Прејди на содржината

Македонски мрморец

Од Википедија — слободната енциклопедија
Македонски мрморец
Македонски мрморец
{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/Предлошка:Автотаксономија/Македонски|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}} |machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}} |machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}
Македонски мрморец
Научна класификација [ у ]
Непознат таксон (попр): Македонски
Вид: Македонски мрморец
Научен назив
Македонски мрморец
Triturus macedonicus
male in "mating dress"
Scientific classification edit
Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Amphibia
Order: Urodela
Family: Salamandridae
Genus: Triturus
Species:
T. macedonicus
Binomial name
Triturus macedonicus

(Karaman, 1922)
Synonyms
  • Molge karelinii var. macedonica Karaman, 1922
  • Triturus carnifex macedonicus Arntzen and Wallis, 1999
  • Triturus (Triturus) macedonicus Dubois and Raffaëlli, 2009
  • Triturus cristatus carnifex var. albanicus Dely, 1959
  • Triturus karelinii arntzeni Litvinchuk, Borkin, Džukić and Kalezić 1999
  • Triturus (Triturus) karelinii arntzeni Dubois and Raffaëlli, 2009
  • Triturus arntzeni Espregueira Themudo, Wielstra, and Arntzen, 2009


Македонски мрморец (Triturus macedonicus), е тритон вид од комплексот на најстариот вид од родот Тритурус, кој се наоѓа на полуостровот Западен Балкан ( Босна и Херцеговина, Албанија, Северна Македонија, северозападна Грција и југозападна Бугарија [1] )

Распространетост[уреди | уреди извор]

На север, неговиот опсег се граничи со Дунав трико тритон и Северно срнесто тритон, а на Исток, со балканско-анадолскиот сртот тритон .

Прво бил опишан како разновидност на Тритурус карелини, подоцна се сметаше за подвид на Тритурус карнифекс и беше покачен на ранг на видовите по молекуларна филогенетска анализа во 2007 година.

Triturus arntzeni се сметал за синоним на T. macedonicus но ова име всушност се однесува на хибрид помеѓу овој вид и балканско-анадолскиот српски тритон ( T. ivanbureschi ), и затоа е синоним за двата вида.

Опис[уреди | уреди извор]

Видот е Југозападен Балкански ендемит, опишан од типичен локалитет во рамките на НПГ (долж брегот на Охридското Езеро). Тесно е поврзан со сите типови на акватични биотопи за време на сезоната за парење. После тоа, ја напушта водната средина, но никогаш не се оддалечува премногу далеку од неа (Arnold, 2002). Во рамките на НПГ, животниот циклус на македонскиот мрморец е сосема различен. Поточно, тој не ги напушта водните биотопи кои во текот на летото не пресушуваат (локви и мочуришта). Објаснувањето за ваквото негово однесување е поврзано со структурата на базичните карпи на планината (варовнички), што резултира со недостаток на погодни влажни станишта. Матичното подрачје на видот е ограничено на територијата на НПГ, со дисјунктивна дистрибуција на субпопулациите, концентрирани во темпоралните локви и бари, на надморска височина од бреговите на езерата до 1.600 m.

Заштита[уреди | уреди извор]

Видот е Балкански ендемит и е заштитен согласно Европскиот документ „ Директивата за живеалишта 92/43/EEC Анекс II: Животински и растителни видови кои се значајни за Унијата и чија заштита бара определување на посебни подрачја за заштита; Анекс IV: Животински и растителни видови кои се значајни за Унијата и се под строга заштита.[2]

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. Naumov, Borislav; Tzankov, Nikolay (2008). First record of Triturus macedonicus (Karaman, 1922) (Amphibia: Salamandridae) in Bulgaria (PDF). Архивирано од изворникот (PDF) на 2014-07-14.
  2. НП Галичица