Локални избори во Македонија (2009)

Од Википедија — слободната енциклопедија
Локални избори во Македонија (2009)
Македонија
2005 ←
22 март и 5 април 2009 → 2013

84 општини и град Скопје
  Прва партија Втора партија Трета партија
  ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg DUI.png Logo of the SDUM.jpg
Партија ВМРО ДПМНЕ ДУИ СДСМ
Последни избори 21 14 37
Освоени места 56 15 7
Промена во местата 35 1 30

  Четврта партија Петта партија Шеста партија
  Demokracia e Re logo.jpg Partia Demokratike Shqiptare.svg
Партија НД ДПА Независни
Последни избори 2 7
Освоени места 1 1 3
Промена во местата 1 1 4

Локални избори во Македонија во 2009 година — избори кои се оддржале на 22 март 2009 со цел избирање на советници и градоначалници во 84 општини во Република Македонија. Во исто време биле одржани и претседателските избори. Вкупно биле поднесени 364 листи за градоначалници и 702 листи за советници. На нив имало 13.709 кандидати за 1.391 советничко место.[1]

Резултати за градоначалници по општина[уреди | уреди извор]

Карта на резултатите од локалните избори за избор на градоначалник.
Грб Општина Број на гласачи Победник[2] Освоени гласови % на освоени гласови Партија
Coat of arms of Skopje.svg Скопје 450.731 Коце Трајановски 112.331 61,85% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Aerodrom Municipality, 2012-present.svg Аеродром 64.995 Ивица Коневски 19.043 53,18% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Aračinovo Municipality.svg Арачиново 8.211 Бастри Бајрами 2.521 50,79% Demokracia e Re logo.jpg
Coat of arms of Berovo Municipality.svg Берово 11.749 Драги Наџиски 4.833 51,76% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Bitola Municipality.svg Битола 92.727 Владимир Талески 27.520 61,92% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Bogdanci Municipality.svg Богданци 7.301 Ристо Ичков 3.086 59,91% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Bogovinje Municipality.svg Боговиње 24.849 Хазби Идризи 5.295 52,82% DUI.png
Coat of arms of Bosilovo Municipality.svg Босилово 12.269 Љупчо Колев 4.343 52,58% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Municipality of Brvenica.svg Брвеница 14.293 Енвер Пајазити 3.511 51,25% DUI.png
Coat of arms of Butel Municipality.svg Бутел 31.392 Петре Латиновски 8.712 54,21% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Valandovo Municipality.svg Валандово 10.314 Николче Чурлиновски 4.135 61,13% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Vasilevo Municipality.svg Василево 10.091 Ванчо Стојанов 4.326 59,46% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Vevčani Municipality.svg Вевчани 2.207 Перо Илиевски 866 52,52% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Veles Municipality.svg Велес 47.850 Горан Петров 14.575 51,59% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Vinica Municipality, Macedonia.svg Виница 17.355 Емил Дончев 5.589 52,39% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Vraneštica Municipality.png Вранештица 1.544 Ванчо Србаковски 546 56,99% Logo of the SDUM.jpg
Coat of arms of Vrapčište Municipality.svg Врапчиште 22.732 Бајрам Кадрија 4.791 68,98% DUI.png
Coat of arms of Gazi Baba Municipality.svg Гази Баба 62.161 Тони Трајковски 18.160 57,16% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Gevgelija Municipality.svg Гевгелија 19.719 Иван Франгов 8.078 54,64% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Gostivar Municipality.svg Гостивар 73.030 Руфи Османи 19.534 59,44% независен
Grb-gradsko.jpg Градско 3.240 Глигур Коцев 1.517 72,38% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Grb-debar.jpg Дебар 18.041 Аргетим Фида 4.276 54,79% DUI.png
Coat of arms of Debarca Municipality.svg Дебрца 5.533 Љупчо Којчиноски 1.853 55,50% Logo of the SDUM.jpg
Coat of arms of Delčevo Municipality.svg Делчево 15.361 Горан Малешевски 6.630 63,05% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Demir Kapija Municipality.svg Демир Капија 3.498 Трајче Димитриев 1.499 51,27% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Demir Hisar Municipality, Macedonia.svg Демир Хисар 8.307 Тони Ангелевски 3.581 56,09% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Dojran Municipality.svg Дојран 2.832 Глигор Чабулев 1.297 54,91% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Dolneni Municipality.svg Долнени 11.159 Абдула Бајрамоски 2.315 33,54% DUI.png
Coat of arms of Drugovo Municipality.svg Другово 2.773 Добре Никоски 1.014 56,15% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Ǵorče Petrov Municipality.svg Ѓорче Петров 36.039 Сокол Митровски 12.234 62,44% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Želino Municipality.svg Желино 20.053 Фатмир Изаири 3.663 53,93% DUI.png
Coat of arms of Zajas Municipality.svg Зајас 9.689 Бесим Велиу 2.759 86,49% DUI.png
Coat of arms of Zelenikovo Municipality.svg Зелениково 3.690 Веле Груевски 865 32,38% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Zrnovci Municipality.jpg Зрновци 2.824 Блаже Станков 1.098 59,93% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Ilinden Municipality, Macedonia.svg Илинден 13.135 Жика Стојановски 5.271 57,86% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Jegunovce Municipality.svg Јегуновце 10.900 Тони Коцески 2.226 61,75% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Kavadarci Municipality.svg Кавадарци 32.896 Александар Панов 12.353 58,55% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Karbinci Municipality.svg Карбинци 3.479 Васил Богдански 1.398 51,99% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Karpoš Municipality.svg Карпош 53.390 Стевчо Јакимовски 15.330 52,26% Logo of the SDUM.jpg
Coat of arms of Kisela Voda Municipality (2015).svg Кисела Вода 51.403 Марјан Ѓорчев 14.620 61,64% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Kičevo Municipality.png Кичево 26.670 Благоја Деспотовски 8.056 58,96% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Konče Municipality.svg Конче 2.818 Стојан Лазарев 1.149 53,27% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Kočani Municipality.svg Кочани 33.824 Ратко Димитровски 11.332 53,73% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Kratovo Municipality.svg Кратово 8.830 Мите Андоновски 3.191 61,14% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Kriva Palanka Municipality.svg Крива Паланка 17.959 Арсенчо Алексовски 6.284 56,62% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Krivogaštani Municipality.svg Кривогаштани 5.198 Гоце Дуртаноски 2.319 64,03% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Kruševo Municipality.svg Крушево 8.349 Василчо Дамчески 3.274 53,56% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Kumanovo Municipality.svg Куманово 90.778 Зоран Дамјановски 24.691 53,40% Logo of the SDUM.jpg
Coat of arms of Lipkovo Municipality.jpg Липково 22.095 Садула Дураку 4.801 54,20% DUI.png
Coat of arms of Lozovo Municipality.svg Лозово 2.226 Орце Цветковски 1.004 55,96% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Mavrovo and Rostuša Municipality.svg Маврово и Ростуше 9.216 Мукарем Мемеди 1.113 32,63% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Makedonska Kamenica Municipality.svg Македонска Каменица 6.811 Дарко Митевски 3.155 66,84% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Makedonski Brod Municipality (2012).svg Македонски Брод 5.928 Милосим Војневски 2.369 53,20% независен
Coat of arms of Mogila Municipality.svg Могила 6.474 Славко Велевски 2.234 56,17% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Negotino Municipality.svg Неготино 16.023 Пане Трајков 6.366 61,42% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Novaci Municipality.svg Новаци 3.722 Лазар Котевски 1.540 71,69% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Novo Selo Municipality (2014).svg Ново Село 11.636 Петар Спасов 3.571 50,40% Logo of the SDUM.jpg
Coat of arms of Oslomej Municipality.png Осломеј 8.517 Фатмир Дехари 2.081 62,68% DUI.png
Coat of arms of Ohrid Municipality (2014).png Охрид 55.893 Александар Петрески 17.015 50,62% Logo of the SDUM.jpg
Grb-petrovec.jpg Петровец 7.159 Борче Митевски 2.681 52,14% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Pehčevo Municipality.svg Пехчево 4.573 Јованчо Станоевски 1.987 56,98% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Plasnica Municipality.svg Пласница 4.532 Исмаил Јахоски 1.551 59,33% DUI.png
Coat of arms of Prilep Municipality.svg Прилеп 67.517 Марјан Ристески 29.266 72,39% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Probištip Municipality.svg Пробиштип 13.543 Тони Тоневски 6.457 71,31% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Radoviš Municipality.svg Радовиш 23.649 Роберт Велков 7.724 53,22% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Rankovce Municipality.svg Ранковце 3.329 Орце Тодоровски 1.499 66,42% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Resen Municipality.svg Ресен 19.141 Михаил Волкановски 5.406 50,08% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Rosoman Municipality.svg Росоман 3.505 Стојанче Лазов 1.498 51,42% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Saraj Municipality.svg Сарај 27.539 Блерим Беџети 8.352 58,27% DUI.png
Грб на општина Свети Николе.jpg Свети Николе 15.451 Роберт Ѓоргиев 6.304 55,92% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Sopište Municipality.svg Сопиште 4.433 Јован Ѓорѓијоски 1.703 54,79% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Staro Nagoričane.svg Старо Нагоричане 4.369 Миодраг Јовановиќ 1.619 56,04% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Struga Municipality.svg Струга 57.371 Рамиз Мерко 16.050 51,78% DUI.png
Coat of arms of Strumica Municipality.svg Струмица 48.886 Зоран Заев 21.460 60,14% Logo of the SDUM.jpg
Coat of arms of Studeničani Municipality.png Студеничани 13.239 Фати Исени 2.859 40,24% DUI.png
Coat of arms of Tearce Municipality.svg Теарце 20.997 Исен Асани 4.627 59,83% DUI.png
Coat of arms of Tetovo Municipality, Macedonia.svg Тетово 77.520 Сади Беџети 19.425 51,26% Partia Demokratike Shqiptare.svg
Coat of arms of Centar Municipality, Macedonia.svg Центар 43.940 Владимир Тодоровиќ 11.577 52,97% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Centar Župa Municipality.svg Центар Жупа 6.062 Мазлум Хасан 1.600 62,02% TDPMacedonialogo.png
Coat of arms of Čair Municipality.svg Чаир 57.911 Изет Меџити 12.958 63,11% DUI.png
Coat of arms of Čaška Municipality.svg Чашка 5.760 Горанчо Пановски 1.707 56,49% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Češinovo-Obleševo Municipality.svg Чешиново-Облешево 6.190 Јорданчо Лефков 2.361 51,52% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Čučer Sandevo Municipality.svg Чучер-Сандево 6.936 Јован Пејковски 1.229 27,96% независен
Coat of arms of Štip Municipality.svg Штип 42.611 Зоранчо Алексов 15.118 53,26% ВМРО-ДПМНЕ-Лого.svg
Coat of arms of Šuto Orizari Municipality, North Macedonia.svg Шуто Оризари 21.961 Елвис Бајрам 4.248 51,43% SRM logo.png

Советнички места[уреди | уреди извор]

Освоени советнички места
Политичка партија Бр. на советници
ВМРО-ДПМНЕ
  
460
СДСМ
  
282
ДУИ
  
179
Независни советници
  
62
НД
  
61
ДПА
  
52
ВМРО-НП
  
42
ЛДП
  
29
НСДП
  
20
ПОДЕМ
  
18
ДПТМ
  
16
ПЕИ
  
10

Реакции по изборите[уреди | уреди извор]

Политичар Изјава
Никола Груевски „По вторпат за само 14 дена Македонија победи, демонстрирајќи капацитет, волја и способност за организирање мирни, фер и демократски избори. Поддршката што ја доби ВМРО-ДПМНЕ треба да се искористи за да се унапреди меѓуетничкиот соживот во Македонија. 2009 година ќе биде тешка година, но владата ќе се бори со сите сили да се надмине економската криза.“
Зоран Заев „На моите колеги, новоизбрани градоначалници им посакувам успешна работа. Посебно им честитам на новоизбраните градоначалници од Карпош, Охрид, Ново Село, Македонски Брод и Чучер-Сандево кои и покрај силните притисоци и закани од власта успеаја да се изборат за победа. Апсолутно целата власт е во рацете на ВМРО-ДПМНЕ па оттаму и одговорноста лежи кај нив, СДСМ оди понатаму!“
Али Ахмети „ДУИ е победник на овие избори. Договорот со ВМРО-ДПМНЕ се случи за институциите да не влезат во криза. Анализите сѐ уште не се завршени, но сепак доколку победевме и во Тетово и во Гостивар ќе ме обвиневте за тоталитарен режим.“
ОБСЕ „Изборите поминаа во тивка и мирна атмосфера. Во двата круга, немаше известување за насилство и сериозни инциденти; напнатоста беше забележлива само на неколку места. Во првиот круг, оценката беше понегативна за избирачките места кои се наоѓаат во општини со претежно етнички албанско население отколку во останатите делови од државата. Беа забележани одредени спорни прашања во однос на транспарентноста во текот на утврдувањето на резултатите во двата круга кои главно се однесуваа на можноста набљудувачите да го следат внесувањето на податоците за резултатите.“

Наводи[уреди | уреди извор]

Надворешни врски[уреди | уреди извор]