Луњи

From Википедија
Jump to navigation Jump to search
Црна луња (Milvus migrans)

Луња е општ назив за разни птици од фамилијата јастреби (Accipitridae) од две потфамилии. Во потесна научна смисла, поимот се однесува на само потфамилијата Milvinae, а во поширока и поопшта смисла, ја вклучува и потфамилијата сиви луњи (Elaninae).

Во Македонија се застапени два вида, обата од родот луња (Milvus): црвена луња (M. milvus) и црна луња (M. migrans).[1]

Класификација[edit | edit source]

Црноплеќа луња (Elanus axillaris)

Во митологијата[edit | edit source]

Во староегипетската митологија, божицата Изида во разни прилики се претвора во луња за да ги воскресне мртвите.

Наводи[edit | edit source]

Надворешни врски[edit | edit source]