Монголска азбука

Од Википедија — слободната енциклопедија
Името на јазикот на кирилица

Монголската азбука е официјална азбука на територијата на Монголија и ја користи монголскиот јазик. Ова е кирилична азбука, засновата на руската. Наизглед, разликата помеѓу нив се состои во само две букви, но гласовите не се исти. Оние што се верни на руската фонологија се приздивни варијанти, додека чистите гласови обично ги претставуваат нивните парници, а не како што би се читале на руски или македонски. Подолу е дадена македонска транскрипција на секоја монголска буква.

Место Монг. Назив МФА[1] Макед.
1 Аа а a а
2 Бб бэ p, б, понекогаш п
3 Вв вэ w̜, w̜ʲ в или мека англиска w
4 Гг гэ ɡ, ɡʲ, ɢ г
5 Дд дэ t, т
6 Ее е ji~jө је, понекогаш ји
7 Ёё ё јо
8 Жж жэ џ, поретко ч
9 Зз зэ ts ѕ, понекогаш ц
10 Ии и i и
11 Йй хагас и i ј или и
12 Кк ка kʰ, kʲʰ, x, к или х
13 Лл эл ɮ, ɮʲ л [2]
14 Мм эм m, м
15 Нн эн n, , ŋ н
16 Оо о ɔ о
17 Өө ө ө~o е, о или слично на германска ö
18 Пп пэ pʰ, pʰʲ п
19 Рр эр r, р
20 Сс эс s с
21 Тт тэ tʰ, tʰʲ т
22 Уу у ʊ затворена у
23 Үү ү u у
24 Фф фэ, фа, эф f, ф[3]
25 Хх хэ, ха x, х
26 Цц цэ tsʰ ц
27 Чч чэ tʃʰ ч
28 Шш ша, эш ʃ ш
29 Щщ ща, эшчэ (ʃt͡ʃ) шч [4]
30 Ъъ хатуугийн тэмдэг
31 Ыы эр үгийн ы i и или 'и
32 Ьь зөөлний тэмдэг ʲ
33 Ээ э e~i е или и
34 Юю ю jʊ, ju ју
35 Яя я ja ја

Поврзано[уреди | уреди извор]

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. Svantesson, Jan-Olof, Anna Tsendina, Anastasia Karlsson, Vivan Franzén. 2005. The Phonology of Mongolian. New York: Oxford University Press: 30-40.
  2. се изговара многу поинаку.
  3. Буквата не е монголска, се користи за позајмени зборови.
  4. Щ не е монголска согласка, туку е застапена само во руски заемки и поими.