Мигдонија

Од Википедија — слободната енциклопедија
Границите на Мигдонија со Халкидик

Мигдонија — древна област населена од тракиското племе Мигдонци, наречена според епонимниот херој Мигдон, дел од античка Тракија, а подоцна освоена од кралството Македонија. Прв ја спомнува Херодот во раскажувањето за походот на Ксеркс против Хелада.[1] Името често се користело како збирно, за означување на областите Крестонија, Бисалтија и Антемунт. Била густо населена област со развиен градски живот.

Областа ги опфаќала подрачјата околу Терма (Солун), северните делови на полуостровот Халкидик (околу денешниот Солунски Залив), по долниот тек на р. Аксиј (Вардар) до Дојранското Езеро заедно со долините Клисали и Безикија, вклучувајќи го подрачјето на утоката на реката Вардар па на исток сè до езерото Болбе. На север граничела со Крестонија.

Поголеми градови во Мигдонија биле: Ајнеа, Алт, Ематија, Кис, Мелисург, Терма, Тесалоника, Халија, Синд, Стрепса, Халастра, Хераклест и други.

Поврзано[уреди | уреди извор]

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. Херодот, Hystoria

Литература[уреди | уреди извор]

  • Ф. Папазоглу, Македонски градови у римско доба, Скопје, 1957;
  • Наде Проева, Историја на Аргеадите, Скопје, 2004.