Лесковдол

From Википедија
Jump to navigation Jump to search
Панорама на маало Селиштето

Лесковдол е село во општина Своге, во околината на градот Своге. Населението е 114 жители според пописот от 2011 година.

Географија и местоположба[edit | edit source]

Лесковдол се наоѓа во делот Мургаш од Стара планина на 9 км. от градот Своге. Надморската височина е од 700 до близо 1300 метра. Флората и фауната са типични за овој дел од Стара планина.

Историја[edit | edit source]

Нема веродостојни извори, но се претпоставува дека селото е основано меѓу 1000 и 1300 година.

Демографија[edit | edit source]

Селото е поделено на безброј маали меѓу които са Ливада, Селиштето, Кокелени бабки, Старца, Равништето, Драганов ток, Падината, Размерица, Ладомерица. Лесковдол има негативна популациона слика. Жителите са се намалили со стотици од 1930 година (кога населението било около 800 луѓе) и сега во Лесковдол има около 90 жители. Повеќето куќи са напуштени. Луѓето работат како овчари, дрвосечачи и земјоделци. Во Лесковдол има затворено училиште, стара црква и три гробишта.

Транспорт[edit | edit source]

Секој ден два автобуса патуваат од Своге до Лесковдол - еден наутро и еден попладне. Асфалтниот пат води од главниот пат Софија - Своге до центарот на маало Кокелени бабки. Повеќето луѓе живеат таму. Другите патишта са црни и во лоша состојба. Поштенски број - 2268. Писмата се остават во општината.

Иселеништво[edit | edit source]