Прејди на содржината

Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците

Од Википедија — слободната енциклопедија
Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците
Податоци за органот
Надлежност Влада на Македонија
Седиште Скопје, Македонија Македонија
Надлежен министер Садула Дураку
Мрежно место
mpsoz.gov.mk

Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците е министерство во Владата на Република Македонија.

Надлежности[уреди | уреди извор]

Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците ги врши работите што се однесуваат на:

 • функционирање на политичкиот систем
 • обезбедување и координација на поддршка на Владата во реализација на стратешкиот приоритет поврзан со обврските кои произлегуваат од Рамковниот договор
 • обезбедување и реализација на финансиски средства потребни за успешно одвивање на процесот на реализација на обврските кои произлегуваат од Рамковниот договор во рамките на Буџетот на Република Македонија и од дарителите
 • обезбедување на координација и усогласување на работата на органите на државната управа за спроведување на Рамковниот договор
 • унапредување и заштита на правата на припадниците на заедниците како група на државјани на Република Северна Македонија, а која традиционално живеат на територијата на Република Северна Македонија, при што нејзините припадници имаат различни етнички, јазични, културни, религиозни или други особености и ги води желбата за заштита и негување на тие особености
 • следење на спроведувањето на правото на употреба на јазиците и писмата на заедниците
 • гарантирање на заштитата на етничкиот, културниот, јазичниот и верскиот идентитет на заедниците
 • меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на политичкиот живот и односите меѓу заедниците
 • други прашања што се однесуваат на политичкиот живот и односите меѓу заедниците
 • соработување и усогласување на податоците од евиденцијата во своја надлежност со Државниот завод за статистика
 • соработување и вршење на стручни работи за потребите на органите на државната и локалната власт, во дипломатски и конзуларни претставништва на Република Северна Македонија и во другите државни органи основани согласно со Уставот и со закон и во институциите кои вршат дејности од областа на образованието, науката, здравството, културата, трудот, социјалната заштита и заштитата на детето, спортот како и во други дејности од јавен интерес утврден со закон, а организирани како агенции, фондови, јавни установи и јавни претпријатија основани од Република Северна Македонија или од општините, од градот Скопје, како и од општините во градот Скопје
 • следење на состојбата во односите помеѓу заедниците во Република Северна Македонија на национално ниво, по региони и во единиците на локалната самоуправа и изготвување извештаи и препораки до Владата на Република Северна Македонија, како и до Комитетот за односи меѓу заедниците
 • давање на поддршка на институциите во остварувањето на обврските од овој закон
 • промовирање и преземање на мерки за унапредување на употребата на јазикот кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Северна Македонија
 • подготвување на стручно-аналитички материјали од своја надлежност за потребите на Владата на Република Северна Македонија
 • давање на стручни мислења по материјалите кои се во функција на спроведување и унапредување на употребата на јазикот кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Северна Македонија
 • давање на поддршка на Владата во обезбедување на правичната и соодветната застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници во органите на државната управа
 • давање на поддршка во подготвувањето на методологија за донесување на акциони планови на Владата во областа на правичната застапеност при вработувањето
 • давање на поддршка во координација на активностите со органите на државната управа и со дарителите и
 • врши и други работи утврдени со закон.

Надворешни врски[уреди | уреди извор]