Лимес (појаснување)

Од Википедија — слободната енциклопедија

Лимес може да се однесува на:

  • Лимес — еден од основните поими во математичката анализа. Со помош на поимот на гранична вредност се дефинираат непрекинатоста, математичките изводи и интеграли.
  • Лимес на низа — точка при што за секоја нејзина околина постои природен број , така што за сите броеви , т.е. така што почнувајќи од некој член, сите понатамошни членови на низата ѝ припаѓаат на таа околина.
  • Лимес на функција - еден од основните и најважни поими кај математичките функции.
  • Лимес (граница) - утврдена граница на Римското Царство.