2.2.11.6.5 Други алати

2.2.11.7 Павурџиски занаетчиски алати[уреди | уреди извор]

2.2.11.7.1 Тезгаф
2.2.11.7.2 Калап
2.2.11.7.3 Маша
2.2.11.7.4 Чекан
2.2.11.7.5 Турпија
2.2.11.7.6 Шаралка
2.2.11.7.7 Клешти
2.2.11.7.8 Торно
2.2.11.7.9 Мев
2.2.11.7.10 Нож
2.2.11.7.11 Менгеме
2.2.11.7.12 Ајва
2.2.11.7.13 Лажица
2.2.11.7.14 Други алати

2.2.11.8 Кантарџиски занаетчиски алати[уреди | уреди извор]

2.2.11.8.1 Тезгаф
2.2.11.8.2 Калап
2.2.11.8.3 Клешти
2.2.11.8.4 Ножици
2.2.11.8.5 Чекан
2.2.11.8.6 Други алати

2.2.11.9 Лимарски занаетчиски алати[уреди | уреди извор]

2.2.11.9.1 Тезгаф
2.2.11.9.2 Калап
2.2.11.9.3 Клешти
2.2.11.9.4 Ножици
2.2.11.9.5 Чекан
2.2.11.9.6 Менгеме
2.2.11.9.7 Други алати

2.2.11.10 Ножарски занаетчиски алати[уреди | уреди извор]

2.2.11.10.1 Бургија
2.2.11.10.2 Пила
2.2.11.10.3 Чекан
2.2.11.10.4 Други алати

2.2.11.11 Ковенџиски занаетчиски алати[уреди | уреди извор]

2.2.11.11.1 Мев
2.2.11.11.2 Тас за киселина/оцет
2.2.11.11.3 Маша
2.2.11.11.4 Поте
2.2.11.11.5 Четка
2.2.11.11.6 Тас
2.2.11.11.7 Борија
2.2.11.11.8 Каленица
2.2.11.11.9 Јузенлик
2.2.11.11.10 Клешти
2.2.11.11.11 Тезгаф
2.2.11.11.12 Дурпија
2.2.11.11.13 „Скорпана”
2.2.11.11.14 Чекан
2.2.11.11.15 Менгеме
2.2.11.11.16 Ножици
2.2.11.11.17 Ештек „ал копит”
2.2.11.11.18 Педефи
2.2.11.11.19 Сандаче

2.2.11.12 Дрвопреработувачки занаетчиски алати[уреди | уреди извор]

2.2.11.12.1 Пергел
2.2.11.12.2 Струг
2.2.11.12.3 Сврдел
2.2.11.12.4 Земало
2.2.11.12.5 Гребло
2.2.11.12.6 Тесла
2.2.11.12.7 Секира
2.2.11.12.8 Пила

2.2.11.13 Други занаетчиски алати[уреди | уреди извор]

2.2.12 Збирки на етнолошки предмети[уреди | уреди извор]

2.2.12.1 Збирки на етнолошки предмети[уреди | уреди извор]

2.2.12.1.1 Збирка на етнолошки предмети од општ тип
2.2.12.1.2 Специјализирана збирка на етнолошки предмети

2.3 Историски предмети[уреди | уреди извор]

2.3.1 Оружје[уреди | уреди извор]

2.3.1.1 Огнено оружје[уреди | уреди извор]

2.3.1.1.1 Пушка
2.3.1.1.2 Автомат
2.3.1.1.3 Кубура
2.3.1.1.4 Арбија
2.3.1.1.5 Пиштол
2.3.1.1.6 Револвер
2.3.1.1.7 Противавионски топ
2.3.1.1.8 Противтенковска пушка
2.3.1.1.9 Пушкомитралез
2.3.1.1.10 Митралез
2.3.1.1.11 Минофрлач
2.3.1.1.12 Рачен минофрлач
2.3.1.1.13 Топ
2.3.1.1.14 Друго огнено оружје

2.3.1.2 Ладно оружје[уреди | уреди извор]

2.3.1.2.1 Лак
2.3.1.2.2 Стрела
2.3.1.2.3 Нож
2.3.1.2.4 Кама
2.3.1.2.5 Боздоган
2.3.1.2.6 Јатаган
2.3.1.2.7 Топуз
2.3.1.2.8 Наџак
2.3.1.2.9 Бодеж
2.3.1.2.10 Копје
2.3.1.2.11 Сабја
2.3.1.2.12 Меч
2.3.1.2.13 Бајонет
2.3.1.2.14 Друго

2.3.1.3 Муниција[уреди | уреди извор]

2.3.1.3.1 Рачна бомба
2.3.1.3.2 Мина
2.3.1.3.3 Граната
2.3.1.3.4 Граната-чаура
2.3.1.3.5 Топовско ѓуле
2.3.1.3.6 Куршум
2.3.1.3.7 Друго

2.3.2 Воена опрема и прибор[уреди | уреди извор]

2.3.2.1 Прирачни делови[уреди | уреди извор]

2.3.2.1.1 Зејтиник
2.3.2.1.2 Еманлук
2.3.2.1.3 Баем
2.3.2.1.4 Ножица
2.3.2.1.5 Фишеклија (кожена, лимена, платнена)
2.3.2.1.6 Реденица
2.3.2.1.7 Кабаница/наметка
2.3.2.1.8 Шаторско крило
2.3.2.1.9 Ранец
2.3.2.1.10 Шлем
2.3.2.1.11 Офицерски појас
2.3.2.1.12 Војнички појас
2.3.2.1.13 Чизми
2.3.2.1.14 Чанта
2.3.2.1.15 Офицерска торба
2.3.2.1.16 Униформа
2.3.2.1.17 Абија
2.3.2.1.18 Барутница
2.3.2.1.19 Калап за лиење куршуми
2.3.2.1.20 Футрола за пиштол/револвер
2.3.2.1.21 Друго

2.3.2.2 Санитетски материјал[уреди | уреди извор]

2.3.2.2.1 Завој
2.3.2.2.2 Лек
2.3.2.2.3 Инструмент
2.3.2.2.4 Шприц
2.3.2.2.5 Кутија за санитетски материјал
2.3.2.2.6 Друго

2.3.3 Сфрагистички предмети (печати и отпечатоци)[уреди | уреди извор]

2.3.3.1 Печати[уреди | уреди извор]

2.3.3.1.1 Плочест печат (кружен, правоаголен)
2.3.3.1.2 Камеа
2.3.3.1.3 Цилиндричен печат
2.3.3.1.4 Прстен
2.3.3.1.5 Гема

2.3.3.2 Отпечаток[уреди | уреди извор]

2.3.3.2.1 Фиксиран восочен отпечаток
2.3.3.2.2 Висечки восочен отпечаток
2.3.3.2.3 Була - метален двостран висечки отпечаток
(злато, сребро, бронза, олово)

2.3.4 Хералдички предмети[уреди | уреди извор]

2.3.4.1 Знаме[уреди | уреди извор]

2.3.4.1.1 Државно знаме
2.3.4.1.2 Револуционерно знаме
2.3.4.1.3 Знаме на политичка партија
2.3.4.1.4 Други знамиња

2.3.4.2 Грб[уреди | уреди извор]

2.3.4.2.1 Државен грб
2.3.4.2.2 Други грбови

2.3.4.3 Појас[уреди | уреди извор]

2.3.4.3.1 Појас

2.3.4.4 Други хералдички предмети[уреди | уреди извор]

2.3.4.4.1 Друг хералдички предмет

2.3.5 Фалеристички предмети (одликувања)[уреди | уреди извор]

2.3.5.1 Ордени, медали, споменици и значки[уреди | уреди извор]

2.3.5.1.1 Орден
2.3.5.1.2 Медал
2.3.5.1.3 Споменица
2.3.5.1.4 Значка

2.3.5.2 Други одликувања[уреди | уреди извор]

2.3.5.2.1 Диплома
2.3.5.2.2 Плакета
2.3.5.2.3 Пофалница
2.3.5.2.4 Благодарница
2.3.5.2.5 Свидителства

2.3.6 Други антиквитети[уреди | уреди извор]

2.3.6.1 Антиквитети поврзани со историски личности и настани[уреди | уреди извор]

2.3.6.1.1 Преса
2.3.6.1.2 Бастун
2.3.6.1.3 Чинија
2.3.6.1.4 Тас
2.3.6.1.5 Тока
2.3.6.1.6 Прстен
2.3.6.1.7 Шише
2.3.6.1.8 Мастилница
2.3.6.1.9 Перо
2.3.6.1.10 Дивит мастилница
2.3.6.1.11 Часовник
2.3.6.1.12 Клише
2.3.6.1.13 Секира
2.3.6.1.14 Наковална
2.3.6.1.15 Кутија за тутун
2.3.6.1.16 Чибук
2.3.6.1.17 Кантар
2.3.6.1.18 Паланица
2.3.6.1.19 Аршинендезе
2.3.6.1.20 Влечалка
2.3.6.1.21 Сандаче
2.3.6.1.22 Дрвена рамка
2.3.6.1.23 Машина за шиење
2.3.6.1.24 Други антиквитети

2.3.7 Модерна нумизматика[уреди | уреди извор]

2.3.7.1 Монети[уреди | уреди извор]

2.3.7.1.1 Монета

2.3.7.2 Банкноти[уреди | уреди извор]

2.3.7.2.1 Банкнота

2.3.7.3 Задолжителен примерок на државните пари[уреди | уреди извор]

2.3.8 Збирки на историски предмети[уреди | уреди извор]

2.3.8.1 Општи и специјализирани збирки на историски предмети[уреди | уреди извор]

2.3.8.1.1 Општа збирка на историски предмети
2.3.8.1.2 Специјализирана збирка на историски предмети

2.4 Уметнички предмети[уреди | уреди извор]

2.4.1 Сликарство[уреди | уреди извор]

2.4.1.1 Маслена техника[уреди | уреди извор]

2.4.1.1.1 Уметничко дело во маслена техника

2.4.1.2 Темпера[уреди | уреди извор]

2.4.1.2.1 Уметничко дело во темперна техника

===2.4.1.3 Акварел

2.4.1.3.1 Уметничко дело во акварелна техника

2.4.1.4 Акрилна техника[уреди | уреди извор]

2.4.1.4.1 Уметничко дело во акрилна техника

2.4.1.5 Пастел[уреди | уреди извор]

2.4.1.5.1 Уметничко дело во пастелна техника

2.4.1.6 Мозаик[уреди | уреди извор]

2.4.1.6.1 Уметничко дело во мозаична техника

2.4.1.7 Ал фреско[уреди | уреди извор]

2.4.1.7.1 Уметничко дело во ал фреско техника

2.4.1.8 Ал секо[уреди | уреди извор]

2.4.1.8.1 Уметничко дело во ал секо техника

2.4.1.9 Емајл[уреди | уреди извор]

2.4.1.9.1 Уметничко дело во техника емајл

2.4.1.10 Енкаустика[уреди | уреди извор]

2.4.1.10.1 Уметничко дело во техника енкаустика

2.4.1.11 Гваш[уреди | уреди извор]

2.4.1.11.1 Уметничко дело во гваш техника

2.4.1.12 Зграфито[уреди | уреди извор]

2.4.1.12.1 Уметничко дело во зграфито техника

2.4.1.13 Фротаж[уреди | уреди извор]

2.4.1.13.1 Уметничко дело во фротаж техника

2.4.1.14 Комбинирана техника[уреди | уреди извор]

2.4.1.14.1 Уметничко дело во комбинирана техника

2.4.1.15 Други сликарски техники[уреди | уреди извор]

2.4.2 Скулптура[уреди | уреди извор]

2.4.2.1 Амбиентална скулптура[уреди | уреди извор]

2.4.2.1.1 Амбиентална скулптура

2.4.2.2 Архитектонска пластика што не е археолошки предмет[уреди | уреди извор]

2.4.2.2.1 Архитектонска пластика

2.4.2.3 Луминокинетичка скулптура[уреди | уреди извор]

2.4.2.3.1 Луминокинетичка скулптура

2.4.2.4 Мобилна скулптура[уреди | уреди извор]

2.4.2.4.1 Мобилна скулптура

2.4.2.5 Скулптура од меки материјали[уреди | уреди извор]

2.4.2.5.1 Скулптура од меки материјали

2.4.2.6 Релјеф[уреди | уреди извор]

2.4.2.6.1 Уметничко дело во релјеф

2.4.2.7 Резба[уреди | уреди извор]

2.4.2.7.1 Уметничко дело во резба

2.4.2.8 Медал[уреди | уреди извор]

2.4.2.8.1 Медал

2.4.2.9 Плакета[уреди | уреди извор]

2.4.2.9.1 Плакета

2.4.2.10 Друго[уреди | уреди извор]

2.4.3 Графика[уреди | уреди извор]

2.4.3.1 Висок печат[уреди | уреди извор]

2.4.3.1.1 Дрворез, ксилографија
2.4.3.1.2 Јапонски дрворез
2.4.3.1.3 Тонски дрворез
2.4.3.1.4 Линорез
2.4.3.1.5 Висок бакропис
2.4.3.1.6 Металорез

2.4.3.2 Длабок печат[уреди | уреди извор]

2.4.3.2.1 Бакропис
2.4.3.2.2 Бакрорез
2.4.3.2.3 Етканица
2.4.3.2.4 Мецотинта
2.4.3.2.5 Акватинта/акватинта во боја
2.4.3.2.6 Сува игла
2.4.3.2.7 Вернис му (вернис моу)
2.4.3.2.8 Фотогравура (хелиогравура)

2.4.3.3 Рамен печат[уреди | уреди извор]

2.4.3.3.1 Литографија, литографија во боја и офсетна литографија
2.4.3.3.2 Цинкографија
2.4.3.3.3 Алграфија
2.4.3.3.4 Фотолитографија
2.4.3.3.5 Комбинирана техника
2.4.3.3.6 Сито печат, сито печат во боја и офсетна графика (сериграфија)
2.4.3.3.7 Ксерографија

2.4.3.4 Монотипија[уреди | уреди извор]

2.4.3.4.1 Монотипија

2.4.3.5 Компјутерска графика[уреди | уреди извор]

2.4.3.5.1 Компјутерска графика

2.4.3.6 Применета графика[уреди | уреди извор]

2.4.3.6.1 Применета графика (во било која печатена форма)

2.4.3.7 Плотер[уреди | уреди извор]

2.4.3.7.1 Плотер

2.4.3.8 Плакат[уреди | уреди извор]

2.4.3.8.1 Плакат(во било која печатена форма)

2.4.4 Цртеж[уреди | уреди извор]

2.4.4.1 Лавиран цртеж[уреди | уреди извор]

2.4.4.1.1 Лавиран цртеж

2.4.4.2 Цртеж со креда[уреди | уреди извор]

2.4.4.2.1 Цртеж со креда

2.4.4.3 Цртеж со молив[уреди | уреди извор]

2.4.4.3.1 Цртеж со молив

2.4.4.4 Цртеж со туш[уреди | уреди извор]

2.4.4.4.1 Цртеж со туш

2.4.4.5 Други техники на цртеж[уреди | уреди извор]

2.4.5 Применета уметност[уреди | уреди извор]

2.4.5.1 Применета уметност[уреди | уреди извор]

2.4.5.1.1 Уметничко дело од модерната применета уметност

2.4.6 Фотографија[уреди | уреди извор]

2.4.6.1 Аналогна (класична) црно-бела фотографија[уреди | уреди извор]

2.4.6.1.1 Негатив
2.4.6.1.2 Позитив
2.4.6.1.3 Стари постапки
2.4.6.1.3.1 дагеротипија
2.4.6.1.3.2 калотипија (талботипија)
2.4.6.1.3.3 амбротипија
2.4.6.1.3.4 феротипија
2.4.6.1.3.5 платинотипија
2.4.6.1.3.6 стереофотографија
2.4.6.1.3.7 олеотипија
2.4.6.1.3.8 бромоолеотипија
2.4.6.1.3.9 карботипија
2.4.6.1.3.10 гумитипија
2.4.6.1.3.11 друго

2.4.6.2 Аналогна (класична) фотографија во боја[уреди | уреди извор]

2.4.6.2.1 Негатив
2.4.6.2.2 Позитив

2.4.6.3 Дигитална фотографија[уреди | уреди извор]

2.4.6.3.1 Дигитална фотографија

2.4.7 Керамика[уреди | уреди извор]

2.4.7.1 Керамика[уреди | уреди извор]

2.4.7.1.1 Уметничко дело во керамика

2.4.8 Таписерија[уреди | уреди извор]

2.4.8.1 Таписерија[уреди | уреди извор]

2.4.8.1.1 Таписерија

2.4.9 Витраж[уреди | уреди извор]

2.4.9.1 Витраж[уреди | уреди извор]

2.4.9.1.1 Витраж

2.4.10 Објектна уметност[уреди | уреди извор]

2.4.10.1 Објект[уреди | уреди извор]

2.4.10.1.1 Објект

2.4.10.2 Колаж[уреди | уреди извор]

2.4.10.2.1 Колаж

2.4.10.3 Асамблаж[уреди | уреди извор]

2.4.10.3.1 Асамблаж

2.4.10.4 Деколаж (уметност на искинати плакати)[уреди | уреди извор]

2.4.10.4.1 Деколаж

2.4.10.5 Реди мејд (Ready made)[уреди | уреди извор]

2.4.10.5.1 Реди мејд (Ready made)

2.4.10.6 Објекти-скулптури од најдени предмети (објект труве)[уреди | уреди извор]

2.4.10.6.1 Објект-скулптура од најдени предмети

2.4.10.7 Други дела од објектната уметност[уреди | уреди извор]

2.4.11 Инсталација[уреди | уреди извор]

2.4.11.1 Инсталација[уреди | уреди извор]

2.4.11.1.1 Инсталација

2.4.12 Видеоарт[уреди | уреди извор]

2.4.12.1 Видеоарт[уреди | уреди извор]

2.4.12.1.1 Видеоарт
2.4.13 Концептуална уметност

2.4.13.1 Концептуална уметност[уреди | уреди извор]

2.4.13.1.1 Уметничко дело од концептуалната уметност

2.4.14 Перформанс[уреди | уреди извор]

2.4.14.1 Перформанс[уреди | уреди извор]

2.4.14.1.1 Перформанс

2.4.15 Хепенинг[уреди | уреди извор]

2.4.15.1 Хепенинг[уреди | уреди извор]

2.4.15.1.1 Хепенинг

2.4.16 Оригинална карикатура[уреди | уреди извор]

2.4.16.1 Оригинална карикатура[уреди | уреди извор]

2.4.16.1.1 Оригинална карикатура

2.4.17 Оригинален стрип[уреди | уреди извор]

2.4.17.1 Оригинален стрип[уреди | уреди извор]

2.4.17.1.1 Оригинален стрип

2.4.18 Холографија[уреди | уреди извор]

2.4.18.1 Уметничко дело во холографска техника[уреди | уреди извор]

2.4.19 Компјутерска уметност[уреди | уреди извор]

2.4.19.1 Уметничко дело создадено со помош на компјутер[уреди | уреди извор]

2.4.20 Сакрални, религиски и култни дела[уреди | уреди извор]

2.4.20.1 Икона[уреди | уреди извор]

2.4.20.1.1 Иконостасна
2.4.20.1.1.1 престолна икона
2.4.20.1.1.2 празнична икона
2.4.20.1.1.3 икона од деисизен ред
2.4.20.1.1.4 деисизен чин
2.4.20.1.1.5 неракотворен лик
2.4.20.1.1.6 други
2.4.20.1.2 Портативна
2.4.20.1.2.1 вотивна
2.4.20.1.2.2 домашна
2.4.20.1.2.3 панагија - икона
2.4.20.1.2.4 икона за целивање
2.4.20.1.2.5 хоросна икона
2.4.20.1.2.6 литијска икона
2.4.20.1.2.7 книжна (хартиена) икона
2.4.20.1.2.8 (т.н.) „Ерусалим“
2.4.20.1.2.9 други

2.4.20.2 Мобилијар[уреди | уреди извор]

2.4.20.2.1 Делови од иконостас
2.4.20.2.1.1 табла (цокле)
2.4.20.2.1.2 столбец
2.4.20.2.1.3 колона
2.4.20.2.1.4 лунета
2.4.20.2.1.5 корниз
2.4.20.2.1.6 архитрав
2.4.20.2.1.7 венец (гесимс)
2.4.20.2.1.8 акротерија
2.4.20.2.1.9 атика
2.4.20.2.1.10 иконостасен крст со придружни икони
2.4.20.2.1.11 наддверие
2.4.20.2.1.12 царски двери
2.4.20.2.1.13 северна врата (за жртвеник)
2.4.20.2.1.14 јужна врата (за ѓаконик)
2.4.20.2.1.15 други делови од иконостас
2.4.20.2.2 Престол
2.4.20.2.3 Седало/клупа
2.4.20.2.4 Налон/аналогиј
2.4.20.2.5 Тетрапод
2.4.20.2.6 Проскинитар
2.4.20.2.7 Кивот
2.4.20.2.8 Ставротека
2.4.20.2.9 Моштаница
2.4.20.2.10 Хорос
2.4.20.2.11 Амвон
2.4.20.2.12 Каса
2.4.20.2.13 Натпрестолен крст
2.4.20.2.14 Затпрестолен крст
2.4.20.2.15 Крстилница
2.4.20.2.16 Балдахин
2.4.20.2.17 Ѕвоно
2.4.20.2.18 Порта
2.4.20.2.19 Врата
2.4.20.2.20 Клепало
2.4.20.2.21 Менора
2.4.20.2.22 Клуч
2.4.20.2.23 Левха (калиграфски текстови на плочи)
2.4.20.2.24 Постекија (постилач за молитва од овча кожа)
2.4.20.2.25 Други предмети од мобилијар

2.4.20.3 Богослужбени и обредни предмети[уреди | уреди извор]

2.4.20.3.1 Дискос
2.4.20.3.2 Артокласија
2.4.20.3.3 Ѕвездичка
2.4.20.3.4 Копје
2.4.20.3.5 Лажичка
2.4.20.3.6 Путир
2.4.20.3.7 Губа/сунгер
2.4.20.3.8 Поменик
2.4.20.3.9 Процесиски крст
2.4.20.3.10 Рачен крст
2.4.20.3.11 Кадилница
2.4.20.3.12 Рипида
2.4.20.3.13 Свеќник
2.4.20.3.14 Дикира
2.4.20.3.15 Трикира
2.4.20.3.16 „Воздух” (аер)
2.4.20.3.17 Дискокалима
2.4.20.3.18 Путирокалима
2.4.20.3.19 Илитон
2.4.20.3.20 Индитион
2.4.20.3.21 Антиминс
2.4.20.3.22 Срачица
2.4.20.3.23 Свадбена круна
2.4.20.3.24 Подеја
2.4.20.3.25 Плаштеница
2.4.20.3.26 Процесиски бајрак (хоругва)
2.4.20.3.27 Панагијар
2.4.20.3.28 Сад за теплота
2.4.20.3.29 Кандило
2.4.20.3.30 Сад за осветена вода
2.4.20.3.31 Сад за свето миро
2.4.20.3.32 Дарохранилница
2.4.20.3.33 Петолебница/литијариј
2.4.20.3.34 Крстилница – купел
2.4.20.3.35 Тас/табла
2.4.20.3.36 Реликвија
2.4.20.3.37 Реликвијар
2.4.20.3.27 Други богослужбени и обредни предмети

2.4.20.4 Облека и инсигнии[уреди | уреди извор]

2.4.20.4.1 Фелон/полиставрион/казула
2.4.20.4.2 Сакос
2.4.20.4.3 Омофор
2.4.20.4.4 Стихар
2.4.20.4.5 Орар/стола
2.4.20.4.6 Епитрахил/стола
2.4.20.4.7 Мандија
2.4.20.4.8 Камилавка/панакамилавка
2.4.20.4.9 Набедреник (епигонатион)
2.4.20.4.10 Нараквици (епиманики)
2.4.20.4.11 Митра
2.4.20.4.12 Жезол
2.4.20.4.13 Граден крст (пекторален)
2.4.20.4.14 Енколпион/панагија
2.4.20.4.15 Бројаници (теспии)
2.4.20.4.16 Расо
2.4.20.4.17 Аналав
2.4.20.4.18 Колан со пафта
2.4.20.4.19 Кипа
2.4.20.4.20 Епход
2.4.20.4.21 Ахмедија (чалма)
2.4.20.4.22 Таларис
2.4.20.4.23 Обувки
2.4.20.4.24 Џубе
2.4.20.4.25 Турбан (ќулав)
2.4.20.4.26 Други видови на облека и инсигнии

2.4.20.5 Опкови и апликации[уреди | уреди извор]

2.4.20.5.1 Опков на богослужбена книга
2.4.20.5.2 Апликација на икона
2.4.20.5.3 Апликација на ковчежец

2.4.20.6 Други религиски и култни дела[уреди | уреди извор]

2.4.21 Збирки на уметнички предмети[уреди | уреди извор]

2.4.21.1 Збирки на уметнички предмети[уреди | уреди извор]

2.4.21.1.1 Општа збирка на уметнички предмети
2.4.21.1.2 Специјализирана збирка на уметнички предмети

2.5 Технички предмети[уреди | уреди извор]

2.5.1 Телекомуникациски апарати и опрема[уреди | уреди извор]

2.5.1.1 Телеграф[уреди | уреди извор]

2.5.1.1.1 Телеграф

2.5.1.2 Телефон[уреди | уреди извор]

2.5.1.2.1 Телефон

2.5.1.3 Радио[уреди | уреди извор]

2.5.1.3.1 Радио

2.5.1.4 Телевизор[уреди | уреди извор]

2.5.1.4.1 Телевизор

2.5.1.5 Радар[уреди | уреди извор]

2.5.1.5.1 Радар

2.5.1.6 Видеоопрема[уреди | уреди извор]

2.5.1.6.1 Видеоопрема

2.5.1.7 Други телекомуникациски апарти и опрема[уреди | уреди извор]

2.5.2 Транспортни средства[уреди | уреди извор]

2.5.2.1 Сувоземен транспорт[уреди | уреди извор]

2.5.2.1.1 Патничко возило
2.5.2.1.2 Товарно возило
2.5.2.1.3 Возило за стока
2.5.2.1.4 Јавно сообраќајно возило
2.5.2.1.5 Стопанско возило
2.5.2.1.6 Велосипед
2.5.2.1.7 Мотор
2.5.2.1.8 Скутер, мопед
2.5.2.1.9 Други сувоземни возила

2.5.2.2 Воден транспорт[уреди | уреди извор]

2.5.2.2.1 Брод
2.5.2.2.2 Чамец
2.5.2.2.3 Кајак
2.5.2.2.4 Кану
2.5.2.2.5 Други средства на воден транспорт

2.5.2.3 Воздушен транспорт[уреди | уреди извор]

2.5.2.3.1 Авион
2.5.2.3.2 Едрилица
2.5.2.3.3 Хеликоптер

2.5.3 Мерни инструменти[уреди | уреди извор]

2.5.3.1 За температура[уреди | уреди извор]

2.5.3.1.1 Топломер

2.5.3.2 За тежина[уреди | уреди извор]

2.5.3.2.1 Вага

2.5.3.3 За време[уреди | уреди извор]

2.5.3.3.1 Часовник

2.5.3.4 За должина[уреди | уреди извор]

2.5.3.4.1 Метро

2.5.3.5 За светлост[уреди | уреди извор]

2.5.3.5.1 Светломер
2.5.3.5.2 Луксметар
2.5.3.5.3 Келвинметар

2.5.3.6 За електрични величини[уреди | уреди извор]

2.5.3.6.1 Омметар
2.5.3.6.2 Амперметар
2.5.3.6.3 Волтметар

2.5.3.7 За воздушен притисок[уреди | уреди извор]

2.5.3.7.1 Барометар
2.5.3.7.2 Манометар

2.5.3.8 Инструменти за геодетски мерења[уреди | уреди извор]

2.5.3.8.1 Теодолит
2.5.3.8.2 Гравиметар
2.5.3.8.3 Апарат со нишало
2.5.3.8.4 Бусола
2.5.3.8.5 Либела
2.5.3.8.6 Нивелир
2.5.3.8.7 Оптички висок
2.5.3.8.8 Тахиметар

2.5.3.9 Други мерни инсрументи[уреди | уреди извор]

2.5.4 Оптички апарати и инструменти[уреди | уреди извор]

2.5.4.1 Микроскоп[уреди | уреди извор]

2.5.4.1.1 Микроскоп

2.5.4.2 Телескоп[уреди | уреди извор]

2.5.4.2.1 Телескоп

2.5.4.3 Светла комора[уреди | уреди извор]

2.5.4.3.1 Светла комора

2.5.4.4 Перископ[уреди | уреди извор]

2.5.4.4.1 Перископ

2.5.4.5 Ендоскоп[уреди | уреди извор]

2.5.4.5.1 Ендоскоп

2.5.4.6 Проекционен апарат[уреди | уреди извор]

2.5.4.6.1 Проекционен апарат

2.5.4.7 Фотографски апарат[уреди | уреди извор]

2.5.4.7.1 Фотографски апарат – тело
2.5.4.7.2 Објектив за фотографски апарат

2.5.4.8 Филмска камера[уреди | уреди извор]

2.5.4.8.1 Филмска камера – тело
2.5.4.8.2 Објектив за филмска камера

2.5.4.9 Рефлектор[уреди | уреди извор]

2.5.4.9.1 Рефлектор

2.5.4.10 Дурбин[уреди | уреди извор]

2.5.4.10.1 Дурбин

2.5.4.11 Лупа[уреди | уреди извор]

2.5.4.11.1 Лупа

2.5.4.12 Други оптички апарати и инструменти[уреди | уреди извор]

2.5.5 Акустични апарати и инструменти (за звучна репродукција)[уреди | уреди извор]

2.5.5.1 Грамофон[уреди | уреди извор]

2.5.5.1.1 Грамофон

2.5.5.2 Магнетофон[уреди | уреди извор]

2.5.5.2.1 Магнетофон

2.5.5.3 Касетофон[уреди | уреди извор]

2.5.5.3.1 Касетофон

2.5.5.4 Фонограф[уреди | уреди извор]

2.5.5.4.1 Фонограф

2.5.5.5 Диктафон[уреди | уреди извор]

2.5.5.5.1 Диктафон

2.5.5.6 Магнетоскоп[уреди | уреди извор]

2.5.5.6.1 Магнетоскоп

2.5.5.7 Микрофон[уреди | уреди извор]

2.5.5.7.1 Микрофон

2.5.5.8 Други акустични апарати и инструменти[уреди | уреди извор]

2.5.6 Машини и уреди за произведување и пренос на енергија[уреди | уреди извор]

2.5.6.1 Топлотни машини и апарати[уреди | уреди извор]

2.5.6.1.1 Парна машина
2.5.6.1.2 Парен котлел
2.5.6.1.3 Мотор со внатрешно согорување

2.5.6.2 Хидропневматски машини и апарати[уреди | уреди извор]

2.5.6.2.1 Турбина
2.5.6.2.2 Пумпа
2.5.6.2.3 Компресор
2.5.6.2.4 Разладни уреди

2.5.7 Медицински апарати и инструменти[уреди | уреди извор]

2.5.7.1 Медицински апарати[уреди | уреди извор]

2.5.7.1.1 Медицински апарат

2.5.7.2 Медицински инструменти[уреди | уреди извор]

2.5.7.2.1 Нож
2.5.7.2.2 Скалпел
2.5.7.2.3 Ножици
2.5.7.2.4 Пинцета
2.5.7.2.5 Држач за игла
2.5.7.2.6 Игла
2.5.7.2.7 Клешти
2.5.7.2.8 Длето
2.5.7.2.9 Лажица
2.5.7.2.10 Сонда
2.5.7.2.11 Спекулум
2.5.7.2.12 Пила
2.5.7.2.13 Други инструменти

2.5.8 Уреди и апарати за домаќинство[уреди | уреди извор]

2.5.8.1 Апарати за готвење[уреди | уреди извор]

2.5.8.1.1 Шпорет
2.5.8.1.2 Решо
2.5.8.1.3 Микробранова печка

2.5.8.2 Апарати за ладење[уреди | уреди извор]

2.5.8.2.1 Фрижидер
2.5.8.2.2 Комода

2.5.8.3 Апарати и справи за чистење на прехранбени продукти[уреди | уреди извор]

2.5.8.3.1 Апарат за чистење на прехранбени продукти

2.5.8.4 Апарати и справи за чистење[уреди | уреди извор]

2.5.8.4.1 Правосмукалка

2.5.8.5 Апарати и справи за затоплување[уреди | уреди извор]

2.5.8.5.1 Греалка
2.5.8.5.2 Печка

2.5.8.6 Апарати за проветрување[уреди | уреди извор]

2.5.8.6.1 Вентилатор
2.5.8.6.2 Клима уред

2.5.8.7 Апарати и справи за осветлување[уреди | уреди извор]

2.5.8.7.1 Столна ламба

2.5.8.8 Апарати и справи за шиење[уреди | уреди извор]

2.5.8.8.1 Машина за шиење

2.5.8.9 Апарати и справи за пеглање[уреди | уреди извор]

2.5.8.9.1 Пегла

2.5.8.10 Други уреди и апарати за домаќинство[уреди | уреди извор]

2.5.9 Канцелариска техника - опрема, машини и прибор[уреди | уреди извор]

2.5.9.1 Машини за сметање[уреди | уреди извор]

2.5.91.1 Машина за сметање

2.5.9.2 Машини за пишување[уреди | уреди извор]

2.5.9.2.1 Машина за пишување

2.5.9.3 Машини за умножување[уреди | уреди извор]

2.5.20.3.1 Машина за умножување

2.5.20.4 Машини за пресметување и обработка - компјутери[уреди | уреди извор]

2.5.9.4.1 Машина за пресметување и обработка -компјутер

2.5.9.5 Канцелариска опрема[уреди | уреди извор]

2.5.9.5.1 Канцелариска опрема

2.5.9.6 Канцелариски прибор[уреди | уреди извор]

2.5.9.6.1 Канцелариски прибор

2.5.9.7 Друга канцелариска техника[уреди | уреди извор]

2.5.10 Збирки на технички предмети[уреди | уреди извор]

2.5.10.1 Збирки на технички предмети[уреди | уреди извор]

2.5.10.1.1 Општа збирка на технички предмети
2.5.10.1.2 Специјализирана збирка на технички предмети

2.6 Архивска граѓа[уреди | уреди извор]

2.6.1 Архивски фондови на власта и управата[уреди | уреди извор]

2.6.1.1 Архивски фондови на законодавната, претставничката и извршната власт во Македонија[уреди | уреди извор]

2.6.1.1.1 Архивски фонд на органите на државната власт во Македонија до 1944 г.:2.6.1.1.2 Архивски фонд на државната власт на НР/СР и Република Македонија по 1944 г.

2.6.2 Архивски фондови на судските органи[уреди | уреди извор]

2.6.2.1 Архивски фондови на судските органи[уреди | уреди извор]

2.6.2.1.1 Архивски фонд на судските органи до 1944 г.
2.6.2.1.2 Архивски фонд на судските органи по 1944 г.

2.6.3 Архивски фондови на воените организации[уреди | уреди извор]

2.6.3.1 Архивски фондови на воените организации.[уреди | уреди извор]

2.6.3.1.1 Архивски фонд на воените организации до 1941 г.
2.6.3.1.2 Архивски фонд на воените организации 1941-1945 г.
2.6.3.1.3 Архивски фонд на воените организации 1945-1991 г.
2.6.3.1.4 Архивски фонд на воените организации по 1991 г.

2.6.4 Архивски фондови на образовните, културните и научните институции[уреди | уреди извор]

2.6.4.1 Образовни институции[уреди | уреди извор]

2.6.4.1.1 Архивски фонд на образовните институции до 1944 г.
2.6.4.1.2 Архивски фонд на образовните институции 1944-1991 г.
2.6.4.1.3 Архивски фонд на образовните институции по 1991 г.

2.6.4.2 Културни институции[уреди | уреди извор]

2.6.4.2.1 Архивски фонд на културните институции до 1944 г.
2.6.4.2.2 Архивски фонд на културните институции 1944-1991 г.
2.6.4.2.3 Архивски фонд на културните институции по 1991 г.

2.6.4.3 Научни институции[уреди | уреди извор]

2.6.4.3.1 Архивски фонд на научните институции до 1944 г.
2.6.4.3.2 Архивски фонд на научните институции 1944-1991 г.
2.6.4.3.3 Архивски фонд на научните институции по 1991 г.

2.6.5 Архивски фондови на социјални и здравствени установи и организации[уреди | уреди извор]

2.6.5.1 Социјални установи[уреди | уреди извор]

2.6.5.1.1 Архивски фонд на социјалните установи до 1944 г.
2.6.5.1.2 Архивски фонд на социјалните установи 1944-1991 г.
2.6.5.1.3 Архивски фонд на социјалните установи по 1991 г.

2.6.5.2 Здравствени установи и организации[уреди | уреди извор]

2.6.5.2.1 Архивски фонд на здравствени установи и организации до 1944 г.
2.6.5.2.2 Архивски фонд на здравствените установи и организации 1944-1991 г.
2.6.5.2.3 Архивски фонд на здравствените установи и организации по 1991 г.

2.6.6 Архивски фондови на стопански и банкарски организации[уреди | уреди извор]

2.6.6.1 Стопански и банкарски организации до 1944 г.[уреди | уреди извор]

2.6.6.1.1 Архивски фонд на банки и парични заводи
2.6.6.1.2 Архивски фонд на стопански здруженија (комори и сл.)
2.6.6.1.3 Архивски фонд на претпријатија
2.6.6.1.3.1 на индустрија и рударство
2.6.6.1.3.2 на земјоделство и шумарство
2.6.6.1.3.3 на трговија
2.6.6.1.3.4 на угостителство и туризам
2.6.6.1.3.5 на сообраќај
2.6.6.1.3.6 останати

2.6.6.2 Стопански и банкарски организации 1944-1991 г.[уреди | уреди извор]

2.6.6.2.1 Архивски фонд на банки, заводи за платен промет и др.
2.6.6.2.2 Архивски фонд на стопански здруженија (комори и сл.)
2.6.6.2.3 Архивски фонд на претпријатија
2.6.6.2.3.1 на индустрија и рударство
2.6.6.2.3.2 на земјоделство и шумарство
2.6.6.2.3.3 на трговија
2.6.6.2.3.4 на угостителство и туризам
2.6.6.2.3.5 на сообраќај
2.6.6.2.3.6 останати

2.6.6.2 Стопански и банкарски организации по 1991 г.[уреди | уреди извор]

2.6.6.2.1 Архивски фонд на банки, штедилници и др.
2.6.6.2.2 Архивски фонд на стопански здруженија (комори и сл.)
2.6.6.2.3 Архивски фонд на претпријатија (трговски друштва)
2.6.6.2.3.1 на индустрија и рударство
2.6.6.2.3.2 на земјоделство и шумарство
2.6.6.2.3.3 на трговија
2.6.6.2.3.4 на угостителство и туризам
2.6.6.2.3.5 на сообраќај
2.6.6.2.3.6 останати

2.6.7 Архивски фондови на политички организации и здруженија на граѓани[уреди | уреди извор]

2.6.7.1 Политички партии и здруженија на граѓани до 1944 г.[уреди | уреди извор]

2.6.7.1.1 Архивски фонд на политичките партии и здруженија на граѓани до 1941 г.
2.6.7.1.2 Архивски фонд на политичките партии и здруженија на граѓани за време на НОВ во Македонија 1941-1944 г.
2.6.7.1.3 Архивски фонд на политичките партии и здруженија на граѓани на туѓите власти во Македонија 1941-1944 г.

2.6.7.2. Политички организации и здруженија на граѓани во периодот 1944-1991 г.[уреди | уреди извор]

2.6.7.2.1 Архивски фонд на политичките организации
2.6.7.2.1.1 КПМ/СК
2.6.7.2.1.2 НФ/ССРНМ
2.6.7.2.1.3 ССМ
2.6.7.2.1.4 СЗБ од НОВ
2.6.7.2.1.5 ССММ
2.6.7.2.1.6 АФЖ/КОАЖ
2.6.7.2.1.7 други
2.6.7.2.2 Архивски фонд на здруженијата на граѓани (сојузи, друштва и др.)
2.6.7.2.2.1 сталешки
2.6.7.2.2.2 хуманитарни
2.6.7.2.2.3 културно-просветни у научни
2.6.7.2.2.4 уметнички
2.6.7.2.2.5 спортски
2.6.7.2.2.6 останати

2.6.7.3 Политички партии и здруженија на граѓани по 1991 г.[уреди | уреди извор]

2.6.7.3.1 Архивски фонд на политички партии
2.6.7.3.2 Архивски фонд на здруженија на граѓани
2.6.7.3.3 Архивски фонд на невладини организации

2.6.8. Архивски фондови на верски организации[уреди | уреди извор]

2.6.8.1 Архивски фондови на туѓите цркви во Македонија[уреди | уреди извор]

2.6.8.1.1 Архивски фонд на Српската православна црква
2.6.8.1.2 Архивски фонд на Грчката правиславна црква
2.6.8.1.3 Архивски фонд на Бугарската православна црква

2.6.8.2. Архивски фондови на Македонската православна црква[уреди | уреди извор]

2.6.8.2.1 Архивски фонд на МПЦ до 1944 г.
2.6.8.2.2 Архивски фонд на МПЦ 1944-1967 г.
2.6.8.2.3 Архивски фонд на МПЦ по 1967 г.

2.6.8.3 Архивски фондови на Исламската верска заедница[уреди | уреди извор]

2.6.8.3.1 Архивски фонд на Исламската верска заедница

2.6.8.4 Архивски фондови на други верски организации[уреди | уреди извор]

2.6.8.4.1 Архивски фонд на Католичката црква во Македонија
2.6.8.4.2 Архивски фонд на Евангелистичко-методистичката црква во Македонија
2.6.8.4.3 Архивски фонд на останати верски организации

2.6.9 Семејни и лични архивски фондови[уреди | уреди извор]

2.6.9.1 Семејни архивски фондови[уреди | уреди извор]

2.6.9.1.1 Семеен архивски фонд до 1944 г.
2.6.9.1.2 Семеен архивски фонд по 1944 г.

2.6.9.2 Лични архивски фондови[уреди | уреди извор]

2.6.9.2.1 Личен архивски фонд до 1944 г.
2.6.9.2.2 Личен архивски фонд по 1944 г.

2.6.10. Архивски збирки[уреди | уреди извор]

2.6.10.1 Архивски збирки[уреди | уреди извор]

2.6.10.1.1 Фермани 1646-1859
2.6.10.1.2 Берати 1702-1911
2.6.10.1.3 Вакуфнами 1574-1911
2.6.10.1.4 Бујрулдии 1837-1868
2.6.10.1.5 Биографии, афтобиографии и мемоари 1866-1944
2.6.10.1.6 Хроники
2.6.10.1.7 Поединечни документи
2.6.10.1.8 Плакати и летоци
2.6.10.1.9 Фотографии
2.6.2.2.10 Карти 1628-1955
2.6.2.2.11 Планови 1920-1941
2.6.2.2.12 Весници 1911-1961
2.6.2.2.13 Збирка на микрофилмови
2.6.2.2.14 Други архивски збирки

2.7 Библиотечни добра[уреди | уреди извор]

2.7.1 Ракописи[уреди | уреди извор]

2.7.1.1 Словенски ракописи што настанале во Македонија до крајот на XIX век[уреди | уреди извор]

2.7.1.1.1 Азбучен акатист
2.7.1.1.2 Акатист
2.7.1.1.3 Апокриф
2.7.1.1.4 Апостол
2.7.1.1.5 Беседа
2.7.1.1.6 Библија
2.7.1.1.7 Блаженство
2.7.1.1.8 Грмник
2.7.1.1.9 Дамаскин
2.7.1.1.10 Грамота
2.7.1.1.11 Декалог
2.7.1.1.12 Диоптра
2.7.1.1.13 Евангелие
2.7.1.1.14 Ектенија
2.7.1.1.15 Ерминија
2.7.1.1.16 Еухологиј
2.7.1.1.17 Житие (хагиографија)
2.7.1.1.18 Зборник
2.7.1.1.19 Зодијак
2.7.1.1.20 Икос
2.7.1.1.21 Ирмологиј
2.7.1.1.22 Катастих
2.7.1.1.23 Катихизис
2.7.1.1.24 Коледник
2.7.1.1.25 Кондак
2.7.1.1.26 Крмчија
2.7.1.1.27 Лавсаик
2.7.1.1.28 Лекарственик
2.7.1.1.29 Лествица
2.7.1.1.30 Летопис
2.7.1.1.31 Литургија (служба)
2.7.1.1.32 Литургиски зборник
2.7.1.1.33 Месецослов
2.7.1.1.34 Луник
2.7.1.1.35 Минеј
2.7.1.1.36 Молитвеник
2.7.1.1.37 Номоканон
2.7.1.1.38 Октоих
2.7.1.1.39 Палеја
2.7.1.1.40 Паренезис
2.7.1.1.41 Пасхалија
2.7.1.1.42 Панегирик
2.7.1.1.43 Параклис
2.7.1.1.44 Паримејник
2.7.1.1.45 Парусија
2.7.1.1.46 Патерик
2.7.1.1.47 Писмовник (епистолар)
2.7.1.1.48 Планетник
2.7.1.1.49 Поменик
2.7.1.1.50 Послание
2.7.1.1.51 Поука
2.7.1.1.52 Практик
2.7.1.1.53 Прокимен
2.7.1.1.54 Пролог
2.7.1.1.55 Проповед (хомилија)
2.7.1.1.56 Проскомидија
2.7.1.1.57 Псалтикија
2.7.1.1.58 Псалтир
2.7.1.1.59 Светилен
2.7.1.1.60 Седален
2.7.1.1.61 Слово
2.7.1.1.62 Служебник
2.7.1.1.63 Стихирар
2.7.1.1.64 Типик
2.7.1.1.65 Требник
2.7.1.1.66 Трепетник
2.7.1.1.67 Триод
2.7.1.1.68 Тропар
2.7.1.1.69 Хомилијар
2.7.1.1.70 Часослов
2.7.1.1.71 Чуда
2.7.1.1.72 Шестоднев
2.7.1.1.73 Други словенски ракописи што настанале во Македонија до крајот на XIX век

2.7.1.2 Ракописи на грчки јазик[уреди | уреди извор]

2.7.1.2.1 Ракопис на грчки јазик

2.7.1.3 Ракописи на латински јазик[уреди | уреди извор]

2.7.1.3.1 Ракопис на латински јазик

2.7.1.4 Ракописи на арапски јазик[уреди | уреди извор]

2.7.1.4.1 Догма (акаид)
2.7.1.4.2 Куран и науките за куранот
2.7.1.4.3 Традиција (ал-хадис)
2.7.1.4.4 Догма (акаил)
2.7.1.4.5 Молитви (ал-адија)
2.7.1.4.6 Право (ал-фикх)
2.7.1.4.7 Етика и проповед (ал-ахлак, ал-маваиз)
2.7.1.4.8 Мистика (ал-тасавуф)
2.7.1.4.9 Филозофија (ал-хикма)
2.7.1.4.10 Филологија (илм ал-луга)
2.7.1.4. 11 Историја и географија (ал-тарих, ал-џографија)
2.7.1.4.12 Медицина и ветеринарство (илм ал-тибб, ал-бајтара)
2.7.1.4.13 Математика (илм ал-хисаб)
2.7.1.4.14 Природни науки (илм ал-табиа)
2.7.1.4.15 Литература (ал-адаб)
2.7.1.4.16 Зборници со различни содржини (маџмуа)

2.7.1.5 Ракописи на турски јазик[уреди | уреди извор]

2.7.1.5.1 Догма (акаид)
2.7.1.5.2 Куран и науките за куранот
2.7.1.5.3 Традиција (ал-хадис)
2.7.1.5.4 Догма (акаил)
2.7.1.5.5 Молитва (ал-адија)
2.7.1.5.6 Право (ал-фикх)
2.7.1.5.7 Етика и проповед (ал-ахлак, ал-маваиз)
2.7.1.5.8 Мистика (ал-тасавуф)
2.7.1.5.9 Филозофија (ал-хикма)
2.7.1.5.10 Филологија (илм ал-луга)
2.7.1.5.11 Историја и географија (ал-тарих, ал-џографија)
2.7.1.5.12 Медицина и ветеринарство (илм ал-тибб, ал-бајтара)
2.7.1.5.13 Математика (илм ал-хисаб)
2.7.1.5.14 Природни науки (илм ал-табиа)
2.7.1.5.15 Литература (ал-адаб)
2.7.1.5.16 Зборници со различни содржини (маџмуа)

2.7.1.6 Ракописи на персиски јазик[уреди | уреди извор]

2.7.1.6.1 Догма (акаид)
2.7.1.6.2 Куран и науките за куранот
2.7.1.6.3 Традиција (ал-хадис)
2.7.1.6.4 Догма (акаил)
2.7.1.6.5 Молитва (ал-адија)
2.7.1.6.6 Право (ал-фикх)
2.7.1.6.7 Етика и проповед (ал-ахлак, ал-маваиз)
2.7.1.6.8 Мистика (ал-тасавуф)
2.7.1.6.9 Филозофија (ал-хикма)
2.7.1.6.10 Филологија (илм ал-луга)
2.7.1.6.11 Историја и географија (ал-тарих, ал-џографија)
2.7.1.6.12 Медицина и ветеринарство (илм ал-тибб, ал-бајтара)
2.7.1.6.13 Математика (илм ал-хисаб)
2.7.1.6.14 Природни науки (илм ал-табиа)
2.7.1.6.15 Литература (ал-адаб)
2.7.1.6.16 Зборници со различни содржини (маџмуа)

2.7.1.7 Ракописи на албански јазик[уреди | уреди извор]

2.7.1.7.1 Ракопис на албански јазик

2.7.1.8 Ракопис на српски јазик[уреди | уреди извор]

2.7.1.8.1 Ракопис на српски јазик

2.7.1.9 Современи ракописи[уреди | уреди извор]

2.7.1.9.1 Современ ракопис

2.7.2 Ракописен нотен материјал[уреди | уреди извор]

2.7.2.1 Музички ракописи со невматска нотација (коален, палеовизантиска, екфонетска, дијастематска, квадратиа, медиовизантиска, неовизантиска кукузелова)[уреди | уреди извор]

2.7.2.1.1 Апостол
2.7.2.1.2 Акатист
2.7.2.1.3 Зборник на црковни песнопенија
2.7.2.1.4 Ирмологија (Катавасија)
2.7.2.1.5 Кондак
2.7.2.1.6 Корал
2.7.2.1.7 Канон
2.7.2.1.8 Литургија
2.7.2.1.9 Литургиски зборник
2.7.2.1.10 Месецослов
2.7.2.1.11 Минеј
2.7.2.1.12 Миса
2.7.2.1.13 Музички зборник
2.7.2.1.14 Октоих (Осмогласник)
2.7.2.1.15 Триод
2.7.2.1.16 Тропар
2.7.2.1.17 Пасхалија
2.7.2.1.18 Псалтикија
2.7.2.1.19 Песна (песнопение)
2.7.2.1.20 Полиелеј
2.7.2.1.21 Псалм
2.7.2.1.22 Стихира
2.7.2.1.23 Стихирар
2.7.2.1.24 Други музички ракописи со невматска нотација (коален, палеовизантиска, екфонетска, дијастематска, квадратија, медиовизантиска, неовизантиска/кукузелова)

2.7.2.2 Музички ракописи со хампарсум нотација[уреди | уреди извор]

2.7.2.2.1 Музички ракопис со хампарсум нотација

2.7.2.3 Музички ракописи со модална нотација[уреди | уреди извор]

2.7.2.3.1 Музички ракопис со модална нотација

2.7.2.4 Музички ракописи со мензурална нотација[уреди | уреди извор]

2.7.2.4.1 Вокална композиција
2.7.2.4.2 Инструментална композиција
2.7.2.4.3 вокално-инструментална композиција

2.7.2.5 Музички ракописи - мелографии[уреди | уреди извор]

2.7.2.5.1 Мелографија на народни песни
2.7.2.5.2 Мелографија на народни танци
2.7.2.5.3 Мелографија на вокално инструментални композиции

2.7.2.6 Музички ракописи со современа – западноевропска нотација[уреди | уреди извор]

2.7.2.6.1 Композиција за соло-инструемнти (етида, варијација, токата, фуга, прелудиум, фантазија, арабеска, рондо... и други)
2.7.2.6.2 Композиција за соло-инструмент со придружба (соната, суита, фантазија, ноктурно, менует и друго)
2.7.2.6.3 Композиција за повеќе соло-инструменти
2.7.2.6.4 Камерна музика (соната, суита, варијации, ноктурно, дивертименто, серенада и други)
2.7.2.6.5 Оркестарска музика (симфонија, соната, концерт, кочертино, марш, валцер, полка, увертира и други)
2.7.2.6.6 Песна
2.7.2.6.7 Соло-песна
2.7.2.6.8 Хорска композиција
2.7.2.6.9 Народна песна
2.7.2.6.10 Други форми на вокални композиции (балади, арии и други)
2.7.2.6.11 Вокално инструментално дело (реквием, пасија, литургија, кантата, симфониска поема, миса и други)
2.7.2.6.12 Музичко-сценско дело (опери, оперети, балети, мјузикли, вариете и други)
2.7.2.6.13 Композиција за драми, театарски претстави, филмска музика
2.7.2.6.14 Хармонизација
2.7.2.6.15 Дешифрација
2.7.2.6.16 Аранжман
2.7.2.6.17 Транскрипција
2.7.2.6.18 Други музички ракописи со современа – западноевропска нотација

===2.7.2.7 Музички ракописи со современа нотација на првите македонски композитори (без разлика на музичкиот жанр)

2.7.2.7.1 Класична музика
2.7.2.7.2 Поп (популарна/забавна музика)
2.7.2.7.3 Џез
2.7.2.7.4 Рок
2.7.2.7.5 Други музички жанри

2.7.2.8 Современи музички ракописи[уреди | уреди извор]

2.7.2.8.1 Современ музички ракопис

2.7.3 Печатени книги[уреди | уреди извор]

2.7.3.1 Инкунабули и постинкунабули отпечатени до 1530 г.[уреди | уреди извор]

2.7.3.1.1 Инкунабули
2.7.3.1.2 Постинкунабули