Моларна зафатнина

Од Википедија — слободната енциклопедија

Моларна зафатнина или моларен волумензафатнина кој го зазема еден мол супстанција. Единица во SI е м3/mol. Моларната зафатнина се пресметува во одредени услови, обично при стандардни услови:

каде што:

  • Vm = V/n — моларна зафатнина (V - зафатнина; n број на молови во супстанцијата)
  • M — атомска маса (единица кг/mol, а во праксата се користи g/mol)
  • ρ — густина (единица кг/м3).

Моларната зафатнина на цврстите тела и течностите зависи од температурата скоро до критичната точка. За течностите и цврстите тела, моларните зафатнини најчесто се мерат во подединиците см3/mol или дм3/mol (на пример, за водата: 18 см3/mol = 0,018 дм3/mol = 0,000018 м3/mol).

Кај гасовите, моларната зафатнина се менува со зголемувањето на температурата:

откаде:

каде што: