Прејди на содржината

Лушпеста гуштерица

Од Википедија — слободната енциклопедија
{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/{{автотаксономија/Предлошка:Автотаксономија/Algyroides|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}} |machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}} |machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}|machine code=parent}}
Blue-throated keeled lizard
Научна класификација [ у ]
Непознат таксон (попр): Algyroides
Вид: Blue-throated keeled lizard
Научен назив
Algyroides nigropunctatus
(A.M.C. Duméril & Bibron, 1839)
Синоними
 • Lacerta nigro-punctatus
  A.M.C. Duméril & Bibron, 1839
 • Algiroides nigropunctatus
  F. Werner, 1894
 • Algyroides nigropunctatus
  — Gleich, 1979[2]
Blue-throated keeled lizard
Scientific classification edit
Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Reptilia
Order: Squamata
Family: Lacertidae
Genus: Algyroides
Species:
A. nigropunctatus
Binomial name
Algyroides nigropunctatus

(A.M.C. Duméril & Bibron, 1839)
Synonyms
 • Lacerta nigro-punctatus

A.M.C. Duméril & Bibron, 1839

 • Algiroides nigropunctatus

F. Werner, 1894

 • Algyroides nigropunctatus

— Gleich, 1979[2]

Лушпеста гуштерица ( Algyroides nigropunctatus ) или далматински алгироиди, е вид гуштер од фамилијата Lacertidae .[1][2]

Опис[уреди | уреди извор]

Максималната вкупна должина (вклучително и опашката) е cm што ја прави значително поголема од која било од другите видови на гуштерици алгироиди. Лушпестата гуштерица може да се препознае со лушпи во облик на V на крилјата, опашката и грбот. Своето заедничко име го должи на светлосиното грло на мажјаците во сезоната на парење. Понекогаш, исто така, женките добиваат сино грло што е помалку светло. Остатокот од телото е светло-кафеав до 'рѓосано кафеав, стомакот им е бел до жолтеникав. Таа го добила своето специфично име, nigropunctatus, по редовите на црни точки на грбот. Овие точки најмногу недостасуваат кај женките надвор од сезоната на парење.

Дистрибуција и живеалиште[уреди | уреди извор]

Лушпестата гуштерица се среќава во Италија и на Балканот .

Балкански ендемичен вид, со ограничено распространување во источниот крајбрежен појас на Јадранско Море. Видот претпочита засенчени или делумно засенчени подрачја, и најчесто води скриен начин на живеење. Добро се искачува, што е особено воочливо кога седи на светла карпа. За територијата на НП Галичица, биле регистрирани мали популации на видот само на два локалитета (Пештани на брегот на Охридско Езеро и Отешево на брегот на Преспанско Езеро). Биле регистрирани и два нови локалитети на видот во рамките на НП Галичица (клифовите во близина на с. Стење, со најабундантна популација на национално ниво, и карпите во близина на пештерата Лескоец).[3]

Природните живеалишта на овој вид се грмушкаста вегетација од средоземен тип, карпести области, обработливо земјиште, пасишта, насади, рурални градини и урбани области .[1]

Однесување и екологија[уреди | уреди извор]

Храната на овој вид се состои од инсекти, црви и други мали безрбетници . Лесно се плаши и не се чува честопати во заробеништво поради заштитениот статус. Од Европските документи видот е заштитен согласно: Директива за живеалишта 92/43/EEC – Анекс IV: Животински и растителни видови кои се значајни за Унијата и се под строга заштита, Конвенција за заштита на европскиот див свет и природните живеалишта (BERN) – Апендикс II строго заштитени фаунистички видови, како и според Конвенцијата за меѓународна трговија на загрозени видови од дивата фауна и флора (CITES).

Се поставуваат само две или четири јајца, а се претпоставува дека женките можат да произведат јајца и во рана пролет и во рана есен. Мажјаците ги гризат женките во вратот за време на парењето и не се пуштаат подолго време, што е вообичаено за гуштерите на Алгироиди.[3]

Поврзано[уреди | уреди извор]

 • Список на влекачи на Италија

Користена литература[уреди | уреди извор]

 • Арнолд Е.Н., Бартон Ј.А. (1978) Теренски водич за влекачи и водоземци во Велика Британија и Европа . Лондон: Колинс. 272 стр. + Плочи 1-40.ISBN 0-00-219318-3ISBN 0-00-219318-3 .
 • Буленгер Г.А. (1887). Каталог на гуштери во британскиот музеј (природна историја). Второ издание. Том III. Лакертидиæ. . . Лондон: Доверители на Британскиот музеј (природна историја). (Тејлор и Френсис, печатари). xii + 575 pp. + Плочи I-XL. („ Algiroides [sic] nigropunctatus “, стр. 44–45).
 • Duméril AMC, Bibron G (1839). Erpétologie générale ou Histoire naturelle complète des Reptiles. Томе цинквием [Том 5]. Париз: Рорет. viii + 854 pp. („ Lacerta nigro-punctata “, нови видови, стр. 190–191). (на француски јазик).
 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Böhme, Wolfgang; Lymberakis, Petros; Ajtic, Rastko; Haxhiu, Idriz; Isailovic, Jelka Crnobrnja; Sindaco, Roberto (2009). „Algyroides nigropunctatus“. IUCN Red List of Threatened Species. IUCN. 2009: e.T61466A12490013. doi:10.2305/IUCN.UK.2009.RLTS.T61466A12490013.en. Грешка во наводот: Неважечка ознака <ref>; називот „IUCN“ е зададен повеќепати со различна содржина.
 2. 2,0 2,1 2,2 Algyroides nigropunctatusБаза на влекачи „Reptarium“ (англиски) Грешка во наводот: Неважечка ознака <ref>; називот „RDB“ е зададен повеќепати со различна содржина.
 3. 3,0 3,1 НП Галичица